понеделник, 16 август 2021 г.

България - земята на Новият Йерусалим

 


                ТОВА Е ЕДНА ТРИЛОГИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВОТО, ВРЕМЕТО И ИСТОРИЯТА! ТЕ СА СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРИЯ! ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ ИМ ПРИНАДЛЕЖИ И ТЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НА БЪЛГАРИЯ!

              Историята от Христос до днес, погледната през официалните данни за съществуването на Трите Български Държави!


     За всички вас, които четете моята страница "Мистър Х"! 

     Ако вече сте прочели публикациите ми от 17.07.2021 - " Пъпът на света" и тази от 27.07.2021. - "6 - Числото на България"

     Сега е ред да поговорим за Хронологията на 3-те български държави.

Както вече прекрасно знаете, Времето се подчинява на Асиметричен закон, който образува Времевите кръгове (Цикли).  Законът гласи , че 1/6-та + 1/3-та + 1/2-ра образуват Кръгът на Времето!

Така са разпределени и дните на Сътворение на света!  1+2+3=6 дни Сътворение.

Така е образуван основният Цикъл Време,с който е фиксиран и Кода на Времето 3 6 9! 3+6+9= 18 , Основен цикъл Време.

Така е създаден и Кръга от 360° - 60+120+180 = 360 , Кръг Време! Всъщност това отговаря и на Годишният Кръг Време, т.к. Слънцето обикаля небето за 360 дни, които са 360° . Всеки земен ден Слънцето се премества с 1° по своя небесен път!

Така е създаден Месецът, като времеви цикъл, защото 60часа+120часа+180часа=360 часа което е 15 дни, т.е. половин месец и още един цикъл от 360 часа (15 дни) образуват целият месец от 30 дни. Като едните 15 дни, т.е.единия цикъл е ИН, а другите 15 дни , и другия цикъл са ЯН дни! 

      На космическо ниво , т.к. Времето е Аритметична( и Геометрична) прогресия, която се развива фуниеобразно, като спирала  - циклите са от по-друго естество!

     Най- големият цикъл е 666! Това е Число, което представлява Триединен цикъл , образуван от 3 нива цифри - 6 единици , 6 десетици, 6 стотици.

На микро ниво на Времето този цикъл се получава от съотношението ВРЕМЕ : ВРЕМЕ И ПОЛОВИНА ВРЕМЕ, т.е. на 6:9=0.666 ; 12:18 ; 18: 27 ; 24:36 и т.н.

На макро ниво обаче 666 е подчинен на Асиметричният закон от 1/6+1/3+1/2 = Кръг! Което на практика означава събиране на 111+222+333=666!

Това означава, че Цикъл от 666 земни години е съвкупност от 111години+222години+333години.

И тъй като освен Бинарен, този свят е и Триединен - Три цикъла от 666 години т.е. 666×3 = 1998 години водят до това, което ние наричаме КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА! Нещо, което настъпи през 1998-ма година. И т.к. тези , които управляват света знаят, че България е земя на Бог и българите са свързани с Времето, те побързаха да поробят България, предизвиквайки невиждана инфлация и блокирайки цялата икономика на България, обвързвайки я с НАТО, МВФ и ЕС, именно през тази 1998-ма година и следващите няколко.

   Съвременният човек няма представа, какво означават текстовете в Библията, описващи и предсказващи Краят на Времената!

Ами, това означават! Времето в рамките на 2 Хилядолетия - едното ИН, другото - ЯН! 

А Две хилядолетия са 3 цикъла Време от 666 години, или общо 1998 години.

По-големият период време е 6 хилядолетия, което е 9 цикъла от 666 години или 3 цикъла по 2 Хилядолетия.

    След този налагащ се увод-уточнение, можем да започнем да говорим за Хронологията на 3-те Български Държави!

Знаете ли колко Небесни години представляват 1998 земни години?

Ами разделете на 24!

1998 : 24 = 83.25 Небесни  години!

Точно 80 небесни години са били през 1920-та година! (80×24=1920)  Миг преди това , образно казано, България е била разкъса от Ньойският договор, подписан на 27 ноември 1919-та година!!!

34 дни преди да влезе 1920-та година!!!

81 Небесни години се падат през 1944-та година!!!  81 е квадрат Време със страни 9×9 години! И странно! Отново прокоба! Прехвърлят ни от Запада към СССР! Отново ни отнемат земи - от Беломорска Тракия и Македония, като ги дават съответно на Гърция и Сърбия!!!

За 1998 -ма споменах, а и вие сте свидетели!

    Как ви се струва това? България свързана ли е с Времето?

Ами, Да! Свързана е! По този въпрос мога да споря и с Хенри Кисинджър, и с папата , и с японския император! Защото източник на това познание в мен е самото Небе! А никой не спори с Небето!

След като три цикъла по 666 години са 1998 земни години, това обаче е непълна Небесна година т.к. прави 83.25 небесни години(83.1/4).

Къде е Краят на 84-та Небесна година?

Краят е през 2016-та! Това съм ви го казвал стократно! Времето свърши през 2016-та. Това са 7 х 288 цикъла Време!

Седем! Аналог на Дните Сътворение!

И ако 1998-ма са край на трите цикъла по 666 години, което е 83.25 небесни години, то новото начало е през 2022-ра година, защото 2022:24=84.25 ( 84.1/4)

Трябват 24 земни  години , който са 12 Небесни месеца или  1 Небесна година- за да се свържат тези 3 цикъла от общо 1998 години , с нов цикъл от 666!

Цялото това задкулисие, което усещате е свързано с тази аритметика, която направих пред вас!

Т.е, т.н. "Велики Сили" не успяха да прекършат България! За 2000 години време! Време е България , с Божията помощ, по силата на Кармата, да заеме своето място на Истинска Велика Сила (ИВС)

 24-те години технологично Време, свързващи три цикъла х 666 години с други три цикъла от 666 години приключва!

Идва ВРЕМЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

Идва времето на Страшният съд!

Някои ще плащат за реките българска кръв пролята през тези 2000 години!

Ще плащат за цяла една ослепена България през 1014-та година!

Ще плащат за погърчването, потурчването, за дивашките кланета и зверства по време на игото!

Ще плащат за разпокъсването на България, за Ньойския, Берлинския и Ялтенския договори на т.н. Велики сили!

Ще плащат за атеизмът , в който се опитаха да потопят България!

Ще плащат и тези, разбили икономиката, промишлеността и селското стопанство на България!

И не на последно място , ще плащат и тези, които окрадоха България или я дадоха на чужденци който да я крадат!

България и българите въпреки всичко и напук на всичко оцеляха!

Както обичам да казвам : 

БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА ДА БЪДЕ СПАСЯВАНА!СВЕТЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ СПАСЕНИЕ! НАС НИ ПАЗИ И НИ ОПАЗИ ,САМ БОГ!

Какво разкрива Хронологията от схемата!

Белите точки маркират създаването на 1,2и3-та български държави.

Черните точки са свързани с поробването на България.

Жълтата точка (999) е Среда на целият триединен  цикъл от 1998 години.

Времето  в нашия свят се движи по синята крива. Тя започва в дясната половина , която е ЯН половина и завършва в лявата половина, която е ИН!Кривата на Времето се състои от 3 прави,всяка от които е 666 години.

Централната ос разсича тези 3 прави на две , като всяка част е по 333 години.

Независимо от всички исторически спорове , от кога има България, официалната версия , която е приела държавата ни е 681-ва година. Това е Един Индикт Време (15 години) след края на Първия цикъл от 666 години.

Неоспорим факт е, че от Аспарух до смърта на Самуил през 1014 година са 333 години! Т.е.1/2-ра от 666 години цикъл.

С него залязва и Първата българска държава, въпреки, че се счита, че това се е случило през 1018-та.

Следва гръцко владичество.

Втората българска държава започва от въстанието на Асен и Петър и приключва 20-на години след падането на столицата Търново, през 1393 година под турско робство.

В този период съществува Бдинското царство на Иван Страцимир, с център крепостта Бабини Видини кули! Както и отделни феоди останали независими от турското нашествие.

Неоспорим факт е, че Втората българска държава съществува най- вероятно 222 години. Това е 1/3-та от 666.


Третата българска държава възниква от пепелищата на Руско-Турската война през 1977/78 година. Следват 10 напрегнати години . Поставяне на Батенберг на престола, после метеж и изгонването му.  Опити както за Руско, така и за Турско вмешателство в съдбата на България.  Съединение на България и Източна Румелия, Сръбска война, Нови намеси на Тримата големи императори тогава - Германия, Австро-Унгария и Русия. Както и Великобритания и Италия.

Държавата се ражда през 1887 година с идването на династията на Кобургите.

На 2 август 1887 г. Фердинанд е коронован за княз на България.

Реално от тук започва 3-то българско царство, което след Фердинанд, получава приемственост от синът му Борис III , а накрая идва и малолетният Симеон II.

Така, като трети неоспорим факт можем да посочим, че 3-та българска държава съществува от 1887 до 1998 година или това са точно 111 години. Те представляват 1/6-та от цикъла 666!

Да обобщим!

Три български държави!

Първата 333 години 1/2-ра от 666!

Втората 222 години 1/3-та от 666.

Третата 111 години 1/6-та от 666.

Трите държави спазват Асиметричният принцип на сглобяване на Времето 1/2+1/3+1/6 т.е. 333+222+111=666 години.

От Христос до 1998 година , България съществува 666 години в рамките на трите български държави.

Т.е. в 1/3-та от Времето. 

През останалите 2/3-ти българите , като тлеещи въгленчета, носят в сърцето си своя народностен характер, въпреки премеждия, коварство, лъжи, заблуди, принуда, изтезания и какво ли не!

Това може да извърши само един народ Българският, който е Народът на Бог!

След 1998 година , де юре, може да се каже, че има българска държава, но де факто я няма, защото тя попада в лапите на Валутен борд, и ЕС, както е приета и в НАТО.

Това са 24 преходни години от 1998 г. до 2022-ра. Както подчертах Една Небесна година.

Това, което предстои е нашето предизвикателство: - Да създадем Библейското "Четвърто Царство на Земята"! Амин!

                     * * *

БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ ВРЕМЕТО,

ВРЕМЕТО Е В БЪЛГАРИЯ!
________________________________

       Числото на Времето е 6!

     Бог създава света за 6 дни!

1. Шест е Хексада! Многоъгълник с 6 страни!

И България има 6 страни/ граници!

С Румъния, Сърбия,Македония, Гърция, Турция и Черно море.

5 от тях са сухоземни и 1 е морска.

Това е съотношение 5/6-ти!

Такъв е и Тактът на Времето - 5/6-ти!

Кръгът Време е 360°/дни ( 5 пъти х 72), а Хармонията е 432°/дни ( 6 пъти × 72).

Т.е. видимото и осезаемо Време е 5/6-ти от 432!


2. Редукцията на годините на основаване на трите български държави е 6 (Шест)!

-  681-ва ( 6+8+1=15=6)

- 1185-та ( 1+1+8+5=15=6)

- 1878-ма (1+8+7+8=24=6)

(Само да вметна, че първите 3- ма царе, на трите държави - имената им започват с "А":

А -Аспарух,

А - Асен,

А - Александър ( Батенберг)


3. Време и Космос - това е ПВК (Пространствено-Времевия Континуум!

България е 6-та (Шест) държава в света, която изпраща човек в Космоса - това е космонавта Георги Иванов.


4. Най- великият българин, богоизбрания Апостол на Свободата Васил Левски е роден на 6-то число от месеца: 06.07.1837г.

Загива на 6-то число от месеца: 06.02.1873г.

Живее 36 години ( кръг Време, 6 пъти х 6 години).

Нумерологичните стойности на буквите в името Васил Левски имат сбор 66 - цикъл Време!?

(3+1+9+9+3+3+6+3+9+11+9= 66)

Всички букви в името са свързани с КОДА НА ВРЕМЕТО : 369! Плюс 3 Единици, чиито сбор също дава число от Кода - 3 (три).

Инициалите В.Л. също имат числена стойност 6(Шест) (3+3=6)!

Градът, който Левски избира за Столица на Революцията - ЛОВЕЧ, също има числена стойност 6(Шест) в буквите си!

( 3+6+3+6+6= 24=6) и също всички букви в името са свързани с КОДА НА ВРЕМЕТО : 369!!!

( ВСЪЩНОСТ, ЛЕВСКИ ЗА ТОВА ИЗБИРА ЛОВЕЧ ЗА СТОЛИЦА НА РЕВОЛЮЦИЯТА, ЗАЩОТО Е РАЗБРАЛ, ЧЕ НОВОТО ВРЕМЕ ИЗГРЯВА НАД ЛОВЕЧ!)


5. Географски, България има 6 области:

3 в Северна България - Добруджа, Лудогорието и Мизия, и 3 в Южна България - Странджа, Тракия и Македония!


6. Това влияе и върху районирането на страната. България е разделена на 6(Шест) района:

Северозападен, Северен централен и Североизточен, както и на Югоизточен, Южен централен , и Югозападен.

Окръжното (окръг идва от кръг, окръжност) райониране, макар да не е свързано с числото 6 , е също времево число . България има 28 окръга, толкова, колкото трае един Лунен цикъл - 28 дни!

( Виж картата под текста).


7. Административното представителство на  тези 28 окръга в Народното събрание на България се изразява в участието на 240 народни представители (2+4+0=6 Шест), което е аналог на 24-те часа в денонощието.


8. В унисон с Времето , последните избори легитимираха 6(Шест) партии, като влизащи в състава на 46-то Н.С.

Като 5 от тях участват в преговори за съставяне на правителство а една ( ГЕРБ) отказа. Отново такт 5/6-ти!


9. Българите интуитивно, харесват числото 6, което е число на Времето!


                           * * *

"ПЪПЪТ НА СВЕТА" СЕ НАМИРА В БЪЛГАРИЯ!
Днес ви връщам към една моя промисъл, която е моето "Откровение"предназначено за българите.

Това прозрение се радва на огромен интерес във ФБ и цялата интернет мрежа.

     Да си припомним какво ви казах!

     В съдържанието се крие една фундаментална истина!

     Благодаря на Бог, че ми отвори очите!

                              * * *

    Трябва да знаете, че Нулевият меридиан да минава през Лондонския квартал " Гринуич" - е измислена история!

Великите монархии много се кефят, когато показват на света, че само те притежават нещо, което другите нямат.

И го издигат в култ това нещо, за да покажат своята връзка с Божествеността!

Рекламират го, и го превръщат в туристическа атракция.

Така хем печелят пари, хем рекламират Връзката си с Бог!

Уви! Не е така!

Българският цар Симеон II има много по- божествен произход от английската кралица, защото е роден в Земята на Бог - България!

Пъпът на света не е "Гринуич"!

Пъпът на света се намира в България!

Това може да се докаже както исторически, така и географски!

За да не влизам в детайлите достатъчно е да кажа, че Гринуичкия меридиан не преминава през Средиземно море!

А още от дълбока древност , народите са посочили СРЕДАТА НА ЗЕМЯТА, като са нарекли морето - Средиземно!

Т.е. море в Средата на Земята!

И това е непоклатим факт!

Така, че англичаните нямат нищо Божествено, за разлика от българите.

Както и французите, нямат нищо Божествено, въпреки, че преди "Гринуич", френската империя е прокарала Нулевия меридиан, през Средата на катедралата "Сен Дени" в Париж, и се е смятало , че меридиана минава през Париж!

България се намира над Средиземно море, а българската столица София, чието предишно име е "Средец" , показват, къде е истинското място на Нулевия меридиан.

Както и наличието на планинска верига , наречена "Средна гора"!

Бог е намерил начин да ни остави знак, за да се досетим къде е Истинската Среда на света"! Къде е "Сърцето на света"!

ТУК СЕ ПРЕСИЧАТ 24-Я МЕРИДИАН и 42-Я ПАРАЛЕЛ! КРЪСТ!

24 е основно времево число, представляващо едно денонощие, а 42 е неговия огледален образ!

Разликата в Огледалото е 18 - Триединния времеви цикъл( 3+6+9).

Защото 24+18=42!

А сборът от 24 и 42 дава 66! ВРЕМЕВИ ЦИКЪЛ!

Къде се намира Средата на Земята, образувана от пресечната точка на 24 меридиан и 42 паралел!?

Намира се до Велинград!

Над карстовия извор "Клептуза"!

Земята около Велинград е Божествената "Среда на света"!

И Бог , за да обозначи мястото , е направил така, че от там да потекат лековити термални извори!

Направил е Вода да извира там , и тази Вода да лекува!

( За разлика от голото поле на "Гринуич"!)

СРЕДАТА е мястото , където се свързват 2 Края, на кълбото , наречено Земя!

Но Средата е и мястото, където тези два края се разделят, а кълбото се ЦЕПИ НА ДВЕ! ИЗТОК И ЗАПАД!

И ЧАСОВАТА РАЗЛИКА Е 9 (Девет! Цикъл!) ЧАСА!

 

ОТ ТУК ДО ЯПОНИЯ!

И ОТ ТУК ДО КАЛИФОРНИЯ!

ДВАТА КРАЯ НА СВЕТА!

И за това е помислил Бог!

Реката, която "разсича Кълбото на две се нарича - "Чепинска"!

Единият от Трите( обърнете внимание - 3!) квартала на Велинград се нарича - "Чепино"!

А за да си дойде всичко на мястото и да стане съвсем разбираемо - ще ви кажа!

В турският език няма буква "Ц"!

През 500-те години турско робство, турците не можейки да произнесат "Ц" - я заменили с "Ч"!

Така името на реката, която "цепи" света от Цепинска, станала "Чепинска"!

Цепино станало "Чепино".

Само старата римска крепост, която охранявала "Средата на Земята" - останала с името "Цепина"!

Когато преди година бях там, Бог ми посочи още един знак!

Реката "Цепина" тече през средата на Велинград , по неговото протежение, а успоредно с нея върви главната улица на града.

И знаете ли как се казва улицата!?

- Булевард "Съединение"!!!

Настръхнах, когато го проумях!

Реката и булеварда "цепеха" и "съединяваха" двата края на света!

Това е "Пъпа на света"!

От мен да го знаете!

Но аз го научих, защото Бог ми отвори очите "ДА ВИДЯ"!

_____________________

Наименованията на сгради, улици, фирми, организации и движения, на радио и телевизионни предавания носят имената на Времето или на времеви цикли и понятия. Това е така, защото българите знаят, че Васил Левски е прав!

" Времето е в нас и ние сме във Времето!"


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    Както казах в началото, това е трилогия! Три различни теми, които по свой начин разкриват България, като Земята на Бог!

Разкриват връзката между Народ и Бог!

Разкриват връзката между българите и Времето!

Бог, Библия и България- неслучайно започват с една и съща буква!

17.08.2021.

     София


Няма коментари:

Публикуване на коментар