събота, 31 декември 2016 г.Честита Нова година!

четвъртък, 29 декември 2016 г.

Време и времена и половина време...
           Червената линия маркира Времето от Началото на Новата ера (Христос) до наши дни.
            Всяка от 3-те червени отсечки е равна на 666 години,а Половините им на 333 години.
            Всеки диагонал на квадрат е 111 години. България е свързана с Времето. От 681-ва                     година до Самуил 1014 г. са точно Половина Време , 333 години.

В Библията текстът определящ Края на Времето също е Триединен.
Краят настъпва след Време и Времена и Половина време !
                Времето е Триединно , състои се от 3 части по 666 години = 1998 години.
Времето е 1998 години.
Времената са 3 пъти по 6 години – 18 години.
Половината Време е  3 пъти по 6 месеца = 180 дни.
Време и Времена и половина Време е 1998 години + 18 години + 180 дни .
Това води до лятното Слънцестоене на 22 юни 2017 г.
Числата сочат, че Край на Времето ще бъде датата 4 юни 2017г. ( Виж публикацията от 13.12.2016 г.)
Това е според "Откровение"( 7:4) на Йоан . 4 юни е 50-сетница след Великден , на другия ден е Свети дух !
Периодът от 4 юни до 22 юни е точно 18 дни ! Триединство на 3 пъти по 6 дни!
Нещата не могат да бъдат заключени в една дата , тъй като всичко е Единство на Три елемента.
Триединството е 3 дни, 3 хексади ( 18 дни), 3 месеца ( 90 дни) и 3 години.

Последното предопределя високосния ден да се вписва след 3-та година, а не след 4-та !
Папа Григорий е направил капитална грешка! Или умишлено лъже с цел експлоатация на човечеството от Църквата.
 Но тъй като всичко е сплав на две Половини, то Триединството - 3 дни, е Половината на Цялото, което е 6 дни.( толкова колкото са нужни на Бог за Сътворението).
Триединството 3 хексади (18 дни) е 3 х 18 = 54 дни.
Цялото е 6 хексади  6 х 18 = 108 дни.
, което пък е половина на 216 . 
Всяко Триединство е под контрола на Бог, който със своите 6 дни , три от които са преди Триединството, и другите 3 дни са след Триединството така, че Той наистина винаги е Алфата и Омегата на всеки Времеви Цикъл.
Триединството 54 дни + 6 те дни на Бог оформят Цикъла от 60 дни.
Същото е при  часове, минути, секунди.
Няма да правя анализ на фактите, за да не ви манипулирам. 
Сами вникнете в същността на процеса.


                                     * * *

      Искам да ви обърна внимание на два по-важни,според мен, факта от последните дни , а именно, че Времето е Музика и когато в Края на Времената Господ прибира при себе си музиканти ( като Ансамбъл "Александров" точно на Коледа , Джордж Майкъл на втория ден от Коледа) според мен е също знак за предстоящата музикална пауза на Времето.

И другият момент е , че точно на 160-я ден преди Края , т.е. на 28-ми декември 2016 г. , тук на Балканите стана земетресение във Вранча -- от 5,6 по  скалата на Рихтер.
Числата 5 и 6 са числата на Земния такт 5/6-ти и намирам, че и Времето и силата на земетресението също носят информация. 
За мен Природата работи по часовник !
Внимателното вглеждане в събитията издава перфектния механизъм на действия и въздействия.

събота, 24 декември 2016 г.

четвъртък, 22 декември 2016 г.

                                     ТриБи !
                                                      
     Гербът на Второто българско царство е Триединен.

 Триединството Бинарно!
  Бинарността е Триединна !

    Триединството е заключено в две окръжности. Бинарността е заключена в 3 ромба.


Бинарността има 8 части, а Триединството 5.
Това е Златното сечение. 8 : 5 =1.6 !
Това е Времеви такт 5/8-ми.
Но Времето е Музика. 5/8-ми е такта на Пайдушко хоро.
Пространството и Времето танцуват в такт 5/8-ми.
Така Бинарността( 2 ) умножена по 8 = 16.
Триединството умножено по 5 = 15.
Средата е скрита между 15 и 16.
Две Денонощия /Бинарност/имат 48 часа .
Тези 48 часа се делят на 3 части /Триединство/
По 16 часа. 3 х 16 = 48 часа.
Така 15 е числото на Пространството .
3 х 15 = 45 градуса , а  6 х 15 = 90 /прав ъгъл/
16 е число на Времето.
3 х 16 = 48 /две денонощия/ 6 х 16 = 96 /4 денонощия/
От тук произтичат всички отношения и съотношения между числата на Пространството и Времето.
         Централната част  на прабългарския символ е Триединство.
Триединство, което се нанася 3 пъти върху Розетата от Плиска.
На нея се намират, (състои се) 3 прабългарски знака на Триединността.


вторник, 20 декември 2016 г.

168-ми ден. ИГНАЖДЕН!


Днес е 20 декември. Свети Игнатий Богоносец.
Игнажден !
 Игнажден е 168- ден преди 5- ти юни 2017 г. 
5-ти юни е 5 ден/6-ти месец, 5/6-ти - такт на земята!)
168 дни на Земята , отговарят на пълни 6  обиколки на Луната около Земята. ( 6 х 28 дни) (6 х 12 Зоиакални часа)
Цикълът е аналогичен на 168 часа на Земята, което е 1 Земна седмица.
 Това е завършен цикъл Време, каквито са 60 сек. , мин. ,часа на Земята. След края на такъв цикъл следва Промяна.
Извод:
168 дни преди 5 юни показват Промяна след датата.
Началото на Цикъла е на най-специалния ден на годината!
Игнажден!
Знаете,че този ден е бил извън 13-те месеца на прабългарския календар. 
Свързвал ги е. Бил е Начало и Край!
 Богът на дните !

понеделник, 19 декември 2016 г.

Аритметика на Небето

Аритметиката на Небето и Земята най-добре се онагледява с помощта на шахматното поле.
Шахът има 64 полета.
32 черни и 32 бели. Това навежда на мисълта за симетрия и хармония.
Има 8 хоризонтала и 8 вертикала с по 4 бели и 4 черни полета.
Но ако завъртим шаха на 45 градуса  (фиг. 2 )така , че диагоналите да станат хоризонтали и вертикали.
Тогава се получава асиметрия на 8 бели хоризонтала и 7 черни хоризонтала.
Същото се случва и със вертикалите. Те стават 8 черни и 7 бели вертикала.
Така е завъртяна и Земята !
Това ражда тактът 7/8-ми, който такт, е господар на Небето.

фиг.1


              Най-външният пояс от полета на шаха, които образуват квадрат със страни с по 8 полета - има общо 28 полета. ( 14 бели и 14 черни ).  28 полета представляват 7/8-ми от 32 !
              Т. к. на шахматното поле символ на Кръга е вторият  пояс квадрати от вън на вътре. Той  има страни с по 6 полета. това са 6-те части на Кръга. Този пояс се състои от 20 квадрата, което е 5/6-ти от 24 - часовете на Денонощието.
              Третият пояс полета от вън на вътре  на шахматното поле , описва квадрат с 12 полета и това е 3/4-ти от 16 .


фиг. 2
Небесен такт 7/8-ми е такт на Небето .
Мъдреците са намерили начин да онагледят това с помощта на играта шах и шахматното поле.
То има 64 полета.
Синият цвят  ( фиг 3) маркира границата по която са "съшити" двете половини на шаха. Синята е на Небето. Бялата е на Земята.
Небето(сините полета са 36, а Земята , белият сектор, е 28. (36 + 28 =64 )
Несправедливо !
Небето е хармонично , защото 36 е Кръг с 6 еднакви на радиуса му части. Ако е Квадрат, то също има симетрия и хармония : 6 х 6 =36. Ето защо Небето е хармонично !
На Земята са отредени 28 полета . Единственото що-годе равномерно разпределение е
7  х 4 = 28.
Това предопределя Времето на Земята да има 4 седмици, което е именно 4 х 7 = 28. Толкова е и Времето за което Луната прави пълна обиколка около Земята - 28 дни. Тя има 4 фази, отговарящи на 4-те земни седмици, което определя Цикличността на Земното Време.
Нагледно показвам какво представлява Небесният такт 7/8-ми.
Както вече многократно съм посочил има 6 основни времеви такта:
1/2-ра ; 3/4-ти ; 5/6-ти (Земен такт) ; 7/8-ми (Небесен такт, този за който говорим) ;9/10-ти такт на света на Ангелите и 11/12-ти тактът на Бог .
Всички те се получават по описаният тук начин:
НЕБЕТО И ЗЕМЯТА СА СЪБРАНИ ВЪРХУ ШАХМАТНАТА ДЪСКА!
 На най-външният квадрат Небето (в синьо) се разпростира на 8 полета и хоризонтално и вертикално. Това прави 16 полета. Земята ( в бяло) остава със седем полета по хоризонтала и вертикала, общо 14. От 8 възможни полета, седем  и от 16 , само 14 означава.че Земята има 7 части от 8 възможни.Това именно създава тактът 7/8-ми, което всъщност е непълен цикъл Време. Останалата 1/8-ма е скрито време.
Синята 8-ца и бялата 1-ца са удвоени. Под тях има скрито Време. Така квадратите стават от 28 на 30. Опитвам се макар и не най-сполучливо да ви илюстрирам как Времето се разтегля.
 Тази илюстрация показва приблизително какво се случва с видимите 28 дни,  в които виждаме Луната. След ,което, тя изчезва(скрива се ) от небосвода , за да се появи след 30-я ден , като Новолуние.
       1       7        

    6

       5

   4

   3

   2

   1

       2

   2

       328 


   3

       4

   4

       5

   5

       6


                      
 36

   6

       7

   7

        8        7

         6

        5

        4

        3

        2

         1
                                                                  фиг.3

Тъй като светът в който живеем е сферичен , изграден от сферични образувания , те имат кръгов характер и ето модела по който се получава тактът 7/8-ми при кръга.
Тук Кръга е разделен на 8 равни части, като 1/8-ма (оранжевият сектор) се скрива и така се "ражда" земната седмица от 7 дни. Дисхармонично е , но какво да се прави! Така повелява Господ!


