сряда, 25 януари 2017 г.

Логика на Аритметиката
ЧИСЛАТА !

За разлика от 2016-та, която се делеше на
всички числа от 1 до 9 (без 5), 2017-та не се дели на нищо !
               Всичките ми съученици знаят, че бях много слаб по математика! Майка ми все ме пращаше на уроци при най-добрата математичка, учителка  в нашия град ,която ни беше комшийка.
Въпреки нейните забележителни усилия, аз едвам скърпвах до тройка. Така си и взех матурата по математика – със Среден 3!
За разлика от български, история ,философия и някои други обществени науки.
Чак когато прочетох Конфуций, който казва ,че „Средата е най-близкото място до Мъдростта”, се успокоих, че съм имал Средна оценка.
Нали Среден 3, е СРЕДА ! Значи съм се стемил  към  мъдростта  още тогава ! J
Шегувам се !
Но е истина, че избягвах да ви говоря за числа.
Предпочитах да говорим за Времето, за буквите, но не и за числата.
Но днес, 25-ти януари 2017-та година, когато изтича 36-я ден от Игнажден и Времето ще „нарисува”/ „начертае” първият си Времеви Кръг – просто се налага да говорим за числата...
                Тази математика за която ще ви разкажа не е като онази, която учехме в училище.
Аз  я нарекох ЛОГИКА НА АРИТМЕТИКАТА !
                36 дни може да е завършен кръг, но нали всичко се дели и събира.
36 е Половина Време от 72.
Толкова трае човешкият живот  36 + 36 = 72 е Бинарността  на два Кръга.

24 + 24 +24 = 72 е Триединство. Троичност на 3 ромба намиращи се вътре в двата кръга.        
                                                      Светът е ТриБи ! Троично Бинарен!
                                              Такъв е и знакът на древните българи! ТриБи!


 Това е Таблицата за умножение !
Тъй като се намираме в Края на Времената, в таблицата за умножение ни интересуват само крайните числа. Например : От 2 х 9 = 18 , ни интересува само Осмицата (8). И само нея изписваме в таблицата. Или 8 х 5 = 40 , изписваме само нулата.
Защо ни е това ?
-          Защото идва Краят. Числата трябва да се стиковат, за да може Краят да се превърне в Ново Начало !


На първият ред  1 х 2 = 2, 2х2=4, 3х2=6,4х2=8 –Това е от ляво на дясно.До тук нищо неясно. Следва 5х2=10, записана е само ВТОРАТА ЦИФРА  , т.е. 0.
6х2=12. Записана е само Двойката и т.н.
Същото е на всеки следващ ред на умножение.
И така до 9 /Девет/.
 Това е Матрица.
Има много взаимозависимости. Но аз ,като слаб математик, оставям това на вас.
Ще ви посоча само  3 зависимости.
Те ми трябват за да обясня Времето.

Съвсем многозначително ви казвам, че 72 са годините на човешкия живот  и че конфигурацията на таблицата има 8 полета повече от 64-те полета на шаха.

         Първа зависимост.
В хоризонталните редове на таблицата има по 9 цифри.
Във вертикалните редове има по 8 цифри.
Така е, защото отсъствува умножение по 1, т.к. всяко число умножено по 1 дава себе си .
Същото е в колодата карти .  4-те цвята карти неслучайно започват от 2.
-          Прави впечатление, че при умножение по 2, 4, 6, и 8 крайните цифри на произведението са само четните  4  числа .
-          Всяко от тях по два пъти е крайна цифра – 8 пъти. Деветата цифра е нула.
-          Отсъствуват нечетни числа, като крайна цифра.
-          И при 4-те четни числа , Нулата е по СРЕДАТА на редицата цифри.

-          При  всички нечетни цифри СРЕДАТА е 5 !
-          При Три (3), Седем (7)  и Девет (9), всички числа от 1 до 9 са и крайни цифри, но в разбъркан ред.
-          При  Пет (5)  крайни цифри са само самата Петица (5) и Нулата (0).
-          Това ни води до ...

Втора зависимост.

СРЕДАТА на Матрицата представлява Кръст, реализиран само от числата Пет (5) и Нула (0)!
Връщам се на първото изречение с което започнах:
2016-та година се дели на всички числа от едно до 9, без 5 !
2016 : 1 =2016               2016 : 2 = 1008            2016 : 3 = 672        2016 : 4 =  504
На  5 -  не се дели ! 2016 : 5 = 403.2 !
2016 : 6 = 336 (168 + 168)          
2016 : 7 = 288 ( 1 Космическа година; 12 месеца  х 24 Земни години = 288 Земни години )
2016 : 8 = 252                     2016 : 9 = 224 .
Отварям скоба , за да припомня ( 2016 : 288 = 7 Космически години от Христос , току – що изтекоха ред очите ни. Следващото подобно събитие ще бъде след 288 години.
2016 + 288 = 2 304-та година) Затварям скобата.

         Миналата година обясних само, но сега и онагледявам, че щом всички Цифри/Времена се делят на 2016 , това означава , че Времето свършва именно 2016-та.
Животът се поддържа единствено от Средата  5 ... и разбира се Нулата , която е Кръг, т.е. е Всичко и Нищо ! Това е Богът на Боговете !
Червеният Кръст в СРЕДАТА на таблицата перфектно илюстрира моите думи.
Така става свързването на Времената !


Трета зависимост

          В първият вертикал на таблицата, числата нарастват следвайки естествената си Йерархия.
Когато достигнат 9, те тръгват хоризонтално .
Подредени са в огледален обратен ред на Йерархията.
Достигайки до 1, числата започват да растат , този път от долу на горе .Продължението следва...

25.01.2017 г.
 София                                                                                                     Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар