сряда, 27 септември 2017 г.

180 години Безсмъртие! Васил Левски!

              Аз казвам, че този текст от Библията прави Апостола на Свободата - библейска личност
Нека българските попове ме оборят !
              180 години Безсмъртие!27.09.2017.                                                                                             Додекаедър
София

петък, 22 септември 2017 г.

Азъ-ът на българина.
                      Азъ-ът  на  българина


Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !                Днес на 22 септември 2017 г. ми се иска да ви разкажа за величието на българската идея, защото българската Идея е Идеята на БОГ !
Това, което наричаме Бъдеще е всъщност Минало и ние вървим (прекосяваме Небето) от Миналото към Настоящето,което е БОГ.
Бог е винаги и неизменно НАСТОЯЩЕТО!
                Ако ви е трудно да ме разберете, си представете, че сте на мястото на Бог и сте на върха на една висока планина. И викате : - Викате „Ехо“ и ехото ви  отговаря.
                Когато викате сте в Настоящето.
Когато чувате „Ехо“  - си мислите, че това е Настоящето, но всъщност,  това е Миналото !!!
Ехото е следствие на вашите думи , а причината сте вие - защото сте ги изрекли.
                Така е и с Бог !

Ние живеем в проекцията на Божието „Ехо“, идваме от Бъдещето(което всъщност за нас  е Минало) и вървим към Настоящето – Бог!


Над главите ни, на Небето има Кръст – Небесен Кръст. Това е Кръстът на Млечния път – нашата галактика.               
На Земята има Кръст – Земен Кръст. Той е в България.
Няма да издам къде е, но Кръстова гора е Символът на този Кръст.
И не случайно цар Борис III  е подарил на народа си кръст, поставен там. Както не е случайно, че този Кръст се слави и чествува в Средата на септември, именно на Кръстовден.
                Двата Кръста  - Земният и Небесният са плод на философията на Създателя, нашия Бог.
Той е пожелал светът да бъде БИНАРЕН. Да има 2 Начала.
                Между тези два Кръста се ражда Времето . Винаги и най-напред , То изгрява и залязва над   България!
                Магията на тези два Кръста е заключена и в писмен Символ – първата буква на Българската Глаголица,създадена от братята Кирил и Методий.
Ето графичниьт знак на Аз-ът на българина:

                                                                          Азъ – ът !


                Азъ - ът претворява графично двете положения на Небето,  на Млечния път - нашата галактика. Тъй като философията на света се основава на това,  всичко да бъде във всичко и всичко да се върти, то при въртенето си, Земята застава така, че веднаж човек вижда Млечния път на Небето – в профил , веднаж – в анфас .
Тези два цикъла от въртенето на света , раждат 4-те страни на света,които при въртеливото движение се кръстосват и описват над главите ни Небесен Кръст.                    Тези 2 снимки показват Млечния път в профил(в ляво) и в анфас (в дясно)
                За да визуализирам този Небесен Кръст , аз слях двете изображения в едно Цяло.
Ето така:          Вследствие на въртенето ,човек вижда Млечния път  в две перпендикулярни равнини, които слети описват Кръст над нас. Този Небесен символ е претворен от Кирил и Методий в първият знак на българската азбука – Аз-ът .


