сряда, 31 май 2017 г.

Илюзията Време - фокус, който ни предстои да узнаем!   " Ако искаш да разбереш промените, в променящият се свят - трябва да научиш какво представлява Времето"

 (извадка от моя днешна публикация)

Червеният сектор , от 24 до 36, се "губи" !
Кръгът Време е "свит, като ветрило" на 24 часа в денонощието.
Просто фокус ! :)
Всеки 3 сектора/часа от тази схема са станали един сектор/час от "нашия " часовник. Това е всъщност ТРИЕДИНСТВОТО! 3 в 1 !Това, което ви съобщавам в редовете под този текст не е откритие!
Това е мое прозрение!
Всичко това е известно от древни времена и ако не знаете, кой се е възползувал от това, държейки го в тайна - да ви кажа - ЕВРЕИТЕ !
Евреиската звезда, която е известна , като ПЕЧАТЪТ НА СОЛОМОН разделя Времето, което не е 6/6-ти , а е 9/9-ти Време!


Когато Хеопс е построил пирамидата , навярно с този акт е искал да каже на Амон Ра , Богът Слънце, че светът е сферичен и , че всяка сфера се разделя от триъгълника, т.е. пирамидата на 3 равни части.
И ако представим сферата, като циферблат, то ъглите на пирамидата ще сочат 12, 24, 36 часа - показвам го на схемата.
В две от тях , Бог е над нас, но в третата, (която е невидима за нас) Бог е под нас,под нивото на земното кълбо.Тази трета част съдържа 12 подчасти.
Пирамидата на Хеопс (и всички други пирамиди) са символът на Времето.
Свинксът е неговият пазач.
Времето е Кръг.
Кръгът има 36 части, така, че и Времето има 36 части/часа.
На нас , като човешки същества са ни предоставили 24 от тях.
За 12 части ние не знаем нищо, а там определено кипи дейност, при това много по-разумна от човешката.
Циферблата на часовника (в оригиналния си вид) трябва да има 36 часа.
Показвам ви ги...
Но всъщност ,циферблата не само, че няма 24 часа, а е сведен до 12 цифри!
36 е 3/3-ти, 24 е 2/3-ти, а 12 е 1/3-та Време.
Това е пропорцията 1.1/2 : 1 : 1/2 !
Едно и половина към Едно, към Половин Време!
Фокусът наречен ЖИВОТ е изграден върху тази пропорция.
Явно е, че Космосът е Йерархия, в която хората имат Бог създател, но този Бог си има свои Богове , на които Той пък се кланя.
По- важното е, че в тази Йерархия, всеки (да не казвам, краде) си заделя Време!
Така Кръгът от 36 части достига до нас като 24 части.
Което просто (и обективно и субективно) не е Истина !
Бог е сътворил нашият свят за 6 дни!
Но е отделил 1/6-та , т.е. 1 ден - за себе си , с цел контрол над системата.
Така човек "вижда"5 от 6-те Божи дни.
И 30 дни , в месеца, от 36 общо в Кръга Време.
1 ден, денят на Бог, е невидимо за човека Време, както и 6 дни на Бог в месеца от 36 дни.Виждаме само 30 дни.
Това определя Земният такт Време да е 5/6-ти!
Пет Шести са :
5 от 6, 10 от 12, 20 от 24, 40 от 48,
15 от 18, 30 от 36, 60 от 72, 120 от 144 и т.н.
Годишният Кръг Време от 360 дни е 5/6-ти от 432 дни.
Самите 360 дни разделени на 5 дават останалите 5 части по 72 дни видимо Време.
72 дни са невидимо Време на Бог. Това са 12 Шестоднева.
Толкова се губят и от Кръга - 12 части.
Една дванадесета (1/12-та) от тези 72 невидими дни , т.е. 6 дни са на "Нашият Бог", който ги добавя към годишния Кръг Време, за да стане то 366 дни.
Останалите 66 дни са ?, за сега ! :)31 май 2017 г.
София                                                                               Додекаедър

понеделник, 22 май 2017 г.

24-ти май : Денят на Българите!


                                        Слово за буквите.
           За нас, българите 24 май е свещен празник, защото той ни връща винаги към началото, към безсмъртното дело на нашите велики първоучители, солунските двама братя Кирил и Методий.
Благодарение на буквите е оцеляло словото ни . Оцелели сме и ние, като народ . 
До тяхното създаване България била само силна, но не и велика .Тя имала плът, сътворена от Аспарух, но нямала дух. Имала дворци, но нямала училища. Имала крепости, но нямала библиотеки . Всички се боели от меча и , но не се боели от словото и наричали великите и мъже – варвари . 
България била като слепият Полифем - играчка в ръцете на хитрият византийски Одисей. Но ето, появили се буквите и гигантът прозрял !
Ръката вдигнала меч, се претегнала и към перото . И редом с крепостите и оръжейните работилници се появили училища , църкви и библиотеки .
От този ден вече България не поставяла кръстче вместо подпис .Тя се научила на четмо и писмо , научила се да пише и да мисли .
Днес буквите са на повече от 1100 години . Цели 11 века с тях славим нашето скъпо Отечество. Върху тях се стовариха стихии - една от друга по-страшни, но те оцеляха и никой не успя да ги погуби. Нито византийските летописци, нито латинските рицари , нито кървавият османски ятаган , нито гръцките свещеници .
Те бяха нужни на хората . В това беше тяхната сила да приведе народа ни през вековете на бляскави победи и жестоки поражения. Народът ги носеше в сърцето си. Дори през дългата нощ на петвековното робство, той мислеше за тяхното спасение . Защото чрез буквите, той спасяваше себе си, своята история и своето бъдеще . Така те трайно навлязоха в народния живот и станаха неотменна част от него . Народът ги съхранил в песни и легенди, в летописи и сказания .С букви и четка народът ни творил шедьоври , пред които и днес прекланяме, занемели, глави .
Едва ли има друго богатство, което така ревниво и всеотдайно да е било пазено от чужди посегателства .
Без буквите България би изчезнала от земята, както някога хуните на Атила . Без тях не бихме имали съхранено нито едно велико име , нито една велика дата в историята си.
Нито една знаменита мисъл не би била пренесена през пространството и времето до наши дни . Не би го имал Симеон Велики и неговият Златен век, победата на цар Калоян над латинския император Балдуин , не би имало магическите фрески в Боянската църква и „Сказание за словото” на Константин Преславски .....Не би имало „ История славянобългарска„ на отец Паисий , нито върхове като Раковски , Ботев , Каравелов, Левски и Вазов....


                        Стефан Продев                                       (със съкращения)

събота, 13 май 2017 г.

Време, Времена и Половина Време ! /по Библията /

Тази информация достига до вас,
защото знаете Български Език!
Това е Езикът на Бог !

Време, Времена и Половина Време !

"АКО ИСКАШ ДА ОВЛАДЕЕШ ПРОМЕНИТЕ  , НЯМА НИЩО ПО-ВАЖНО ОТ ТОВА ДА РАЗБЕРЕШ ВРЕМЕТО ! "
                                                             (Даоистка поговорка )                 Да се говори за Времето е трудна задача!
Затова защото трябва да се даде определение за Време.
Навярно има безброй опити да се формулира определение на Времето.
Това е така, защото Времето е МНОГОЛИКО!
Точно като Левски, с неговите многобройни превъплъщения и имена.
Най-простичко казано, Времето е Движение! Във и извън всичко!

Времето има безброй лица !
Но най-важното измежду тях е лицето на Васил Левски!
Той е Времето!
Божият син! Апостола на Божият народ!
Роден на 6-то число (06.07.1837г.), починал на 6-то число (06.02.1873г.). Живял 6 пъти по 6 години = 36 години (Кръг Време)
Не случайно написал : „Времето е в нас и ний сме във Времето.”
ХРИСТОС  ЗАГИВА НА Кръста, който е символ на 4-те посоки на света, т.е. на Пространството.
ЛЕВСКИ  ЗАГИВА на Бесилото, което е Кръг , а Кръга е символ на Времето!
Те двамата са Божии синове! Символи на Пространствено-Времевият континиум.
Единият признат, Другият непризнат за светец, заличаван от Времето, и укриван от Историята!
През 2017 г. и датата на рождение и датата на смъртта на Левски са много специални.
180 години от рождението и 144 години от смъртта - са специални числа.
Те са числа на Времето!


                Времето е Музика !
Музиката на планетите е уникална симфония .
Не е вярно, че "Времето е Пари" !
Само евреин може да измисли подобна глупост ! (Бенджамин Франклин)
Времето е Музика !
За това имаме 2 уши, защото живеем в акустична (вибрационна) среда и живеем/играем по такта /на Космическата Музика!
 В Музиката също има Времена .
 Една цяла нота  има  4 Времена
 Половината нота има 2 Времена
 Четвъртината има       1 Време
 Осмината има             1/2 (половина) Време

В теорията на музиката музикалните произведения се обясняват на основата на няколко основни понятия като тон, звукоред, такт, ритъм, мелодия, лад, бързина и др.  Последователното произвеждане на необходимия брой тонове изгражда музикална мисъл, мелодия. Мелодията поражда определено чувство и настроение, влияе върху съзнанието и подсъзнанието на хората.
Бог ни говори не с думи, а с мелодия!

Ето защо, когато говорим за Края на Времената, трябва да имаме в предвид, че става дума за Края на Музиката, Края на Космическата мелодия.
И, че ще настъпи Пауза.
Паузата е – знак за отмерено мълчание.
Така ,както Музиката е съставена от звуци и паузи , така и Вселената е съставена 
от Време и Пространство .


                                             
В Музиката този знак се нарича Ферма (КОРОНА) 
Прилича на полуокръжност с център ( или като полумесец със звезда) . Поставя се над нотата или паузата . Удължава  нейното времетраене ,според художествения вкус на изпълнителя .
Това пояснение от елементарна теория на музиката   обяснява , че не е възможно да се каже колко дълга ще е ПАУЗАТА НА ВРЕМЕТО (т.е. Паузата на  Музиката).
          С други думи - Краят на Времената , не е регламентиран колко дълго да тече .

               

                Ако същността на Времето е Музика, то неговият образ е българското хоро.
         Времето е Хоро !              


                Хорото на българите „рисува”Времето!
То е Дар от Бога! Общуване с Бог!
Единство между значение и произношение, между мислене и възприятие, между дух и материя.
То е Мистерия! Като Времето!
В този смисъл то е ритуал, свещен танц, обред  за сливане с Природадата и възхвала на Бог.

                                          
                Символ на единството между Ин и Ян.                                         
                                    Единение на Мъжа и Жената,
                                    Единение на една двойка с други двойки.
                                    Точно , както е при Времето.

                                                          " Спиралата на Еволюцията"Времето е Кръг !
 То се променя ,като се натрупва !
Абсолютна глупост ,граничеща с перверзия е Времето да се отчита с десети , стотни , хилядни и т.н.
 Времето се измерва  с :
а) Време 
б) Времена
в)Половина Време 
г) Четвъртина Време
д) Шестина Време 
е) Осмина Време 
ж) Шестнадесетина Време .

                Тъй като светът е бинарен, всяко нещо си има противоположност.
Противоположност на Времето е Пространството. Пространството е СИМЕТРИЧНО!
Времето е АСИМЕТРИЧНО ! Те са противоположности. В този смисъл  , в реалността на Абсолюта, в която живеем, Кръгът Време не може да се дели симетрично на Кръст , на 4 части по 90 градуса. ЗАПОМНЕТЕ: Времето е Асиметрично!
Кръгът Време се дели на Половина + Третина+ Шестина! И то така нараства : на 3 , 6 , 9 пъти.Денят се дели на  6 часа, 4 часа, 2 часа. Това е ½-ра към 1/3-та, към 1/6-та.
Времето, което е 1/6-та , т.е. 2 часа – е Невидимо за нас Време.
1/6-та е Делът на Бог !
Денонощието се дели на 12 часа, 8 часа, 4 часа. 1/6-та (4 часа) са Невидими.
Ето защо Земният такт на Времето е 5/6-ти! – Защото виждаме(усещаме)само 5/6-ти от 6/6-ти.
5/6-ти са 20 часа от 24-те. Тук е „съшито” Времето. В Полунощ.  Като 4 часа от единия ден са „съшити” с 4 часа от другия ден. Така получаваме 8-те часа сън, който ни се полага.

                                          
                                       ПОЛОВИНА + ТРЕТИНА + ШЕСТИНА
                                             24              +      16          +          8  = 48 часа /2 ДЕНОНОЩИЯ/
                                   лично време           работа                 сън

Месецът се дели на 18 дни, 12 дни, 6 дни. 1/6-та (6 дни са дните на Бог – Невидими)
Тук видими са 30-те дни, 6 дни до 36-те на Кръга – ние не виждаме.
30 дни са 5/6-ти от 36 дни.
Ако продължим нарастването на Времето на ниво година, ще достигнем до едно мое невярно твърдение, което ви предлагам - а именно, че годината е Кръг Време , което представлява съвкупност от ½ (180 дни)+ 1/3-та(120 дни)+1/6-та(60 дни)= 360 дни.
Когато Айнщайн е казал, че „всичко е относително” – е бил прав!
Моето твърдение , че Времето е Кръг , който е съвкупност от ½+1/3+1/6 е относително вярно, защото касае само Видимото Време! Това, което ние усещаме.
Но тъй като , пак повтарям, светът е бинарен, всичко има своя противоположност и от тази презумпция , освен Видимо има и Невидимо Време!
Така, че аз съм наполовина прав и наполовина греша!
Греша , защото не добавям по 1/6-та (6 дни) към всеки от 12-те месеца на годината, които 6 дни са Невидимо за нас Време. Време на Бог.
12 месеца х 6 дни = 72 дни е Невидимото Време в една година !
72 дни (аналог на човешки живот от 72 години) са 1/6-та от годишният Кръг Време.
Това означава, че една година трае 360 + 72 = 432 дни (намаляваща числова редица)
Космическият Кръг Време на годината е :
½-ра (216 дни)+ 1/3-та( 144 дни) + 1/6-та (72 дни) = 432 дни. ( 1/6-та = 72 дни са Невидими)
Това означава, че Кръгът да има 360 градуса не е Аксиома!
Кръгът може да има произволен, (от Нула ,която е Бог - до безкрайност) брой градуси.
                И тук ви припомням, че 2017-та година чествуваме
180 години от рождението на Левски ( 180 е Половина Време от видимият Кръг Време)и
144 години от смъртта му ( 144 еТретина Време от 432-те години, на Космическия Кръг, Видимо и Невидимо Време)

                Това ви го съобщавам информативно. То не е целта,която следвам в този анализ.
Идеята ми е да ви представя на ниво ежедневие как „работи” Времето.
                


Зодиакът също е Кръг от 6/6-ти Време.
Познайте има ли невидима Зодия !?
Има естествено ! J
Но така представен,  показва как Времето се дели на двойки , по 2 Зодии образуващи 1/6-та от Кръга. Разделил съм го на 2 Половини , за да се вижда отчетливо, че и той се дели на Половина+ Третина + Шестина.
Коя е Шестината  ( т.е. Бог) е трудно да се каже.
Аз мисля, че Божията Шестина са Зодиите на Маймуната и на Петела.
Защото годината на Маймуната винаги е Високосна година (Завършваща/Начална) и защото Петела е първият глашатай на Новото Начало.
2016- бе Маймуна, сега сме в година на червения Петел.
Година на Червения Петел е била и годината на раждане (1837-ма) , и годината на смъртта
( 1873-та) на Апостола Васил Левски!
Това няма смисъл да ви казвам, че не е било случайно,  и е част от Космическият план на Абсолюта.

                Този асиметричен принцип на деление/съединение на Времето на
½-ра+1/3-та+1/6-та  важи на всички Нива на Времето от Микровремето до Макровремето.
За да бъде скрит този факт от обикновеният човек, е измислен часовникът.
Това е средството с което институцията на църквата управлява света.
А , аз съм ви казал, че зад Църквата , стоят евреите. Те са измислили Църквата и Религиите, за да разделят и управляват света.
Но да се върнем на часовника!
Циферблата на часовника, показва само половината време от денонощието. 12 часа.
Казах- за да се скрие истината за Времето! Защо да не е възможен циферблат на часовник, с 24 деления!?
Вече ни предлагат електронни,  дигитални часовници, и скоро няма да има стрелки, и циферблат.
Прави се пак - с надеждата , да се скрие истината за Времето. Защото циферблата онагледява движението на Времето, а тези, които ни управляват искат да забравим това!
 Искат ни тъпи и безмозъчни, за да ни управляват, като роботи! Но Бог няма да им позволи !
Защото, както съм написал под заглавието, даоистката пословица гласи, че който знае Времето – знае и предстоящите промени в постоянно менящият се свят.
А тези, които управляват днес, не искат ние да знаем на къде върви света!Показаното  на тази схема,  просто онагледява принципа на асиметричност на Времето.
½-ра  , Половината  е червена.

                                              


                                                   Третината е Зелена, а Шестината е синя.


                               
                                                               Третина  Време                                                                            Шестина Време


                Това обаче е абстрактно сумиране на Времето и не ни дава представа, как на практика се свързват в непрекъсната безкрайност - секунди, минути , часове и дни.

                Светът, в който живеем е сферичен и свързването на сферите става на принципа на ротацията. Времето се ражда в утробата на Земята – Майка и изгрява , като сфери...

                                          Първо ниво : Триединна Божественост. ( Асиметрична Среда)
Второ ниво : Божествена хексада ( 6 части – сек., мин.,час,ден...6 дни на Бог)
Трето ниво : Човешко възприятие( 12 часа – Ден , Нощ)

Това позволява Времето да се развива като спирала, и Кръгът в един определен момент (Край/Начало, т.е. Среда ) да се превръща в спирала.
1/2-ра (18)+1/3-та(12)+1/6-та(6) = 36 Кръг !


Всичко се ражда в лоното, в утробата, която е Триединна.
Триединството използува огледало за да създаде”по свой образ и подобие”
Второ огледално триединство. Така се „ражда” Божественият Шестоцикъл или
Шестоднев, както го нарича Йоан Екзарх .
6 , 12 , 18 ( Триединство на Три сфери със сума 36) – са една под друга – в права линия.
18 е Половината от Кръга = 36.
12 е половината от Земното Денонощие,а
6 е Целостта на Божественото Творение!

Но това далече не е всичко !
Тази конструкция представлява -  херметичност във херметичност,  във херметичност !
Преходът от една херметичност в друга става само с участието на Бог !
Той е Алфата и Омегата на всичко! Начало и Край !... Които се превръщат в СРЕДА!
Т.е. свързващо звено на две херметичности.
Образно казано , ако орбиталната  космическа станция „Мир” трябва да се свърже с космически кораб – това става , в трето обособено пространство – товарният отсег на станцията.  След скачването е необходимо технологично време за херметизиране на това трето пространство и подаване на кислород.
Трябва да се запази херметичността на цялата осъществявана връзка.
                Същото се получава, когато Времето, трябва да премине от една херметичност (сфера) в друга  херметичност ( сфера)...  
                Всяка секунда, всяка минута , всеки час , всеки ден – са под контрола на тази система за херметичност , т.е. на Бог !
                За да онагледя, как Бог е и Алфа и Омега на всичко ще презентирам нова схема на разграничение на циферблата на часовника.

                                                    Това е Кръстът , чиито символ е Христос.
Църквата се е възползвала от този символ и го е направила, като свой основен инструмент на влияние и власт. Но не е проявила желание, вече 20 века , да научи на това и обикновените хора,
Църквата (съвършено погрешно) е разделила Времето на 4 огледални части, всяка от които по 90 градуса. Направила е това изхождайки от модела за симетричност на Пространството.
 А , не от фактът , че Времената са в пропорция  едно спрямо друго, която е наложена от Бог. И тя е 1/2-ра + 1/3-та + 1/6-та , което е НЕРАВНОДЕЛНОСТ НА ВРЕМЕТО!
Така , разделен на 4 равни части, циферблата им е харесал , т.к. се образува  Кръст и Църквата е създала Владичеството на Кръста, и символа на Христос (Christ - "Кръст")  през последните 20 века .
 Но всъщност идеята на Бог е била  да създаде, ако мога да кажа - „буферни зони”, които разделят Половината Кръг , от Третината  Кръг.
Така се е получил Парадокса, че Шестината управлява Половината и Третината –  както взети заедно , така и  поотделно!


                Използуван е принципът „Разделяй и Владей” и  трите части на Кръга – Половината, Третината и Шестината – са разделени , така , че да се получат на по-ниско ниво –Триединни части , но така, че в началото и в края на всяка част- да стои Шестината !                Сините сектори сумарно са 1/6-та от Кръга , Зелените – сумарно са 1/3-та и червените – сумарно са ½-ра.
Същото важи  и когато са поотделно  разбити, както е показано на схемата.
Пропорцията е  1.1/2 : 1 : ½   -  или час половина : час : половин час .
Така ,след час и половина владение на един фактор, следващият час е под властта на друг фактор и важат други правила, а накрая – половин час - управлява трети фактор, с  трета специфика. Това се случва на всеки 3 часа, т.к. 1.5+1+0.5= 3.
Върху циферблата на часовника – се повтаря 4 пъти ( 4 пъти х 3 часа= 12 часа )
В Денонощието, което е 24 часа – 8 пъти   ( 8 пъти х 3 часа = 24 часа.).


                                                                 Пропорцията на Времето


                Хитростта в цялата тази работа е , че 8-те части по Половина Време са две по две –една до друга и така освен, че при Съединението стават цял час, те контролират ( и изолират ) частите на другите  2 сектора.

 В заключение мога да кажа, че човечеството е манипулирано и лъгано цели 20 века по този начин !
Което е скандално! Скандално е ! Ужасно скандално !
Защото, поне в последните 2 века , много хора са знаели за това , но са мълчали и ...трупали пачки !
                Като за нас са оставили само сентенцията, че "Времето е Пари!"

                13.05.2017г.
               София                                                                                      Додекаедър
събота, 6 май 2017 г.

„Потъналият палат“.

„Потъналият палат“.
Йеребатан сарнъджъ
(на турски: Yerebatan Sarnıcı), или Цистерна на базиликата, е най-голямото и добре запазено покрито водохранилище за питейнa вода на Истанбул 
Тук се съхранявал резерв от питейна вода за в случай на засушаване или обсада на града. Водата по акведукти е доставяна от извори в Белградската гора, намираща се на 19 км северно. Именно фактът, че Константинопол в древността получавал и съхранявал запаси от питейна вода, го е направил толкова трудно превземаем.
Резервоарът е разположен в историческия център на града, в района Султанахмед срещу катедралата „Св. София “. Тъй като по-рано на това място се е намирала базилика, наричат „Цистерните“ също и „Цистерна на базиликата“. Това е едно великолепно творение на Древността, което се е запазило почти непокътнато до днес. То е построено от император Юстиниан I през 532 – 542 г. По онова време в Константинопол е имало около шестдесет цистерни.
Водохранилището е 140 м дълго, 70 м широко, има 336 колони, подредени в 12 редици по 28 колони, с височина 8 м. Разстоянието между колоните е 4,80 м. Голяма част от колоните са от по-стари постройки, направени са от един или максимум от два мраморни къса. 98 от колоните са с коринтски капители , а останалите са с капители в дорийски стил .
Цистерните побират 100 000 м3 вода. Разположени са на площ от 9 800 м2. Стените са дебели 4,80 м.
Това, което е построил Юстиниан е направено като са „взети размерите на Времето“ т.к. всички параметри на строежа са Времеви числа:
-140/70 са две седмици(14) на 1 седмица (7), умножени по 10.
- 336 колони (са 168 часа на седмица + 168 часа, т.е. 336 часа са 2 седмици, 14 дни.
- 12 редици (са като 12 месеца.)
- по 28 колони ( 28 дни е обиколката на Луната )
- разстоянието 4, 80 ( 48 часа, т.е. 2 денонощия)
- дебелината на стените 4,80 (също е като 2 денонощия)
За мен този резервоар за питейна вода е изграден по образа на Времето!
Но това е нормално за онези древни времена, когато римляните са черпели знания от цикличността на Времето и моделите на обществото са взети от моделите на Времето..
Пример за това са римските легиони (най-голямата бойна единица в древен Рим), които са наброявали от 3600 до 6000 бойци (3600 е Кръг х 10 , 6000 също е цикъл време х 100)
А всеки легион (по времето на Цезар) се състоял от 60 Центурии ( 1 Центурия била 1/60-та от легиона) , а във всяка Центурия се числели 60 бойци.
 По късно тази бойна единица станала 100 бойци, защото и самата дума – centum , означава „сто“. Така легиона станал 60 центурии х 100 души = 6000 души.
Но това е друга тема.
Просто исках да подчертая, че в древността моделите на управление на обществото, или архитектурата на даден градеж се основавал на Модела на Времето.
Нещо, което е било умишлено заличено (най-вече от Църквата)през следващите векове,за да се стигне до степен на тайнство в настоящето.


четвъртък, 4 май 2017 г.
                                 Искам да напиша книга за Времето!
                                  Помогнете ми !

                                                 I want to write a book about Time!

                                                                        Help me !

                                                                       04 /05.05.2017 г.Time is like a womb (an interior). As the womb gives birth to a man, so Time gives birth to Space! As the child cannot exist without control for 18 years, so Space cannot exist without control for 18 years! As the child leaves its parents when it is 72 years old, so Space separates from Time at 72! Time and Space are a Parent and a Child!
What I am stating here is a huge discovery! A novelty! Time is the interior! Space is the exterior! In this sense Time as the interior comes to the Earth as a SUNRISE! Time is rising! And it is rising over Bulgaria which is the middle of the world.

I am ready to reveal the secret of Time!
I want to write a book!

I need a sponsor, a publishing house and a manager!
Contact me at. . . 


Времето е ,като женска утроба (вътрешност). Както женската утроба ражда човек, така Времето ражда Пространството! Така, както детето не може без контрол 18 години, така Пространството не може без контрол 18 години! Така, както детето се разделя с родителите си на 72 години, така Пространството се разделя с Времето на 72 години! Времето и Пространството са Родител и Дете ! Това, което твърдя е колосално откритие ! Новина ! Времето е Вътрешността ! Пространството е Външността! В този смисъл Времето , като Вътрешност се появява на Земята, като ИЗГРЕВ! Времето изгрява! И то изгрява над България, която е Среда на света.
И това : Готов съм да разкрия тайната на Времето!
Искам да напиша книга!
"Имам нужда от спонсор,от издателство и от мениджър ! Пишете на този адрес!"

ДОДЕКАЕДЪР