събота, 27 януари 2018 г.

И още ...

Добро Утро! 
27.01.2018 г.
Събота /Ден на Сатурн, Времето/
Ден № 38 от Игнажден и 27 от Нова година.
От гледна точка на по-малките цикличности е завършек на Третия (Триединство) 9-дневен цикъл на годината(3х9=27дни)
Когато ви казвам : "Добро утро!" - си давам сметка, че живеем вече в Глобалното , и ако за нас, в България е "Добро утро" , при някои приятели , то още не е настъпило, при други е отминало, а при трети не се разсъмва , а е вечер.. 
Светът стана Глобален, Обществото стана глобално - трябва и вашето мислене да стане глобално! Наложително е !
Защото вие сте Народът на Бог !
И се води Война! Трета световна война !
Но не със огнестрелни оръжия, не с ОМП(оръжия за масово поразяване), а се води война за вашата психика.
Артелерийската подготовка (ако мога така да се изразя) на тази война е започнала далече назад във времето и сега вече се преминава към глобален свиреп сблъсък.
За да сте съвременни хора , живеещи в съвременният глобален свят, трябва да си изградите глобално виждане на света и глобално разбиране за това, какво става!
В противен случай , рискувате да попаднете във водовъртежа на необясними за вас събития, това неминуемо ще ви се отрази на психиката, на нервната система , ще изпаднете в депресия и ще потърсите помощ /или ще ви заведат насила/ при психиатър !
Повярвайте ми!
Иде време , в което психиатрите ще бъдат по-страшни от Хитлер, Сталин и Берия!
Пазете се от този капан!
Това е 3-тата световна война !
Тази война се води между Идеалния Изток и Материалният Запад.
Освен Северен и Южен полюс има и Източен (на Идеята) и Западен (на Материята) полюси !
"Фронтовата линия"преминава през действителната Среда на света, през действителния Нулев меридиан , който на нас ни се представя, като 24-я меридиан.
Той Започва на север , минава през Норвегия и Финландия, през Полша и Украйна, Румъния и България, през Гърция,пресича Средиземно море (море на Средата на Земята - не забравяйте никога това!) , през Либия, и Централна Африка, за да достигне до нос Добра Надежда , в ЮАР .
Това е Средата на света, а не е Гринуичкият меридиан! Просто са ни промили мозъците с една световна лъжа!
И тъй като този 24-ти Меридиан , образува Кръст с Екватора, това е най - важната световна зона.
Средата , казва Конфуций, е най- близкото място до Мъдростта!
Войната се води за тази Среда на света, както за морето(Средиземно) ,така и за сушата!
А тя сушата обхваща страните намиращи се по-близо до Екватора, и намиращи се на 24-я меридиан.
Затова тези страни в момента (под една или друга форма) страдат от тази невидима война !
Това са:
Украйна и Полша (което обяснява американското присъствие там)
Румъния и България (които са притиснати от измисления и преувеличен феномен - корупция и промените се насаждат под този флаг. Който не е съгласен , става корумпиран и се води борба срещу него с "помощ" от вън)
Гърция , (която бе поставена на колене от световния финансов свят на Капитала)
Либия бе разсипана, сега разсипват Сирия.
Задайте си простият въпрос - Защо точно тук?
Отговорът е: - Защото това е Среда на Земята и Среда на Моретатата(Средиземно море)!
Затова тук се трупат американци и руснаци!
За това евреите са поискали да направят изкуствена държава - Израел, точно в тази зона !
Не вярвайте на досегашните идеологеми!
Те са в полза на някоя полярност.
Вгледайте се и мислете по-новому, така,че да защитите Средата на света - земята в която живеем!
Хубав ден ! 


                                                                * * *
Национализма е Идея!
Той е Идеален!
Глобализма е Материален!
Борбата между Идеята и Материята на съвременният етап на развитие на човечеството , е война между Национализма и Интернационализма.
Преди 40 години, когато ме учеха моите учители - ми казваха , че това е война между Частната собственост и Държавната( Народна) собственост.
Днес тази война се води на ново по-високо стъпало!
Между Национализма и Интернационализма.
Между народите, които притежават едва 16 % от световното богатство, и шепа мушмуроци,които притежават останалите 84% от световното богатство.
Когато искате да подкрепяте Интернационални, глобални позиции - вие подкрепяте този 1% от мушмороци, които владеят света.
Когато подкрепяте националното, като - ценност, култура , обичаи, природа - вие подкрепяте България и българския народ, и в крайна сметка - подкрепяте БОГ!
Не подкрепяйте безбожниците евреи!
Те искат глобален свят , без граници, защото БOГ НА ТЯХ ЗЕМЯ НЕ Е ДАЛ!
Те искат народите да си забравят Историята (и създават измислена история) защото това вкарва народите в общата кошара на контрол, който евреите искат да наложат над Божия Народ - българите и човечеството, като цяло!
Евреите не искат Божието творение : Homo sapiens, т.е. "Разумен човек"!
Те искат "Нов човек" !
Човек без принадлежност, без история, без държава, език, обичаи и традиции, без своя специфична култура.
Искат свят без граници (това е мечта на катитала, няма митнически такси и различни законови пречки )
Искат свят с един световен език. Другите езици да се забравят.
Искат народи без история. Без род, и без памет!
Искат Нов човек - немислислещ , т.е. РОБ !
Евреите искат да изместят Бог - те са богоборци!
Искат те да станат богове, а човечеството на Бог да стане
роботизирана маса от роби !
Това е простата истина днес!
Всичко друго е манипулация, на платени лица и медии.
Живеем във Времето, когато всичко се купува!
Купуват се съвести!
И нищо не се е променило от Времето на Сътворението - Дяволът купува души!
А вие !
Вие имате избор !
Да си продадете душата или да не я продадете.
Вие решавате!
Това е най-важния избор на тази земя!                                                              * * * 

Излезе наяве шокиращият официален превод на Истанбулската конвенцияВижте какво се опитват да ни наложат!
С тази конвенция, освен опита да превърнат всички българи и децата им в педали, лесбиики и педофили, тайно се опитват да ни измамят, та да ни принудят да приемаме и всички Мигранти - защото иначе уж сме щели да им нарушим правата да се определят сексуално. Явно домашното насилие и насилието срещу жените се използва просто за прикритие на поредните планове да се унищожат цяла европа и най-вече държавите и народите, които са непокорни и искат да си запазят семейния бит морал и традиционни национални ценности.
Само като погледнете, че почти всички държавни лидери в големите страни от ЕС и почти цялото ръководство на Съюза нямат деца, ви е ясно за какви хора става въпрос и какво се опитват да ни пробутат подмолно. Та да могат да ни отнемат децата, за да... Помните наскоро случая с пефофилската мрежа, която уж разследваха. Когато стана ясно, че в нея са евродепутати, еврокомисари и прокурори, разследването веднага приключи. Сега вече всичко е ясно. Време е да защитим децата си!
Публикуваме цитати от официалния превод на Истанбулската конвенция! Превод, публикуван и видим за всеки на сайта на Европейския парламент! Превод, който умишлено се подменя!
Обърнете внимание на целите:
- защита от дискриминация, основана на "сексуална ориентация" и "идентичност, основана на пола" (чл. 4, т. 3);
- задължително изучаване в училищата (забележете - "на всички образователни равнища"!) на въпроси като "нестереотипни роли на пола" (чл. 14);
- задължително предоставяне на статут на "бежанец" "основано на пола", без право на връщане (чл. 60);
Глава I. Член 3. Подточка В: "„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;"
Глава I. Член 4. Точка 3: "Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут."
Глава III. Член 14. Точка 1: "Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища."
Глава III. Член 14. Точка 2: "Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите."
Глава VII — Миграция и убежище. Член 60 — Молби за убежище, основани на пола. Точка 2: "Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти."
Глава VII. Член 60. Точка 3: "Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола, включително определяне на статут на бежанец и заявление за международна закрила."
Глава VII. Член 61 — Принцип за забрана на връщането: "Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за спазване на принципа за забрана на връщането в съответствие със съществуващите задължения съгласно международното право."
Източник: Bnoshipka

петък, 26 януари 2018 г.

        Стълба към Небето!

     

Тази информация достига до вас,
защото знаете български.
Това е езикът на Бог!
                                    

24 x 60
I.  360 – числото на градусите на един кръг въвлича във въртележка числата 24 и 60.
24 е основно времево число и е 2.5 пъти по-малко от 60.
 Двете числа са кратни на 360, което ги е направило подходящи за синхронизиране на Времето.
 360:24 = 15 (Индикт)
   360:60 = 6 (Дните на Сътворение)
 II. Други две числа кратни на 360 са половинките  на 24 и на 60, съответно 12 и 30.
360:12 = 30 (месец, Два Индикта)
360:30 = 12 ( Кръг на Циферблат)
Както се вижда – половинките 12 и 30 правят „въртележка“ помежду си и си разменят местата на делител и частно.
Това е първата тайна на синхронизиране на Времето.
 III. И тъй като цялата пълнота е в Триединство – има още една двойка числа, които са кратни  на 360.Това са Половинките на Половините -  съответно 6 и 15 .
360 :6 = 60
360:15 = 24
И тук има  въртележка, но  тя не е вътрешна(между делител и частно), а е външна – между  първи и трети вариант.
 Делителите в първият вариант  стават частно , в третия вариант. Частното в първия вариант, стават делители в 3-я вариант!
Това е втората тайна на синхронизация на Времето.
Външна синхронизация на Времето.
В крайна сметка  6 (Шест) числа , чрез Триада математически операции, и чрез външна и вътрешна ротация на  местата – изграждат  тайната  на Синхронизирано  Движение  на Времето!

Тъй като различните Времена имат различна продължителност, но трябва , в определен момент , наречен сливане, да се синхронизират - е създаден следния механизъм:
Всичко е разделено в ТРИЕДИНСТВО!
3 Кръга – часове, минути, секунди.
За да се възстанови единството е необходимо да се върви към сливане по обратния ред – секунди, минути, часове.
Сливането  изисква 60 секунди да се слеят с 60 минути , а те от своя страна с 24 часа на денонощието.
60 х 60 х 24 = 86 400 секунди, което е
                       = 1 440 минути или
                       = 24 часа , в едно Денонощие.
         Тези параметри на 3-те времеви скали се умножават по 6 ( т.е. дните на Сътворение , за да се изясни На ТРИТЕ НИВА ВРЕМЕ, колко дълго е траяло  Сътворението).За да се хармонизират Произведение с Множител е необходимо умножение по 10!Показват го червените стрелки на таблицата.
         Така прехода е веднъж по 6,
И втори път по 10 !
Стъпка 1. 24 часа х 6 = 144 часа (6 дни)
Стъпка 2.144 часа х 10 = 1440 часа (60 дни)
Стъпка 3.1 440 часа х 6 = 8640 часа (360 дни, година)
Стъпка 4.8 640 часа х 10 = 86 400 часа (3600 дни, 10 год.)
Стъпка 5.86 400 ч. х 6 = 518 400 часа (21600 дни, 60год.)
Стъпка 6. 518 400 х 10 = 5 184 000 часа(216 000 дни, 600 г.)

         Цялото, 216 000 дни (600 г.)веднага получава/предизвиква Идеален,Огледален(двоен)образ и се превръща в Половина Време от 432 000 дни ( 1200 години, 12 века,12 е Циферблат)
Когато Материалното достигне Края си, това е Начало за Идеалното.