Азъ-ът на българите е Небесен знак на Млечния Път.Това отговаря на писания, запазени във библиотеката на Ватикана , че двамата братя Кирил и Методий са визуализирали небесни знаци ,  и са ги претворили, като букви на нашата азбука.
                Многократно съм заявявал пред вас, че България е „Пъпът на света“, в смисъл, че тук е Средата на света.(часовата разлика на изток до Япония и на запад, до Калифорния е 9 часа; 9 е число на Края)
                Ако 9 е Край, то 6 е Времето. Двете, и 6 , и 9 са производни на 3 – светата Троица.
А България е свързана във всички фундаментални неща с числото 6 – число на Времето:
Годината на създаване на българската държава е 681-ва. ( 6+8+1=15 =1+5=6) Шест!
Втората българска държава започва от въстанието на Асен и Петър 1185-та година.
(1+1+8+5=15=6. Шест .
Третата българска държава започва със Руско-Турската война – 1878-ма година.
(1+8+7+8=24=6. Шест.
Различни са проявленията на числото  6, число на Времето, в живота на българина -  като се започне от това, че имаме 240 депутати (редукцията е 6; 2+4+0) и се мине през часовите вестници 24 часа(Шест) и 168 часа (Шест), през радиопредавания,като „Дванадесет плюс три“
(12+3=15.Шест), и се стигне до това, че България има 6 граници – с Румъния,Сърбия, Македония,Гърция, Турция и Черно море и , че 6-та държава пратила човек в Космоса е България.
Двата официални държавни празника – Освобождението на България, 3-ти март (3+3=6) и Съединението на България, Шести септември (6+9=15=6) са с редукция 6.
Апостола на свободата Васил Левски ,като Апостол на българите е свързан също с Времето и е роден на 6 юли (стар стил) и загива на 6 февруари(стар стил) Самият той живее 36 години
(6х6; Кръг Време), а сборът на числените стойности в буквите му е 66 !!!
                Но тъй като говорим за Азъ-ът - първата буква в нашата азбука, то нека да си припомним, че  имената на създателите на Първата ,Втората и Третата  български държави започват с тази буква –А! :  Аспарух, Асен и Александър (Батенберг). Това не е случайност !
България е свързана с Космоса , а българите идват от света на  Правата Слава!
Затова сме ПРАВОславни, и е важно да се пише на ПРАВОписен език и да се говори с ПРАВОговор! Защото това е Божията вибрация и тя не бива да бъде изкривявана!
Българите са получили всички ПРАВОмощия от Бог , да управляват света, нещо, което им е било отнето през  последните 1000 години.
Българите са свързани с Космоса  и ще пребъдат във вековете и вечността!
Това е предречено от един изтъкнат богомил – Петър Осоговеца.
Във този документ,страница от който виждате.


