събота, 22 юли 2017 г.

Бъдещето е Назад, Миналото е Напред.                        Опит за анализ :
Вибрационното поле нараства стъпка по стъпка. На първи ред - една окръжност (Цикъл), на втори - две, на трети -три и т.н.
Тактовете са винаги четен брой , през стъпало-1/2-ра.3/4-ти, 5,6-ти, 7/8-ми и т.н.(оградени в бяло,в ляво)
Бъдещето е в син цвят, Настоящето е жълтата вибрация, Миналото е в червено.
Бъдещето е Идеално (Мисъл) и невидимо,
Миналото е Материално (Действие, Акт) и видимо.
Зоната на трансформация от Мисъл към Действие е в жълтото ниво, т.е. в Настоящето.
Тактът е Земният такт 5/6-ти (6:5).
Всичко се случва между 5-то ниво (5 кръга) и 6-то ниво (6 кръга)
Върхът на синята пирамида,която изобразява Бъдещето, преминава през Настоящето в едно ниво.Това е Кръгът (Цикълът) затворен между жълтото и синьото. Този Кръг е СРЕДА на 5-те кръга на това ниво, което отговаря на 3/5-ти, Златното сечение в Природата.
Миналото(Действието) не достига до границата на Настоящето , именно поради инвазията на Мисълта, навлязла в Настоящето.
Върховете на синята и червена пирамида се срещат между 6-то и 7-мо ниво и това ни обяснява , защо Бог е сътворил света за 6 дни и на 7-я седнал "да си почине".
До 6-то ниво (Мисълта) движението е Центростремително, което поражда Единство.
От 7-мо ниво- движението става Центробежно и това поражда Разделение, т.е. - разтваря се в две посоки,като ветрило.(най-вдясно).
Ето защо Бог, който е в Мисловната част е Единен, а Действителността , която е в частта на Действието е разделена.
Може със сигурност да се каже, че посоката на Бъдещето е НАЗАД, Настоящето е на Кота НУЛА, а Миналото е НАПРЕД (т.е. предстоящо,следващо Мисълта)
Така анализирана посоката на Движение,ни позволява да си обясним, защо Библията е пророчески текст(Мисловен текст, Сценарий) който се РЕАЛИЗИРА във Времето,т.е. след преминаване на информацията от Бъдещето,т.е. Мисълта - през границата на Настоящето.
Запомнете - Бъдещето е НАЗАД, а Миналото е предстоящо - НАПРЕД!
Объркващо е, защото не са ни учили правилно, а може би умишлено са ни заблуждавали!
И така; 
Бъдещето нараства с 6 пункта, а Миналото - нараства с 12 пункта (Общо 18 пункта,1/3та Бъдеще+2/3-ти Минало, Триединството):
Настоящето е НУЛА. 
Нула - 12 = (-12) Всичко започва от минус 12, в Бъдещето(Мисълта).
6 -12= - 6 (Минус 12 и минус 6 ни показват нагледно, че взаймовръзката Бъдеще - Минало, започва 12 пункта преди Нулата,преди Настоящето. Значи всичко се пише, като сценарий.
12-12= 0 (Начало на видимото Действие)
18-12=6 (6 дни на Сътворението)
24-12= 12(часовете на деня или нощта)
30-12 = 18 (Точка на Бинарното Триединство, защото 3х6=18 и 2х9 =18)
36-12= 24 (часове на Денонощието)
42- 12 =30 ( дни в месеца)
48-12=36 (Кръг,абсолютна хексада; 6х6)
54-12=42 (6 седмици)
60-12=48 ( две Денонощия)
72-12=60 (часа,минути,секунди)
84-12=72 (два кръга, равно на човешки живот)
96-12=84( 2 пъти х 6 седмици)
108-12=90 (прав ъгъл ,1/4 от Кръга, 3 месеца,което е един сезон)...
Ето така се "премества" Бъдещето във Миналото, т, е, Писаният Сценарий в зоната на Изпълнение и материализиране на Мисълта.
И запомнете:
Бъдещето е със знак МИНУС,
 Миналото е със знак ПЛЮС..П.П. До 6-то ниво (Мисълта) движението е Центростремително, което поражда Единство.
От 7-мо ниво- движението става Центробежно и това поражда Разделение, т.е. - разтваря се в две посоки,като ветрило.
              Навярно, точно това визуализира древният знак на прабългарите!?


22.07.2017г.
София                                                                                  Додекаедър