вторник, 10 януари 2017 г.

На лъжата краката са къси II.

Продължение.
В първата част акцентът бе върху невъзможността в първите 24 дни след Игнажден да има именни дни на светци. Едва 18-я ден (3 пъти х 6 дни е Триединство) след Игнажден е Рождество Христово. 20-я ден е Стефановден. 20 е 5/6-ти от 24 дни. 5/6-ти е Земния такт.
Днес във втора част ви обръщам внимание на фактът, че  Началото на Времето е свързано с Васил Левски
48 дни от Игнажден до 6-ти февруари , започват със светеца дал името си на Дякон Игнатий и завършват със самия ден на гибелта на Апостола. Може да се каже, в известен смисъл , че Левски е Алфата и Омегата на първите 48 дни на Годината.
Хронологията на Времето от 20 декември/Игнажден/ до 6 февруари , денят на обесване на Апостола , всичко 48 дни, които на Небето са 48 часа е следната:
20 декември                                1 самостоятелен ден
21 – 31 декември                      11 дни
01 – 13 януари                            13 дни  (общо 24 дни след Игнажден) На Небето това е Първото Денонощие на годината)
14 – 31 януари     18 небесни часа/земни дни от второто небесно денонощие. Важен ден за стиковане на Земята и Небето, защото 24 часа/дни от първото денонощие + 18 часа/дни от второто са 42 часа/дни. Може да се стиковат Небе и Земя т. к. 42 е 6 пъти по 7 часа на Небето (6-тоцикъл) и  7 хексади на Земята ( 7 х 6 = 42)
След Игнажден , вторият ден за стиковане на Небе и Земя е 31 януари! Това  го прави важен ден .
Последната 1/8-ма  от 48 са дните от 01- 06 февруари.
6 февруари , денят на обесване на Левски е 48-я ден от Игнажден с него приключват 48 часа на Небето, което го прави завършен времеви период.
Навярно с цел да бъде скрита връзката между съдбата на Левски и Времето, Църквата се е възползувала от изместването на датите по Григорианския календар с 13 дни и е преместила датите на Ботев и Левски.
Прави впечатление, че 13-те дни изместване датата на Ботев започва/включва и 25-ти декември.Така Църквата умишлено търси внушението и поддържа , че той е роден на Рождество и го празнува на 6-ти, докато при Левски 13 те дни не се броят от 6 февруари , т. к. водят до 18 февруари ,а това е ден №60 от Игнажден и отново буди подозрение за връзката на Апостола със Времето.
 Затова Църквата и официалната власт замаскира това с чествуване на 19-ти февруари.
Още за връзката между съдбата на Левски и Времето говорят фактите, че той е заловен в Къкрина на 6-я ден от Игнажден (първи шестоднев на годината), съдят го в продължение на 42 дни (6 седмици , 6  небесни цикъла) и на 48-я ден от Игнажден (8/8-ми време , т.е. в последният небесен час от Второто Небесно Денонощие е обесен.
 Абсолютно неслучайно!
Той просто е изваден от матрицата на Времето и най-вероятно е самото Време!
    Накрая искам да кажа нещо по повод това изместване на Времето с 13 дни по Григорианският календар, спрямо Юлианския.
Странно е това изместване с 13 дни !
Нито са 12 ( 2 х 6 = 12)
Нито са 14 ( 2х7=14)
Ни в клин , ни в ръкав, папата избрал да промени календара с 13 дни ! - По средата между двете!
Сигурно му е изглеждало справедливо.
Но е комично !
И е променило хода на Историята , не така, както е писана!...

10.01.2017

София                                                                      Додекаедър


Няма коментари:

Публикуване на коментар