                            Сказанието на един богомил за България


Петър Осоговец[1] е един от богомилските епископи, известен още като Доростолски[2] епископ от Х век. Основава църкви в Доростол, където година след встъпването си става епископ в Рига, Севастопол, Краков и Виена. Благодарение на писателя Николай Райнов – носител на Богомилския Дух, ние можем да се докоснем до магичните слова за звездите и небето. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. „Деномесечен указател“ според Николай Райнов има 384 листа, и е малък, грубо обработен пергамент – „кафяв с жилки”. Тя съдържа най-много от богомилската астрология. В нея и в „Книга за звездите и за съдбата на народите“ има оригинални легенди.
„А в Четвъртия Ден Господ създаде звездите – да красят твърдта небесна – и да бъдат знамение за векове и народи.
Създаде ги Вечният от най-тънката си плащеница – от бисерната багреница на своя блян ги създаде.Седем едри звезди сътвори Предвечният – и седем области от небето им повери:
1.    Най-първо създаде Слънцето с неговата бяла нимба и му даде да владее над царството.
2.    После изсече с резец Месечината, забули я с прозирно седефно покривало, пусна я в бездните – и повели и да властва над Целомъдрието.
3.    След нея от златен сплав изля Звездата на Вожда, която ромейци зват Зевс [Юпитер], - поръси я с вино от своя потир – и заповяда и да бди над Славата.
4.    Тогава от своя божествен ум изригна два сърпа, склопи ги, та сътвори Вечерницата, която ромейци зват Афродита [Венера], - и нареди я да владее над Любовта.
5.    Подир това създаде една загадъчна звезда, която съдържа в себе си смисъла на вси останали, - Звездата на Посланника, която ромейците зват Хермес [Меркурий] – и сложи я да повелява над Посвещението.
6.    След нея създаде кървава звезда – Звездата на Бранника, която ромейци зват Арес [Марс] – и ней заповяда да владее над Кръвопролитието.
И накрай проля своя царствен гняв в простора и метна своята диадема, разпален от ярост - че звездата не изгрява още.
И чакаше цели часове Господ да се разпали звездата, а тя не изгряваше още.
Та тогава архангел Михаел сложи кротко едър едър елмаз сред пръстена на Божията диадема; и съжалиха се вси ангели над изгубената Божия корона – и заплакаха.
И сълзи обляха диадемата на Бога – и разпалиха огън сред – дано изгрее.
7.    Та блесна голяма звезда, - черна звезда се роди – мрачна и замислена - Звездата на Отшелника, която ромейците зват Хронос [Сатурн] – и повеля и даде Господ да пази Тайната. (Времето /Хронос/пази тайните.-бел.моя)
И обгледа после Бог делото на своята ръка – и всичко бе гиздаво.
И засмя се Йехова и рече:
- Добро е!
И тогава настъпи властно Четвъртата Нощ.
И през нощта на творчеството си Вечният разсипа в простора бисерите на своя сетен блян – и родиха се безчет звезди, а сетне възторжено погледна безкрайната звездна плащаница, що се диплеше пред окото му – и в прехлас метна пъстър лентион[3] в простора.
И роди се тогава Млечният Път.
...........................................................................................................................................И вложи Елохим седем духа в седемтях светила небесни, та седем ангела се родиха.
И повери на всеки ангел по един от седемте народа – да го води.
И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: един – да го води, а друг – да го пази:
Слънцето разпери крила над Масър [Египет],
Месечината – над Междуречието [Вавилон],
Вечерницата [Венера] се спря Елада,
Звездата на Посланника [Меркурий] покри с лъчи Юдея,
Звздата на Бранника [Марс] – Рома [Рим],
за Звездата на Отшелника [Сатурн]– Бизанс [Византия].
А народите се не бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост.
И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух[4]. – Само над България тъмнееше мрачина – и звезден ангел не развя крила над нея.
И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той – нямаше.
И с плач поиска от Бога звезден дух, - другар да му бъде.
Та се смили над него Йехова, ала нямаше вече звезда и звезден дух.
И духна тогава Бог в простора – и осени с божествено мановение Млечния Път, та рой светли ангели се родиха там – повели Бог на Млечния път да властва над България.
...........................................................................................................................................
И превратна участ спря крила над българи: през изкус и съсипни ще мине България, ала – ще изтрае.
Погасна нимбата[5] над Масър [Египет], умряха двата народа – близнаци на Междуречието[6] [Вавилон], изгоря Елада, погина Юдея, разсипа се Рома: само Бизанс [Византия] и България останаха.
...Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни[7] бранни[8] дни ще разсипят Бизанс [Византия] навсегда[9], а България като Огнена Птица ще се възражда из собствена пепел, та до край на векове ще пребъде.
България 

Защото – гаснат звезди една по една. Ала Божият Лентион ще свети вечно – и Млечният Път ще бъде свет саван на мъртвата вселена..."

Петър Осоговец – из „За съдбата на народите“ – 956 година[1] Вероятно родом от планината Осогово.
[2] Доростол е старото име на гр. Силистра.
[3] Лентион от гр. – платно, платнище.
[4] Липсва Юпитер.
[5] Сияние около главата на светец; ореол.
[6] Асирия и Вавилон. Точно по времето на Епохата на Близнаците се възкачва тази култура – асиро-вавилонсата.
[7] Неповолни остар. – неблагоприятни.
[8] Бран – остар. война, битка.
[9] Навсегда – остар. завинаги.22.09.2017 
София                                                                              Додекаедър

понеделник, 18 септември 2017 г.

Статистика на блога

Така четете блога :
Най - четени :

4426


4154

3025

4.04.2012 г., 1 коментар
2842

1342

Посетители на блога по държави :

България         46385

Съединени щати
6806
Русия
5144
Украйна
3590
Германия
2598
Обединеното кралство
1454
Италия
867
Франция
804
Испания
719
Ирландия
466неделя, 10 септември 2017 г.
         Aрхитектура на Времето.

                                   Символи на Времето.Свирката на Бог.

Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !


                                                    Древноегипетски стенопис

                
                         Свирката на Бог

Фалос , Число , Буква , Нота  или
БОГ - е Мъжкото достойнство !

