събота, 14 януари 2017 г.

                        66 + 6 !
          ( 72 дни са Триединното Цяло! То е 8/8-ми. 66 е 7/8-ми такт от Цялото!)

Абсолютно  несъстоятелна е тезата на Днешната Църква, че 25-ти декември е Рождество Христово!
Не отговаря на Цикличността на Времето и на това, което празнуват  българите от древни времена. (Вижте схемата)
Докато 7-ми януари е цикличен ден, граница на Цикъла.Това е Рождество!
Същото важи и за 19-ти януари, Богоявление (Йордановден).
Но този спор да го оставим на теолозите!

Ние ще разгледааме Цикличността на Времето !Ще започна с това, че Апостола на Свободата Васил Левски е оставял постоянно символи, по които да го припознаем, че е Божи син.
Но тези, които са си  присвоили Времето и правото да говорят с Бог, това е Църквата, всячески са променяли дати и обичаи , въвеждали са нови и стари стилове на летоброене,  дори и лятно , и зимно часово време – само и само да замаскират божествеността на Апостола, а от тук и на българите!
Апостола има две имена : Игнатий и Левски.
Двете имена маркират Началото и Края на периода от 48 дни  (бинарна двойка, Ин и Ян) в които Времето на Небето и Земята се стиковат, се „съшиват”. Това са 20.12. Игнажден и 06.02. Денят на обесване на Апостола!( виж схемата)
Тези 48 дни на Земята представляват  Първите  Небесни дни х 24 Небесни часа = 48 !
Добавен към тях и 3-я Небесен ден дава Триединството на Първия Триднев от 72 часа и Бинарността на 2-те Половини по 36 дни/часа.

Преди да продължа искам да кажа още веднъж, че не съм съдия на тази земя и не е моя работа да съдя когото и каквото и да било, НО :
Престъплението на Българската Църква срещу Божия син Левски и  Народа на Бог е толкова мащабно, че единственото морално ниво на правораздаване е, тя да се саморазпусне или да бъде разпусната от държавата!
И имотите, и богатствата да станат общонародна собственост!

                Трите дни на Небето, които са 72 дни на Земята, от Игнажден до 2-ри март, са Време , което не е влизало в древноримския календар.
Счетоводителите са водели сметките си , като са ги отброявали , като например, - „5 дни преди Календи Това е било 24-ти февруари.
А, КАЛЕНДИ (Календара) е почвал на 1-ви март !
Годината е имала 10 месеца. Като септември е бил 7-ми месец (от музиката-септима), октомври е бил осми месец ( от музиката – октава), ноември е бил девети месец ( от латински ноем „девет”,и декември е бил 10-ти месец  деци = „десет” .
                Сигурен съм, че древните са имали пълното основание да не броят тези 72 дни за календарно Време.


Периодизация на Периода :
Има 2 Цикъла по 36 дни = 72
Има 3 Небесни дни х 24 часа = 72 Небесни часа
„Средата е най- близката точка до Мъдроста. Да не я достигнеш е като да я подминеш.” Конфуций. Средата е 31 януари. Края на първия сегашен месец.
На Небето е Ден и Половина от Началото, т.е. от Игнажден! На Земята е 6.66 Шестоднева от Игнажден!
Средата се намира в третия Шестоднев на Земния цикъл, т.е. са изминали 36 + 3.14 дни= 39.14 дни.
Остатъка 14 е аналог на 14-те дни на 2 седмици.
Денят ще бъде 28-ми януари и Луната трябва да изгрее в първото си Новолуние във Водолей.
Третият земен Шестоднев,в който се случва стиковането, приключва с втората половина на 6-тоднева – още 3 дни. Така дните стават 42. 28.
Сега остатъка 0.28 е аналог на един Лунен кръг около Земята. 42 дни са идеални за стиковка, т.к. са 6 пъти по 7 часа на Небето и 7 пъти по 6 дни на Земята!
Самият Шестоднев , в който се смесват Времената на Небето и Земята е 6.28 (3.14 + 3.14) т.к. формулата за дължина на окръжност на кръг е  : (2.”ПИ”.R)
(2 х 3.14 х R )
R e радиуса на кръга време , но Време, т.е. Кръг все още няма, затова Времето е рожба на 2 х “ПИ”= 2 х 3.14 = 6.28 дни .
Тези 6.28 дни следват след , като са изминали 6 пъти х 6 дни (6 Шестоднева) = 36 дни след Игнажден. Те са 7-я Шестоднев. Но при Времето всичко се брой до 6, по Волята на Бог!
8-я Шестоднев на Земята приключва на 06-ти февруари .
Денят в който е обесен синът на Бог,  и който е Времето : Апостола Васил Левски !
6-ти февруари е 48-я ден на Земята и 48-я час на Небето .Там завършва Първото бинарно денонощие!
Изминали са 2 дни на Небето  от Игнажден!
В третия Небесен ден , прави впечатление 18-ти февруари , защото той е ден № 60 на Земята и 60-ти час на Небето. Именно , защото 18-тия ден е ден от Времевата цикличност е принудила НяКой да промени честването на Апостола да не е и тогава, а да е на 19-ти! Пълна простотия!
24-ти февруари е денят в който папа Григорий през 1582-ра година променя Календара. Явно много важен ден от Цикъла.
А е важен ден, защото е 11-я Шестоднев, дните са 66!
Две от трите цифри на Числото на Звяра , 666,                ( според Църквата) са изминали от Игнажден !
Остава само последният Шестоднев до Края на 72 – та Земни дни ,72-та Небесни часа на Небесното 3- Дневие (Това не забравяйте е Половина Време )
Образно казано Периодът 72 дни/часа е 66+6 !
66 + 6 дена от Игнажден свършват на 2-ри март !
3-ти март е Национален празник на българите !
Ние сме във Времето! Както е казал Апостола !

                14.01. 2017 г.
            София                                Додекаедър

1 коментар: