сряда, 18 януари 2017 г.

Кои са фарисеите !?                        Кои са фарисеите !?


Така ме доядя на тези именни дни ,че днес съм бесен и реших да ви открия още една тайна на Земята и Небето !
Никакъв Атанасовден не е днес!
Днес е 29-я ден от Игнажден.(Утре на 30-я ден ,който е Половина на 60) ще се закълне 5-я български президент.)
139-ти до Края на Времето.
5-ТИ ОТ НОВАТА ЗЕМНА ГОДИНА.(НА 6-Я ЩЕ СЕ ЗАКЪЛНЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ)
18-ти от 2017-та !
Но не е Атанасовден !
Атанасовден е на 31-ви декември !
На 42 -я ден от Игнажден! Цикъл! 6 седмици ! (6 х 7 = 42!)
Обясних ви, че в дните от 25.01 до 31.01. се стиковат Небето и Земята!
ТАКАВА СТИКОВКА СТАВА ВИНАГИ ПО СРЕДАТА НА ВРЕМЕТО!
31-ВИ, АТАНАСОВДЕН Е СРЕДА!
И СТАРИТЕ БЪЛГАРИ КАЗВАЛИ: Атанасовден е :сред зима"!
"Сред зима" е СРЕДА! Отворете очи !
На Небето Времето тече в цикли по 6 седмици. 42 дни!
1. От Игнажден до 31 януари - 42 дни.
2. От 01 февруари до 14-ти март (Първа пролет на Небето)
3. От 15 март до 25-ти април
4.От 26 април до 06.06-ти, която дата е Края на Времето!
Тези 4 периода по 42 дни всеки формират цикъл от 168 дни , които са аналог на 168 часа на Земята(1 седмица)/
На Небето тези 168 дни са 1 Небесен Месец!
От Игнажден до 6-ти юни ! Пак е СРЕДА!
И ТОЧНО ЗА ТОВА ТУК ЩЕ БЪДЕ КРАЯ/НАЧАЛО НА ВРЕМЕТО!
Вторият Небесен месец започва на 7.06.
1. От 7 юни до 18 юли (18 юли свързано с Левски)
2. От 19-ти юли до 29 август
3. От 30 август до 10.10.
4. От 11 октомври до 21-ви ноември
Това са 4 Небесни седмици по 42 дни = Вторите 168 дни , на втория Небесен месец !
От Игнажден (20.12.) до 21. ноември са 2 пъти х 168 дни = 336 дни. - 8 седмици на Небето ! Остават 30 дни до идващият Игнажден!
30 дни са 12(бинарност на 6) + 18 (триединство на 6)
Вчера ви казах , че 12 х 18 = 216,което е половината на 432 херца - основната звукова честота, която Гьобелс променя 1939 г.
Така годината представлява 2 Небесни месеца+ 1 Земен месец 366 дни !
Как текат тези цикли на Земята!
На Земята цикълът от 42 Небесни дни е придружен от 6-те дни на Бог!
3 преди 42-та дни и 3 след 42-та дена.
3+42+3 = 48 дни ( аналог на 2 денонощия часове)
Първите 48 дни на Земята ,включват 42-та Небесни дни от Игнажден до 31 януари (Атанасовден) + 6 дни на Бог .
42 +6 =48 земни дни до 06.февруари, когато обесват Левски.
1. От Игнажден до 06 февруари (48 дни)
2. От 07.02 до 26-ти март
3. От 26-ти март до 13 май.
4. От 14 май до 30-ти юни ( Среда на Времето.Тук Времето се "съшива". СледваНовото Слънце, на 1-ви юли, Джулая)
5. От 01 юли до 17 август
6. От 18 август до 4 октомври
7. От 5 октомври до 21 ноември !!!
Тук Времената на Небето и Земята се изравняват !
Защото 8 седмици на Небето х 42 дни = 336 дни и
7 периода по 48 дни на Земята = 336 дни.
8 х 42 = 336
7 х 48 = 336 !
Това се случва на 21 ноември, всяка година . 30 дни преди Игнажден.
Няма нищо случайно при Времето.
И то не може произволно да се променя, както правят в наши дни поповете.
Утре е 19.01. Богоявление !
И патриархът няма да хвърли кръста във водата !
Това е предателство спрямо Небето и Земята !
Лека вечер !
П.П. От Игнажден до 31 януари (Атанасовден) (СРЕДА на зимата) - 42 Небесни дни.
0т 1 февруари до 20 март (Първа Пролет) 48 Земни дни .
Атанасовден е Средата между Небето и Земята!
42 + 48 дни = 90 дни (прав ъгъл) един сезон ,разполовен от Атанасовден !


18.01.2017 г.
София                                                                                   ДодекаедърНяма коментари:

Публикуване на коментар