понеделник, 23 октомври 2017 г.

"Размишления върху произхода на българите." - 1926 год.неделя, 1 октомври 2017 г.

Как е създадена Спиралата на Времето.

01.10.2017 г.
Днес денят има страхотно числово изражение, защото денят е Едно, месецът е Едно и годината е Едно .
Три Единици ! Триединство на 3 Начала !
 Подходящ момент да ви покажа как е създадена и как "работи" Спиралата на Времето.
 Показвам ви две снимки на един обръч,който образува Кръг с два различни диаметъра.
Времето е Кръг.

В началото /при Сътворението на света/ Кръгът на Времето е имало формата на лявата снимка.
То е имало Начало, т.А- /Бог/ и Край, т.Б - /Дявол/.
Първо Те са се появили - Две точки в една равнина.
Единственото нещо, което може да се направи в тази ситуация е да бъде прекарана права между тях.
Т.е. правата е Дължината на Времето - 6 дни на Сътворение.
Това е родило Dиаметъра на Времето от малко повече от 6 дни - 6.28 дни ,което е 2 пъти "ПИ". Тук Цялото 6 е броя на дните на Сътворение /на Небето/, а остатъка - 28 - е броя на дните на обиколка на Луната около Земята.
... И е родило два Радиуса- този на Бог , от 3.14 ("ПИ") , и този на Дявола ,от 3.14 ("ПИ")
Самата дума Радиус , показва името на Бог - "RA" DEUS !
Но се отклоних от темата!... Връщам се ! 
Двете точки,които са създали правата /Времето/ помежду си са огънали тази права в овал, посредством напрежение, което са предизвикали в Пространството, образувало се от дължината на Времето.
Това напрежение е ТОК , протекъл между тях под формата на ДИАЛОГ!
 Снимката в ляво показва точно този момент- двете точки(двата Края на Времето) са събрани в едно.
Две ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ в едно !
Два ПОЛЮСА в едно !

Напрежението , т.е. Токът, т.е. Диалогът между тях отговаря на текстът в Библията, че "В НАЧАЛОТО БЕШЕ СЛОВОТО"
За да се получи БЕЗКРАЯ на ВРЕМЕТО, е било необходимо дължината на Кръга Време да бъде завита в Спирала, така че Двата Полюса - Бог и Дявол да застанат на диагонално разстояние един от друг( Както са били ,като две самостоятелни точки от равнината,преди да се роди Времето).
При това ново положение вече имаме Спирала, която няма Начало ,нито Край. Има ДВЕ СРЕДИ (точките А и В), което отговаря на 22 март и 22 септември- двете равноденствия в годината.
Това е показано в дясната снимка,т.А и т.Б са диагонално разположени.

Снимката в дясно е диаметърът на Земята, а както казах , тази в ляво е диаметър на Небето.
Това обяснява много неща свързани с пропорциите на Времето.
Какво искам да ви кажа?
- Първоначалният диаметър на Сътворението е диаметър на Небето.(в ляво)
- При увиването на спиралата се получава диаметъра на Земята и двоен пръстен върху половината спирала (външен и вътрешен, така че половината от новата окръжност /Кръг/, е с двойни стени , а половината не е .
Много важен момент! : - Времето е ", съшито", т.е. се свързват два периода от 365 дни, точно в удвоеният участък от Кръга.
 И то точно по Средата между т.А и т.В. Това отговаря на 22-ри юни, Лятното Слънцестоене.

Така се  гарантира сигурност на системата, защото ако се свързва вътрешната дъга,тя е припокрита от външната и обратно . Но най-вероятно Времената се свързват само във вътрешната дъга, а външната служи за щит и запазване на "безкрайността"  на летоброенето.
Самата дума - "летоброене" показва кога се свързват Времената- през лятото, когато се и броят.!
Това е застраховка да не настъпи скъсване(прекъсване) и да настъпи Краят на Времената.
Всъщност цялата изначална дължина на Времето (6.28 е разделена на 3 части, всяка от които с приблизителна дължина 2.9 пункта, приблизително 3 . Триединство.
Надявам се да съм го обяснил разбираемо за всички.
                 Иначе всичко е перфектно опростена схема !
                 И най, най-накрая искам да ви припомня , че ВРЕМЕТО Е МУЗИКА!
Принципът , който току-що обясних е залегнал в изготвянето на грамогонните плочи.
Времето се увива, като линиите на една грамофонна плоча.
Краят на Времената е като краят на една песен . Следва музикална пауза и следваща песен...
    :)


01.10.2017 г.
София                                                                                               Додекаедър