вторник, 3 януари 2017 г.ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЙ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО!


Васил Левски!
Той е Времето!
Божи син!
Апостола на Божия народ!
През 2017 г. и датата на рождение и датата на смъртта са много специални.
180 години от рождението и 144 години от смъртта са специални числа.
Те са числа на Времето!
         Днес ще ви разтълкувам думите на Апостола:
” Времето е в нас и ний сме във Времето!”
      Да се започне да се говори за Времето е трудна задача!
Затова защото трябва да се даде определение за Време.
Това е много трудна задача.
Навярно има безброй опити да се формулира определение на Времето. Това е така, защото Времето е многолико.
Точно като Левски, с неговите многобройни превъплъщения и имена.
     Най-простичко казано, Времето е Движение! Във и извън всичко!
      Извън човека, Времето протича в Два Кръга:
-голям, който има 360 дни
- малък, състоящ се от 6-те дни на Бог от Сътворението.
Общо 366 дни на годината.


      В човека, Времето протича под формата на кръв, червени и бели кръвни телца, които текат във вените на човека също в Два Кръга:
-Голям кръг на кръвообращение и
- Малък кръг на кръвообращение.
Телесната температура от
 36.6 градуса е аналог на 366-те годишни дни.
Два са основните фактори на Времето извън човека, които му влияят.Това са Денят и Нощта. Светлината и Тъмнината.
Те образуват синусоидата на Времето.

Синусоида на три Денонощия

Синусоида на сезоните


Синусоида на 1.1/2 година

Синусоида на Новата ера
      ( която вече остаря)

Във човека Времето също прави синусоида. Синусоидата на ДНК (Дезоксирибонуклеиновата киселина).


ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) – е една от най-важните за живите същества молекула, в която се съдържа цялата генетична информация за човека.Един от най-интересните факти за ДНК е свързан с нейното „дълголетие“.
 Едно изследване от 2012 година показва, че в идеални условия молекулата на ДНК може да оцелее в продължение на 6 млн. години.(Забележете числото е 6,като на Времето)
Интересното тук е, че пълната дължина на спиралите в молекулата на ДНК се изчислява приблизително на около 102 см. Като се има предвид, че в човешкото тяло има около 100 000 милиарда клетки, общата им дължина, ако са навързани във верига би достигнала от Земята чак до Плутон!

Един от най-уникалните факти за ДНК е, че тя много успешно се използва като носител за архивиране, ако говорим на езика на компютрите.
Учените са си направили труда да сравнят обема на информацията, която би могла да се складира в ДНК, ако тя беше харддиск – ДНК е в състояние да съхранява до 700 терабайта данни само в 1 грам клетъчна маса.                                               Спиралата на Времето и ДНК са идентични.

                                                   


Времето прониква в нас и се поддържа от храната.
Когато консумираме храната, ние се зареждаме с Време.

Безспорно Апостола Левски е бил прав, когато е написал тази знаменита фраза:
”Времето е в нас и ний сме във Времето!
:)


03.01.2017 г
София
Додекаедър

1 коментар: