сряда, 11 януари 2017 г.

България е Земята на Сътворението, а българите са Народът на Бог !
България е Земята на Сътворението,  а българите са Народът на Бог !

                Факт № 1: Българските празници съвпадат с Цикличността на Времето! На 14-я ден от Новата година (2 седмици, 336 часа, което е 14/15-ти от Кръга) българите са празнували Васильовден (по стар стил, но това е верният календар).
 Васильовден е Първият ден на Земята от Новата година.
Преди него са само 24-те небесни часа/земни дни от Игнажден до Васил.
Небесната година започва на 21 декември, а Земната година започва на 14 януари.
Първият Небесен ден свършва на 13 януари, а Първият Земен ден свършва на 31 януари.
14 януари, Първият ден на земната Нова година е вълшебен , магически ден. Магията се осъществява от Сурвакарите, момчета до 15 годишна възраст, които с украсена дрянова пръчка сурвакат (правят заклинание) за здраве и берекет през годината , както на хората, така и на животните и Земята. Това е бяла магия за здраве,  щастие и успех.

                                                             Сурвачката, сурвакницата „рисува” Времето!
                                                             Този обичай, Сурвакане, го имат само българите.                                                                          И тук сурвачката „рисува” Времето !

Редица изследователи на българският бит и обичаи твърдят, че това е Предхристиянски обичай, още от езически времена.
Отрязване на дрянова пръчка от дряновото дърво се счита за безкръвно жертвоприношение.
Клоните на дряновицата се увиват така , че да нарисуват основния Времеви цикъл, след което се украсяват.

Освен, че „рисува’ външното Време извън човека, Сурвачката  „рисува” и вътрешното Време в човека,                                                              неговото ДНК! ( Дезоксирибонуклеиновата киселина)

Факт № 2: Българското хоро „рисува” спиралата на Времето!
Българските неравноделни тактове на нашите хора и ръченици „копират” тактовете на Времето . Включително Небесният такт 7/8-ми, с който се изпълнява например, Еленино хоро или Кюстендилската ръченица.Факт № 3: Българските килими „рисуват” Времето !Факт № 4 Българският език, по точно българската азбука  „рисува” Времето! Това е азбуката и езикът на бъдещето! Всички ще искат да научат български.
Например , буква Ер малък ”Ь”, е 28- ма буква в азбуката.
28 са дните за които Луната обикаля Земята.
Като 28 буква тя има числена стойност 1,Единица ( 2+8=10=1)
Единицата е ЛИДЕР!


Но колко странно!!!
На ”Ь” е забранено да бъде първа буква в дума!
Кажете ми дума, която да започва с ”Ьо”!?
Мисля, че това е мъдро решение на българите.28-та буква,която отразява Края на Лунния цикъл да не може да бъде Начало!
Все пак , всяко правило има изключения!
”Ь” е Начало на последното Триединство букви : ”Ь”, ”Ю”, ”Я” !
Имаме 30 букви, колкото са дните на месеца.
Средата на азбуката е 15-та буква(15 е числото на Пространството), която заедно с 16-та буква(16 е числото на Времето) делят буквите на 2 седмици – 14 букви  преди и 14 след тях. Самата 15 буква е едновременно буква „О” и цифра Нула. Това е символът на Кръга , т.е. на Времето. Тъй като Времето е „съшито” от 2 парчета - и тук буква „О” е „съшита” от 2 букви „С”. Вгледайте се! Буква „С” е 5/6-ти кръг. Липсват й само   60 градуса от кръга, т.е. 1/6-та. Което означава, че краищата на двете „С” се припокриват. Това отчасти обяснява как се появява „невидимото време”
Конфуций казва, че „Най-близката точка до Мъдростта е Средата.”
Това означава, че „О” е Мъдростта.
Примерите в азбуката ни са безброй. Ето например буква „А” е Разполовен пясъчен часовник на Времето.

Факт № 5 : Животът и смъртта на най-великият Българин , Васил Левски са изцяло подчинени на Времеви символи и ритъм.

6 прилича на бесило, но всъщност е спиралата на Времето.
Клюпът на бесилото е Кръг и е символ на Времето.
Както Христос загива на своя символ Кръста, което символно е 4-те посоки на Пространството, така и Левски загива на своя символ Кръга, символът на Времето.

Той е роден на 6-то число.
Обесен е на 6-то число.
Живее 6 пъти по 6 години= 36 години.
Без 150 дни ( от 6 февруари до 6 юли са 150 дни точно.)
150 дни са 60 Зодии, всяка по 2,5 дни = 150.
Редукцията на 150 е 6 (1+5+0=6).
Числените стойности на буквите в името Васил Левски имат сбор 66.( 3+1+9+9+3+3+6+3+9+11+9=66)
Избира за столица на революцията град, който също има редукция на буквите 6. Ловеч -3+6+3+6+6=24=6.

Факт № 6:
Бог, Библия и България започват с една и съща буква !


11.01.2017 г.
София                                                                                              Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар