понеделник, 16 август 2021 г.

България - земята на Новият Йерусалим

 


                ТОВА Е ЕДНА ТРИЛОГИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВОТО, ВРЕМЕТО И ИСТОРИЯТА! ТЕ СА СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРИЯ! ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ ИМ ПРИНАДЛЕЖИ И ТЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НА БЪЛГАРИЯ!

              Историята от Христос до днес, погледната през официалните данни за съществуването на Трите Български Държави!


     За всички вас, които четете моята страница "Мистър Х"! 

     Ако вече сте прочели публикациите ми от 17.07.2021 - " Пъпът на света" и тази от 27.07.2021. - "6 - Числото на България"

     Сега е ред да поговорим за Хронологията на 3-те български държави.

Както вече прекрасно знаете, Времето се подчинява на Асиметричен закон, който образува Времевите кръгове (Цикли).  Законът гласи , че 1/6-та + 1/3-та + 1/2-ра образуват Кръгът на Времето!

Така са разпределени и дните на Сътворение на света!  1+2+3=6 дни Сътворение.

Така е образуван основният Цикъл Време,с който е фиксиран и Кода на Времето 3 6 9! 3+6+9= 18 , Основен цикъл Време.

Така е създаден и Кръга от 360° - 60+120+180 = 360 , Кръг Време! Всъщност това отговаря и на Годишният Кръг Време, т.к. Слънцето обикаля небето за 360 дни, които са 360° . Всеки земен ден Слънцето се премества с 1° по своя небесен път!

Така е създаден Месецът, като времеви цикъл, защото 60часа+120часа+180часа=360 часа което е 15 дни, т.е. половин месец и още един цикъл от 360 часа (15 дни) образуват целият месец от 30 дни. Като едните 15 дни, т.е.единия цикъл е ИН, а другите 15 дни , и другия цикъл са ЯН дни! 

      На космическо ниво , т.к. Времето е Аритметична( и Геометрична) прогресия, която се развива фуниеобразно, като спирала  - циклите са от по-друго естество!

     Най- големият цикъл е 666! Това е Число, което представлява Триединен цикъл , образуван от 3 нива цифри - 6 единици , 6 десетици, 6 стотици.

На микро ниво на Времето този цикъл се получава от съотношението ВРЕМЕ : ВРЕМЕ И ПОЛОВИНА ВРЕМЕ, т.е. на 6:9=0.666 ; 12:18 ; 18: 27 ; 24:36 и т.н.

На макро ниво обаче 666 е подчинен на Асиметричният закон от 1/6+1/3+1/2 = Кръг! Което на практика означава събиране на 111+222+333=666!

Това означава, че Цикъл от 666 земни години е съвкупност от 111години+222години+333години.

И тъй като освен Бинарен, този свят е и Триединен - Три цикъла от 666 години т.е. 666×3 = 1998 години водят до това, което ние наричаме КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА! Нещо, което настъпи през 1998-ма година. И т.к. тези , които управляват света знаят, че България е земя на Бог и българите са свързани с Времето, те побързаха да поробят България, предизвиквайки невиждана инфлация и блокирайки цялата икономика на България, обвързвайки я с НАТО, МВФ и ЕС, именно през тази 1998-ма година и следващите няколко.

   Съвременният човек няма представа, какво означават текстовете в Библията, описващи и предсказващи Краят на Времената!

Ами, това означават! Времето в рамките на 2 Хилядолетия - едното ИН, другото - ЯН! 

А Две хилядолетия са 3 цикъла Време от 666 години, или общо 1998 години.

По-големият период време е 6 хилядолетия, което е 9 цикъла от 666 години или 3 цикъла по 2 Хилядолетия.

    След този налагащ се увод-уточнение, можем да започнем да говорим за Хронологията на 3-те Български Държави!

Знаете ли колко Небесни години представляват 1998 земни години?

Ами разделете на 24!

1998 : 24 = 83.25 Небесни  години!

Точно 80 небесни години са били през 1920-та година! (80×24=1920)  Миг преди това , образно казано, България е била разкъса от Ньойският договор, подписан на 27 ноември 1919-та година!!!

34 дни преди да влезе 1920-та година!!!

81 Небесни години се падат през 1944-та година!!!  81 е квадрат Време със страни 9×9 години! И странно! Отново прокоба! Прехвърлят ни от Запада към СССР! Отново ни отнемат земи - от Беломорска Тракия и Македония, като ги дават съответно на Гърция и Сърбия!!!

За 1998 -ма споменах, а и вие сте свидетели!

    Как ви се струва това? България свързана ли е с Времето?

Ами, Да! Свързана е! По този въпрос мога да споря и с Хенри Кисинджър, и с папата , и с японския император! Защото източник на това познание в мен е самото Небе! А никой не спори с Небето!

След като три цикъла по 666 години са 1998 земни години, това обаче е непълна Небесна година т.к. прави 83.25 небесни години(83.1/4).

Къде е Краят на 84-та Небесна година?

Краят е през 2016-та! Това съм ви го казвал стократно! Времето свърши през 2016-та. Това са 7 х 288 цикъла Време!

Седем! Аналог на Дните Сътворение!

И ако 1998-ма са край на трите цикъла по 666 години, което е 83.25 небесни години, то новото начало е през 2022-ра година, защото 2022:24=84.25 ( 84.1/4)

Трябват 24 земни  години , който са 12 Небесни месеца или  1 Небесна година- за да се свържат тези 3 цикъла от общо 1998 години , с нов цикъл от 666!

Цялото това задкулисие, което усещате е свързано с тази аритметика, която направих пред вас!

Т.е, т.н. "Велики Сили" не успяха да прекършат България! За 2000 години време! Време е България , с Божията помощ, по силата на Кармата, да заеме своето място на Истинска Велика Сила (ИВС)

 24-те години технологично Време, свързващи три цикъла х 666 години с други три цикъла от 666 години приключва!

Идва ВРЕМЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

Идва времето на Страшният съд!

Някои ще плащат за реките българска кръв пролята през тези 2000 години!

Ще плащат за цяла една ослепена България през 1014-та година!

Ще плащат за погърчването, потурчването, за дивашките кланета и зверства по време на игото!

Ще плащат за разпокъсването на България, за Ньойския, Берлинския и Ялтенския договори на т.н. Велики сили!

Ще плащат за атеизмът , в който се опитаха да потопят България!

Ще плащат и тези, разбили икономиката, промишлеността и селското стопанство на България!

И не на последно място , ще плащат и тези, които окрадоха България или я дадоха на чужденци който да я крадат!

България и българите въпреки всичко и напук на всичко оцеляха!

Както обичам да казвам : 

БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ДА БЪДЕ СПАСЯВАНА!СВЕТЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ СПАСЕНИЕ! НАС НИ ПАЗИ И НИ ОПАЗИ ,САМ БОГ!

Какво разкрива Хронологията от схемата!

Белите точки маркират създаването на 1,2и3-та български държави.

Черните точки са свързани с поробването на България.

Жълтата точка (999) е Среда на целият триединен  цикъл от 1998 години.

Времето  в нашия свят се движи по синята крива. Тя започва в дясната половина , която е ЯН половина и завършва в лявата половина, която е ИН!Кривата на Времето се състои от 3 прави,всяка от които е 666 години.

Централната ос разсича тези 3 прави на две , като всяка част е по 333 години.

Независимо от всички исторически спорове , от кога има България, официалната версия , която е приела държавата ни е 681-ва година. Това е Един Индикт Време (15 години) след края на Първия цикъл от 666 години.

Неоспорим факт е, че от Аспарух до смърта на Самуил през 1014 година са 333 години! Т.е.1/2-ра от 666 години цикъл.

С него залязва и Първата българска държава, въпреки, че се счита, че това се е случило през 1018-та.

Следва гръцко владичество.

Втората българска държава започва от въстанието на Асен и Петър и приключва 20-на години след падането на столицата Търново, през 1393 година под турско робство.

В този период съществува Бдинското царство на Иван Страцимир, с център крепостта Бабини Видини кули! Както и отделни феоди останали независими от турското нашествие.

Неоспорим факт е, че Втората българска държава съществува най- вероятно 222 години. Това е 1/3-та от 666.


Третата българска държава възниква от пепелищата на Руско-Турската война през 1977/78 година. Следват 10 напрегнати години . Поставяне на Батенберг на престола, после метеж и изгонването му.  Опити както за Руско, така и за Турско вмешателство в съдбата на България.  Съединение на България и Източна Румелия, Сръбска война, Нови намеси на Тримата големи императори тогава - Германия, Австро-Унгария и Русия. Както и Великобритания и Италия.

Държавата се ражда през 1887 година с идването на династията на Кобургите.

На 2 август 1887 г. Фердинанд е коронован за княз на България.

Реално от тук започва 3-то българско царство, което след Фердинанд, получава приемственост от синът му Борис III , а накрая идва и малолетният Симеон II.

Така, като трети неоспорим факт можем да посочим, че 3-та българска държава съществува от 1887 до 1998 година или това са точно 111 години. Те представляват 1/6-та от цикъла 666!

Да обобщим!

Три български държави!

Първата 333 години 1/2-ра от 666!

Втората 222 години 1/3-та от 666.

Третата 111 години 1/6-та от 666.

Трите държави спазват Асиметричният принцип на сглобяване на Времето 1/2+1/3+1/6 т.е. 333+222+111=666 години.

От Христос до 1998 година , България съществува 666 години в рамките на трите български държави.

Т.е. в 1/3-та от Времето. 

През останалите 2/3-ти българите , като тлеещи въгленчета, носят в сърцето си своя народностен характер, въпреки премеждия, коварство, лъжи, заблуди, принуда, изтезания и какво ли не!

Това може да извърши само един народ Българският, който е Народът на Бог!

След 1998 година , де юре, може да се каже, че има българска държава, но де факто я няма, защото тя попада в лапите на Валутен борд, и ЕС, както е приета и в НАТО.

Това са 24 преходни години от 1998 г. до 2022-ра. Както подчертах Една Небесна година.

Това, което предстои е нашето предизвикателство: - Да създадем Библейското "Четвърто Царство на Земята"! Амин!

                     * * *

БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ ВРЕМЕТО,

ВРЕМЕТО Е В БЪЛГАРИЯ!
________________________________

       Числото на Времето е 6!

     Бог създава света за 6 дни!

1. Шест е Хексада! Многоъгълник с 6 страни!

И България има 6 страни/ граници!

С Румъния, Сърбия,Македония, Гърция, Турция и Черно море.

5 от тях са сухоземни и 1 е морска.

Това е съотношение 5/6-ти!

Такъв е и Тактът на Времето - 5/6-ти!

Кръгът Време е 360°/дни ( 5 пъти х 72), а Хармонията е 432°/дни ( 6 пъти × 72).

Т.е. видимото и осезаемо Време е 5/6-ти от 432!


2. Редукцията на годините на основаване на трите български държави е 6 (Шест)!

-  681-ва ( 6+8+1=15=6)

- 1185-та ( 1+1+8+5=15=6)

- 1878-ма (1+8+7+8=24=6)

(Само да вметна, че първите 3- ма царе, на трите държави - имената им започват с "А":

А -Аспарух,

А - Асен,

А - Александър ( Батенберг)


3. Време и Космос - това е ПВК (Пространствено-Времевия Континуум!

България е 6-та (Шест) държава в света, която изпраща човек в Космоса - това е космонавта Георги Иванов.


4. Най- великият българин, богоизбрания Апостол на Свободата Васил Левски е роден на 6-то число от месеца: 06.07.1837г.

Загива на 6-то число от месеца: 06.02.1873г.

Живее 36 години ( кръг Време, 6 пъти х 6 години).

Нумерологичните стойности на буквите в името Васил Левски имат сбор 66 - цикъл Време!?

(3+1+9+9+3+3+6+3+9+11+9= 66)

Всички букви в името са свързани с КОДА НА ВРЕМЕТО : 369! Плюс 3 Единици, чиито сбор също дава число от Кода - 3 (три).

Инициалите В.Л. също имат числена стойност 6(Шест) (3+3=6)!

Градът, който Левски избира за Столица на Революцията - ЛОВЕЧ, също има числена стойност 6(Шест) в буквите си!

( 3+6+3+6+6= 24=6) и също всички букви в името са свързани с КОДА НА ВРЕМЕТО : 369!!!

( ВСЪЩНОСТ, ЛЕВСКИ ЗА ТОВА ИЗБИРА ЛОВЕЧ ЗА СТОЛИЦА НА РЕВОЛЮЦИЯТА, ЗАЩОТО Е РАЗБРАЛ, ЧЕ НОВОТО ВРЕМЕ ИЗГРЯВА НАД ЛОВЕЧ!)


5. Географски, България има 6 области:

3 в Северна България - Добруджа, Лудогорието и Мизия, и 3 в Южна България - Странджа, Тракия и Македония!


6. Това влияе и върху районирането на страната. България е разделена на 6(Шест) района:

Северозападен, Северен централен и Североизточен, както и на Югоизточен, Южен централен , и Югозападен.

Окръжното (окръг идва от кръг, окръжност) райониране, макар да не е свързано с числото 6 , е също времево число . България има 28 окръга, толкова, колкото трае един Лунен цикъл - 28 дни!

( Виж картата под текста).


7. Административното представителство на  тези 28 окръга в Народното събрание на България се изразява в участието на 240 народни представители (2+4+0=6 Шест), което е аналог на 24-те часа в денонощието.


8. В унисон с Времето , последните избори легитимираха 6(Шест) партии, като влизащи в състава на 46-то Н.С.

Като 5 от тях участват в преговори за съставяне на правителство а една ( ГЕРБ) отказа. Отново такт 5/6-ти!


9. Българите интуитивно, харесват числото 6, което е число на Времето!


                           * * *

"ПЪПЪТ НА СВЕТА" СЕ НАМИРА В БЪЛГАРИЯ!
Днес ви връщам към една моя промисъл, която е моето "Откровение"предназначено за българите.

Това прозрение се радва на огромен интерес във ФБ и цялата интернет мрежа.

     Да си припомним какво ви казах!

     В съдържанието се крие една фундаментална истина!

     Благодаря на Бог, че ми отвори очите!

                              * * *

    Трябва да знаете, че Нулевият меридиан да минава през Лондонския квартал " Гринуич" - е измислена история!

Великите монархии много се кефят, когато показват на света, че само те притежават нещо, което другите нямат.

И го издигат в култ това нещо, за да покажат своята връзка с Божествеността!

Рекламират го, и го превръщат в туристическа атракция.

Така хем печелят пари, хем рекламират Връзката си с Бог!

Уви! Не е така!

Българският цар Симеон II има много по- божествен произход от английската кралица, защото е роден в Земята на Бог - България!

Пъпът на света не е "Гринуич"!

Пъпът на света се намира в България!

Това може да се докаже както исторически, така и географски!

За да не влизам в детайлите достатъчно е да кажа, че Гринуичкия меридиан не преминава през Средиземно море!

А още от дълбока древност , народите са посочили СРЕДАТА НА ЗЕМЯТА, като са нарекли морето - Средиземно!

Т.е. море в Средата на Земята!

И това е непоклатим факт!

Така, че англичаните нямат нищо Божествено, за разлика от българите.

Както и французите, нямат нищо Божествено, въпреки, че преди "Гринуич", френската империя е прокарала Нулевия меридиан, през Средата на катедралата "Сен Дени" в Париж, и се е смятало , че меридиана минава през Париж!

България се намира над Средиземно море, а българската столица София, чието предишно име е "Средец" , показват, къде е истинското място на Нулевия меридиан.

Както и наличието на планинска верига , наречена "Средна гора"!

Бог е намерил начин да ни остави знак, за да се досетим къде е Истинската Среда на света"! Къде е "Сърцето на света"!

ТУК СЕ ПРЕСИЧАТ 24-Я МЕРИДИАН и 42-Я ПАРАЛЕЛ! КРЪСТ!

24 е основно времево число, представляващо едно денонощие, а 42 е неговия огледален образ!

Разликата в Огледалото е 18 - Триединния времеви цикъл( 3+6+9).

Защото 24+18=42!

А сборът от 24 и 42 дава 66! ВРЕМЕВИ ЦИКЪЛ!

Къде се намира Средата на Земята, образувана от пресечната точка на 24 меридиан и 42 паралел!?

Намира се до Велинград!

Над карстовия извор "Клептуза"!

Земята около Велинград е Божествената "Среда на света"!

И Бог , за да обозначи мястото , е направил така, че от там да потекат лековити термални извори!

Направил е Вода да извира там , и тази Вода да лекува!

( За разлика от голото поле на "Гринуич"!)

СРЕДАТА е мястото , където се свързват 2 Края, на кълбото , наречено Земя!

Но Средата е и мястото, където тези два края се разделят, а кълбото се ЦЕПИ НА ДВЕ! ИЗТОК И ЗАПАД!

И ЧАСОВАТА РАЗЛИКА Е 9 (Девет! Цикъл!) ЧАСА!

 

ОТ ТУК ДО ЯПОНИЯ!

И ОТ ТУК ДО КАЛИФОРНИЯ!

ДВАТА КРАЯ НА СВЕТА!

И за това е помислил Бог!

Реката, която "разсича Кълбото на две се нарича - "Чепинска"!

Единият от Трите( обърнете внимание - 3!) квартала на Велинград се нарича - "Чепино"!

А за да си дойде всичко на мястото и да стане съвсем разбираемо - ще ви кажа!

В турският език няма буква "Ц"!

През 500-те години турско робство, турците не можейки да произнесат "Ц" - я заменили с "Ч"!

Така името на реката, която "цепи" света от Цепинска, станала "Чепинска"!

Цепино станало "Чепино".

Само старата римска крепост, която охранявала "Средата на Земята" - останала с името "Цепина"!

Когато преди година бях там, Бог ми посочи още един знак!

Реката "Цепина" тече през средата на Велинград , по неговото протежение, а успоредно с нея върви главната улица на града.

И знаете ли как се казва улицата!?

- Булевард "Съединение"!!!

Настръхнах, когато го проумях!

Реката и булеварда "цепеха" и "съединяваха" двата края на света!

Това е "Пъпа на света"!

От мен да го знаете!

Но аз го научих, защото Бог ми отвори очите "ДА ВИДЯ"!

_____________________

Наименованията на сгради, улици, фирми, организации и движения, на радио и телевизионни предавания носят имената на Времето или на времеви цикли и понятия. Това е така, защото българите знаят, че Васил Левски е прав!

" Времето е в нас и ние сме във Времето!"


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    Както казах в началото, това е трилогия! Три различни теми, които по свой начин разкриват България, като Земята на Бог!

Разкриват връзката между Народ и Бог!

Разкриват връзката между българите и Времето!

Бог, Библия и България- неслучайно започват с една и съща буква!

17.08.2021.

     София


понеделник, 24 септември 2018 г.                                 Arithmetic of Heaven

                                                        (Аритметика на Небето)

The arithmetic of Heaven and Earth is best illustrated by the chess field.
The chess has 64 fields.
32 black and 32 white. This leads to the thought of symmetry and harmony.
There are 8 horizontal and 8 verticals with 4 white and 4 black fields.
But if we turn the chess 45 degrees (Figure 2) so that the diagonals become horizontal and vertical.
Then there is an asymmetry of 8 white horizons and 7 black horizons.
The same happens with the verticals. They become 8 black and 7 white verticals.
This is how the Earth is rotated!
This gives birth to the 7/8 thact, which is the master of Heaven.

                 фиг.1Аритметиката на Небето и Земята най-добре се онагледява с помощта на шахматното поле.
Шахът има 64 полета.
32 черни и 32 бели. Това навежда на мисълта за симетрия и хармония.
Има 8 хоризонтала и 8 вертикала с по 4 бели и 4 черни полета.
Но ако завъртим шаха на 45 градуса  (фиг. 2 )така , че диагоналите да станат хоризонтали и вертикали.
Тогава се получава асиметрия на 8 бели хоризонтала и 7 черни хоризонтала.
Същото се случва и със вертикалите. Те стават 8 черни и 7 бели вертикала.
Така е завъртяна и Земята !
Това ражда тактът 7/8-ми, който такт, е господар на Небето.


The outermost of the chess flights, which form a square with eight-flight sides, has a total of 28 fields. (14 white and 14 black). 28 fields represent 7/8 of 32!
               T. k. the chess field symbol of the Circle is the second girdle squares from outside to inside. It has six-party countries. these are the 6 parts of the Circle. This belt consists of 20 squares, which is 5 / 6th of 24 hours of the day.
               The third belt from the inside out of the chess field describes a square with 12 fields and this is 3/4 of 16.

                                       фиг.2

Най-външният пояс от полета на шаха, които образуват квадрат със страни с по 8 полета - има общо 28 полета. ( 14 бели и 14 черни ).  28 полета представляват 7/8-ми от 32 !
              Т. к. на шахматното поле символ на Кръга е вторият  пояс квадрати от вън на вътре. Той  има страни с по 6 полета. това са 6-те части на Кръга. Този пояс се състои от 20 квадрата, което е 5/6-ти от 24 - часовете на Денонощието.
              Третият пояс полета от вън на вътре  на шахматното поле , описва квадрат с 12 полета и това е 3/4-ти от 16 .

Celestial Tact 7/8 is a tact of Heaven.
Sages have found a way to illustrate this with game chess and chess.
It has 64 fields.
The blue color (Figure 3) marks the limit on which the two halves of the chess are "sewn together". The blue is in Heaven. White is on Earth.
Heaven (the blue fields are 36, and Earth, the white sector is 28.) (36 + 28 = 64)
Unjust!
The sky is harmonious, because 36 is a Circle with 6 equal parts of its radius. If it is a Square, it also has symmetry and harmony: 6 x 6 = 36. That's why Heaven is harmonious!
There are 28 fields on Earth. The only equally uniform distribution is
7 x 4 = 28.
This predetermines Earth Time to have 4 weeks, which is exactly 4 x 7 = 28. So is the time for the Moon to make a full circle around the Earth - 28 days. It has 4 phases corresponding to the 4 Earth weeks, which determines Earth Cycle Time.
I can see what the Heavenly Tact 7/8 is.
As I have repeatedly pointed out, there are six main time points:
1/2; 3/4 th; 5 / 6th (Earth Hour); 7 / 8th (Heavenly Tact, the one we are talking about), 9 / 10th Pact of the Angels World and 11 / 12th Pact of God.
All of them are prepared as described herein:
THE WEATHER AND THE EARTH HAVE BEEN COLLECTED ON THE SHADE WATER!
 On the outermost square, the sky (in blue) extends into 8 fields both horizontally and vertically. This makes 16 fields. The Earth (in white) remains with seven fields horizontally and vertically, total 14. Of 8 possible fields, seven and 16, only 14 mean. The Earth has 7 parts of 8 possible. This is what sets the 7/8 thirth, which is actually an incomplete time cycle. The remaining 1/8 is hidden time.
Blue 8 and White 1 are doubled. There is a hidden Time beneath them. So the squares are from 28 to 30. I try to illustrate how Time is stretching, though not the best.
 This illustration shows approximately what happens to the visible 28 days we see the moon. After that, it disappears from the sky to appear after the 30th day, like New Moon.
       1       7        

    6

       5

   4

   3

   2

   1

       2

   2

       328 


   3

       4

   4

       5

   5

       6


                      
 36

   6

       7

   7

        8        7

         6

        5

        4

        3

        2

         1
                                                                  фиг.3

Небесен такт 7/8-ми е такт на Небето .
Мъдреците са намерили начин да онагледят това с помощта на играта шах и шахматното поле.
То има 64 полета.
Синият цвят  ( фиг 3) маркира границата по която са "съшити" двете половини на шаха. Синята е на Небето. Бялата е на Земята.
Небето(сините полета са 36, а Земята , белият сектор, е 28. (36 + 28 =64 )
Несправедливо !
Небето е хармонично , защото 36 е Кръг с 6 еднакви на радиуса му части. Ако е Квадрат, то също има симетрия и хармония : 6 х 6 =36. Ето защо Небето е хармонично !
На Земята са отредени 28 полета . Единственото що-годе равномерно разпределение е
7  х 4 = 28.
Това предопределя Времето на Земята да има 4 седмици, което е именно 4 х 7 = 28. Толкова е и Времето за което Луната прави пълна обиколка около Земята - 28 дни. Тя има 4 фази, отговарящи на 4-те земни седмици, което определя Цикличността на Земното Време.
Нагледно показвам какво представлява Небесният такт 7/8-ми.
Както вече многократно съм посочил има 6 основни времеви такта:
1/2-ра ; 3/4-ти ; 5/6-ти (Земен такт) ; 7/8-ми (Небесен такт, този за който говорим) ;9/10-ти такт на света на Ангелите и 11/12-ти тактът на Бог .
Всички те се получават по описаният тук начин:
НЕБЕТО И ЗЕМЯТА СА СЪБРАНИ ВЪРХУ ШАХМАТНАТА ДЪСКА!
 На най-външният квадрат Небето (в синьо) се разпростира на 8 полета и хоризонтално и вертикално. Това прави 16 полета. Земята ( в бяло) остава със седем полета по хоризонтала и вертикала, общо 14. От 8 възможни полета, седем  и от 16 , само 14 означава.че Земята има 7 части от 8 възможни.Това именно създава тактът 7/8-ми, което всъщност е непълен цикъл Време. Останалата 1/8-ма е скрито време.
Синята 8-ца и бялата 1-ца са удвоени. Под тях има скрито Време. Така квадратите стават от 28 на 30. Опитвам се макар и не най-сполучливо да ви илюстрирам как Времето се разтегля.
 Тази илюстрация показва приблизително какво се случва с видимите 28 дни,  в които виждаме Луната. След ,което, тя изчезва(скрива се ) от небосвода , за да се появи след 30-я ден , като Новолуние.