Краят на Материята е Начало на Идеята !
Стълба към Небето!

26.01.2018.
София                                              Додекаедър

четвъртък, 18 януари 2018 г.

Йордановден. Богоявление.               Йордановден. Богоявление.

Не съм забравил да поздравя всички именници на 7 януари!  Днес е денят да бъдат поздравени!
Да ви е Живо и Здраво Името!


            19.01.2018./Петък, Не е случайно!/
              Петък е 5-я ден, Среда на числата до 9!
              Седмицата е цикъл-измишльотина на евреите!
     Ден №30 от Игнажден.
30 дни са 5/6-ти видим Кръг Време от реален Кръг с 36 дни!
Като видим(т.е. материален) Кръг време, в момента, в който този Кръг се затвори, и двата му края се съберат, в точката наречена „ПИ“ на Кръга – се ражда огледалното, ИДЕАЛНО копие на тези 30 дни.
Така Кръгът от 30 дни, става Полукръг на 60 дни!
което означава, че Времето от Игнажден  до Богоявление се свързва /Кръстосва/ с другите 30 , огледални дни.
И означава още, че Времето от 19.01. до 18.02. – 30 дни е пряко зависимо от това, което се е случило (на Небето) от 21.12.  до  19.01. , тъй като Първият период е ПРИЧИНА за Втория период, който е СЛЕДСТВИЕ.
(Ето защо този период е мъртъв период за международни отношения и срещи, и нито Тръмп, нито Путин, нито останалите лидери на „Великите сили“ -  си позволяват изяви!
Това е така, защото периода от 07.01. до 19.01, т.е. от Рождество до Богоявление (Йордановден) – 12 дни - са несретни, неподредени дни.
В българският народен календар тези дни се наричат „Мръсни дни“, „Поганни дни“, „Некрестени дни“.
Това е период,възприеман, като опасно време, „зло“, в което злите духове действат с повишена активност на земята.
Сигурно и другите народи знаят тази тайна, защото техните международни изяви са на точката на замръзване през този период.
И затова Тръмп стана президент на 20 януари (в първия ден след периода) и затова Меркел идва също в първия ден след периода на „мръсните дни“ –утре,събота, 20.01.!
Няма да коментирам свръх повишената политическа активност  на България, през този период. Само ще следим какво ще се случи.
         На 19 януари се хвърля Кръста във Водата!
Наричат  го още Кръстов ден или Зимен Кръстовден.
Освен , че е празник и има ядене, и пиене, е и СИМВОЛ !
         Кръстът е символ на свързване на 2 Времена в едно, т.е. на 30-те вече материализирани дни,  с 30-те  идеални и предстоящи дни. За да тръгнат заедно през годината.
         Кръстът е символ за свързване на 2 пътя – този на Небето с този на Земята. Но на този КРЪСТ- опът има 3-ти елемент . Човекът!
 Така Кръстът свързва в Триединство - Небето, Земята и Човека, така , както кръстът в човека  свързва 2-те части на трупа му.
         И още нещо !
Главата и двете ръце са 3 посоки – Триединство на човешкия труп от кръста нагоре. Но от кръста надолу са също 3 посоки – на двата крака и фалоса (при мъжа)
Общо 6 посоки.
Те са очертани релефно от Леонардо Да Винчи  във Витрувианския човек. 

         Тъй като Бог създал Адам по свой образ и подобие , а Ева от реброто на Адам(според Библията), то жените на пръв поглед нямат 6 посоки, а 5 – глава, ръце и крака.
Това навярно е основополагащата причина  светът, който е свят на мъжа и жената – да бъде в такт 5/6-ти.
Внимателният анализ на символите в ситуацията  обаче , показва, че и жената има 6-та посока. Но тя е насочена навътре, а не навън!
С други думи мъжът е свързан с външният , Небесен свят, а жената е свързана с вътрешния , Подземен свят!
          Не е задължително да ми вярвате !
Но нещата наистина са така! И най- малкото, трябва да ги знаете!
J
         Според мен , символът на прабългарите , знакът ( IYI  )  е женски символ  и сочи 2 пътя, 2 посоки  навън и една – навътре! Двете чертички встрани на символа, означават точно това – посока Навътре! Влизане ! Или Слизане!

                    България е свързана с Женската страна на света!
 С Женското Начало! С Ин – Вътрешността!
 С Гея - Майката Земя!
          Но защо Кръстът се хвърля във Вода!? – А , не в снега, в мляко или някакъв друг символ?
-         Защото Животът е заченат във Вода!
От кръстоската на 2 молекули Водород и 1 молекула Кислород.
 Ето го изначалното Триединство ! 


         Всичко това, което ви разказах, без да претендира за изчерпателност на темата е свързано със СИМВОЛИКАТА НА РАЖДАНЕ на Времето и Годишния Кръг.
И за това , Йордановден / Богоявление/, не може да бъде произволно изместван с 13 дни.
         Както при птиците са необходими 3 седмици , за да се излюпят, както при човек са необходими 3 пъти по 3 месеца , за да се роди – така и при Бог е необходимо Изначално Триединство – 3 пъти по 6 дни – 18 дни , за да се роди Божия син.
         И още 2 пъти по 6 дни =12 дни , за да бъде Кръстен.
Или общо трябват 5 цикъла по 6 дни =30 дни(5/6-ти видимо Време) , за да се оформи правилно и в завършен вид РОЖДЕСТВЕНИЯ ЦИКЪЛ! 
Огледалото 21.12. (21 декември) е начало на раждане на годината.
18 дни по-късно , на 07.01. се ражда Божия син.
6 дни по-късно се ражда и Времето (Нова година, на 14.01. Васильов ден)  
6 дни по-късно е Кръстовден!Зимен Кръстовден , Богоявление!
            Общо 30 дни !
          Честит Йордановден! 

19/01. 2018
София                                                                  Додекаедър

петък, 5 януари 2018 г.

Зодията Козирог и нейният управител Сатурн !Зодията Козирог и нейният управител Сатурн !
Зодиакалният знак на България е Козирог.
Козирог е зодиакален знак, който е посветен на езическия бог на Слънцето – символ на плодородието и обновяващата се природа.
Времетраенето на знака е 30 дни –
от 22 декември до 20 януари.
Мистично Време!
Време , когато нещата се решават на Небето.
Това е зодиакалния знак на България!
Управител на знака е планетата САТУРН .
Сатурн e шестата планета от Слънчевата система.
Шеста ! Шест е числото на Времето и първо от 666 !
Сатурн носи името на римския бог на посевите и на земеделието Сатурн, съответствие на титана Кронос в древногръцката митология.
Кронос, или Хронос е Богът на Времето - още една причина да свържем Козирог и управителя й Сатурн с българите, които са във Времето.
Думата Хронология произлиза от Кронос и логос “наука“, т.е.
Наука за Времето.
Сатурн е една от най-мистичните планети в Слънчевата система. За астролозите и нумеролозите тя е от изключително значение. С нея се свързва и периодът от 40 дни преди рождения ни ден, известен като „сатурнова дупка.
Сатурн обикаля Слънцето изключително бавно. Затова една година на Сатурн продължава 29 земни години.
И е изключителен късмет в следващите 3 години, Сатурн да пребивава в знака на българите - Козирог, на който Сатурн е управител.
Пътешествието на Сатурн през съзвездието Козирог започна на 19 декември 2017 (ден след Новолунието в Рак, за което ви говорих !!!) и ще продължи през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., но през април, май и юни 2020 г., той малко ще наруши границите на Водолей, а след това напълно ще се върне отново в Козирог и ще остане там почти до края на 2020 г.
Планетата е господар на Кармата и свързана с Времето. Старата българска мярка за Време, за 1 час е 1 сат (са‘ат, сахат)и навярно идва от първите 3 букви на планетата.
Сатурн е строг и мъдър учител ! Като Кан Кубрат.
А числото на Сатурн е 8 – което автоматически го прави число на българите.
Осмицата е символ и на безкрайността.
Сатурн е бил в знака на Козирог през периодите: 1929 -1932, януари 1959 – януари1962 , ноември 1988  – февруари 1991 г. - период през който си отиде Тодор Живков.
Исторически, транзитът на Сатурн в Козирог не е най-комфортното време за много страни по света:
През 1929-1932 г. се наблюдава най-острата и трайна икономическа криза в САЩ, периодът на Голямата депресия.
През 1959-1962 г. e периодът на карибската ракетна криза, когато само чудо спасява света от ядрена война.
През 1991 г. в СССР се осъществява августовския пуч на Държавния комитет за извънредни ситуации с цел премахване на съществуващата власт на Горбачов, но той не успява.
1991 – годината на разпадането на Съветския съюз, което има сериозни последици за голям брой хора, за икономиките на много страни, както и промени в цялата държавна структура. Това е периодът, в който балтийските републики – Латвия, Естония, Литва – се отделят (нападението на телевизионния център във Вилнюс, 1991). Междуетнически сблъсъци между Армения и Азербайджан, между Грузия и Абхазия.
По време на транзита на Сатурн в Козирог падна Берлинската стена и започна процесът на обединение на Източна и Западна Германия.
Това е време на разоръжаване, намаляване на военните разходи, мораториуми, оттеглянето на войски от чужди територии (оттеглянето на американските войски от Исландия през 1959 г., оттеглянето на руските войски от европейските страни, 1990).
В какъвто и знак да пътува Сатурн, той сериозно влияе на проблемите, които са свързани с този знак. Откакто Сатурн пое контрола над знака на Козирог той придоби огромна сила да промени курса на световната история и да повлияе на всеки човек.
Транзитът на Сатурн в Козирог ще залюлее “махалото” към по-голям консерватизъм, така че в модната индустрия на смяната на свободния стил “casual” ще дойде по-строга делова линия на дрехите. В областта на рекламата ще се появи нова изключителна личност, а човечеството го очаква огромен напредък в тази област. И това са само няколко примера за събития, които ни очакват през следващите три години.
В личния живот Сатурн събужда най-дълбоките чувства и ще осъзнаете, че е време да предприемете решителни действия. Сатурн в Козирог оценява стойността на времето: от една страна, вие разбирате, че за да постигнете нещо наистина ценно ще трябва да обмисляте всичко и внимателно да се подготвите, а от друга страна – ще чувствате липса на време за планиране, и че е настъпил моментът да приведете плановете си в действие и да използвате на макс всяка минута.
Сатурн в Козирог: Отношения
Хората, които имат връзка и не уважават партньора си, особено тези, които преследват лични цели или си “играят” с чувствата на други хора, ще могат да се набодат на рогата на Козирога. Тези, които са уморени от самотата, ще имат време за срещи – и не се колебайте да правите това, за което отдавна мечтаете, вашата смелост ще бъде оценена.
Сенчестата страна на енергията на Сатурн в отношенията може да се прояви във факта, че някои хора няма да могат да се разделят с вътрешните си проблеми, негодувание, разочарование, съжаление. Различията в рамките на двойката в крайна сметка ще доведат до факта, че всички отрицателни емоции ще се проявяват под формата на критика, взаимни упреци и претенции, съмнителни комплименти или стандартни словесни обиди.
Сатурн в Козирог: финанси
В сферата на финансите ще има известни колебания, така че най-добрата инвестиция на парите ви едва ли трябва да се следва мотото “Ще го купя, защото е готино, ново е и имам нужда от него. А за това колко струва, ще се притеснявам по-късно.
Все повече и повече хора ще изискват увеличение на парите за добре свършена работа. Критика ще застигне ръководителите на някои глобални финансови корпорации, които могат да бъдат обвинени, че крият огромни печалби и пренебрегват моралния имидж, интересите и нуждите на своите служители.
Ще бъдат разследвани последиците от неетично поведение от страна на ръководители на големи институции, банки, правителства, световни корпорации, а извършителите ще понесат отговорност, което ще бъде една от водещите новини на първите страници на вестниците.
Икономиката ще продължи да се движи по утъпканата пътека до последната година на Сатурн в Козирог, когато финансовите проблеми ще се появят в бизнеса и на пазарите.
Сатурн в Козирог: страх
Сянката на Сатурн в Козирог ще предизвиква особено безпокойство в най-уязвимите области на нашия живот.
На влиянието на Сатурн са подложени в различна степен всички хора и преди всичко това е свързано със знака на зодиака и годината на раждане на човека. Особено чувствителни към влиянието на планетата ще бъдат Козирог, Рак и хората, родени през 1952 – 1954, 1959-1962, 1981-1983 и 1989-1990.
Също така, безпокойството ще се увеличи у онези хора, чиито най-големи страхове са да не останат сами и да не затънат. Ако постоянно ви преследва страх да не загубите неща, които са ви скъпи, пари, кариера, престиж, отношения или здраве, знайте, че това е просто влиянието на Сатурн в Козирог.
Не вземайте прибързани решения, а единственото, което можете да направите, е да не се поддавате на негативната енергия и ще постигнете повече от това, което имате сега.

05.01.2018
Софиячетвъртък, 4 януари 2018 г.

История на Геополитиката                                История на Геополитиката


Знакът на България, според астролозите е зодия Козирог.
Това е зодиакален знак започващ през 12-я месец на годината и в този смисъл - последен за дадена календарна година.
Козирог е в зоната Край/Начало на Календара.
Това го прави много важен зодиакален знак.
Ако разглеждаме 12-те зодии ,като хванати за ръце и играещи хоро, то хорото се скъсва или продължава да е Кръг(Време)именно между 12-я и 1-я знак – а те са България и Русия.
Този астрологичен феномен – съседството на България и Русия на астрологичната карта, е фундамент на Геополитиката в световен мащаб.
- Защо ?
- Защото, ако разглеждаме световната политика, като едно хоро, на което света се е хванал и го играе, то възможно е България и Русия да се пуснат, и да не са ръка за ръка, т.е. Кръгът на Хорото да се развали. Тогава Хорото ще се движи и извива, като Змия (така се движи и Времето, когато не е Кръг), но това нарушава магнетизма, който създава Хорото, като Кръг. Въртеливото движение поражда магнетизма.
Има Кръг – има магнетизъм! Светът е сплотен.
Няма Кръг – няма магнетизъм. При това положение,света се разпада на няколко по- малки кръга, Хорото се играе от по-малки ,но повече на брой кръгове,или от индивидуални играчи.
Същото се случва със зодиите на небето.
Мисля, че мъдростта на дедите ни за това е причина да ни завещаят девиза „ Съединението прави силата.“
Защото България е длъжна да поддържа магнетизма на Големият Кръг на Голямото световно Хоро на Земята и Големия зодиакален Кръг на Планетарно ниво.
Това също е елемент на фундамента на световната Геополитика.
Във всеки кръг , освен точката на свързване на двата края на Кръга(„ПИ“ на Кръга)от особена важност се явява Диаметъра на Кръга.
Аз смесвам Космическата геометрия - със държавите, защото така се определя мястото на всяка държава в Зодиакалния Кръг.
Но важен е и Диаметъра, защото така се определят срещулежащите държави – и ги разглеждам , като две точки свързани с права.
Диаметрално противоположен на знака Козирог (България) е знакът Близнаци. Това е зодията, в която пребивават САЩ.
Русия, която е в знака Водолей е диаметрално противоположна на знака Рак, в който пребивава Турция.
Поради тази причина, Турция и САЩ са толкова важни, колкото са - Русия и България.
Ако разглеждаме Диаметъра, като люлка –везна , когато България е „натежала“ и е стъпила на земята,САЩ са „в Небето“.
Люлката е в неравновесие.
Когато САЩ „натежават“ и са на земята, на другия край на люлката – България е “в Небето“.
Същото важи за Русия и Турция!
Това са 4-те големи играчи на масата на политическия Покер!
Местата им в Зодиака ги правят такива.
Това е Карма!
Така е отредил Бог ! Ако ги разгледаме в исторически план, Русия я има от 16-ти век*, САЩ – от 18-ти век**, Турция,която се води наследник на Османската империя – от 13-ти век***.
От 4-те играчи на масата, България е най-старият участник, с над 13 века история.
Турция – с 8 века.
Русия – с 3 века.
САЩ – с 2.1/2 века.
За да онагледя ситуацията – ще продължа да ги разглеждам, като две по две качени на люлка.
И Историята на света ще бъде Хоризонт, т.е. над хоризонта играчите са видими, под хоризонта - не се виждат.
Ето какво се получава:
- Когато България я има и е велика световна сила – САЩ ги няма!Което означава, че САЩ са „тежали“ на люлката(били са долу, под хоризонта) а България е била „Горе, на Небето“. (Била е над хоризонта на Историята и Историята,я е отбелязала)
- Когато през 1776 г. САЩ са се появили на хоризонта(т.е. са горе на люлката, над хоризонта на Историята) – България я няма!(тя е тежала на люлката и е била под хоризонта на историята), което на практика означава, че е била под турско робство.
Същото се отнася за Русия и Турция!
Когато има Османска империя – няма Руска империя.Русия е „тежала“ на люлката, а Турция е била „В небето“, т.е. над хоризонта на Историята.
Когато Русия започва да се издига „в Небето“(16-ти век, Русия/СССР –става „високо горе“, а Турция ниско долу, „тежи“ на люлката.
Когато Русия и Турция ( две държави с първа гласна“У“ в имената им и почти огледална вибрация) са водили войни, то тези войни са били за влияние(най-вече) над България.
Която е един от 4-те играчи на масата!
- Защо?
- Ами погледнете схемата със зодиакалния кръг и ще си обясните всичко!
България и Турция са над хоризонталната ос на зодиакалния кръг, а Русия и САЩ са под хоризонталната ос.
Когато Турция (зодията Рак) е завладяла България(14-ти век)тя е искала да разполови Зодиакалното Хоро.
И да направи Хоро от половината зодиакален кръг(и държавите пребиваващи в тази половина) но под нейна диктовка.
Когато Русия е влязла във война с Турция, е искала да възстанови статуквото в Зодиака., т.е. да има Голямо ,световно Хоро и това Хоро да има за хороводец – Русия, която да държи изкъсо другия край на Хорото, който всъщност е България.
Казано астрологически, Водолей, повеждайки Хорото иска да контролира другия край на хорото- знака Козирог.
Ако Водолей стиска ръката на Козирог,, т.е. ако Русия стиска здраво в ръка
България – има Голям Кръг на Хорото.
Тук изобщо не е за подценяване ролята на другите двама играчи – САЩ и Турция. Те са диаметрално противоположни и ако се пуснат – ще разсекат кръга на две и пак няма да има Голям кръг на Хорото.
В настоящия момент ситуацията ,гледана отстрани, изглежда така:
1. Борисов(България, Козирог) иска да се хване за ръка с Ердоган (Турция, Рак)- да направят малък, половин кръг.
2. САЩ и Русия не дават ясни признаци, че искат да се хванат ръка за ръка, макар, че Тръмп (САЩ, Близнаци)е подозиран във връзки с Путин(Русия, Водолей)
Това е към момента, днес, 04.01.2018 г., но ситуацията е динамична и може да се промени в рамките на един единствен час.
Защото няма време за губене!
В Края на Времената сме !
Хорото е Времето, защото е Кръг!
(Нали съм ви казал, че българите “рисуват“ Времето чрез Хорото.)
Но Хорото се определя от този, който свири, който бие тъпана!
Ако мога така да се изразя – тъпанарът е Бог!
Той задава ритъма, т.к. Времето ,освен всичко друго, най-вече е Музика!
Ако мога да бъда образен, то цялата световна политика, че и зодиакалното хоро, се свеждат до един тъпанар – човекът, който бие тъпана!

Ще доразвия темата…

----------------------------------------------------------------------------------------------
* Счита се, че Русия е създадена на 16 януари 1547 година.(Преди 470 години).
А Руската империя води началото си от 22 октомври 1721 година (през 2021г. ще станат 300 гдини)
** САЩ стават независима държава, призната от Великобритания на 4 юли 1776 г. (също след 3 години,през 2021 г - ще станат на 245 години)
***Турция е държава, призната от Османската империя на 29 октомври
1923 г.
Но земите на Турция са не по-малко древни от тези на България. Например Троя е възникнала като град още през неолита.
Милет, Ефес, Смирна(Измир), Византион(Истанбул) са други древни градове на територията на Турция.
Създаването на Османската държава започва през 1288 година Това е края на 13-ти век.

                                               
     Продължение:

Бог е поверил на българите халкичката, която свързва месеците на годината в един гердан, в един Кръг. Това е денят 20 декември, Игнажден. Българската Нова година!
Без него не може да има Кръг.
Тогава Времето е Змия и се движи , като змия.
Всеки един от другите 3-ма играчи – Водолей(Русия), Рак(Турция) и Близнаци(САЩ) биха искали  играта  да има КОЗ (От КОЗирог, България) и КОЗирог-ът да е на тяхна страна!!!
Защото Козирогът, България, притежава свързващият елемент на Времето. 
Само с България Времето става Кръг !
Ето защо всички искат България.
Ако продължим от там, където снощи свършихме, ще ви покажа няколко възможни варианта  от тук нататък.
Това ще ви помогне да ви се „отворят очите“ какво става всъщност!
 Гледайте схемата!

Вариант : А.
        Ако Русия и Турция прекъснат Хорото и се хванат ръка за ръка – то техният кръг Хоро ще бъде от 7 зодии и между тях ще е Козирогът, т.е. България.Мисля,че към този вариант се е насочила Турция, на Ердоган. 
       За Русия, това е резервен вариант. Тя  все още разчита , че ще успее да „хване здраво“ ръката на България и да не се разпадне Голямото световно Хоро.
В този вариант България няма да има никаква водеща роля и ще стане васал на 2 империи, или слуга на двама господари!
САЩ ще останат извън този кръг, което значи, че няма да има магнетизъм в държавите извън кръга Русия-Турция. САЩ ще бъдат техен хороводец, но кръг няма да има и движението ще бъде змиевидно.

Вариант :Б.
           Ако Русия и САЩ се пуснат от Кръга и направят свой кръг от 6 зодии- ще има 2 Кръга от по 6 зодии.
           Този на САЩ и Русия и този на Турция и България.
Тогава Турция и България ще станат „Велики сили“ а Русия и САЩ най- вероятно ще се разпаднат.

Вариант: В.
           Ако България се пусне от Русия и се хване ръка за ръка със САЩ(както е в момента)то те ще направят Кръг от 7 зодии срещу 5 останали. При това Турция ще е заключена в този Кръг.
             Точно това се получава в момента.
 Ето защо, Турция панически прибягва към договорености с Русия.
Така двете се опитват да се спасят от „българо-американското хоро“. Освен Турция, и Русия е притеснена от този вариант, защото остава извън Хорото т.е. без влияние.

Вариант: Г.
            Ако България и Турция направят Кръг, ще се получи ситуацията от вариант Б.

Вариант:Д.
              Ако Русия и България „плеснат с ръце , та се прегърнат“, същото ще направят САЩ и Турция и това ще доведе до нова „Студена война“

Вариант: Е.
                Друг вариант !
Има и други варианти. Аз поне виждам още толкова,колкото ви показах.В политиката винаги има още един вариант!
Но аз разгледах тези за да ви „отворя очите“ за това какво става и какво затруднение е възникнало в Края на Времената.
Тук на Земята – в политиката.
Горе на Небето – в Зодиака, а навярно и във вътрешността на света- в многостранността на връзките там.


понеделник, 1 януари 2018 г.

Записки от Декември 2017 г.Записки от Декември 2017 г.


7-ми декември2017

Снимка на Христофор Марков.

Добро Утро! 
Снощи , докато си похапвахме пълнения шаран и си пийвахме винце,Луната премина от знака на Рака в знака на Лъва.
Важен момент от подготовката по встъпване в длъжност на Новата година.
Новата година настъпва с Новото Слънце, което изгрява на 20 декември - Игнажден.
Но всичко започна от снощи,около 22.30 часа.
Числата на вчерашния ден са директно свързани с Времето, защото числото на деня е 6, а числото на месеца е 12 (2х6).
Другата директна времева дата отстои от тази на 180°/дни и е 06.06.-две шестици.
Всичко започна от снощи, но невидимо за нас.
Отвори се прецесия(предхождане), която е Кръг с Радиус 6 дни и Диаметър 12 дни.
Т.е.дължината на окръжността(Времето) е от 06.12. до 18.12.
На 18.12. ще изгрее Новата Луна.която ще прекрачи от едната година , в другата.
Така ще свърже Времето.
Още по-интересно е, че Пълнолунието на тази Луна ще бъде на връх Нова година - в нощта срещу 01.01. !!!
Нищо не се случва случайно! 
Два дни(една бинарност от 48 часа) по-късно, т.е. утре - на 8-ми декември нещата ще станат видими за нас , защото ще се отвори видимия спектър на небето,представляващ Кръг с радиус 5 дни и диаметър 10 дни.
От 08.12. до 18 12.
Краищата на двата Кръга ще се слеят в една точка и...ще настъпи Новолуние, за което говорих.
Обърнете внимание,че Първо изгрява Новата Луна.
След нея изгрява и Новото Слънце.
Още два дни след 18.12. - на 20.12. Игнажден, ще се роди Новото Слънце.
Това е българската Нова година!

От снощи 06.12 до 20.12. са 14 дни.
Тези 14 дни са Кръгът време на Небето, който има радиус 7 дни.т.е. 1 седмица.
Три кръга с 3 различни радиуса - 5.6 и 7 дни.
От 06.-20.12.
От 06. - 18.12.
От 08. - 18.12
Показах ви ги преди 3 дни в схемата за Квадратура на Кръга.
Хубав ден! 


7 декември 2017
Снимка на Христофор Марков.


Времевата матрица 5/6-ти!
Всичко изглежда, като игра на американски футбол.
Началото на всяка игра започва от Центъра(Средата).
С тази разлика,че ти си в кръга на Времената и си загубил реалната представа,къде са посоките на света.
Нещо,като когато се загубиш в гората-въртиш се в кръг.
Но целта на играта е да достигнеш една от стените на квадрата.
Ако достигнеш - печелиш точки/вкарваш гол на Съдбата. И получаваш бонус - нов рожден ден и още година живот.
Ако обаче се движиш в посока ъглите на квадрата- ти излизаш от безопасната зона на жълтата окръжност(Кошара) и попадаш в зоната на въртящата се свастика. Всяко рамо на свастиката е като коса за косене на трева.
Смъртта е с такава коса. Косата на смъртта !
Напуснеш ли кръга в жълто,който е с радиус 5 и се насочиш в зоната на синия кръг с радиус 6 - ти попадаш в зоната на смъртта.
На всяка страна на квадрата има 6 (колкото са дните на Сътворението) безопасни квадрата за достигане до стената на квадрата.Там Косата не вършее! Но има и 4 квадрата , в които Косата на Смъртта те застига съвсем неочаквано. Шансът да оцелееш е 6:4, т.е. 1.5:1.
Ей това е Живота - една игра на Американски футбол!

 10. декември 2017
Снимка на Христофор Марков.

Добро Утро! 
10.12.2017.
Неделя (11-я ден до Игнажден, след което още 11 дни до ЧНГ ! Общо 22 дни - число на Бог!)
Показвам ви пропорциите на 3-те свята!
Само математика. 
Коментарът по-късно днес ...
Хубав ден!
Продължаваме...
Триада Нули "раждат" Единица, пред тях.
Голяма Единица 1 000!
От тук света продължава да се разгъва,но този път (тъй като е огледало) първо умножен по Бинарност, а после по Триада. 
1000 х 2 = 2000 ( На ниво години ,току-що приключихме с 2000 години от Христос)
2000 х 3 = 6000 дни.
6000 : 24 = 250 дни. Тези 250 дни са Четвъртина от Хилядата и 1/24-та от 6000 дни(същото е на всички нива на Времето-сек,мин,часове,дни,години)
А е 1/24-та от 6000 защото:
6000 Земни дни са само 250 дни на Небето!
Това е така, т.к. на Небето:
1 месец = 24 Земни години,
1 Ден = 24 Земни дни,
1 Час = 24 часа на Земята (1 земен ден)
До Времевия праг между часовете и минутите Небесното и Земното Време са в съотношение 1:24
1 минута = 24 Земни минути(това е 2.1/2-ра част от Космическа минута,
Нула Цяло , Две и Половина Космически минути, т.е.1: 0.25 - а не 1:0.24!
И така, на Небето:
1 минута = 24 земни,
1 секунда = 24 земни,
Секундата е съставена от 60 Терци,което е 60 Триади:
1 Небесна терца е 24 земни терци, което е 72 части от 180-те съставни части на секундата.
Почивка!
Следва анализа ...

Снимка на Христофор Марков.


ЛЮБОВТА И ВРЕМЕТО - ДВЕТЕ ЛИЦА НА БОГ !
Светът създаден за 6 дни от Бог е само Половина свят и Половина Време от един Циферблат , разделен на 12 части!
На 7-я ден Бог - както казва Библията - седнал да си почине.
Седем - числото на евреите е делител, граница, разделение на първите 6 числа , от вторите 5. Това е едно от условията за асиметрията 5/6-ти , която е земен такт.
Затова и евреите са в основата на световното разделение!
За целта - създават Църквата, като институция, която разделят на религиии. Тези религии пораждат конфронтациите в света, прерастващи във войни.
Последният отчаян опит на евреите да разделят света на религиозна основа е изявлението на Тръмп - за Йерусалим. То цели 3-та световна война, която евреите неистово желаят.
В противовес на евреите са българите, които се борят за обединение , имат за девиз: "Съединението прави силата!" и обединяват!
В момента - Балканите!
Числото на българите е 8! Безкрайността!
Тъй като един Небесен месец е 24 Земни години, то Небесната година имаща 12 месеца х 24 земни години е равна на 288 земни години. 12 х 24 = 288!
Когато разделите 2016 години от Христа , на 288 земни години, се вижда, че от Христос до миналата година са изминали точно 7 Космически години. 288 х 7 = 2016.
Това означава, че числото 7, т.е. евреите вече не са господарите на света!
Господар на света от тази 2017-та година е числото 8 !
Това е българското число! 
2017-та е Първа година (2+0+1+7 = 10=1), от 8-та Космическа година, от Христос!
Тази 8-ма Космическа година ще трае 288 Земни години , т.е. от 2017 до 2305-та година!
Господар на Времето ще е българската Осмица - числото 8 !
Виждате първите крачки:
България ще председателствува , след 26 дни, Европа , с логото: "Съединението прави силата!" 
(При това без да е приета за член на Еврозоната! Прецедент!)
Тъй като 8 е число на съединението, а това е лого на българите - евреите са закъснели да предизвикат война(в случая чрез Тръмп).
Война няма да има!
Но ако има ( в което не вярвам) , то те (евреите) ще бъдат тотално заличени от Земята!
Е, аз се отклоних от темата!... 
Говорех, че Сътворението създава свят от 6 части/дни.Това е светът на Небето. Там всичко се дели на 6 !
Тъй като Космоса е Спирала , Вторият свят се разгръща 10-то кратно и има 60 части (сек,мин,часа,дни,месеци,години,векове).
Това е нашият свят ! Тук всичко се дели на 60!
И е пълна глупост отчитането на Времето на десети, стотни и хилядни.
Това обърква Науката и я отдалечава от Природата!
Третият свят е още 10-то кратно разтворена Спирала и разделя света на 600 части.Т.е. честотата на вибрацията е 600 херца.(600Hz)
Тези 600 части са разделени на 360 + 240 части, аналог на Кръга и Денонощието. Може да има по- добро обяснение за това, но за сега , така ви го давам...
В тези светове честотите на вибрациите издават звук - който е Мелодия.
Мелодията на Космоса движи света!
Времето е Музика!
Музиката има 8 степени - октава.
И след, като Времето е достигнало 7 космически години х 288 земни, значи е започнала най - горната степен на октавата - Горно "До"!
Както знаете Диатоническата гама започва и завършва с Долно и Горно"До".
Това е честотата на вибрацията на Бог!
Бог е Началото и Края, Алфата и Омегата, Долно и Горно "До".
Време е да видим Бог !
Този, който стана Бог на Небето тази година е един Българин, роден преди 180 години. Това е Левски!
Неговите 180 години станаха Диаметър на Кръга от 360!
Но когато достигнеш 180-я градус и се изправиш срещу Огледалото, ти ставаш "ОКОТО"!
На 18 юли 2017 г. , на своята 180 годишнина Левски е бил провъзгласен за Водач на Небето!
180 години са ДИАМЕТЪРА на КРЪГА ГОДИНИ от 360.
От 18 юни т.г. до 18 декември са 6 месеца. Това са 180 дни, които са ДИАМЕТЪРА НА КРЪГА на ДНИТЕ от рождения му ден.
18-ти декември е Новолуние!
Изгрява Новата Луна! - Две денонощия преди да изгрее Новото Слънце - на Игнажден, българската Нова година!
Така до 18 декември ще са реализирани 2 Диаметъра - този на годините и ще бъде добавен този на дните.
За да стане Времето Триада - ще е необходим и Диаметъра на часовете!
Диаметъра от 180 часа от Кръга от 360 часа е 
180 часа :24 часа = 7.1/2-ра дни !
ДИАМЕТЪРА НА КРЪГА на ЧАСОВЕТЕ е 7.1/2 дни
Добавям 7.1/2-ра дни към достигнатата дата от предходните 2 Диаметъра - 18 декември!
18 декември +7.1/2 дни = 25 декември на обяд!
Рождество !
На 25 декември 2017 г. дължината на 3-те диаметъра от рождението на Левски , на 18 юли 1837 г - до 25 декември 2017 г. ще е равен на 180 години, 180 дни и 180 часа!
Нямам какво повече да кажа!