Такт 5/6-ти ( Земен такт)
При Кръга Цялото е 6!
По условие! Дадено от Бог!
Всяко Цяло се дели на 6 и всяко Цяло има 6 части.
Цялото е Триединно.
Състои се от 3 двойки елемента. 3 Чифта.
Но, Цялото е и Бинарно!
Състои се от 2 Половини.
3 е Половината на Цялото. Среда!
Има 6 Среди: 3,9,15,21,27,33.
Когато извършвате умножение на 3 х 2 = 6, това означава , че умножавате Триединство х Бинарност = Цялото!
Това е Кръга. Неговият радиус го разделя на 6 равни части.
 Времето също е Кръг, то също  спазва тази закономерност и се дели на 6 части .Бог създава света за 6 дни.
Всяка част има 60 градуса, което определя продължителността на секунди, минути, часове и т. н.
 6 части по 60 =360 градуса. Това важи и за времето , където 6-те части на всяко ниво време имат 60 деления. Така разделен Кръга представлява едно Цяло , разделено на 6 части или Цялото е 6/6-ти.
 Такт 5/6-ти се получава, като се разреже Кръга по линията на Радиуса, от Окръжността до Центъра на Кръга. (пунктираната линия между жълтия и оранжев сектор)
                      След като Радиусът се разреже от средата до периферията, Кръгът се подлага на усукване, повива се като фунийка, и така се получава конус, при което 1/6-та от кръга (оранжевият сектор) се скрива под жълтият сектор и така се получава тактът на Земята 5/6-ти.
1/6-та остава скрито време за нас хората. Не знаем точно какво се случва с нея.
Пример за такова "скрито" време е 9 месеца бременност.                           19. 12. 2016 г.                                                              Додекаедър

вторник, 13 декември 2016 г.

Краят на Времето ! Започна обратното Времеброене !
Каквото има да се случва, било то Апокалипсис, Край на Времената, или някаква друга Промяна – това според мен ще се случи в полунощ  срещу 06.06.2017г. !
                Защо ? Откъде накъде точно тогава!?

Защото Времето е константна величина, зададена от Бог при Сътворението!
Тази величина е 6 дни! Това са дните на Сътворението !
Ако 6-те дни ги представим, като часове, Сътворението трае според Библията 144 часа! ( 6 дни х 24 часа= 144 часа.)
                Това число  от Сътворението, посочено като 6 дни, е идентично с числото посочено от Йоан в „Откровение” (7:4), но с 1000 пъти нараснало.! Числото е 144 000 !
„И чух числото на подпечатаните, сто четиридесет и четири хиляди подпечатани от всички племена на израелтяните.” „Откровение”(7:4)
                Има многобройни тълкувания на това число и поне 4 основни метода за тълкуването му.
Никой обаче не е разтълкувал вярно текстът, защото той е бил променен умишлено през древността.
И тук въпросът е какво качество се крие зад посоченото от Йоан количество от 144 000 единици!?
                По начинът по който превърнах , 6-те дни на Сътворението в 144 часа, сега нека да обърнем числото 144 000 в дни !
                Щом 144 часа са 6 дни, то 144 000 часа са 6000 дни ! С 1000 повече от Сътворението!
                Колко години са 6000 дни ? – 6000:365.25 = 16. 427104.
Това са 16 години ! 16 х 365.25 = 5844 дни. Което означава, че остатъка 0, 427104 е равен на 156 дни !
В крайна сметка  се получава, че 6000 дни са 16 години и 165 дни !
Така , ако разгледаме Сътворението не като дни , а като часове се получават 144 часа.
А, ако разгледаме числото на Йоан от „Откровение”, 144000, не като хора, които трябва да бъдат „подпечатани”, а като часове ,които трябва да бъдат „подпечатани” ,след Края на Времето -  се получава, че 144 000 часа са 6000 дни, което представлява 16 години и 165 дни !
 Краят на Времето е бил с настъпването на 2000- та година ! Така ,както мнозина предсказваха.
Но тези 2000 години, тези 20 века, са „родили” допълнително време в размер на 16 години и 165 дни! Тези 16 години и 165 дни са „подпечатаните” 144 000 от „Откровение”на Йоан !

16 години и 156 дни е Периодът от Време, след Края на Времето(което е 2000-на година).
Тези 16 години и 156 дни са 144 000 „подпечатани”, останали след Края на Времето !!!

16-та година , след 2000-те  години, си отива след  около 2 седмици и остават 156-те „подпечатани” дни !!! Защо Краят е в такова неугледно на пръв поглед количество дни - 156 !? 
 – Защото Времето е Музика и вибрациите на Космическата Музика движат Вселената.
Всеки който се занимава с музика знае ,че всяко музикално произведение започва с Ауфтакт ( непълен такт) и завършва с Ауфтакт ( непълен такт)
16 години са Ауфтакт на 2000-те хиляди години, а 156 дни са Ауфтакт от 2017-та година.
156-я ден от 2017-та година се пада да бъде на 05.06.2017 г. !
 На 5-ти юни 2017 г. , в полунощ ще изтекат и последните капки „подпечатано” Време !
5-я ден на 6-я месец е 5/6-ти. Това е тактът на Земята.
Аз не съм пророк и не мога да предскажа, как ще изглежда утрото на 06.06. (Две шестици не случайно маркират Края)! Но съм способен перфектно да констатирам фактите и направих тази констатация на Пророчеството на Йоан записано в „Откровение” (7:4) !
За да се разберат правилно символите, които ни изпращат числата (защото числата са носители на информация)е необходимо да разгледаме не само последните  156 дни а целият окръглен период от 180 дни преди Края .
                180 дни са 6 месеца, което е половината от годишния Кръг Време. Защо вземам половината!?  -  - По 2 причини: Първо, защото Времето е „съшито” от 2 половини и Второ, защото Конфуций казва,че „Средата е най- близкото място до Мъдростта.”
180-я ден преди Края бе на 08 декември 2016 г. На практика тези 180 последни дни са разпределени като 24 дни от 2016-та и 156 дни от 2017-та година, с крайна точка полунощ срещу 06.06.2017 г.
Тече обратно Времеброене!
8 декември бе 180-я ден преди Края.
9-ти декември  бе 179-я ден.
10-ти декември бе 178-я ден . Дерайлира товарен влак с цистерни пропан бутан на гара Хитрино . На 178-я ден преди края !Числата носят информация !
Направих календар за обратно броене . Той абсолютно безспорно доказва , че това , което пиша почива на прецизна констатация на фактите.
168-я ден (168 е аналог на часовете в една седмица) преди Края е не кога да е ,а на 20 декември( Игнажден)!
166-я ден е 22 декември ,т.е. на Есенно Слънцестоене.
100-я ден е на 26 февруари 2017 г. Тогава ще бъде Сирни Заговезни, 50 дни преди Великден!
66-я ден ще бъде на 1-ви април.
Великден тази година ще бъде на 16 април. Забележете: Ще празнуват и християни и католици едновременно. Великден съвпада и за двете църкви!
50-я ден е именно на последния ден от Великден, 17 април...Остават 50 дни до Края !
Това означава, че Краят на Времето съвпада със Светата Петдесетница !!!
Петдесетница ще бъде  осмата неделя от Великден - на 4 юни !!!
Последният от тези 180 дни(от които 156 са през 2017г.) ще бъде в понеделник,  5 юни !
 Понеделника след Петдесетница е  5 юни и  ще бъде Свети Дух...!!!...

„На Петдесетия ден от Господното възкресение Дух Свети слязал над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове .”

Преди да ви представя целият календар за обратно Времеброене на  тези последни 180 дни и да ви разтълкувам информацията носена от числата, белязващи дните на Времето преди Края, искам да добиете представа какво представлява Времето !

 Какво всъщност представлява Времето ?
Има една древна китайска мъдрост, която гласи, че "за да разбереш променящият се свят, трябва да разбереш Времето."
Светът е тръгнал към огромна , радикална промяна и хората имат нужда отново да разберат времето, за да разберат бързо променящият се свят.
Познание за Времето е имало в древни времена. За това свидетелствуват древните календари, като този на прабългарите, на майте и редица други.
В древен Вавилон измерването на Времето е ставало по 60-ната система. На вавилонските мъдреци е било ясно, че Времето се променя, като се натрупва. Количествените натрупвания водят до качествена промяна.
Натрупване на времето е възможно само до 6-то ниво. След което следва Промяна.
Това е така, защото Бог е определил Цялото да е от 6 части. Сътворението има 6 дена.
Така възникнала 60-ната система.
1 ниво 6. Следва Промяна.
2 ниво 6+6 = 12. Следва Промяна.
3 ниво 6+6+6= 18. Следва Промяна.
4 ниво 6+6+6+6= 24. (при часовете  става 1 Ден)
5 ниво 6+6+6+6+6 =30 .( при дните това е 1 месец)
6 ниво 6+6+6+6+6+6 = 36 (което е 1 Цикъл, аналог на Кръга с 360 градуса)

6,12,18,24,30,36 - са важни числа! Запомнете ги !

