четвъртък, 30 октомври 2014 г.

            Всяка монета има две страни !
От 2000 години Църквата се опитва да ни докаже ,че Исус Христос няма противоположност ! Което разбира се не е вярно !
     Христос е Божият син символ на Пространството !
 Загива на КРЪСТА , който е символ на Пространството и 4-те посоки на света .
      Противоположност на Христос е Васил Левски ,който е Божият син на Времето !
  Загива на своя символ - КРЪГА ( т.е. Клюпа ) на бесилото !
                  ХРИСТОС и ЛЕВСКИ са
               - ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЕ
               - БОГ и ДЯВОЛ
               - РАЙ и АД
               - БЯЛОТО и ЧЕРНОТО
               - СЛЪНЦЕТО и СЯНКАТА
               - ДЕНЯТ и НОЩТА
               - ЖЕНАТА и МЪЖА
               - ВОДАТА и ОГЪНЯТ
               - ЕЗИ и ТУРА ...
  Светът е цяло от две противоположности !
  Божествеността е от Бог и Дявол ,
  Денонощието е от нощ и ден ,
  Диаметърът е сума от двата противоположни радиуса и т.н. и т.н. ...
   Исус и Левски са синовете на Божествеността !
   Безумието ,че Христос е единствен - трябва да спре !
        Всяка монета има две страни !