12декември 2017
Снимка на Христофор Марков.


Днешното утро,утрото на 12.12-ти (две числа близнаци) 2017 г. , започна някак на шега.
Разсъждавах върху думата инвеститор и върху това как хора, които имат пари ги инвестират , за да спечелят нови пари, и да станат по-богати.
Всичко тръгна от думата инвеститор (на англ. Investor)
Преводът на investor, се оказа ВЛОЖИТЕЛ.
Какво влага вложителя! – Investments, т.е. инвестиции.
Инвеститора инвестира ( The investor invests…)- в превод от английски може да се чете, като ВЛОЖИТЕЛЯ ВЛАГА…
… и в този момент , в главата ми нахлу думата „влагалище“ !
Думичката „влага“ – свърза някак си в едно думите „вложител“ и „влагалище“. Защо ли !?
Защото винаги съм си мислел , че влагалище идва от „влага“, от мокро и никога не съм го разглеждал, като място , където се инвестира.
Влага се инвестиция – мъжкото семе!
Място, където всичко се събира. Сейф.
(За тези,които не са чели статията ми „Курна“ – от блога ми –могат да го направят тук - https://dodekaedar-numabraabvbg.blogspot.com/2017/02/blog-post.html )

Това обяснява фактът , защо Боговете са научили жените да изпиват млякото им, спермата!
Светът е херметичен!
Всичко се случва в затворено пространство между Небето и Земята! Човек получава знанието именно в тази обстановка на херметичност. Чрез образование, знания.
На по-малко ниво,от Небесно-Земното, информацията се предава от мъжа на жената. Тя я събира и съхранява.
Мъжът е инвеститор,жената е влагалище, място за влагане!
От тук идва произходът на думата „влагалище“ – място за влагане, а не влажно място!
На английски , влажно място е „in wetland”, a влагалище е“Vagina”.
Така , на английски, изразът „The investor invests in vagina” , означава – Вложителят(Мъжа) влага (семето си)в мястото за влагане(Жената).
Но Бог не е научил Адам и Ева, първите хора , на това!
Той им е казал Адам(мъжът) да влага(да инвестира) семето си в устата на Ева !!!
Защото, това е по- ниското ниво на херметично познание! Бог ги е научил на орален секс!
Защо „ГОРЕ“, а не „ДОЛУ“!?
По 2 причини:
1. Информацията следва пътя на Енергията(храната, която човек поглъща) и се пренася с нея.
2. 2. Защото в човека има 3 свята, както извън човека има Горна земя, Средна земя и Долната земя(преди ни четяха такива приказки), така и човешкото тяло е съвкупност от 3 свята- горен - глава, среден- наддиафрагмено пространство и долен свят - под диафрагмата.
Цялата тази История, разказана с един опростен, първичен изказ е следната:
Бог създал Адам бог – по свой образ и подобие.
После създал Ева, от реброто на Адам, но тя вече не била Богиня!
Бог искал Ева да стане Бог! Как? – Като тя поема стъпка, по стъпка познанието, което Адам влагал в нея чрез оралния секс. Така знанието е щяло да бъде прехвърлено от Адам в Ева.
Идеята на Бог била, след като Светът е започнал с Мъжко начало – Адам , божествен, Краят на Света да бъде - Женското начало – Ева божествена.
Да обобщим! :
Мъжът е инвеститор, които инвестира,влага за да препредаде знанието , в устата на Жената.
Така е повелил Бог!
Адам и Ева обаче , решили да проверят какво ше се случи , ако Адам инвестира не в устата, а във влагалището. Това било грешка!
Вложение в грешна посока!
Това било Грях!
Думата „грях“ идва от грешно, неправилно. Грешна, неправилна посока на влагане!
И Ева съгрешила с Адам!
Затова , Бог ги изгонил от Рая!
Защото ги създал , и готвел, за БОГОВЕ, а НЕ ЗА ХОРА!
Но да се върнем на темата!
Има разлика между влагалище и уста!
На английски влагалище е „вагина“, а в уста ,-е „in mouth”.
Това произнесено, като звук , е нещо , от рода на – ‚ „моууч“ –слято, удължено „ОУ“(да се произнесат специалистите-тук има преподаватели по английски,преводачи, завършили в Езикови гимназии, има и достатъчно живеещи в Америка и Великобритания и Европа)
Аз така бих го произнесъл.
На български „моууч“ е корен на думата „мочурище“ и така стигнах до въпроса- Как е на английски – „мочурище?
Мочурище на английски е “in wetland” и интересно, на български се превежда „влажна зона“.
Така използвайки двата езика мога да обобщя – Устата са „влажна зона“.
Там винаги има влага!
Колкото повече мълчим, толкова повече са влажни устата, има слюнка. И обратното-започнем ли много да говорим-устата пресъхват.
Науката казва, че Водата има памет., т.е. това е познанието.
Познанието е ВОДА , Н2О !
Когато мълчим, ние събираме вода/знание в устата.Когато говорим,водата/познанието се изпарява навън и устата става суха.
Това е Цикъл на Природата!
Устната кухина има 2 части – Долна и Горна челюст.Събрани, те представляват сфера.Долната челюст представлява Земята , а Горната – Небето(затова е и Небце, малко Небе).
Устата е аналог на Земно- Небесната сфера!
И както Полусферата на Небето, захлупва Полусферата на Земята, така и горната челюст захлупва – долна.
Човек с такова захлупване, казваме, че има правилна захапка.Но има хора и с обратна захапка.Нещо, което няма да коментирам днес!
Целият процес на Познание протича така:
Вложителят(Мъжа), влага семето си/познание във влажната( познавателна )зона.
Жената го поглъща и абсорбира.След, което в нея протича процес , подобен на процеса на дестилация на ракията(алкохола).
Пречистеното знание „попива“ в женската генна система.
Когато жената „узрее“, т,е, погълнала е достатъчно мъжко семе, то се е дестилирал в нея и е напълнило, ако мога така да се изразя,гените й със знание, както книгите пълнят библиотека.
Тя е готова да предаде това знание на своите деца, така, че те да се родят с едно стъпало по-знаещи !
Това е херметичен процес!
От А до Я – без посредник. Само между мъжа и жената.
Същото е и с Бог !
Херметизмът съществува само МЕЖДУ ТЕБ и БОГ!
Намеси ли се Църквата- се създава посредник!
Беше ми приятно да ви разкажа това. Запомнете го !
И Хубава вечер! 
13 декември 2017

Снимка на Христофор Марков.

На всяко казино рулетката има 36 числа.Сборът им от 1 до 36 е равен на 666- числото на Дявола. В известен смисъл - число и на Левски,защото турците са му казвали " Джингиби" Джин е Дявол!

 14 декември 2017
Снимка на Христофор Марков.


Добро Утро! 
Времето е Музика!
Космическа Музика!
От Музиката се ражда Танцът!
Планетите се забавляват танцувайки!
Показвам ви как изглежда Танцът на Меркурий и Венера.
Струва ми се, че това е валс! 
В ляво на 240-я ден.
В средата - на 770 ден.
В дясно фигурата на Танца е в завършен вид , на 2030- ден.
Танцувайте , приятели!
Наближава време за Празник!
 


15 декември 2017
Неравенството е развитие, спирала, време, планински връх.
Равенството е застой, кръг, вечност, равно поле.
Неравенството е Капитализъм.
Равенството е Комунизъм.
Неравенството е от различни индивиди.
Равенството е от един калъп всичките.
Време е хората да решат какъв трябва да бъде Човекът?
Какво трябва да бъде Обществото?
И какъв да бъде Светът?Когато ви казвам "Добро Утро! Събудихте ли се ?" Аз влагам подтекст.
Защото Светът не е това , което е !
Вие не сте това , което сте!
И аз не съм това, което съм!
Много е важно да го разберете!
Влязохме в ново състояние на Света.
На българите се пада, да покажат на света на къде ще се върви.
Природата(за разлика от желанието на Донка,вчера) е Йерархия.
И събуждането не е едновременно за всички.
Сънят се отдръпва от нас, както сянката,когато Слънцето я подгони . 
Казал съм ви вече - Щом сте в "Марковото кафене" вие съвсем,съвсем,съвсем не сте случайни!
Време е да се събудите и да разберете ,какво сте всъщност.
Защото това е един филм с 24 кадъра в секунда и всички ние сме артисти в него!
Хубав ден !

17 декември 2017
Снимка на Христофор Марков.
Добро Утро!
17.12.2017
Среда между старата и нова Луна. Утре ще бъде Новолуние. И тази нова Луна ще прекрачи в Новата 2018г. . Това ще се случи точно в Новогодишната нощ на 01.01. и ще бъде Пълнолуние.
Годината от първата минута ще бъде посрещната от Новата Луна, която ще изгрее утре вечер.
Абсолютен синхрон !
Това, което ще ви покажа и анализирам (до колкото мога) днес пред вас е уникална информация, която няма къде да научите.
Хубаво е да я копирате и да я съхраните.
Може 2-ри път да не я видите.
Времето е най-свободолюбивото нещо на Земята! Също, като Апостола Левски.
Тази му свобода идва от факта,че То притежава инерционен момент, има Инерция.
Може да спре или да продължи, когато и както си поиска.
Времето (за разлика от Пространството) е асиметрично.
Когато говорим за Време не може да не говорим и за Пространството.Те двете,са като едно сплотено и добре функциониращо семейство.
В смисъл , че когато говорим за Иванчо, ние не може да не споменем и Марийка. 
Тази схема ,която съм ви приготвил е в две части.
На долната част , върху площ от 72 квадрата (12х6) е Машината на Времето.
Първо да разгледаме долната схема , от двете!
Тя съдържа 2 Кръга – син и зелен, които са разположени в два квадрата със страни - 6х6 Бинарност.
Тази бинарност се скрепява в едно Цяло с появата на 3-кръг(в червено). Центърът на третия , червен , кръг е допирателна/граница на двата основни кръга.
Закон за отрицание на Отрицанието! - Две полярности раждат Среда, Центърът на Трети Кръг!
Така , на практика, имаме 3 Центъра на 3-те кръга, които разделят Пространство от 54 квадрата в 3-я, 6-я,и 9 сектор. Кодът 3,6,9,за които снощи ви показах, че говори австралиеца
Jain 108 Mathemagics.
Той е Джейн 108,защото 54 квадрата от нашата схема, са събрани с още 54 квадрата. 108 е бинарно 54.
През целият период на Цикъла - Време има само в 54 квадрата под влиянието и контрола на утроеният радиус.
В останалите 18 квадрата се твори "Сценария".
Когато утроеното радиус се завърти от крайно ляво в крайно дясно -там вече 1/3-та от сценария е сътворена - 1/3-та от 18 е 6! Шестте дни на Бог от Сътворението!
Всеки Цикъл в ляво или дясно има "Сътворение" от 6 дни! Както къщата на Биг Брадър е предварително подготвена, преди да влязат участниците!...
Та, имаме 3 центъра, с радиус от 3 квадрата - на 3 кръга. ТРИАДА!
Тези 3 кръга ,разсичат Пространството в 5 точки (такт 5/6-ти). Тези точки са 0, 3,6,9, и 12. Ако завъртим Пространствената схема на руло – 0 и 12 ще станат една , свързваща точка. – Т.е. Начало и Край ще се слеят. Когато Началото и Края се сливат ,се „ражда“ Времето!
Времето е вид Вечност !
Както и Смъртта е друга форма на Живот.
Когато Радиусите на 3-те Кръга се хармонират в една и съща посока така, че да станат една права – се утроява дължината на всеки отделен радиус и се получава УТРОЕН РАДИУС . (в полетата от 1 до 9)
ОТ 72-ТЕ ПОЛЕТА , СА ДОСТАТЪЧНИ 54 КВАДРАТА , ЗА ДА СЕ ВПИШАТ 3-ТЕ ЦЕНТЪРА.
Върху утроения радиус има 9 сектора , като всяка една цифра от 1 до 9 има свой сектор – свое Царство.
Този утроен радиус се запазва съответно за 1 секунда, един час или 1 ден, в зависимост от мястото в спиралата на всеки кръг.
Това е мигът , в който започва годината,т.е. Новия Цикъл.
Когато утроения радиус стане права, която има периметър на действие 9 полета, остават 3 празни полета зад гърба на утроения радиус.
Там се пише ‚“Сценарият на Живота“.
Това е Прецесия (Предхождане) !
Когато 3-те радиуса се завъртят на 180 градуса, те са отново Утроен Радиус, пак в 9 сектора,но този път в полетата от 4 до 12.
Радиуса се измества осово от крайно ляво до крайно дясно.
Крайно ляво е на 22-ри юни, а крайно дясно на 22 декември. Същото важи и ако движението е вертикално.
Ако 3-те кръга ги разглеждаме , като светове, 3 свята - то видно е ,че в червения Кръг – от 3 до 9 има постоянен живот (вечност), а в двата крайни кръга –живота е цикличен (време, от раждане до смърт)