Циклите също имат 6 нива;
1 ниво 36 .
2 ниво 36+36 = 72 .(при годините това е средно човешки живот)
3 ниво 36+36+36 = 108
4  ниво 36+36+36+36 =144 (Библейското число 6 дни х 24 часа=144 часа)
        Това означава, че при Сътворението , Бог е изминал (или поне Библията така отразява) само 2/3-ти нива Цикли, за да бъде създаден света!
5 ниво 36+36+36+36=36 = 180 ( това е Полукръг.)
       Много важен момент! 5-то ниво е полукръг, а две 5-ти нива са 180+180=360 (Кръг)
Бог е избрал това 5-то ниво- 180 градуса/дни , т.е. полукръг за да "съшие", да създаде Бинарността на света! Това, което ние разбираме под понятието "свят"- е създадено , като Цяло от 2 Половини. Кръгът от 360 градуса/дни е плод на 2 половини от 180 градуса/дни.
Отварям скоба :
 
Затварям скобата.
6- то ниво 36+36+36+36+36+36 = 216 .
Тази 1/6-та, това 6-то ниво  на Цикъла  Бог е оставил за невидимият за нас Божествен свят.
И тъй като нашите сетива и възприятия са само до 5-то ниво – може да се каже , че ние хората живеем в света на 5/6-ти от Цялото!
Така се е родила Музиката! Така се е родило Времето !
Защото 5/6-ти е такт от Музиката.
Космосът е пълен с Музика! Музиката е Движение !
Космическата музика ражда вибрациите на 6-те  Космически такта !
Те са : ½-ра - такт на микрокосмоса – 12, 24, 48...
             ¾-ти – такт на микрокосмоса – 18, 36, 54...
            5/6 -ти –такт на Земята  - 20, 40, 60...
            7/8-ми – такт на Небето -21, 42, 63...
            9/10-ти – такт на света на ангелите
           11/12-ти – такт на Бог  - 22, 44, 66...
Запомнете числата на тактовете! 

12,24,48, 18, 36, 54, 20,40,60, 21, 42, 63, 22, 44, 66!

 Извън Човека Времето е Космическа Музика , а във Човека Времето тече в сърдечно съдовата му система  под формата на Кръв - червени и бели кръвни телца.
 (Температурата на човешкото тяло 36,6 градуса е аналог на 366-те дни на годината.)
И в двата случая Времето тече в два кръга - Голям и Малък
Извън човека тези кръгове са 360 дни (годишен кръг) и (6 дни на Бог от Сътворението)
В човека тези кръгове са Голям и Малък кръг на Кръвообращение .
Времето е Музика !             За да бъде обяснено е необходимо да се онагледи с елементите на Музиката .
 В музиката също има Времена .
 Една цяла нота  има  4 Времена
 Половината нота има 2 Времена
 Четвъртината има       1 Време
 Осмината има             1/2 (половина) Време

Да преведем музикалните времена към Времето в ко'ето живеем потопени :
 - Една Сутрин  = 1/2 Време (от целия  ден)  - осмина                    
 - Един Ден       =  1 Време  (нощта е второто Време)      - четвъртина            
 - Едно Денонощие = 2 Времена ( Ден и Нощ са половини)- половина нота        
 (бинарност)
 -Две Денонощия  = 4 Времена  (2 Нощи и 2 Дни )      - цяла нота                   
                   14.12.2016 г. /Сряда/( Продължение)
Преди да продължа, искам да кажа, че има значителен интерес сред българите , както в България, така и по света към темата.
Показвам ви информацията за последните 24 часа от блога. ми.                    

Това са точки от земното кълбо,където , в последните 24 часа са чели информацията. 

България
147
Русия
42
Германия
10
Обединеното кралство
10
Съединени щати
5
Франция
3
Испания
2
Египет
1
Израел
1
Италия
1
Това "наля" отговорност в главата ми и съм длъжен да кажа следното :
Публикацията не е направена с цел да сее страх сред хората! Напротив. Тя опровергава страховитата теза, че в Края на Времената ще останат 144 000 души "подпечатани" . Това е просто наивно твърдение на Библията от гледна точка на началния уровен на човешкият интелект от преди 2000 години!
Краят на Времената не е Апокалипсис!
Той е просто една Музикална пауза ! 
                                               Знак за пауза

 Защото Времето е Музика !
 В големите оркестрови партитури се използува знакът "GP" ( General Pause - генерална пауза), когато се отнася за всички инструменти и гласове.
Не е модерно ,човекът в 21-ви век да разсъждава за света като за място на Демони, Вещици и др. подобни.
Аз съм дълбоко убеден , че Времето е Музика и, че просто предстои една Генерална Пауза , между Две музикални произведения- Настоящото, което е в своя финал и Предстоящото, което ще последва след Генералната Пауза !
 И понеже продължаваме да говорим за Времето, като за Музика, искам да ви припомня, че Диатоническата гама има 7 ноти . Осмата (Горно "До") се повтаря.
 В Космосът една Космическа година е равна на 288 Земни години .
288 се получава от прословутото вече число 144 ! (  144+ 144 = 288 )  
 А, настоящата 2016-та година съдържа в себе си 7 пъти по 288 години ! (14 пъти х 144 )
2016 : 288 = 7 ! Това са 7 космически години от Христос до наши дни!
Тези 7 космически години са , всъщност изсвирените ноти на космическата Диатоническа гама ! Това също потвърждава тезата за Края на Времената !

                  Аритметика на Времето.                          

Думата АРИТМЕТИКА означава неритмичност !
Питагор (Баща на Цифрите ) е съставил сложна дума, използувайки части от 3 други думи ; А -  е отрицателна частица "НЕ" в гръцкия език.
РИТ - са първите 3 букви от от думата РИТъм !
МЕТ - са първите 3 букви от думата  МЕТрум.
А - РИТ - МЕТ - ика !

Ритъмът и Метрумът са основни понятия в Музиката. Това идва да покаже, че Питагор прекрасно е знаел , че Времето е Музика !

                           
                                      Питагор и Музиката

Музиката или по-точно Музиката на времето се характеризира с неритмичност и неравноделност( неметричност)
Аритметиката, която Питагор създава е наука за измерване ( по-добрата дума е - онагледяване) на неритмичността и неравноделността на Времето !
Българският народен фолклор, българските танци , каквито са Хорото и Ръченицата, са създадени от неравноделни тактове и следват логиката на неритмичност на Времето.
Фолклорът на българите издава връзката им с Небето и Бог !
Небесният такт за Време е такт 7/8-ми . Такъв е и тактът например на популярните - Еленино хоро, Мелнишко хоро, Кюстендилската ръченица, Четворното хоро и др.
 Българското хоро "рисува" спиралата на Времето!
 Би могло смело да се каже, че тази неравноделност е български патент, т.к. самият термин "неравноделност" е въведен от български музиковеди и получава световна известност и разпространение. За това , в чужбина, тези размери се наричат много често "български" , а в българският музикален жаргон често се наричат "криви".

Една графика на Борис Ангелушев, която аз наричам "Как българина търкаля Времето."

На Небето има един огромен Небесен часовник - това е Зодиака !
Ако приемем , че 12 Небесни Зодии отразяват 12-те Небесни часа на Небесния часовник,
то следва, че :
1 Зодия е 1 Небесен час (Н.Ч.)
1 Зодия, т.е. един Небесен час на земята трае 2.1/2-ра дни.
Два и половина дни са 60 земни часа. Това е поредната възходяща трансформация на Времето.
60 секунди = 1минута,
60 минути са 1 час,
Тук е ” съшито” Времето!
60 часа са = 1 Зодия! (1 Н.Ч.)
60 дни = 1 Денонощие на Небето! ( 24 Небесни Часа )
Това, което на Небето е часове, на Земята е дни !
6 Небесни часа = 6 х 2.1/2 дни =15 земни дни ( Индикт време, половин месец, времето от Новолуние до Пълнолуние) Ако при Новолуние луната не се вижда, за тези 6 зодиакални часа, тя заема място диаметрално противоположно на началното и попада цялата обляна в светлината на Слънцето.
За 15 земни дни , което на Небето е 6 часа, Луната изминава половината Зодиак.
30 земни дни  ( 1 месец на Земята) са 12 Небесни часа, пълен кръг на Луната по зодиака- часовник.
24 Небесни часа (1 Денонощие на Небето е равно на 24 х 2.1/2 земни дни = 60 Зем. дни.
1 Денонощие на Небето е = на 60 Земни дни .
Така например, 60-я ден преди Края на Времето ще бъде на 7-ми април 2017 г.
Това означава, че ако на Земята ще текат цели 60 дни, то на Небето същото време ще протече за 1 Небесно Денонощие (24 Зодии). 
Извод: 60 дни на Земята са равни на 1 ДЕНОНОЩИЕ НА НЕБЕТО.
 2 денонощия = 120 дни 
 3 денонощия = 180 земни дни 
 4 денонощия = 240 земни дни
 5 денонощия = 300 земни дни      
6 денонощия  = 360 земни дни! 1 Кръг Време! 1 Година!    

Извод : От 8-ми декември 2016 г. до 5-ти юни 2017 г. има 180  земни дни.
Тези 180 земни дни представляват 3 Небесни Денонощия !
Съотношението е 60 :1 ! 
Кръгът от 60 дни на Земята е Кръг и на Небето!  Кръг на 24 Небесни часа, т.е. 1 Денонощие!


  Ето как Кръгът на Времето, който се дели на 6 равни части от собственият си радиус 
(в дясно), и би трябвало да е 6/6-ти такт, т.е. хармоничен и симетричен - се превръща в               несиметричен такт 5/6-ти - Тактът на Земята !
Тайната е в това, че Радиусът е разрязан от окръжността до центъра на кръга  ( между                 жълтия и оранжев сектор) и самият кръг е повит на фунийка. Става конус с 5 части, т.к.             една част (оранжевият сектор) става скрито време. 

    Понякога си мисля, дали Бог не е един прекрасен илюзионист ! ? :)


          Обратно броене на последните 180 дни .

В Краят на Времената  броенето на Времето става обратно . 
Отброяват се дните до Края. Тече  обратното броене !180-те дни от 08 декември 2016 г.  до  05 юни 2017г.  представляват едно Цяло. 
  Всяко Цяло е Триединно.  Това означава, че 180 дни са съвкупност от 3 групи по 60 дни , т.е. 3 двойки месеци. Общо 6 месеца, което е половина Кръг Време. Половин година.

Триединство е и на Небето !
Оставащите 180 дни са равни на 3 Небесни Денонощия!
I.   Небесно Денонощие    -  60 Земни дни   ( 8.12.2016  - 5.2.2017 г. )
II.   Небесно Денонощие   -  60 Земни дни   ( 6.02.2017 -  6.04.2017 г. )
III. Небесно Денонощие   -   60 Земни дни    ( 7.04.2017 - 5.06.2017 г. )
                Първата група  от 60 дни е тази, която ви представям по-горе. Това е периодът от 180-я до 120-я ден , т.е. от 08 декември 2016г. до  05 февруари 2017г.
Какво прави впечатление?
1.       168-я ден преди Края се пада на 20 декември 2016 година. Това е Игнажден ! 
Според  древния български календар Годината има 13 месеца по 28 дни, което прави 364 дни . 365-я ден е бил 20.12. –Игнажден . Денят е бил самостоятелен , извън месеците и образно казано е халкичката, която свързва  огърлицата от 13-те месеца на древната българска година. Свързва Началото и Края на годината.
И ето , че точно този много, много специален ден от древния календар, който и днес се празнува от българите,  и носи специална обредност и традиции, се оказва 168-я ден преди Края ! Числото 168 свързваме с часовете в седмицата. 7 дни имат 168 часа.
И тъй като един ден на Земята отговаря на един час в Космоса, тези 180 дни могат да се разглеждат и като 180 космически часа , а 168 дни, като 168 космически часа.
Това , което искам да кажа е , че Игнажден 20 декември 2016 г. отстои от Края, на период от Време аналогичен на 168 часа или  това е  1 седмица на НЕБЕТО !
2.       166-я ден е 22 декември!
166-я ден съвпада със Зимното Слънцестоене, когато нощта е най-дълга и денят най-къс.
166 е стократно увеличената пропорция между Пространството и Времето.
Пространство равно на 1 метър (100 см.) разделено на Време равно на 1 минута(60 сек.)е равно на 1.666! 100 см. : 60 сек. = 1. 666 където 1 е символ на Бог, а 666 е символ на Дявола.
166-я ден е сплав от 1 – Бог и 66 -2/3-ти Дявол !
И именно 166-я ден има съвпад със Зимното Слънцестоене!
3.       160-я ден (100+60) е 28-ми декември, т.е. денят след Края на Рождество, което означава, че в седмицата  между 166-я ден и 160-я ден са „заключени” Бъдни вечер и цялата Коледа !Добавяйки към тази седмица предходните два дни 21-ви и 20-ти декември се оформят 9 дни от 20-ти до 28-ми декември, в чиито недра се полага НАЧАЛОТО на всяка Нова година.
4.       150-я ден е 07 януари 2017г. Това е Коледа (Рождество) по стар стил !
Изобщо не  е случайно, че Цикличността на Времето съвпада с празниците, защото те са създадени точно за това. По опростен начин да отбелязват циклите на времето!
Освен всичко друго 150-я ден отчита Цикъла от 60 Зодии оставащи до Края , т.к. Луната преминава през всяка зодия за 2.1/2 дни (2.5) , а 60 Зодии х 2.5 дни = 150 дни !
60 Зодии са 60 Небесни Часа.
5.       144-я ден е 13 януари 2017г. Това е Нова година по стар стил, т.е. по Юлианският календар.
Пак опряхме до това число 144 !
6-те дена на Сътворението имат 144 часа ! ( 6 дни х 24 часа=144 часа)
Тъй като 24 Земни дни са равни на 24 Космически часа, т.е. 1 Космически ден , то 144-я ден преди Края (13 януари), бележи Началото на последните 6 Космически дни !
144 Земни дни = 6 Космически дни !
 Това прави датата 13-ти януари много важна дата от гледна точка на Цикъла на приключване на Времето!
               ОСВЕН ТОВА ТЕЗИ СЪВПАДЕНИЯ ПО СТАРИЯТ , Юлиански календар на Коледа
(като 150-ти ден) и Нова година ( като 144-ти ден) показват недвусмислено, че правдивият календар измежду Григорианският и Юлианският календари е  този на Юлианския!

Защото нито Коледа ( като 163-ти ден), нито Нова година( като 157-ми ден) по Григорианския календар съвпадат с някакъв важен ден  от гледна точка Цикличността на Времето!

       15.12.2016 г. / Четвъртък /
               ( продължение )
Втората група от 60 дни, вторите 2 месеца са периодът от 120-я ден до 61-я ден.
Това е Времето от 6 февруари до 6 април 2017 г.
Това е Второто Небесно Денонощие.