                        Вече съм ви говорил за Фалос и Обелиск  . 
       Да се говори за фалоса и вагината е много недостойно нещо според Църквата.
 Човек изпитва вроден срам да говори открито за тях . 
       Защо Църквата смята ,че е невъзпитано да се говори  публично и открито за части от човешкото тяло , което всъщност е шедьовър , като творение Божие !?
        Човек трябва да си задава въпроси и да търси отговорите им за да изучи природата и достигне (поне до начална степен на ) мъдрост!

         Това е една свирка !
         Какво е свирката ? :
1. Малък инструмент, който свири при духане. Съдийска свирка.
2. Приспособление, с помощта на което се свири за даване на сигнал. Свирка на влак.
• Вървя/играя по свирката (на някого). Разг. Съобразявам се с желанията на друг, изпълнявам безропотно нарежданията му.

                 Библейско тълкуване:за свирка .
 Вид тръбен музикален инструмент с дупки като кавала и флейтата - 1Цар. 10:5; 3Цар. 1:40; Ис. 5:12, 30:29; Ер. 48:36; Мт. 9:23. Двойната свирка се състои от две тръби, които се сливат при мястото за устата, тръбата, на която свирят с лявата ръка, издава няколко дебели звука и служи за бас. Един изследовател пише, че настигнал между хълмите на Юдея един арабин, който свирел с всичката си сила с една овчарска свирка, направена от две цеви. "Сега за пръв път намерихме радост в земята, защото наистина всяка радост се помрачи, веселието на земята е изгонено" - Ис. 24:11. Виж Музика.
                                                                           фиг.1

При малко въображение - това е също и образ на Фалос .
Свирката копира модела на Фалоса . Или Фалоса копира модела на Космоса . Не бих могъл да уточня кое е по-вярно ,но при всички случаи Истината е някъде ПО СРЕДАТА !
Всяка подобна свирка има една малка сфера в себе си ,  едно топче ,което  при духане  се завърта вътре и по този начин ражда звуци .
             Ето едно малко нескопосно мое творение ,относно графичният образ на свирката .
            В началото има един участък в който вдухваният въздух се консолидира , набира скорост и се влива в кръговата част,подгонвайки топчето – сфера, да се завърти . През цялото време топчето се търкаля ,а не се приплъзва по вътрешността на свирката. 
              В горният край свирката има втори отвор ,  през който нагнетеният и уплътнен въздух от топчето излиза със свистене. Получава се звук .
               В зависимост от скоростта с която преминава покрай отвора - топчето изтласква обратно навън по-малко или повече въздух , като  се получават  звуци с различна сила,продължителност и хармоничност. 
Тази свирка ,която  е образ на фалоса на мъжа , според мен е образът на близкият Космос.


                   Луната се върти около Земята . търкаляйки се по Циклоидата на Космическата свирка


            Това е един огромен часовник ! 
           Зодиите са часовете на Времето на Космическото ниво .
           Луната е стрелката на часовника . Тя ражда и движи Времето . Преминава през Часовете /Зодиите/. На това ниво на  Космическото Времето  -  Луната все още се движи по Циклоида (цикъл -от гръцки -кръг) , а не по спирала .
  То се завихря от въртеливото движение ,прави кръг от (около ) 360 градуса и напуска "Космическата свирка" ,което ражда музика , т.е. звук ...           
  Ето защо Времето трябва да се мери на 360 дни ( + /  - ) остатък .
                          
                    Това е моделът на близкия Космос !
              Принцип във Философията е , че Всичко е във Всичко (като матрьошките на руснаците) и всичко е във движение ,което се повтаря огледално на всички нива във Вселената.

                                                               Гербът на Българската поща .
                                      ( Вие преценете ,това тръба т. е. свирка ли е , или е фалос , или и двете ! )

               Моделът на Космоса "Горе" е такъв ,какъвто е "Долу" !
 Това образно казано , означава , че има "свирки" с различна големина ,което води до различни диаметри /орбити / на другите планети и техните сателити .
 Спирам до тук ,защото нашата цел е да говорим за Времето тук на Земята и в близкия Космос - Пространството и Времето , в което е "потопен" човека .


 Ако започнем да въртим една свирка в различни посоки  веднага ще констатираме ,че тя е символ не само на Фалоса , но има графично приложение и  е символ и в други области на Познанието :

          В МУЗИКАТА : Е НОТА !                 В  ПИСМЕНОСТТА  НА БЪЛГАРИТЕ : - БУКВИТЕ - "Р" , "Ь" И "Ъ"

         Тези две букви  - "Ъ" и "ь"ни отличават нас българите от останалият свят ! Другите не могат да произнасят "ъ" и го заменят - на Изток от нас -със "О" , а на Запад от нас - със "У" .

         Това е специална тема ,за която ще говорим , когато започнем темата за буквите на българите .

           Тези символи са актуални когато Фалосът е във възбудено състояние .
Когато Фалосът е във състояние на относителен покой то ,той добива вид и форма на символ от Математиката и се превръща в числото 6 !!!   

                                                                   ЧИСЛОТО 6
                                        
                                                      6 ( Шест ) : Числото на Времето !


 От тук Времето напуска територията на Времевите цикли , спира да се движи по Циклоида и се отправя в Космоса , по Спиралата на Еволюцията .
                       

              Ще бъда изключително удовлетворен ,ако вие сте разбрали ,че  църквата проповядва фалшив морал по отношение на секса  ,защото това е свързано с тайната която ни разкрива Конфуций :
"Средата е най-близката точка до мъдростта ; да не стигнеш до нея е все едно да  я преминеш."


                               Колкото и да се противи моралната норма в мен , създадена на база „промитото“ ми , като дете, съзнание – аз все повече разбирам и се убеждавам, че Бинарността и Триединството на света  важат и по отношение на половото общуване между хората.
Би трябвало сексът да е Бинарен  ( мъж и жена – 2 противоположности) и Триединен ( да се прави както между мъж и жена, така и  жена с жена, и мъж с мъж).
Това е Бинарна Триединност на Времето.
 Защото Човекът е Време потопено във Времето!
Такава е логиката на Космоса!
Църквата е извършила огромно злодеяние, като си е позволила да видоизмени Природният закон създаден от Бог  . Това е траяло десетки векове – в периода от Христос до днес – реалното време, в което Църквата е властвала над народите.
В митовете са запазени спомени за това, че в древен Рим , върховният бог Юпитер се жени за  богинята Юнона, която му е сестра.
В древногръцката митология главният бог е Зевс. Негова жена е Хера. Тя също му е сестра.
Но Църквата си е позволила да промени Време и Закони (така,както е записано в Библията) и е канонизирала невъзможност от брак между братя и сестри!
Защо!?
- Защото по този начин е искала да прекъсне генетичната връзка между богоизбраните. Защото божествената информация за Сътворението и за света се съхранява в гените на човека, т.е. във Вътрешния свят.
                Човекът е нещо, като сейф съдържащ информация за Архитектурата на света. Църквата не би могла да постигне това, което днес е постигнала, ако не е променила Закона – в своя полза. Така тя се е опитала да „изнесе“ и „размие“ божествената информация от тесния (малкия) Кръг на богоизбраните и да я смеси с големия кръг (останалите народи) .
Църквата е създала фалшив морал. Измислица. Обратното на това , което е !
Целта е една единствена: - Да се отделят народите от пътя посочен от Бог !
Да се попречи на българите да претворят Божиоя план !
                Зад Църквата  са стояли  евреите!
Така те са се докопали до основните Божи Закони , като са ги променили в своя полза. Обвили са ги в тайна , за останалите хора.
Създали са Църквата (и Христос), за прослава на еврейската богоизбраност и са започнали да управляват света, насаждайки в главите на поколения наред евреи, че са богоизбрани.
А на поколения наред от останалите народи – видоизменен Божествения Закон за Морал и Норма на Живот!
                Всъщност Бог е избрал за свой народ – българите !
На които дал за земя - парче от РАЯ!
                Евреите обаче решили, чрез хитрост да откраднат от българите Божията благословия...
               … И станало , като в приказките – Българите станали Пепеляшка, а евреите се приготвили да станат богаташките дъщери , които да се оженят за Царския Син …
                Уви ! Евреите нямат шанс!
12-я час удари !
Приказките завършват с хепиенд, имат щастлив край.
А, това е Приказка ! …  J

10.09.2017
София                                                                                         Додекаедър