Since the world in which we live is spherical, made up of spherical formations, they have a circular character, and here is the pattern of the 7/8 th circle.
Here the Circle is divided into 8 equal parts, and 1/8 (the orange sector) is hidden and the Earth Week of 7 days is "born". It is disharmonic but what to do! This is what the Lord commands!

                                                                              фиг.4

Тъй като светът в който живеем е сферичен , изграден от сферични образувания , те имат кръгов характер и ето модела по който се получава тактът 7/8-ми при кръга.
Тук Кръга е разделен на 8 равни части, като 1/8-ма (оранжевият сектор) се скрива и така се "ражда" земната седмица от 7 дни. Дисхармонично е , но какво да се прави! Така повелява Господ!


Tackt 5 / 6th (Earth Hour)
At Circle All is 6!
By condition! Given by God!
Each whole is divided into 6 and each whole has 6 parts.
The whole is Triadic.
It consists of 3 pairs of elements. 3 Pairs.
But, the whole is Binary!
It consists of 2 halves.
3 is the Half of the Whole. Environment!
There are 6 Mediums: 3,9,15,21,27,33.
When you make a multiplication of 3 x 2 = 6, it means that you multiply the Trinity x Binary = Whole!
This is the Circle. Its radius divides it into six equal parts.
 Time is also a Circle, it also respects this regularity and is divided into 6 parts. God creates the world for 6 days.
Each part has 60 degrees, which determines the duration of seconds, minutes, hours, and so on.
 6 parts 60 = 360 degrees. This also applies to the time when the 6 parts of each level have 60 divisions. Thus a divided Circle represents one whole, divided into 6 parts or the whole is 6 / 6th.
 Tackt 5 / 6th is obtained by cutting the Circle along the Radius line, from the Circle to the Circle Center. (dashed line between the yellow and orange sectors)


                              фиг.5

Такт 5/6-ти ( Земен такт)
При Кръга Цялото е 6!
По условие! Дадено от Бог!
Всяко Цяло се дели на 6 и всяко Цяло има 6 части.
Цялото е Триединно.
Състои се от 3 двойки елемента. 3 Чифта.
Но, Цялото е и Бинарно!
Състои се от 2 Половини.
3 е Половината на Цялото. Среда!
Има 6 Среди: 3,9,15,21,27,33.
Когато извършвате умножение на 3 х 2 = 6, това означава , че умножавате Триединство х Бинарност = Цялото!
Това е Кръга. Неговият радиус го разделя на 6 равни части.
 Времето също е Кръг, то също  спазва тази закономерност и се дели на 6 части .Бог създава света за 6 дни.
Всяка част има 60 градуса, което определя продължителността на секунди, минути, часове и т. н.
 6 части по 60 =360 градуса. Това важи и за времето , където 6-те части на всяко ниво време имат 60 деления. Така разделен Кръга представлява едно Цяло , разделено на 6 части или Цялото е 6/6-ти.
 Такт 5/6-ти се получава, като се разреже Кръга по линията на Радиуса, от Окръжността до Центъра на Кръга. (пунктираната линия между жълтия и оранжев сектор)


Once the radius is cut from the middle to the periphery, the circle is twisted, swinging like a cone, resulting in a cone where 1 / 6th of the circle (the orange sector) hides under the yellow sector and thus the pitch on Earth 5 / 6th.
1 / 6th remains a hidden time for us people. We do not know exactly what's going on with her.
An example of such a "hidden" time is 9 months of pregnancy.


                               фиг.6
 След като Радиусът се разреже от средата до периферията, Кръгът се подлага на усукване, повива се като фунийка, и така се получава конус, при което 1/6-та от кръга (оранжевият сектор) се скрива под жълтият сектор и така се получава тактът на Земята 5/6-ти.
1/6-та остава скрито време за нас хората. Не знаем точно какво се случва с нея.
Пример за такова "скрито" време е 9 месеца бременност.

събота, 18 август 2018 г.


                     Истината за Краят на Времената!

     „ За да разбереш променящият се свят, трябва да разбереш Времето!“


Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !


Краят на Времето е 2000-та година !
Но не съвсем!
Свързването на големи периоди от Време изисква наличие на Преходен период.
В Библията този Преходен период е обозначен, като 144 000 ,които ще останат след Времената.
Но не е оказано за какво става дума.
Евреите , в продължение на векове са изградили теория, която твърди, че ще останат 144 000 души на Земята, вследствие на Апокалипсис. По 12 000 от дванадесетте племена на евреите.
Това е едно твърдение, граничещо с шарлатанство!
Това е невярно твърдение!
Наивна глупост!
Абсолютната Истина е , че след края на 2000-те години от Христос, следват 144 000 часа свързващо Време. Преходно или технологично Време!
144 000 часа са 6000 дни!
Защото 6000 дни х 24 часа = 144 000 часа!
Шест хилядният ден  от Новия 21-ви век бе на 04.06.2017 година.
Денят бе Неделя, Петдесетница , след Великден.
Последва Нулев ден – 05.06.2017.
Денят бе Понеделник(Начало на седмицата) и бе СВЕТИ ДУХ !
СВЕТИЯТ ДУХ слезе на Земята!                                                           
Това е Абсолютната Истина!
НОВОТО ВРЕМЕ започна на 06.06. 2017 година!
На Шестият ден от шестият месец на година Единица (защото 2+0+1+7=10=1+0=1)!
Но Времето е неразбираемо, защото няма ярки и отчетливи граници – „от –до“ !
Така и  Зародишът на Новото Време бе  в рамките на  Преходния период от 144 000 часа или 6000 дни.
Старото Време трябваше да приключи на Нулевият ден (20.12. – Игнажден)от 16-та година на 21 –ви век.
Защото в Библията са посочени 7 Печата на развитие на света.
Времето,което живеехме , бе Времето на разчупване на 7-я печат!
7 Печата са 7 Кръга, т.е. 7 Космически цикъла .
Един Космически Цикъл трае 288 Земни години.
защото 24 земни години = 1 Небесна година.
12 Небесни години (колкото са зодиите) х 24 земни години = 288 земни години трае 1 Космически цикъл (Кръг).

а
7 Цикъла х 288 земни години водеха до 2016 –та година!
7х288= 2016!
Това определи Краят на старото Време да бъде на 20 декември 2016г. (Нулев ден на годината).
7-те Космически цикъла (по 288 години) бяха свързани с Новото Време посредством 7 Небесни дни.
Един Небесен ден е равен на 24 Земни дни.
Т.е. „свързващият“ период бе 7 х 24 = 168 земни дни или 1 Небесна седмица.
168-я ден от Игнажден  2016г. бе 06.06.2017 година. (виж схемата)

             Забележка: Периодът на схемата обхваща 600 дни. От Игнажден (Нулевият ден)2017г. до Слънчевото затъмнение на 11 август 2018 г. Показва, че това затъмнение не е произволно случило се, а има Космически разум, които движи и контролира процеса на космическо Движение. Космическите събития се случват във връзка с посочената цикличност и служат за стиковане на космическите тела.

Цялата периодизация изглежда така:
- 20 века, т.е. 2000 години от Христос
-16 години от 21 век + 5 високосни дни +155 дни от 17-та година = 6000 дни = 144 000 часа.
-Край на Времето 04.06.2017.
-Нулев ден - СВЕТИ ДУХ 2017г. - 05.06.2017.
-Начало на Нов Цикъл - 06.06.2017 г.

Новото Време

От 06.06. 2017           до 11. 08.2018 г. = 432 дни
От Игнажден 2017г.  до 11.08. 2018 г. = 234 дни
От 06.06.2018г.          до 11.08. 2018 г. = 66 дни
-------------------------------------------------------------
Общо сумарно : 432+234+66=732 дни(2 земни години, 30,5 Небесни дни = 1 небесен месец)
Както се вижда Времената са като матрьошки - влизат едно в друго и ВЪТРЕШНОТО ВРЕМЕ от 732 дни е равно на 432 ДНИ ВЪНШНО ВРЕМЕ, което ние преживяваме реално!
И затова вибрацията от 432 херца е Хармоничната вибрация в природата.
432 херца е музикалния тон "ЛА", и той се издава от камертона ( до 1939 г.)
Колкото и да ви е трудно да се съгласите - има Вътрешно и Външно Време.
Граница на 2-те Времена е Огледало!
Външното Време 234 дни = 432 дни Вътрешно Време!
234/432 !
234 + 432 = 666 дни е цял ,  завършен цикъл Време!
Добавени още 66 дни "технологично"време за свързване = 666+66 = 732 дни на 2 земни години.
9 пъти х 666 = 5994, т.е. 6000 без 6 !
Тези 6 единици остатък са Начало на Новото стъпало ! !
Остатъкът 6 дава възможност за Ново Начало,
 Ново Сътворение, както 6-те дни на Бог , от нашето Сътворение!


      Този принцип наложен върху Хронологията на живота ни, през последните около 2 години , изглежда така :


Схемата показва, как Времената се наслагват едно в друго.
Като Матрьошки!
Ние виждаме , усещаме и преживяваме само най-голямата - външна матрьошка ,която е 432 дни.
По-малката матрьошка от 234 дни и най-малката от - 66 дни ние не виждаме.
Защото това е Вътрешно, невидимо за нас Време.
Това е Триединство на Времена. 
Те имат ОБЩО НАЧАЛО . - Ос около, която се завъртат.
Теоретично обяснено, Времето изглежда , като 3 прави,с различна дължина, които се завиват в Кръг. Подредени , правите образуват ПИРАМИДА!
А=3/3, В=2/3, С=1/3. Сумарно 6/3-ти = 3. Изначално Триединство!
Съдържа 6 цикъла (дни). Бил е необходим още един цикъл на А (Седмия ден),
за да се задвижи Времето !Това е довело до пълен цикъл на В (Осми ден) и
и последващ пълен цикъл на С (Девети ден).
Така Бог създал цикъла Време=6 дни и Половина Време=3 дни!
Общо 9 дни, колкото са Цифрите!
От тук и библейското понятие - "Време и Половина Време".Възможно е това  да са зъбни колела!
Когато  А направи пълен Кръг се спира.
Изчаква В, и когато В направи пълен Кръг, избутва един зъб назад от А.
Така Последният зъб на А - става Първи!
Когато и С направи пълен Кръг, също избутва един зъб назад. Предпоследният зъб
става Втори! Ражда се  Нова Бинарност от 2 дни(48 часа). И Времето не свършва!

 Трите Времена тръгват едновременно. Имат общо начало и обща начална точка.
Когато най-късата отсечка , А - направи Кръг, втората, В е направила 1/2-ра кръг, а третата, С е на 1/3та от Кръга!
Трябват 6 Кръга за да застанат 3-те Начала в  общата Начална  точка .
Това е предопределило Сътворението на Бог , да трае 6 Цикъла, т.е. 6 дни!
1Кръг А = 1/2 В и 1/3 С.
2Кръг А = 1 Кръг В и 2/3 Кръг С.
3Кръг А = 1.1/2 В и 1Кръг С.
4Кръг А = 2 Кръг В и 1.1/3С.
5Кръг А = 2.1/2 В и 1.2/3 С.
6Кръг А = 3 КръгВ и 2 Кръг С !
              Това поражда отношениета;
               1+2+3=6
               3+6+9=18 ( 3, 6, 9 - e Кодът на Времето)
               6+12+18=36
               60+120+180=360 - Кръг !
Ето защо Времето е Асиметричен Кръг, разделен на 1/6+1/3+1/2 !

Ако използваме библейските термини,
 Спиралата е Време и Половина Време(фиг.1),
 а Двата кръга са Две Времена с общо Начало (фиг.2).

                    Древното определение за Време е , че "Времето е Кръг!"
Съвременното тълкувание представя Времето, като Спирала.
Истината е, че Времето преминава през двете състояния.
 Ту е Кръг, ту е Спирала, която впоследствие се затваря в Нов Кръг, нарастнал като пространствена, геометрична прогресия.

                      

                   Абсолютното Чисто Време, е Цикъл със Шестотин Шестдесет и Шест (666) части.
                   666  Земни дни.
                   Това са 27.75 Небесни дни, 27.3/4-ти дни, или 27 дни и 18  - аналог на дните на Земята , за които Луната прави пълна обиколка около нашата планета.
666 дни се разделят на Асиметрични Кръгове, на огледален принцип -234 дни и 432 дни.
Всеки Кръг е разделен на Третини (Триединства).
234 : 3 =78 (такт 7/8-ми , изграден от 7 кръга десетици и 8 кръга  единици).
432 : 3 = 144 ( два такта 7/8-ми, Бинарност). 
Това определя библейското число за Края на Времената да бъде 144 000!
На същият огледален принцип се разделят часовете, като 66 часа се делят на 24 часа+42 часа.
Разделени на Триединства са :
24 : 3 = 8  и  42 : 3 = 14.  Събрани двете Частни, дават числото на Бог : 8 + 14 = 22 !
Триединството е на всички нива на Времето.
Включително Секундата е изградена от Триединства.
Една Секунда има 60 Терци! А Терцата е, както при картите, от 3 части.

                         
                           При игра на карти ,Терца -  са 3 поредни карти.
                                   Силата на терцата се определя от какви  три карти е образувана .
   Същото е при Времето - 
                           3 поредни цифри образуват Терца - 234 или  огледалното 432.

Тук е моментът да отбележа, че при картите - 4 еднакви карти са Каре !
При Времето няма Каре! Защото Времето е Кръг, а Кръгът разделен на 4 равни части , не поражда Движение! А Движението е основната форма на съществуване на Времето!
Равенството е Равновесие, а Времето се нуждае от Неравенства!
По тази причина , не е правилно Времето да се изравнява на всеки 4 години!
По простата причина, че кодът на Времето е 3, 6, 9!
Следователно, Времето трябва да се изравнява на всяка 3-та, 6-та и 9-та години!

 (Следва)