Какво прави впечатление ?
Периодът започва и завършва с едно и също число на датата и на първия и на последния ден !Числото е 6 !
На 6-ти февруари ( стар стил) е обесен Васил Левски.Това е вярната рождена дата!
На 6-ти април масоните празнуват тихомълком , т.е. неофициално, рожденият ден на Христос !
На  вас може да ви звучи странно, но аз твърдя , че двамата са Божи синове ! Единият признат и възвеличен в мъките си, а другият непризнат и всячески потулян от народното съзнание. Но не се гаси туй що не гасне !
И двамата са свързани със Пространствено Времевият Континиум !
Символите на тяхната смърт са символи на Пространството и Времето !
Христос умира на Кръста, който е символ на Пространството и 4-те му посоки!
Васил Левски умира на бесилото, чиито клюп е Кръг и е символ на Времето !
Няма нищо случайно !
Това е Истината! Няма друга истина !

1. 120-я ден преди Края се пада 6 февруари .
На този ден , на 6-ти февруари 1873-та година умира  Синът на Времето ! Апостолът на Свободата Васил Левски ! 
Като син на Времето Левски неслучайно изрича пророческите слова : " Ако е за в българско, то Времето е нас и ний сме Времето!" Той не пише "в" или "във Времето" !
Вижте оригинала с ръкописните букви на Апостола.
Той казва в прав текст че българите са Времето !... и продължава... "  то нас обръща и ний него."
Тази негова мисъл го издава, че той е знаел Кой е и какво трябва да прави .
Издават го и числата ! Роден на 6-то число (число на Времето).Умрял на 6-то число, живял 6 пъти по 6 години -  36 години ! 1 Пълен  Цикъл Време! Не му достигат 150 земни дни ( от 6 февруари до 6 юли) 
Дори този липсващ времеви период до 36-я му рожден ден го обвързва с Космоса ! Защото 150 дни ( казах по-горе) са 60 Небесни Зодии, 60 Небесни Часа !
На 6 февруари 2017 г се навършват 144 години от обесването му . 144 !!!
На 6 юли 2017 би трябвало да се навършат 180 години от рождението ! 180 !!! 
Полукръг !!! Той е Синът на Бог! Той е Времето!
Всички времеви данни за Левски кореспондират с Цикличността на Времето!
От Края на Времето 6.6.2017 до 180-я рожден ден на Апостола има точно 30 дни! 12 зодии.Пълен Кръг на Зодиака!
12 зодии х 2.5 дни = 30 дни!
Няма нищо , ама нищо случайно свързано с Левски !
120-я ден преди Края показва, че остават само 2 Небесни Денонощия.(2 пъти по 60 дни)
2. 100 дни преди Края се падат на 26 февруари 2017 г.
По принцип 100 не е число на Времето , а на Пространството, защото при пространството има 100 мерни единици . При Времето са до 60 или производни на числото 6.
26 февруари е точно 50 дни преди Великден .
Великден дели периода от 100 дни на две равни части по 50 всяка.
На 26-ти февруари ще бъде Сирни Заговезни . 

На Сирни заговезни се иска Прошка..,...Палят се и се прескачат огньове...                             
                           ...Хамка се ( така казват по моя край) бяла халва.


Сирни Заговезни (Поклади) или Прощалната неделя е празник на всеобщо опрощение. Иска се и се дава Прошка.
Той е винаги 7 седмици преди Великден.
3. 90 дни е 8-ми март . Ден и половина на Небето преди Края .

4. 78-я ден е Първа пролет, 20-ти март 2017 г.

Двете числа , 7 и 8 , са Небесни числа . Те съставят небесният такт 7/8-ми.
И денят е Небесен. На Небето,  Зодия Риби (последна от Зодиака) ще отстъпи на Зодия Овен - първата Зодия от новия Зодиак.
От тук до Края ще има 78 дни. Дали е добре на 78-я ден след Новият Зодиак да настъпи Краят на Времето, ще видим !
5. 66-я ден ще бъде на 1-ви април 2017 г.
12 дни ( 6+6=12) след Първа пролет ще бъдат последните две шестици : 66 !
Ще Има един голям цикъл от 60 дни и един малък цикъл от 6 дни... и ще бъде 6-я ден преди 6 април- денят на голямата тайна-раждането на Христос.

6. 61-я ден е 6-ти април 2017 г. Много тайнствен и специален ден .
           
69-ти ден от началото на годината. Две обърнати шестици.
 Последен ден от Второто Небесно Денонощие.  Остават 60 дни до Края.
Казват, че тогава е роден Христос, но това е тайна. През годините много важни неща са се случвали на България и на света на 6-ти април.
Вижте сами :
885 година почива и е погребан Методий (брат на Кирил)
1909 г. Турция признава Независимостта на България.
1941 г. България влиза във втората световна война и същият ден Германски войски влизат от България в Сърбия и Гърция.
1970 г. започва строежът на АЕЦ Козлодуй.
1956 г. започва Априлският пленум на ЦК на БКП срещу култа на личността.
2001 г. Симеон Сакскобурготски основава НДСВ, като  преди това на същата дата идва в България .
1896 г. в Атина са открити Първите съвременни олимпийски игри.
1814 г. Наполеон абдикира и е заточен на о. Елба.

 и още много и значими събития...

* * * * * *


( Последните 60 дни ще бъдат публикувани успоредно с действителността)