четвъртък, 19 юли 2018 г.
                  Теза - Антитеза - Синтеза“100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат.”
                                                                                      
Махатма Ганди

Новият Световен Ред идва! Готови ли сте? Веднъж разбрали каква е неговата същност, и как е възможно постепенно да бъде наложен, вие ще станете способни да го наблюдавате как той се разширява в ежедневните новини!
Научете се как да се пазите, деца мои!


Застанете устойчиво с проницателност, обезпокоени.Така вие вече няма да възприемате новините по стария начин.

Вие живеете сега в крайните времена!
Новини накратко:
Списание “Мегъзин”, 25 май, 1992, “Разговор с Горбачов”, стр.51 “Нищо от триумфалното двуседмично турне на Михаил Горбачов в Съединените щати, не говореше, че това е вече един политик в оставка, вън от властта. Американците…го посрещнаха с овации…Тъй като неговата визита в Съединените щати бе, за да се създаде основа и контакти за …Фондацията Горбачов, това го улесни да попадне в редицата на държавните мъже, чиито речи се очакват с нетърпение да обходят планетата. Тематиката му бе като естествена последица, перестройката: целият свят се нуждае от промени и преориентация. Горбачов не се увлече да говори за предположението, че социалистическата теория е пропаднала или че комунизмът бил вече мъртъв.
Алтернатива между капитализма и комунизма е в ход.”
Много от вас вероятно ще изпаднат в учудване от тази новина, не отчитайки обаче, че тя съдържа едно от най-великите признания в историята на модерния свят. Всеки един изследовател на Заговора на Илюминатите водещ до Новия Световен ред, неизменно би прозрял какво всъщност Горбачов има предвид като казва “алтернатива между капитализма и комунизма сега е в ход/най-близко бъдеще/.
Ако се вгледаме внимателно в съждението на Горбачов, ние ще видим, че той иска да каже за трите системи на управление. Двете, които досега присъстваха и третата, която е на път да дойде. Той има предвид Комунизма и Капитализма като понастоящем установени на планетата, но говори за трета система, която не именува все още, чието управление ще бъде нито комунистическо, нито капиталистическо.
Какво всъщност би могло да означава всичко това? За да отговорим на този въпрос, би трябвало да се върнем в историята към 1 Май, 1776 година, в денят, когато Адам Вайшопт, евреин, йезуитски свещеник, създава своята окултна група, която именува Илюминати или Осветени. Адам Вайшопт формира своето общество на основата на Йезуитския орден, чийто правилник и ред, той отлично познава.
Майсторите – илюминати представляват истинско тайно окултно общество, изцяло затворени към външния свят. Те имат свой определен план да отхвърлят всички религиозни и граждански институции и правителства, като ги заменят с едно ново Световно- Глобално управление, всъщност Системата, която още тогава Вайшопт нарича Нов Световен ред.
Какви са специфичните планове на новия Световен ред?
Уебстър посочва в своята книга “Световната революция” следния списък, който включва следните 6 цели.
 1. Премахване на Монархията и всички съществуващи правителства.
 2. Премахване на частната собственост.
 3. Премахване на правото на наследяване.
 4. Премахване на патриотизма.
 5. Премахване на семейството /семейството, брака и цялата моралност, както и институциите за обучение на децата/
 6. Премахване на религиите.

За да се изпълни този план, Вайшопт решава, че ще му бъде необходима свръхестествена сила, ако наистина иска да успее в разгрома на Западната цивилизация, която всъщност е християнска.
Така, Вайшопт поставя основите на Илюминатите върху окултна основа. Създава символа на своята организация, Всевиждащото Око върху една незавършена пирамида, поставено в кръг. В основата на кръга стоят думите Annuit Coeptus, което в буквален превод значи “Известявайки рождението на”. А в дъното на кръга са латинските думи “Novus Ordo Seclorum”, или Нов Световен Ред.
Ако този символ ви звучи познато, то е защото ви напомня символа от гърба на еднодоларовата банкнота. В дъното на пирамидата са латинските цифри, които като се превърнат в нашата позната арабска цифрова система, означават 1776.
И така, ако американските пари носят символа на Новия Световен ред, тогава бихме могли да допуснем, че американското правителство е било обвързано с Новия Световен ред още през 1776 година. Наистина е така, но за това по-късно ще говорим отново.
Вайшопт има предвид пърното отхвърляне на всички правителства и тяхната замяна с неговата Глобална система. Той се прицелва със своя план в западноевропейските правителства, защото според него те са изградени върху юдео-християнските принципи. Вайшопт инстинктивно чувства, че източните нации биха лесно съдействали на неговия план, тъй като техните религиозни системи са силно повлияни от мистицизма, такава каквато е и неговата окултна система. И наистина, за да влезе света в Новия Световен Ред, ние наблюдаваме това смесване което се извършва между източните нации и привържениците на Ню Ейдж.
Проблемът както Вайшопт го разбира всъщност стои в това, как впоследствие християнски ориентираните нации на Западна Европа и Новия Световен ред, да се конвертират към Съединените Американски Шати. И така, той насочва своя план в тази посока. Отначало той вижда две враждебни религии, на Романския католицизъм, и на буржоазното протестантско движение.
Ето го проблема накратко! Вайшопт иска да разруши Западните правителства, подменяйки ги с едно ново Глобално управление, наречено Нов Световен Ред. Но как да направи така, че да стигне от точка А до точка В ? Как да се постигне всичко това, степенувано променяйки всеки един аспект от културата на съответната западна нация, движейки се в посока от свобода към робство, и то така че гражданите на тази нация, да не забележат това и да не предупредят своите правителства за разрушителното действие!
Като старт, би трябвало само да се запази Плана в строга тайна. Това е и главната причина, поради която Вайшопт създава своята организация – Майсторите – илюминати.
Те всички вече имат своя тайна, която да пазят от другите народи, които се канят да заробят.
Вайшопт усеща, че би могъл да има отличен съюзник в лицето на обществото на фримасоните.
Официално създадени през 1717 в западния свят, те прокламират, че общочовешките ценности, и поведения, един ден като еволюират, ще се слеят в една точка в която всички религии стават една. И тогава според тях, всеки човек ще осъзнае, че е брат на другите. Така, фримасоните предвиждат, че ще се стигне до един път на Ново Глобално разбиране за света. Според тях, това е неизбежен процес и трябва да се осъществява по естествен път с мирни средства.
Вайшопт заявява на това “глупости”! По мирен и естествен път, това никога не би могло да се случи според него – а само чрез мощни революции! И така, Вайшопт и неговите хора, се заемат с инфилтрирането на свои хора във всяка една от фримасонските ложи, като се почне от 1776 и така в продължение на 13 години. Вече през 1789 година Вайшопт контролира всички масонски ложи в Европа със своето обкръжение. Победата му над американските масонски ложи става възможна не по-рано от 1830, въпреки че всъщност и преди това Вайшопт е бил в състояние да покори сърцата на американските масони.
На Вайщопт вече започва да му липсва един важен елемент в неговия грандиозен План да установи Нов Световен Ред: тактическото разгръщане на битката, позволяваща му да елиминира правителствата на Западния свят. През 1823 година, един немски професор на име Хегел, му осигурява тази важна формула, за осъществяването на тактическия план. Хегел предлага обществото да бъде управлявано по следната формула:
 1. Съществуване на един тип управление на общество наречено “Теза” би провокирало поява на противоположния тип управление, което Хегел именова “Антитеза”.
 2. Тезата и Антитезата биха започнали естествено да се борят помежду си, тъй като те са противоположни системи и виждат нещата по коренно различен начин.
 3. Ако Тезата и Антитезата се борят помежду си в един продължителен период, без това да доведе до унищожаването на едната от тях, тогава битката им ще премине в създаване на едно ново състояние – хибридна система на управление на обществото, която Хегел нарича Синтез.

