събота, 11 февруари 2012 г.

ПЕНТАГРАМ

                                                    


                                                              ПЕНТАГРАМ       
Днес ми попадана,една малка книжка,която разясняваше какво е значението на Пентаграма създаден от Петър Дънов.Пентаграмът е символ на петте велики принципа: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел.Той говори за него ощепрез 1908г,а през 1922г се изработва нов цветен Пентаграм.Пентаграмът представлява човек с разтворени ръце и крака.Пентаграмът се състои от външен кръг, вътрешен кръг, център, надписи и букви.Разгледай те ги:
        Външният кръг, в който е вписан Пентаграмът, представлява света, опитностите, земното училище.Елементите на външния кръг са:
1.Сабя-Символизира силата.Силата трябва да бъде или в мускулите, или в ума, или в сърцето. Без нея нищо не може да се направи.
2.Чашата-
По силата на кармичния закон, човек, който е извършил насилие, трябва да си получи заслуженото. това се символизира от чашата. Преминавайки през страданията, той ще придобие ценни опитности. Чашата прилича на цвят, който по-късно ще стане добър плод.

3.Книгата-Като изпие горчивото съдържание на чашата, човек намира отворената книга, от която научава защо страда, и започва да изучава духовната наука. В нея той намира законите на природата и живота, започва да ги прилага, за да не прави повече грешки и да не страда. така добива светлина и животът му става разумен и съзнателен.
4.Светилник-За да чете от книгата на живота, на човек му е необходим светилник. Той символизира човешкия разум, който показва какво е написано в книгата на природата.
5.Жезълът-Като чете книгата и изучава принципите и законите на природата, човек придобива просветление и се стреми да овладее себе си, да стане свой господар.
      Вътрешен кръг-Символизира пътя на душата чрез петте картини, които са поставени на линията на съответните добродетели: Истината - удобна стълба с врата; Правдата - Христовия Дух; Любовта - стръмен път, водещ към тясна врата; Мъдростта - окото, което вижда всичко и Добродетелта - Дървото на Живота. След изминаването на външния кръг, човек е все още недоволен и душата му търси по-дълбок смисъл в живота. Започва да работи съзнателно върху себе си, за своето повдигане и усъвършенстване и става ученик на Великото Училище на Живота(В, У, Ж). Досега външният живот е оказвал своето влияние върху неговото съзнание, а сега той поема еволюцията си в свои ръце.
        Цифрите в Пентаграма:Числото 1 е на върха, при Истината, над който е ясносиният цвят - на духовния човек. Щом човек допусне в ума, сърцето или волята си някаква лъжа, той обръща Пентаграма с върха надолу и отива към ада, като загубва ясносиния цвят и придобива черния. Числото 2 е на върха на Любовта, където е яснорозовият цвят, който въздейства на сърцето и дробовете. Когато човек наруши принципа на Любовта - заболява от сърце, туберкулоза или получава психическо разстройство. Числото 3 е при върха на Мъдростта, където е ясножълтият цвят, който влияе на ума. Когато човек наруши принципа на Мъдростта и се откаже от Бога, в него започва една голяма вътрешна борба. Борят се две еднакви по сила и противоположни по същност мисли. Крайният резултат е, че човек полудява. Числото 4 при върха на Добродетелта, където е белият цвят, който символизира краката и тялото. Когато човек наруши принципа на Добродетелта, блокира му се физическата дейност. Числото 5 е при върха на Правдата, където е яснозеленият цвят, който влияе на жлъчката, черния дроб и ръцете. Ако човек наруши строгия закон на Правдата, заболяват тези органи.

Препоръки на Учителя за работа с Пентаграм"Често изучавайте тази картина и разсъждавайте върху символите в нея. Петте стъпки символизират един път, по който трудно се върви, защото не е на философстване, а на "живо дело", на постоянно творчество. Това е именно пътя на Христа. Не забравяйте, че много важно са за вас и думите, писани в кръга около Пентаграма.

При случай на нужда и на опасност човек може да направи следното:да образува около себе си  Пентаграм.Отначало ще го направи мислено,после с ръка и после да си послужи с трите изречения около Пентаграма:
    - В най-външния  кръг да впише и съзерцава изречението:"В изпълнението Волята на Бог е силата на човешката душа."
    -После си представете мислено че в него има още 2кръга.В средния напишете така:"Бог толкова възлюби света,че даде своя Син Еднородного,за да не погине всеки,който вярва в Него,но да има живот вечен."И в третия най-вътрешен кръг да впишете мислено изречението:Търсете първом Царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи."
      Когато човек се моли и си представя тези три изречения,тогава Пентаграмът има по-голяма сила.Много препятствия който има,ще се разпръстнат.Пентаграмът е мощно средство с което човек може да бъде запазен от външни пречки и препятствия и от вътрешни борби с лоши сили.
     Когато е в опасност,може да си представи,че държи Пентаграма пред себе си,като с дясната ръка хваща лъча на Правдата,а с лявата-лъча на Истината,насочва върха напред към обекта,като казва:"В името на Господа Нашего Исуса Христа,моля Господ,Великия и Силния,да стори благоугодното пред Неговите очи.
    Притежава ли човек Пентаграма трябва да вярва и да работи за Слава Божия.Ако го използва правелно,тогава Пентаграма ще бъде източник на богатство и благословение.
    Може да използвате рисунката на пентаграма за защита.Свалете си я сложете я в рамка,под стъкло.Закачете я в стая където влизат най-малко външни хора или ако имате специална стая за медитация.