събота, 17 юни 2017 г.

Конската опашка - като част от Слънчевия символ.

Конската опашка - като част от Слънчевия символ

Първото българско знаме - Конската опашка е част от Слънчевия символ на света.
                     Ето тълкуванието :
Резултат с изображение за звезда на давид                             Резултат с изображение за малтийски кръст
  Това е Звездата на Давид                                        ... а това е Малтийски Кръст !


 Времето е центрофуга, в която Малтийския кръст и звездата на Давид , като противоположности , се сливат в едно , след което се разделят отново.

                  Времето е кръг и в този кръг всичко се слива, съединява, за да се раздели и обратното - се разделя, за да се слее отново.
Схема 1а показва сливане на 2 равнобедрени триъгълника в кръг с 36 сектора, сливане известно във философията, като Звездата на Давид.
               Съгласно честотата на вибрационното поле на нашата планета Земя, Кръгът е разделен на 36 части, всяка по 10 градуса, или общо 360 градуса. Това определя и Времето на Земната година да има 360 дни ( + 6 дни на Бог).
Тези 36 части на Кръга се разделят от 2 симетрични равнобедрени триъгълника .
Това е Звездата на Давид.
Върховете (външните ъгли) разделят Кръга на 6 части - 0,6,12,18,24,30,36, а вътрешните ъгли го разделят на още 6 - 3,9,15,21,27,33 , т.е. частите стават 12.


                   Визуално 6-те лъча на звездата на Давид, които са насочени навън, по Закона за отрицание на отрицанието,  срещат противодействие насочено навътре. 
 Това са 8 лъча,насочени навътре, които  се сливат в 4 стрели - стрелите на Времето, а стрелите създават Кръст, известен , като Малтийски кръст. (в червено)
Всяка от 4-те стрели има по 2 опашки. 
                  Така 6 звездната лъчева звезда на Давид , в своя Център обединява 4 посоки, а напускайки звездата, Времето ги раздвоява в 8 лъча,
Това е така, тъй като единството на звездата е илюзорно(създадена от 2 триъгълника), извън нея, 4-те стрели се раздвояват отново -  в 8 лъча.

Нашият свят е ОГЛЕДАЛНО ЦЯЛО на 2 Противоположности!
Ето защо стрелите на Малтийския Кръст, също са единство на 2 противоположности.
Той е "рожба" - ако искате  на 2-те сили - Ин и Ян, ако искате - "рожба" на син и червен кръст.
Половината Малтийски кръст ( в червено или синьо) е Слънчевия символ, Свастиката.
                          И тук стигаме до знамето на прабългарите. 
По същество, то представлява 1/4 от Слънчевия символ  и 1/8-ма от Малтийския Кръст, а самото число ОСЕМ е българското число!

                    Ето визуализацията на първото българско знаме - Конската опашка, ротирана в 4-те посоки, така,че представлява половин Малтийски Кръст и цял Слънчев символ.


17.06.2017 
София                                                          Додекаедър


вторник, 6 юни 2017 г.

БИБЛЕЙСКОТО 144 000 !Toва е последният материал по темата за Краят на Времената.
Бях си обещал да ви доведа до Края на Дните, така , както са записани в Библията.
Днес е последният 144000-час в Края на Времето от Пророческите дни.
Ето аз ви доведох до Края.
Всъщност, Краят е бил през 2000-та година, а за да бъда съвсем точен – Краят е настъпил през 1998-ма година + 2 години за стиковане (свързване)на Времето, между основния период от 20 века и тези 16 години и 156 дни, които се явяват като Послеслов на Времето,
И преход към ново състояние на света.Казах, че точният край е бил през 1998-ма година, защото
Пълният цикъл Време включва 6 стотици + 6 десетици + 6 единици, т.е. 666 – числото, което Църквата е анатемосала, защото се страхува от него.
Триединството на 666 , т.е. 3 пъти х 666 = 1998. Така, че тези 2000 години от Христа са 3 пъти х 666+ 2 години свързващо време
20 века е Край, защото 20 е число, което е 5/6-ти от 24- а 24 е стожер в делението на Времето.
5 юни 2017 г.е Мегаисторически ден !
Хиперистория!
Всички ние сме живи свидетели на това, което е записано в Библията, а именно, че ще останат 144000 „ подпечатани“.
Явно Краят е 20-ти век!
А 144000 „подпечатани“ са часовете от края на 20-ти век до днес. Превърнати в дни са 6000 дни от Края на Времето.
За нас остава в сила казаното в последните редове на книгата на пророк Данаил:
„ Блажен, който изтърпи и дочака хиляда и триста и тридесет и петия ден !“
Това пророческо число събрано с официалната година за Начало на българската държава- 681-ва година, дава 2016 –та година.
1335+681= 2016 !Времето е вързано за България и България е вързана за Времето!
Историята на 3-те български държави отговаря на асиметричната пропорция на Времето. ½ : 1/3: 1/6-та.
20-те века от Христос са сума от 3 цикъла по 666 години 3х666= 1998 години.
Имаме 3 цикъла по 666 години Време и 3 български държави/
Продължителността на съществуване на всяка от тях , отговаря на пропорцията на Времето:
½-ра от 666 години = 333 години от 681-ва година до смъртта на Самуил през 1014 година, което бележи началото на края на първата българска държава, през 1018 г.
1/3-та от от 1185 –въстание на Асен и Петър – до падане Търновското и Видинското царства през 1393 и 1396години, под турско робство.
1/6-та от август 1887г. , когато Фердинанд се заклева пред Великото народно събрание, като княз на България – до края на периода 1998-ма година.
Така се оказва, че България е съществувала в 1/3-та от цялото време на тези 2000 години.Ако съберете знаменцата, ще получите един пълен кръг с българското знаме! :)
                                 

           Аз твърдя съвсем официално, че Църквата,като институция, зад която стоят евреите - експлоатира човечеството безпощадно, като вместо на всеки 3 години да се изравнява календара с високосен ден - това става чак на 4 година.
Времето няма Цикъл , който да се дели на 4 !
Времето е асиметрична пропорция на 1/2+1/3+1/6-та ,което прави Кръг от 360 градуса.
т.е. 180 +120+60 градуса = 360 градуса. Кръг на Видимото Време! Защото има 72 дни/градуса, които са невидимо време. И това е в рамките на 1 година, която обективно продълвава 432 дни/градуса.
          БОГ НЕ Е СЛУЖИТЕЛ НА ЦЪРКВАТА!
          БОГ СЛУЖИ НА НАРОДА!
          Календарът трябва да бъде променен  и високосния ден да се поставя на всяка 3-та, 6-та, 9-та и 12-та години!
Именно на 12 години сегашния календар се изравнява реално с Времето , защото 3 цикъла по 4 години са 12 години. 12 - е кратно и на 3 и на 4 . От това се е възползвала Църквата.
Защото след 3-та година натрупаното високосно време е 18 часа, а в средата на 4-та година е 21 часа.(почти ден)
Това е Време , което реално съществува, но не се отчита, а хората го заработват без да им се плаща цяла година.
Представете си какъв принаден продукт произвежда човечеството със своите 7 милиарда жители - за 1 ден, но на 3-та година са 18 часа, т.е. над 2 работни дни, които се изработват, но не се заплащат, защото това Е ВРЕМЕ, КОЕТО СЕ КРИЕ МЕЖДУ ДРУГИТЕ ДНИ В КАЛЕНДАРА!
          Вас ви крадат ! От 1582-ра година до сега ! Чрез Календара!
          А Календарът е дело на Църквата, зад която са евреите!Библейското число 144000 разделено на числото на Звяра (това е Времето,никакъв звяр не е !) 666 дава непълно число, което е 216.216216.
Опростено казано, ако 144000 са дни, то тези дни разделени на 666 дават 216 Цикъла по 666 дни, съдърващи се в 144000.
 ( Казах ви, че Видимото и Невидимото Време са в пропорция 216:144;72 .
216+144+72=432 Кръг на Видимото и Невидимото Време.
72 е Невидимата 1/6-та от 432.
216+144=360 е Видимото Време.)

 Остатъкът 0.216216 е точно 144 дни ...от 144000 !
Остатъка 144 е сумарен израз на 2/3-ти от сумарния израз на ЦЯЛОТО ОТ 216 Цикъла по 666 дни. Много важна особеност, която открехва вратата на тайната на Времето...
   Какво се получава ? - Цялото 216 събрано с остатъка 144 дава 360 ! Кръг !
216+144=360! Има отношение, има пропорция между тези 2 числа -144000 и 666 ! 
        Затова те са Библейски числа!
216 е аналог на 2016 години от Христос.
2016 години са Големия Кръг Време, но непълен и затова допълнен с 144( малък Кръг на остатъка) за да стане завършен Кръг !
Или по-точно казано - за да стане преход между 2 състояния на Времето!


                  В училище не ни научиха, че Времето е Музика, и не ни обясняваха, защо Питагор се е занимавал освен с Цифри и с Ноти.
                  Ние обаче вече знаем, че Времето е Музика !
                  Както и , ЧЕ във Музиката има Времена !
                 ТАКА, ЧЕ ВЪПРОСЪТ "КОЙ ЩЕ ИЗПЕЕ ПЕСЕНТА!" - е абсолютно резонен.

                 Тук спирам... на 6-я ден от 6-я месец ... макар, че темата с Времето никога не може да бъде завършена ! :)
Ставам зрител на това, което предстои.
И ви уверявам: - Много изненади ни чакат !

събота, 3 юни 2017 г.

Минало, Настояще , Бъдеще...
Тези, които познават Бъдещето - градят Настоящето!
Тези, които познават Миналото - градят Бъдещето!
Така е и така ще бъде !


03.06.2017 г.
София
Додекаедър

3 юни 2017 г. - Св.св. Константин и Елена (Стар стил)

3-ти юни 2017 г
165-я ден от Игнажден,три дни до 06.06.
(165-я ден е 3 дни преди 168-я ден, което представлява една Небесна седмица, а на Земята са 168 дни)
Днес Съдбата явно е решила да слее два символа на огъня- този на свещичката,защото днес е Черешова задушница, и този на жаравата, защото по стар стил , днес е св. Константин и Елена, празникът на нестинарите.
Следващите 3 дни са натоварени със символни събития от голямо значение,защото утре е 50-ца от Великден, а в понеделник е Свети Дух.
Всичко това ми изглежда много неслучайно на фона на фактът , че последните 3 дни , до 144 000 - хилядния ден от Края на века, през 2000-та година - са свързани със:
- Почитане на нашите мъртви (Черешова задушница)!
– С Възкръсването ( защото нестинарсто на гръцки е Анастеария - Възкръсване, наш древен езически култ към Слънцето)
- С Христос (защото утре са 50 дни от Възкресение Христово)
- И отново с огъня, защото в понеделник , след 50-ца е Свети дух !!!
„На Петдесетия ден от Господното възкресение Дух Свети слязал над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове .”- Библията.
Уникално съвпадение !


СТИХОТВОРЕНИЕ

Момчета, знам, че вече ви дотегна
и хлябът сух, и голата ракия,
и тежкото небе на тази бедна
страна, в която няма прокопсия....
Великите й царски идеали
днес вече са митичен архаизъм.
България търгува със парцали
от раклата на своя комунизъм.
България е гладна просякиня.
С душа поциганена, необута,
тя проси чуждоземна милостиня
по пътя между Лондон и Калкута.
Честта е болна, съвеста пияна,
а ореолите - алъш-вериши
и луд е, който плаче с Дебелянов
по някакави си белоцветни вишни.
Със страшна сила днес от небесата
виси един въпрос полуобесен:
Кажете ми къде е свободата
от синята ни ноемврийска есен?
Защо пирува с разни богаташи
и хитреци, дошли на власт и мода,
с дрогясали бандюги и апаши...
Защо е с тях? Защо не е с народа?
момчета, знам, че е на халос туй, че
скърбим за свобода и бели вишни.
В земята на Васил Иванов Кунчев
днес всички романтици са излишни.
Но да запеем, дявол да го вземе,
със мъжки глас във тази нощ безродна
и нека екне - като в турско време,
"Къде си, вярна ти, любов народна?"

ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ

четвъртък, 1 юни 2017 г.

България е с вас , българи от Украйна!В Белгород-Днестровски стотици бесарабски българи блокираха движението на автомобилите пред градския съвет. По информация на интернет-портала UAinfo, българите протестират против безчинството на украинските националисти, които на 18 май нападнаха и заляха със зельонка депутата Василий Кащи, а също и против други прояви, които притесняват общността, включително и оскверняването на българските паметници.
Според българите, властта и лично Петро Порошенко нарушават Конституцията на Украйна, когато използват екстремистите за подтискане на националните малцинства. Демонстрантите са издигнали плакати с искането за оставката на Порошенко за нарушаване на статия 10 на Украинската конституция.

сряда, 31 май 2017 г.

Илюзията Време - фокус, който ни предстои да узнаем!   " Ако искаш да разбереш промените, в променящият се свят - трябва да научиш какво представлява Времето"

 (извадка от моя днешна публикация)

Червеният сектор , от 24 до 36, се "губи" !
Кръгът Време е "свит, като ветрило" на 24 часа в денонощието.
Просто фокус ! :)
Всеки 3 сектора/часа от тази схема са станали един сектор/час от "нашия " часовник. Това е всъщност ТРИЕДИНСТВОТО! 3 в 1 !Това, което ви съобщавам в редовете под този текст не е откритие!
Това е мое прозрение!
Всичко това е известно от древни времена и ако не знаете, кой се е възползувал от това, държейки го в тайна - да ви кажа - ЕВРЕИТЕ !
Евреиската звезда, която е известна , като ПЕЧАТЪТ НА СОЛОМОН разделя Времето, което не е 6/6-ти , а е 9/9-ти Време!


Когато Хеопс е построил пирамидата , навярно с този акт е искал да каже на Амон Ра , Богът Слънце, че светът е сферичен и , че всяка сфера се разделя от триъгълника, т.е. пирамидата на 3 равни части.
И ако представим сферата, като циферблат, то ъглите на пирамидата ще сочат 12, 24, 36 часа - показвам го на схемата.
В две от тях , Бог е над нас, но в третата, (която е невидима за нас) Бог е под нас,под нивото на земното кълбо.Тази трета част съдържа 12 подчасти.
Пирамидата на Хеопс (и всички други пирамиди) са символът на Времето.
Свинксът е неговият пазач.
Времето е Кръг.
Кръгът има 36 части, така, че и Времето има 36 части/часа.
На нас , като човешки същества са ни предоставили 24 от тях.
За 12 части ние не знаем нищо, а там определено кипи дейност, при това много по-разумна от човешката.
Циферблата на часовника (в оригиналния си вид) трябва да има 36 часа.
Показвам ви ги...
Но всъщност ,циферблата не само, че няма 24 часа, а е сведен до 12 цифри!
36 е 3/3-ти, 24 е 2/3-ти, а 12 е 1/3-та Време.
Това е пропорцията 1.1/2 : 1 : 1/2 !
Едно и половина към Едно, към Половин Време!
Фокусът наречен ЖИВОТ е изграден върху тази пропорция.
Явно е, че Космосът е Йерархия, в която хората имат Бог създател, но този Бог си има свои Богове , на които Той пък се кланя.
По- важното е, че в тази Йерархия, всеки (да не казвам, краде) си заделя Време!
Така Кръгът от 36 части достига до нас като 24 части.
Което просто (и обективно и субективно) не е Истина !
Бог е сътворил нашият свят за 6 дни!
Но е отделил 1/6-та , т.е. 1 ден - за себе си , с цел контрол над системата.
Така човек "вижда"5 от 6-те Божи дни.
И 30 дни , в месеца, от 36 общо в Кръга Време.
1 ден, денят на Бог, е невидимо за човека Време, както и 6 дни на Бог в месеца от 36 дни.Виждаме само 30 дни.
Това определя Земният такт Време да е 5/6-ти!
Пет Шести са :
5 от 6, 10 от 12, 20 от 24, 40 от 48,
15 от 18, 30 от 36, 60 от 72, 120 от 144 и т.н.
Годишният Кръг Време от 360 дни е 5/6-ти от 432 дни.
Самите 360 дни разделени на 5 дават останалите 5 части по 72 дни видимо Време.
72 дни са невидимо Време на Бог. Това са 12 Шестоднева.
Толкова се губят и от Кръга - 12 части.
Една дванадесета (1/12-та) от тези 72 невидими дни , т.е. 6 дни са на "Нашият Бог", който ги добавя към годишния Кръг Време, за да стане то 366 дни.
Останалите 66 дни са ?, за сега ! :)31 май 2017 г.
София                                                                               Додекаедър