Постоянна битка или заплаха от битка, ето къде е ключът!
Хегел теоретизира, че Конфликтът води до промени, а планираният конфликт – до запланувани промени. Тази теория профучава през Европа, по райони, колежи, обсъжда се на дебати. Очаровани от нея са студентите, но скоро и тази теория потъва в забрава, но Илюминатите, с фримасонството сега вече притежават своята формула по пътя към увековечаването на своята цел – Новият Световен ред. Нека повторим отново условията свързани с постигането на тази цел:
 1. Теза – оригиналната система, доминираща в Европа в края на 1700 те. Тази система е изградена икономически върху частната инициатива, политически върху монархията или демокрацията и религиозно – върху юдеохристиянството.
 2. Антитеза – противоположната на “тезата” система, която теоретически чрез побеждаване на тезата за един продължителен период от време, би създала новата система, наречена Синтеза.
Главният проблем е, че липсва истинска противоположна система през 1776 година.

И така, какво би могло да се измисли, когато противоположна система все още не е спонтанно възникнала? Ако аз съм по следите на установяването на Плана на Новия ред и също така вярвам в Хегел, тогава бих седнал и създал тази антитеза. Католическият издател и автор в същото време, Пиърс Комптън пише по този въпрос как бива създадена антитезата. През 1846 година, “имаше едно чувство за промени, което витаеше във въздуха, което би надхвърлило рамките на църквата. Две години по-късно избраните тайни посветени, наричащи себе си “Лига на 12-те Илюминати”, финансира Карл Маркс да напише своя Комунистически манифест. И така, антитезата е теоретично създадена чрез Комунистическия Манифест благодарение на Карл Маркс през 1848 година.
Схващането, че Илюминатите създават комунизма прави възможна връзката между комунизма и т.нар. Ню Ейдж движение., което бива създадено благодарение на Мадам Елена Блаватски през 1875 год. Ето защо вие виждате и чувате Горбачов да използва стандартната терминология на Ню Ейдж от 1986 година. Сега вече историческото ни проясняване е пълно.
Ето каква е връзката между организациите във времето:
1776 – обществото на Илюминатите е създадено с главна цел – Новия Световен Ред.
 1. - Хегел въвежда своята теория /Теза плюс антитеза = синтеза/
 1. - Карл Маркс създава комунизма, перфектната антитеза на капиталистическата система като теза
1875 – Ню Ейдж движението е основано като тайно общество – Теософско общество.
1917 – комунизмът става управляващата система в Русия, на практика създавайки антитезата на западната теза, изразена от Америка.
1917 – 1945 – западните сили изграждат в Русия статуса й на суперсила.
1945 – 1989 – Съветският съюз се явява в основата на потенциален конфликт с Съединените щати, по-специално създадения сценарий за опасността от ядрена война. Отсъстват реални конфликти.
1975 – Духовни наставници съветват теософското общество да започне работа с масите, изменяйки името си към Ню Ейдж движение.
1990 – Президентът Джодж Буш възвестява Новия Световен Ред през август след нападението на Ирак в Кувейт.
Предстои – сливане на Изтока и Запада, на Русия и Съединените Щати в едно Глобално Световно управление чрез Обединените Нации.
1999 – 31 декември, неуспешен опит за демонстриране на Новия Световен Ред, по време на честването на Миленеума в Кайро, в Гиза – подготвеното светлинно шоу включващо “Окото на Хор”над пирамидата.
Нови дати през 2000 – премиера на Новия Световен Ред включваща очаквана светлина отгоре.
Скъпи приятели! В Библията е казано,още от началото до края, че Луцифер /Сатана/ прави заговор още от самото начало за да опита да изтръгне контрола от Господ, и да може по този начин да заеме мястото му и да бъде обожествяван като бог на земята. Библейските пророчества ясно ни известяват, и в Стария, както и в Новия Завет, че Сатана ще използва в своята работа хора и нации, тайно заговорничейки, как да реорганизира света в 10 супер нации., служейки си с тъмната страна или магия, само и само да изпълни своята цел. И когато тези тайни общества успеят да реорганизират света в 10 нации, тогава ще се появи техния нов авторитет в лицето на Антихриста.
Такова накратко е библейското пророчество, касаещо световната организация в тези последни дни. И като изненада на изненадите е Планът на Новият Световен Ред, развиващ се паралелно с масивната работа извършена от Ню Ейдж движението.
Превод със съкращения от статията “Теза, антитеза = синтеза
www.cuttingedge.org/news/n1004.html
Няма коментари:

Публикуване на коментар