понеделник, 9 януари 2017 г.
  Войната срещу българите се води вече и в Небето.

Тези хубавци са част от ръководството на Музикаутор.
Ясен Козев - председател на Управителния съвет на Музикаутор (вторият от ляво на дясно) и изпълнителният директор Иван Димитров(третият от ляво на дясно)


muzikautorТова е целият управителен съвет на Музикаутор.

Ясен Козев - председател

Васил Гюров - заместник-председател

Стоян Михалев - заместник-председател

Васил Русев

Веселин Тодоров

Виктор Стоянов

Виктория Терзийска

доц. Георги Арнаудов

проф. Георги Костов

Кирил Маричков

Костадин Генчев

Красимир Куртев

Петър Дундаков

"Вирджиния Пъблишинг" ЕООД

"Шуберт Мюзик Пъблишинг" ООД


      Всички те , не съм сигурен, че знаят какво правят , но по същество извършват предателство срещу България.
     Тази "колективна" организация с нестопанска цел от 01.01.2017 г. едностранно прекратява договора с Българско Национално Радио за излъчване в ефир на български песни и музика.
      Не мога да ви обясня, защо държавата допуска една частна фирма да става монополист на ЕФИРА НАД БЪЛГАРИЯ!? 
       Сигурно и там има предатели ! 
Но това е рязко нарушаване НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ !
       Вече 9 дни над българската целокупна територия не се носи българска музика, съпроводена с българска реч.
      Правят се опити на България  да й вземат не само въздушното пространство, което да се охранява от чужди самолети, но и ,по-страшното, да й отнемат ефира в който звучи българска музика.
      Времето е Музика!
      Музиката има Времена! 
      И Времето и Музиката имат 4 Времена:
      Има Едно Време, което при Времето е 48 часа, а в Музиката се бележи с цяла нота.
Половина Време, което е 24 часа(денонощие), а в музиката е половина нота.
Четвъртина Време, което е 12 часа(ден или нощ) , а в музиката е четвъртина нота и 
Осмина Време , което е 6 часа(утро или следобед, вечер или нощ), а в Музиката е осмина нота.


Погледнато от гледна точка на Времето, на пръв поглед някак случайно, целокупният ефир над България от 01.01.2017г. остава без  музикални вибрации на български език.
Първи януари 2017 г. е 12-я ден от Игнажден, денят Начало на Времето според прабългарския календар.Това е половина Време от 24 дни на Земята, които са 24 часа на Небето.
24-я ден от Игнажден е 13 януари.Тогава по старият стил е Нова година!
Значи Времето от Игнажден до 13 януари е 24 небесни часа(денонощие), които на Земята са 24 дни.
Това време е Първият Небесен Ден , в които се формират символите на събитията през годината. И точно тогава Небето над България Половина Време(от 01.01.до13.01.), което е Половина нота в Музиката, ОСТАВА БЕЗ БЪЛГАРСКА МУЗИКА И РЕЧ!!!

   АЗ НЕ ВИЖДАМ КАКВО ПО-ГОЛЯМО ПРЕДАТЕЛСТВО ОТ ТОЗИ АКТ НА МУЗИКАУТОР МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗМИСЛЕН!
     Да оставиш Ефира над България без български музикален и звуков фон, когато  на Небето се формира Новото Време ,т. е Новата музика1
Ей , Богу ! Това означава да изличиш България от небесната територия,което води до изличаване и на Земята!
Това е едно много нежно и невинно предателство спрямо българите!
   Логото на Музикаутор съдържа осмина нота. Но съдържа и перо.
 Тъй като Времето е Музика това може да се тълкува и така: Ние сме тези които пишем Времето ! Но Време без България не може да има !
     Има 3 дни до Края на 24-я  /Небесен час !
  Ако Музикаутор не пуснат българска музика в Ефира веднага ( а не след 3-4 дни) са предатели !
А, ако това не го стори СЕМ, правителство или друг орган, като главен прокурор или съд, то предателството срещу българите е добило много широки размери !
             Запомнете !

Музикаутор :
Телефоните им:
0700 10 350 ( за фиксираната мрежа на Виваком,на цената на един градски разговор)
02 / 989 02 64 ; 02 / 989 02 97 ; 02 / 980 10 35

имейл : musicautor_bg@musicautor.org
ivandimitrov@musicautor.org                                      * * *
Официалното становище на БНР е тук.
 http://bnr.bg/post/100777988/monopolistat-muzikautor-blokira-balgarskoto-nacionalno-radio

Монополистът "Музикаутор" блокира Българското национално радио


СнимкаПо повод едностранното прекратяване на договора с БНР от страна на сдружението за колективно управление на авторските права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели "Музикаутор"

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ

С настъпването на Новата година в програмите на Националното радио няма да може да звучи съвременна музика – причината е едностранното прекратяване на договора с БНР от страна на „Музикаутор“ и забраната от страна на сдружението в ефира да звучи музика, чиито права се държат от него. „Музикаутор“ е сдружение за колективно управление на авторски права, което представлява една много голяма част от авторите на музикални произведения и свързаните с тях литературни произведения. Защо се стигна до тук? През последните 6 месеца Българското национално радио води безрезултатно преговори с „Музикаутор“. Възползвайки се от монополното си положение, „Музикаутор“ настоява за трикратно увеличение на парите, заплащани от Радиото за авторски права на музикални произведения. Ние в БНР сме обединени около позицията, че не можем да приемем безпрецедентното искане на „Музикаутор“. То е непосилно за бюджета на БНР и не почива на икономическите реалности. Парите, отпуснати на Радиото от държавния бюджет, са непроменени, което означава, че ако приемем искането на „Музикаутор“, ние трябва да пренасочим средства, като например да закрием една от регионалните ни програми, което би нарушило интересите на обществото и би накърнило обществената мисия на Радиото.

БНР е обществена медия, призвана да бъде и национална културна институция. Националното радио поддържа 6 музикални състава – Симфоничен оркестър, Биг бенд, Смесен хор, Детски радиохор, Оркестър за народна музика и музикална група „Радиодеца“. Всички те прославят България и българските творци не само у нас, но и далеч зад граница. Ние работим в тясно сътрудничество с българските композитори, с българските изпълнители и се прекланяме пред труда и таланта на нашите творци. Наясно сме с недоброто заплащане на авторския труд и затова на радиопазара у нас сме най-големият платец на авторски права. БНР предложи  на „Музикаутор“ за 2017 година увеличение на средствата с 20 процента. Предложението ни бе отхвърлено. Необоснованото искане за драстично увеличение на парите за музикални права поставя БНР в затруднено положение. До уреждането на взаимоотношенията ни с „Музикаутор” в нашите програми ще звучат единствено изпълнения, чиито права са погасени по давност – класическа музика, джаз и автентичен фолклор. Обръщам се към Вас с молба да проявите разбиране и да останете верни на програмите на БНР. 

 И становището на Музикаутор:

МузикауторМузикаутор е припознат партньор на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори CISAC, в която членуват 239 авторско-правни дружества от 123 държави. Ползвайки се с авторитет сред международните си партньори, Музикаутор прие домакинството на най-големия форум на организацията – Европейския комитет на CISAC, който се състоя на 6-7 април 2016 г. в София и в който взеха участие над 100 представители на 40 авторски дружества от Европа.

Въпреки че беше приета резолюция, която сигнализира институциите за несправедливостите, които се случват в сферата на авторските права в България, този въпрос не бе предмет на медийното внимание.

Сега, обаче, Музикаутор бе въвлечено в скандал, който не е по същество, но опитва да дискредитира функцията на организацията за колективно управление на авторски права.

Ако въпросът е коя организация каква е, за Музикаутор е важно обществеността да има предвид следното:
 • Музикаутор е сдружение, чиято дейност е регламентирана от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);
 • Музикаутор се ръководи изцяло от законовите изисквания, като внедрява международните стандарти, приети от CISAC, в България;
 • Музикаутор работи в тясно сътрудничество с бизнеса, като има партньорски отношения с Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО), Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) и други;
 • Музикаутор получава подкрепа в дейността си от редица институции, сред които посолства, общини, университети, които осъзнават важността на авторското право;
 • Музикаутор обработва и изпраща до отговорните институции над 1000 сигнала годишно за нарушаване на авторските права;
 • Музикаутор предприема инициативи за промени в законодателството, които биха създали по-добра среда за развитие на авторските права в България, като има предложения, депозирани в Комисията по културата и медиите, подкрепени от CISAC, Световната организация на продуцентите IFPI, БХРА и Столична община;
 • Музикаутор реализира кампании, които да насочат общественото внимание към проблемите на авторското право, сред които самият Европейски комитет на CISAC, „Нова година за българската култура“ (2015 г.), „Споделяме музика, емоция, култура“ (2014 г.);
 • Музикаутор води прозрачна политика, като публикува официално решенията на Управителния си съвет и подробни годишни отчети за дейността на сдружението;
 • Музикаутор поддържа стажантски програми и студентски практики в партньорство с университетите, обучавайки специалисти в сферата авторското право;
 • Музикаутор инвестира в човешките си ресурси и експертиза, както и в подобряване на технологичния си капацитет, като през 2017 г. в експлоатация ще влезе и нов софтуер за разпределение;
 • Музикаутор търси пътища за разширяване на дейността си, за да подобри приходите на авторите от използване на техни произведения. Въпреки неблагоприятната среда, в последните 5 години Музикаутор е разпределило над 17 000 000 лв. към световните и български автори, като само през 2016 г. е обработило близо 500 000 произведения на над 230 000 автори.
 • Музикаутор подкрепя своите преки членове и стимулира създаването на български произведения, като през последните 5 години дружеството е отпуснало над 500 000 лв. за проекти на 179 автори.

Няма коментари:

Публикуване на коментар