Снимка на Христофор Марков.

Пространството от 1 до 12 , се разделя на 4 части от 3-те центъра на 3-те Кръга.
Първа – от 1 до 3,
Втора – 4,5 и 6,
Трета – 7,8, и 9,
Четвърта – 10, 11, 12.
Тези 4 части съответстват на 4-те годишни сезона.
Този факт, навярно е подвел папа Григорий,когато през 1582-ра година, с папска була променя календара и прави високосен ден на 4 години. Но въпреки 4-те части на Пространството,Времето има 3 Центъра и трябва да се мери от Център до Център!
Тук трябва да изясним още един заблуждаващ факт!
Цялото време е дадено в Библията .То е 6 части,числата от 1 до 6. Толкова дни е Сътворението.
Има 9 числа, защото Бог е добавил Половина Време-още 3 части, още 3 числа.
Числата от 1 до 6 са Време.
Числата от 1 до 9 са Време и Половина Време.
Когато говорим за векове използваме същата тази схема.
2-те хиляди години от Христос до 2000-та са синия Кръг с радиус 1000 години.
Но от 3 века преди това , от 7-ми век (681-ва година) до 10 век , се говори за българска държава. –това е радиус от 3 века.
И се говори и през следващите 3 века -11, 12 и 13-ти век. Така, че преходът между 2-те хилядолетия се съшива“ от българите, които са носители на Времето в продължение на 6 века.
Вторите 1000години до 2000-та ,също последните 3 века се появява българското самосъзнание за държава – 18, 19, и 20-ти век. Това отново е „свързващ“ радиус на Времето , от 3 века!
Както вече ви споменах ,предстоят 300 години до 2305-та година, когато Времето ще е подвластно на числото 8 – българското число.
Защото от Христос до 2016-та г. са изминали 7 Космически години х 288 Земни = 7х288=2016.
Следващите 288 години – до 2305-та година,просто няма как да не са български.
Това е завъртането на радиуса – първо от 7-ми до 13 век (6 века), и втори път – от края на 19-ти век до 24-ти век.
24 век е Време - аналог на 24 часа !!!
По интересното е , че от Края на 2-то хилядолетие(виж схемата с кръговете) Времето влезе в обсега на действие на радиуса на средния,червен Кръг. Там движението не е циклично!!!
И понеже не искам да бъда лош пророк – нищо повече няма да кажа ! 
Аз само констатирам факти, не мога да предсказвам!

Снимка на Христофор Марков.Това е Циферблат на часовник.
2 Циферблата , слени в едно.
Цветните сектори са секторите на 3-те кръга. Тяхното влияние.
От 0 до 6 часа –синия кръг.
От 3 до 9 – червения кръг. /тук -в жълто/
От 6 до 12 - зеления кръг.
Същото се повтаря и на вторите 12 часа:
Само,че на мястото на синия кръг идва – третия,зелен кръг. Това става в началото и края на циферблата.
В 12 и 24 часа – зеления.
В 15 (3 часа) и в 21 (9 часа) – червения кръг
В 18 (6 часа ) – синия :
На всеки 3 часа (180 минути) Времето е разрязано.
На всеки 1.5 часа ( 90 минути) – също.
На всеки ¾-ти час (45 минути) –също
На 22,5 минути –също. И така до безкрай в микрокосмоса.
С други думи – всеки 3 часа са СРЕДА на 6 часа-Цялото Време.
Всеки 1.5 часа са СРЕДА на 3-те часа.
Всеки квадрат със страни 1 метър има Диаметър 1.5. Този диаметър става Радиус на кръг ,в които е вписан квадрата.
Всеки квадрат със страни 2 метра има Диагонал 3 м., който диагонал става радиус на окръжност с диаметър 6 метра.
Тези отношения на квадратурата на кръга са ОСНОВА И ЗАКОН НА ВРЕМЕТО.
Най, най , най - просто казано :
Всеки Радиус на Кръг е Диагонал на Квадрат, вписан в кръга!
Оф, много ми е трудно да го обясня това!
Който разбрал – разбрал! Това е ! 
На схемата има 3 Кръга, което означава, че има 3 пъти „ПИ“ или 3.14 х 3.14 х 3.14.
Това дава дължината на утроеното "ПИ" .
Времето съществува само в рамките на "ПИ"
Навярно Животът е една молекула. Самият кръг е Вечността.
Утроения радиус или R на Триадата е 30.959144 !
Това на ниво дни са дните на месеца. Затова – един месец има 30 дни, а другият 31.
На ниво часове е същото – има 30 часа и остатък.
Но Денонощието е 24 !?
Има 6 часа невидими,които предхождат 24-те. Има Прецесия. Бог е Прецептор ! ИзпреварващияТ
, Предхождащият!
Зоната на Прецесия е маркиркирана с жълт пунктир;
Когато при нас Времето достигне 24-я час, обективно то е достигнало 6 часа на другата сутрин, но ние не знаем и не усещаме това. Докато спим - се пише "Сценарият".
Трудно е да се обяснява тази плетеница, тази плетка от преплетени отношения.
Надявам се да сте подразбрали поне част от това, което казах.
Хубава вечер ! 

Това, което ви показах току-що, в последната публикация, е моделът на свързване на 2 молекули водород с една молекула Числород . 3 молекули в едно. Вода !
Времето е вид химия.
Две жени и един мъж правят любовен триъгълник , както двете молекули водород с молекулата
Кислород/Числород. Това ще бъде нормално явление през Третото хилядолетие,защото Цифрата господар на Света е Тройката! Тя ще наложи този начин на живот!
Когато две тройки огледално се свързват , те създават числото 8 ; Безкраят!
В току-що отминалото второ хилядолетие господар беше числото 2. Всичко беше черно и бяло, добро и зло, любов и омраза. Две огледални 2-ки образуват СЪРЦЕ, символът на Любовта. Но Любовта умря с края на хилядолетието, защото умря символът - числото 2 !
Тройката ни води към числото 8 - числото на българите !
Не съм пророк, но го усещам вътрешно.Геометрията и Математиката са в конфликт.В Математиката събиране на две тройки е 6.
В Геометрията , събирането на две тройки е огледално и дава ,като резултат 8 ( Осмица).18 декември 2017

Снимка на Христофор Марков.     
Снимка на Христофор Марков.

Добро Утро!
18.12.2017.
Вторник
Днес е денят на Новолуние. От днес имаме Нова 🌒Луна.
Брои се втори лунен ден макар,че е между 1/2.
Влизането стана в зодия Козирог .
От снощи Луната започна да прави 12 пълни обиколки на Земята за да се извърти цялата 2018 г.
Луната започва Новата година с прецесия( предхождане) от 12/13 дни.
Важен момент.Обърнете внимание!
Утре ще изгрее Новото Слънце. Ще бъде Игнажден - българската Нова година!
Слънцето прави само един кръг- това е годишния кръг.
Той започва с прецесия от 11 дни преди земната Нова година и ще завърши 11 дни преди следващата- на 20.12.2018. 11 + 11 = 22 , числото на Бог! 11 дни преди Началото и 11 дни след Края,т.е.Слънцето е Алфата и Омегата на една година.
Когато изгрее новото Слънце, Луната все още ще е в Козирог.
Две точки на Небето.
6 дни по-късно , трябва да се появи правата която свързва тези две точки- ще бъде Рождество!
Предстоят много важни дни за планетата до Коледа.
А тук ви показвам двата флага на Швейцария и Австрия. Нарочно ги слепих за да е видимо сравнението...
Швейцария и Австрия са Среда на континента.
А Средата е най- близката точка до Мъдростта- казва Конфуций.
Случайно или не, но флаговете на двете държави са двуцветни , с еднакви цветове.
Швейцария е ПЛЮС, а Австрия е МИНУС.
Плюсът и Минусът двете полярности се докосват тук защото те са съседи.
Свързва ги една точка на картата която е тяхна допирателна - това е Княжество Лихтенщайн .
Лихтенщайн е Центъра!

Снимка на Христофор Марков.

Това е флагът на Лихтенщайн.
Също двуцветен.
Синьо и Червено, като Левски и ЦСКА. Не е случайно. Синьото и червеното са ПЛЮС- МИНУСЪТ на цветовете.
Столица на Лихтенщайн е Вадуц.

Снимка на Христофор Марков.
И така,след като тази сутрин коментирахме знамената на две съседки държави в средата на Европа – Швейцария и Австрия, чиито знамена приличат на Плюс и Минус.
Аз ви казах,че в средата между тях,като граница /допирателна е Княжество Лихтенщайн.
Сега продължавам:
Това е Гербът на 33 хилядното Княжество.
Аз не съм специалист по Хералдика, (ХЕРАлдика), но имам известна представа от символи, достатъчна , за да ви представя в по-голямата си част, скрития смисъл на този Герб.
Гербът е увенчан със знака Плюс (положителен символ), под формата на кръст.
Под него във форма на сърце са наредени 12 брилянта в ляво и 12 в дясно.
Логически погледнато, под ъгъл от 90 градуса има още едно сърце с по 12 брилянта в ляво и дясно, но от тях се виждат само 6. (число на Времето)
Изводът е,че короната притежава две сърца с по 24 брилянта всяко, или 48 общо.
Точно,като 2 Денонощия с 24 часа всяко, и 48 общо!
Точно , както е трудно да се определи Времето , така е трудно да се каже на колко части е разделен самият герб под короната.
В дълбочина има 4 части, които според мен символизират 4-те годишни сезона.
Горе в ляво има черен летящ лъв,който много прилича на трите черни лъва от герба на Второто българско царство. Но това е определено Мъжки символ!
Долу в дясно, по диагонала, е Женския символ.
Горе в дясно е ¼ от колелото на Времето увенчана с 5 трефи (триади), а са 5 защото това е видимата част от такта 5/6-ти.
Долу в ляво са двата цвята (червено и бяло) на двете съседни държави – Швейцария и Австрия.
Гербът завършва с рог на син фон, който рог е символ на развиващата се спирала на Времето и Космоса (Пространството). Това е така, защото вибрациите излизащи , като звук от него са спираловидни.
Гербът има 23 видими феникса (птицата на възкресението).
Логически допустимо е да има още 5-7 феникса скрити от погледа, от обратната страна – общо 28 -30 броя.
И сега най-трудното за мен като анализ: -
Има Герб във Герба, в самата среда , на преден план. Този герб не е в цветовете на княжеството – синьо и червено , е в жълто и червено!
В момента се затруднявам да дам обяснение на това и ще го коментирам отново, когато стана готов.
Целият Герб на Княжество Лихтенщайн, което се намира в самото сърце на Европа , е създаден от Времеви графични символи и числови символи.
Открих ви (доколкото мога на този етап) още една тайна на Времето.
Те си мислят, че знаят всичко за него , но скоро ние българите , ще знаем повече от тях.
Древното знание се възстановява стъпка по стъпка !
Защото е писано, това да стане !
Тъй като не съм спец по Хералдика - приемам всякакви забележки! 
21 декември 2017

Снимка на Христофор Марков.

Този скалист връх е на 2053 м. надморска височина и се нарича Три сестри(drei Schwestern- триада)
Както виждате той се извисява над полупланинска земя с надморска височина около 450 м. с площ 160 кв.км. (1 - Бог, 6 - Дявол). Това е земята на Княжество Лихтенщайн.
Под тази скала, която всъщност е естествен обелиск (фалос) се намира официалната резиденция на княза , в столицата Вадуц.
Както вече схванахте, черпим информация само от вибрацията на буквите, числата и знаците.
Според мен, името Лихтенщайн идва от ей тази скала, от този фалос , стърчащ над околността.
Защото, когато изгрее Слънцето то осветява първо върха, а след това бавно съблича тъмната дреха на Сянката, за да блесне с цялото си величие каменния фалос.
Време е да ви кажа , че тези асоциации ги свързвам с превода на името Лихтенщайн.
На немски , лихте е "светлина", а щайн/стейн е "камък".
Камъкът на Светлината, т.е.Божествения камък.
Това чувство за неслучайност в наименованията се засилва още повече, когато добавим името на столицата - Вадуц, която е под планинския връх, така ,както софийското равно поле е разположено под Черни връх.
Вадуц (Vaduz) със " Ц" - не казва нищо но Вадус - със "С" на немски е - Dampf- "пара", т.е. нещо невидимо , но пренасящо информация. Парата е вода, а Водата има Памет,т.е.Знания.
Да свържем Слънчевата скала , фалос със Знанието.
Получава се! 
"Напред, Науката е Слънце!"
Има още един вариант на модифициране на вибрацията.
ВадОс - с "О" , на немски е " брод"!
А, брод е място, където може да прецапаш реката, за да преминеш на отсрещния бряг!!!
Излиза,че Вадус(защото z може и така да се чете)е място, като гарата Кинг Крос от "Хари Потър".
На гарата Кинг Крос ,"кралски кръст" - от перон 9 .3/4-ти се преминава от реалния свят, в света на магията.
Вибрациите никога не лъжат!
Имената Лихтенщайн и Вадуц издават приликата с гара Кинг Крос.
Като добавим и това,че Княжество Лихтенщайн е точка, допирателна между 2-те страни, Среда на Европа - Австрия и Швейцария- нещата стават ярко масонски.
Швейцария с бял ПЛЮС върху червен фон, на знамето си.
А, Австрия с бял МИНУС на червен фон, върху знамето си!!!
Плюсът и Минусът - двете противоположности и Лихтенщайн(Слънчевия камък) между тях!
Това е!
Останалото е работа за Индиана Джоунс!
Снимка на Христофор Марков.Двете знамена, на Швейцария и Австрия! Между тях "светещият камък", Лихтенщайн!
21 декември 2017
Добро Утро!
21.12. - огледален образ на два триъгълника с върхове(1-1), насочени навътре.Ако трябва да ги чертаем - ще се получи пясъчен часовник.
21.12.2017 е дата, точно 5 години след онази дата, която бяха обявили за Край на света. - 21.12.12-та година.
Както сме говорили,Времето тук е в такт 5/6-ти, така ,че можем да констатираме 5 изминали години- видими за нас и 6-та част, която е невидима, но със сигурност приключила и тя.
Първи ден на нов годишен цикъл,който има 11 предхождащи дни(Прецесия на Бог) - от 21.12-31.12.
Тези 11 дни са разделени на 2 пъти по 5 дни, като в средата е огледалото на 6-тия ден, което прехвърля " сценария на Небето върху Земната книга на живота ни.
Това, което знаем днес е, че в момента се пише бъдещето ни.
Дай Боже , да е позитивно!
Хубав ден!
(В първите 5 дни Небето, условно казано, " пише" какво ще се случи на Земята.
Ключовият ден е 25-ти, Коледа, когато в последно време Небето "взема" данък кръвнина.
Миналата година бяха музикантите от ансамбъл "Александров", но и българите имаме черни Коледи.)От 21.12. до 19.01.(Богоявление, Йордановден)-30 дни, един месец е пълно безвремие на Земята.
Какво ще се случи, дали ще се случи и как да се случи- се решава на Небето.
Политиците спират всякаква дейност в този период. Който се опита да прави нещо , то е обречено на неуспех.
Затова тази година Тръмп стана президент- на 20.01. , а Румен Радев, на 22-ри.
Вгледайте се в международния живот.Ще видите и тази година как той ще замре.22 декември 2017

Снимка на Христофор Марков.Снимка на Христофор Марков.
Добро Утро! 
22 декември 2017
Петък!
Зимно Слънцестоене.
От днес Денят ще нараства с 2 минути.
1Ин и 1 Ян.
Всичко е бинарно в своята триединност.
След 30 дни , Денят ще е нараснал с 60 минути -1час.
След 60 дни( два месеца), денят ще е нараснал с 2 часа, а след 3 месеца ( на 22 март) , ще е нараснал с 3 часа , и ще настъпи Равноденствие.
Равен ден и равна нощ.
3 месеца изравняват Равновесието във Времето!
Още една причина да ви кажа, че изравняването на Времето по години и въвеждане на високосен ден - трябва да бъде на 3 години, а не на 4!
Папа Григорий е сътворил простотия през 1582-ра година!
1582-ра не може да бъде по - умна от 2017-та!
Графиките са еднотипни.
Тази,която ви показах преди 3 дни и новата, касаеща Слънцестоенето!
Когато 3-те кръга на слънцестоенето полегнат в една равнина , а тя е Хоризонта - се получава това, което ви показах преди 3 дни.
Хубав ден!

25 декември 2017
Изтича 6-я ден от Игнажден.
Небето ни написа Нов сценарий ,за Новата година!
От Полунощ настава Време за зачеване!
Земята ще зачене - Новата година.
Това ще трае още 6 дни- до Новата 2018-та.
След 6 дни ще бъде Супер Луна, Пълнолуние!
Строена в официални дрехи , Луната ще приеме парада на Времето.
Какво ще стане след него - ще видим! 
Лека и благословена вечер! 

Снимка на Христофор Марков.
Не мога да не отбележа,че на днешния ден, по това време,около обед, Апостола Левски напуска Ловеч, където е бил за Коледа 1872-ра година.
Бил е в къщата на Николчо и Мария Сиркови.
И в тази история, както при Христос - има Мария! Мария Сиркова.
Апостола е в абсолютен синхрон с Времето!
Роден и умрял на 6-то число на месеците - юли и февруари (по стар стил)
6 е ЧИСЛОТО НА ВРЕМЕТО!
Живее 6 пъти по 6 години = 36 години - Кръг Време! Както 360 градуса .
За да стане на 36 години не му достигат 150 дни, дните от 6 февруари до 6 юли са 150 ! 1+5+0 = 6 ! Отново шестица!
Освен това 150 са 60 зодиакални знака, всеки по 2.5 дни !
60 х 2,5 = 150 !
Зодиака има 12 знака ! 60 знака са 5 обиколки на Кръга Време!
12 зодии х 5 пъти = 60 зодии х 2.5 дни = 150 дни , преди рождения си ден умира.
Нещо повече !
26 декември е първия ден от втората Шестица дни, в които се пише "сценария" на живота.
Първите дни се изписват на Небето - от 20 (Игнажден)до 25 декември (Рождество).
Рождеството е символ граница и показва , че на Небето всичко е наред и Времето се прехвърля "за изписване" и на Земята...
Може да се каже, че Времето през 1872-ра г. "тръгва успоредно с Апостола"!
Времето тръгва "да тече" на Земята и Апостола тръгва ...към безсмъртието (Вечността).
Целият период от днес , до денят на обесването (6 февруари, стар стил) е 42 дни - 6 седмици ! Отново 6-ца !
6 дни от декември (прецесия, предхождане), после цял ,завършен месец от- 31 дни, и накрая цикъла се затваря от нови 6 дни от февруари (отново прецесия!
Той , просто е Времето!
В абсолютна хармония със "сценария" на живота.
Изживява живота си , точно, както е написан!
Синът на Бог !27 декември 2017
Снимка на Христофор Марков.
Св. Стефан е Първият мъченик на Църквата!
Защо Първият!?
- Защото с него започва Календарът на Времето, написано на Небето и достигащо до Земята! 6-те дни на Небето започват на Игнажден и свършват на Рождество.
Два дни след деня на Христос е този на Стефан.
Два дни е Цялост! Бинарност!
Една Цялост ,Първата Цялост, – след Рождество!
Животът на светеца до времето на избора му за дякон от апостолите (Деян. 6:5) за нас остава напълно неизвестен. Ние не знаем нито кога се е родил, нито кога и от кого е бил обърнат в християнството.
Стефан е мъжко име. Името идва от старогръцкото Στέφανος („венец“, „корона“).
Венец - на английски , Crown – корона !
Crown prince , пак от английски е Престолонаследник!
Така, че бихме могли да имаме в предвид , че името,вибрацията на Св. Стефан е престолонаследната вибрация в Космоса !
Стефан е осмото по разпространеност мъжко име в България, носено от около 81 000 души (2,22% от мъжете) (9 х 9000)
Стефан е гръцкото име на цар Самуил, което той по обясними причини не употребява.
Освен християнският и църковен мъченик – Стефан, с това име са и
екзарх Стефан,
двама Константинополски патриарси - Стефан Първи и Стефан Втори.
Има и папи с името Стефан.
Цели 9 !
Папите – Стефан I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII и IX.
Стефан както казах на гръцки означава венец (от гръцкото stephanos (στεφάνι) - венец)
Венец може да се отнася до:
Венец, ритуален букет от зелена растителност и цветя;което е символ на Кръга,т.е. на Времето.
Венец ( като анатомия) е мека тъкан покриваща челюстите;което също е Кръг, но Кръг сгънат на две – двете челюсти,една върху друга,създаващи бинарност.
Върху Венеца , който е Корона,т.е. върху Короната има 32 зъба с коронки , crowns).
Корона с 32 кронки!
Постоянните зъби при човека са 32 бр (като месец), а временните млечни - 20 бр.( като 5/6-ти от 24-те часа на денонощието)
Венецът е Ореол, Корона, Слава!
Зъбите разположени върху този венец са билатерално симетрични органи — броят и местоположението на различните видове зъби от лявата страна на всяка зъбна редица съответства на броя, и местоположението на зъбите от дясната страна. Симетрия!
Симетрията на зъбите, поразително прилича на симетрията при Пространството!!!
И като симетрия на 32 части върху венеца в устната кухина, може да се каже,че това са половината шахматни полета на шахматната дъска, заети от двете противникови армии.
По средата между тях е Пространството на другите 32 полета(общо 64), заето от езика на човека. Езика , в ролята на Съдбата!!!
Искам да кажа,че устата приличат на шахматната дъска с 32-те фигури върху нея.
16 горе(на Небето) и 16 долу(на Земята)!
А вече ви казах преди дни,че горната и долна челюст са сферата аналог на Небесно-Земната сфера.
Философският принцип е ,че както е „ГОРЕ“ така е и „ДОЛУ“.
Всичко е във всичко,! Като матрьошките!
Ако се върнете на моят постинг от 12.12-ти ще прочетете следното:
„Устната кухина има 2 части – Долна и Горна челюст.
Събрани, те представляват сфера.
Долната челюст представлява Земята , а Горната – Небето (затова е и Небце, малко Небе).
Устата е аналог на Земно - Небесната сфера!
И както Полусферата на Небето, захлупва Полусферата на Земята, така и горната челюст захлупва – долната.“
На 27-ми декември,Денят на Св.Стефан, добавяме и това,че между Горната и Долна челюст(между Небето и Земята) има венец, т.е. корона с 32 коронки на 32-та зъба на човека!28 декември 2017

Някак странно изглежда Коледа без сняг!?(за това Северно полукълбо)
Както е странно Трифон Зарезан да бъде в най- големите студове- на 1-ви февруари!?
Този, който е изместил Календара с 13 дни, се е надявал, че по този начин ще предотврати събитията, които започнаха и тепърва предстоят.
Глупаво!
И не само глупаво, но и предателство срещу човешкия род!
Моето прозрение ме води към тезата, че Коледа е на 7- ми януари!
Според календара на прабългарите 20 декември е Нулев ден.Не влиза в нито един от 13-те месеца, по 28 дни.
Просто е Единак! Един ден! (Календара на прабългарите има 13 Лунни месеца по 28 дни.Лунен календар.)
За да скрие смисъла на народната дума, Църквата го променя - в Игнажден!
След това, за да скрие истинската Цикличност - измества Времето с 13 дни.
Така Коледа, от 18-ти ден от Началото на годината- Еднажден, 20 декември - става 6-ти ден!
Много неразумно и механично преместване!
Защо?
- Защото светът е устроен от сливането на 2 със 3 т.е. Светът е Бинарна Троичност.
Верно е, че 2 х 3 = 6.
Бинарност по Троичност! Но ,макар и само загатнато, в Библията, Времето не е свършило със 6-я ден!
Бог е разширил Времето 6 - с Половина Време - 3 дни още, за да стане То 9.
Всъщност 9 , което е Време и Половина Време е Триада на куб! 3х3 или Три Триади.
А 6 е Две Триади!
Две триади- бинарност и три Триади - Троичност.
С други думи- 6 (Шест) е бинарност, а 9 ( Девет) е Троичност.
Когато се изпълнят условията за бинарност на Небето(за 6 дни) и условията за Троичност на Земята( за 9 дни) и се прибави Светата Троица- автор на всичко това- тогава е Рождество! Тогава е Коледа!
3(Св.Троица) + 6 ( бинарност) + 9 ( Троичност) = 18 дни.
18 дни след Игнажден!
18 е кратно и на 3, и на 6, и на 9!
Получава се кода на Спиралата на Времето:
3, 6, 9!
И е удовлетворено изискването за Асиметричност на Кръга Време , което е 1/6+1/3+1/2= Кръг!
Така Времето,което е Кръг, кръг и само кръг- се наслагва едно в друго,като матеьошки.
Диаметъра на Триада на Светата Троица, става Радиус, на Бинарноста(6).
Двата Диаметъра(на Св.Троица и бинарноста- 3+6=9) стават,( РА- DEUS)радиус на първичният кръг,първичната Цикличност, която е 18!
Ето защо 18 - я ден от Началото на годината - 20-ти декември, трябва да бъде Рождество или Коледа( по български).
18-я ден от 20 декември е 7-ми януари!
Коледа по стар стил, когато празнуват руснаци и сърби, които не са отстъпили от Закона на Времето!
И пазят Завета на дедите си( който Завет, по всяка вероятност е с български корен)!
И още малко разсъждения на тема Време и Време + Половина Време...
6 е Време, а 9 е Време и Половина.
Съотношението между тях е 1:1.1/2.
Това е геометрично съотношение на страните на квадрат към диагонала на квадрата.
Проста работа!
Проста, ама скрита от нас!
Не са ни учили навремето на това. Или не са ни обърнали достатъчно внимание на този факт.
Квадрат със страни 1м. има диагонал 1.5 м.
Квадрат със страни 2м. има диагонал 3м.
Квадрат със страни 6м. Има Диагонал 9 м.
Ако държите в ръка пергел, то всеки диагонал на квадрат се превръща в радиус на кръг.
В този кръг могат да се впишат 4 квадрата, като първия.
Тези 4 квадрата може, и се обединяват, в един квадрат с удвоен диагонал/радиус , който става РА ДЕУС- Богът Ра !
Всеки удвоен диагонал на квадрат става причина за поява на удвоен радиус на кръга, което при завъртането на пергела още веднъж удвоява - удвоения диагонал, т.е.4 първични диагонала = 2"ПИ", което е диаметър на новия, вторичен и нарастнал кръг.
Може да не ме разберете.
Трябва да го онагледя, за по - лесно.
Идеята ми е, че Времето се ражда в квадратурата на кръга!
То е рожба на линията (диагонала) и кривата на окръжността(кръга)!

Снимка на Христофор Марков.

Връщам ви на вчерашната тема за Стефан , което име означава венец и от тук препратката за челюстния венец с 32 зъба.
Симетрично разположени - 16 зъба(небесни войни) на горната челюст и 16 (земни войни)на долната...
Зъбите са като шахматните фигури.
Показвам ви една шахматна протеза 28 декември 2017
Снимка на Христофор Марков.


Денонощието от 24 часа представлява квадрат, вписан в кръг.
Върховете на квадрата са 4 точки от окръжността на Кръга Време .
Този квадрат има 4 страни Време, всяка от които има дължина/ продължителност - 6 часа. Общо 24 часа.
Диагоналът на този квадрат има дължина/продължителност 9 часа. 9 часа са страна и половина или Време и Половина- както ви е удобно...
Диагоналът от С до В е най- краткият път между двете точки СВ.
По диагонала се движи Бог "РА" -
RA- DEUS-а на Кръга.
Човекът се движи по страните на квадрата.
За да измине разстоянието във Времето 12 часа(от полунощ до обяд) човекът изминава две страни на квадрата.
Бог достига от едната точка до другата за 9 часа което е с 3 часа по-бързо.или 3 часа по-кратко времетраене.
За да се върне в начално положение на Бог му трябват още 9 часа, т.е.до 18 часа.
А на човека му трябват още 12 часа, т.е. до 24 часа.
Движейки се по диагонала, Бог винаги има 3 часа скрито, невидимо време , за да си свърши Божиите дела, преди да се появи човека!
Квадрата има 24 часа по 4-те страни. Но има и 4 ъгъла, в който Бог "печели" по 3 часа време от всеки ъгъл . 4х3=12часа има невидими!!!
24 видими+12невидими=36 часа, което е Кръг, кръга в който е вписан квадрата!
12-те невидими часа на Бог са 1/2-ра от 24 часа денонощие (24-те часа като бинарност)
и
1/3-та от Кръга(Кръга като триединството)
...
Това означава, че Бог разполага с вътрешно Време, ако мога така да се изразя.
И тъй като всичко е огледално еднакво, както в ГОЛЯМОТО, така и в МАЛКОТО- това означава, че Бог е в нас... И винаги разполага с 3 часа преднина пред нас...
Да! Това е!

Просто се грижете за себе си! Така се грижите за Бог!30 декември

Снимка на Христофор Марков.Снимка на Христофор Марков.
Добро Утро! 
30.12.2017.
Събота , 364-ти ден на годината.
364 се дели на 28. 28 дни е Лунният цикъл.
Луната разделя годината на 13 Лунни месеца, всеки по 28 дни, общо 364 дни.
365-ят е 20-ти декември, Игнажден или Еднажден!
Това е древният прабългарски Календар!
А сега , да съборим нова тухла от стената !...
Времето е Кръг,в което е вписан квадрат!
Квадратът представлява свастика с неразперени криле.
Квадрат със страни 24 часа(денонощие) има диагонал 36 часа (Кръг)
Дължината на една страна (24 часа) + диагонала (36 часа) = 60 часа
(60 часа са - 2.1/2 дни= една зодия)
На ниво минути - 24+36=60 минути=1 час!
Квадрата има 4 страни х 24 часа = 96 часа
Има и 2 диагонала по 36 часа = 72 часа
Страните (96часа)са външно Време
Диагоналите(72 часа) са вътрешно Време
Външното + Вътрешно Време са седмица
96 + 72 = 168 часа (1 седмица)01 януари 2018
Снимка на Христофор Марков.Снимка на Христофор Марков.
Тази информация достига до вас ,
защото сте Българи!
Знаете Български - Езикът на Бог!
И сте в "Марковото кафене"
Първият ден на 2018-та е чудесен повод да разбулим една мистерия на Времето, която Църквата е използвала за свои облаги 20 века.
Странно как Леонардо да Винчи, Микеланджело и куп велики художници и просветители не са разбрали това,което сега ви показвам!
За мен обяснението пак е свързано с Църквата,че тя е преиначила техните открития.
Така например Златното сечение се развива от тях , в триъгълници, а аз ви развивам Златното сечение в Природата - в квадрати...
Тези квадрати са вписани в Кръга на Времето.
Квадрат със страни 666 има Диагонал 999 !
Това обяснява ужасно много неща !
Принципът на нарастване на Спиралата на Времето е следният:
Всичко започва от Светата Троица (каквото и да значи това)
Квадрат със страни 3 дни има диагонал 4.5 дни.
Това е съотношение между страната и диагонала на квадрата = 1 :1.5 !!! Запомнете го Това е фундамент !
3 дни по 1.5 = 4.5 Следва удвояване (Бинарността)
4.5 х 2 = 9. После отново нарастване - по 1.5 ,и пак удвояване... и така Напред и Нагоре 
Ето го :
3 х 1.5 = 4.5
4.5 х 2 = 9
9 х 1.5 = 13.5
13,5 х 2 = 27
27 х 1.5 = 40, 5
40,5 х 2 = 81 (9х9)
81 х 1,5 = 121,5
121,5 х 2 =243
243 х 1,5 = 364,5 дни !
Спиралата се е завъртяла Един годишен кръг - от Светата Троица до 365-я ден !
9 нараствания!
9 (Девет) е Край на Цикъл и последно число от Цифрите !