вторник, 25 август 2015 г.
                              Теория на Сътворението

                                                               Философски  размисли
            
                                                       (Продължението е налично от днес )           Предговор


              " Въ начало Богъ създаде небето и земята , А земята беше пуста и неустроена ; и  тъмнина беше върху бездната ; и Божия Духъ се движеше надъ водата . " Битие ( 1:1 )

              Всичкото започва от Нищото !
              Нищото е Предтеча  , Родител , Основа , Начало ! 
              То е невидимо количество , което , при достатъчно натрупвания , преминава в ново качество - става Нещото !
              В началото , Всичкото го нямало на света .
               Имало само Нищото . То било една голяма Нула (О).
              Знаем ,че Нулата изразява Нищото (и двете с "Н" ! ),или отсъствие на количество .
               В българският език Нула идва  от латинското NULLUS - Никой .
Английското - Zero ,както и френското ,а също и испанското - Cero , идват от италианската дума - Zefira ,която от своя страна идва от арабското -
 Safura  ( празен) ; SIFR  (нула ,нищо).
               Така както не може , с човешки сетива , да се види или усети днес Интернет световната мрежа , такова е и естеството на Нищото .
                Нищото = Интернет .
                Нищото = Информация .
                В древността са водени десетки и стотици хиляди философски спорове ,а после и религиозни - "Как може нищото да бъде нещо ?"
                 Днес този спор е безпредметен .
                 Когато Нулата , т.е.  Нищото , успяло "да създаде" нещо - оказало се ,че това била ТОЧКА !

                

                   0. - Нула с точка - това е Бог в Нищото . 
Били необходими 6 дни /Шест/и 66 минути , за да се превърне Точката ( Бог ) в Единица , в Начало ,в Сътворение .
                    Тези 6 библейски дни са ключът ,който свързва Всичкото и Нищото . 
                     През тях Бог създал Човека .
                     Така се родила пропорцията  1.666 !   1           / Единицата/ е Бог ,
   666    е Времето - SIFR ( араб. "Цифер", Цифра ) и от тук "Лу - ЦИФЕР" (Дявол)
 Десетичната точка  е символът на човека (граница и допирателна) между
                   Бог (1) и Дявол (666)
                

              ...  Когато човек успее да осъществи контакт и създаде канал за информация със Нищото , той става ПОСВЕТЕН .
                    Посвещението е първично !
                    То предхожда Просвещението !
                     Посветените обучават Просветители !  ...         

                        Увод .

              Имало едно Време , един Цар , на едно велико царство .
              Той бил мъдър , много мъдър , най - мъдрия цар !  
               Царството му било огромно , много огромно ,най - огромното царство на света . Просто не било възможно човек да опише какво притежавал великият цар . Той бил господар на всичко . 
               Но като казвам ,че бил господар на всичкото "Всичко" , не си мислете ,че не бил господар и на "Нищо - то". Властта му се простирала  и над всичкото "Нищо" . Просто Всичкото и Нищото били едно Цяло .
                Царят имал двама синове . Големият бил красив ,кротък и умен ,а малкият - красив ,силен и буен .
               Цялото царство живеело щастливо под ръководството на мъдрият цар , но времето летяло , минали доста години изпълнени с щастие , и лека полека царят остарял .
                Дошло време един от синовете му да наследи царството .
                Тогава възникнал неразрешим проблем - падало се на големия син да наследи баща си , но малкият бил толкова буен и непокорен ,че поискал трона за себе си .
                 Посърнал царят дълбоко разтревожен от случващото се .
                 Дълго умувал и накрая извикал двамата си сина при себе си .
             -  Извиках ви - казал царят -  за да ви кажа ,че еднакво обичам и двама ви , еднакво мисля за бъдещето и на двама ви , и понеже справедливостта е върховен закон в моето царство , реших да разделя "Всичкото" на две , така ,че всичко да бъде разделено огледално на две равни половини .
             - А , "Нищото"  ? - попитал големият син .
             - Аз "Нищото" го не ща ! - казал малкият ,изпреварвайки отговора на баща си.
             - Тогава Нищото няма да го деля и ще си остане Цяло - отвърнал царят .
             - Дай го на мен ? - поискал го големият син . Аз харесвам Нищото , то е много красиво и умно . Винаги ми е приятно сред него .
               Старият цар се замислил ,прокарал ръка през побелелите си коси и казал :
             - Няма да е справедлива делбата ,сине ! Бих ти завещал Нищото , защото знам ,че ти го харесваш не по-малко от Всичкото ,но това няма да е справедливо ! Ето защо Нищото ще остане за мен и след смъртта ми .
              Ще ти разреша ,обаче ти да се грижиш за него , да го поддържаш и разрастваш . То ще ви напомня , и на двамата , винаги за мен .
              Няколко дни по- късно старият цар починал ,синовете поделили великото царство ,както той им бил заръчал и ... приказката ЗАПОЧНАЛА.
            
              Така приказката вместо да завърши започнала отначало ...


              Глава I .

                            "  Неделя не е краят на седмицата ,
                              а Средата  между две седмици !"

        Пространство и Време .
              
              Пространството и Времето са несъвместими на пръв поглед .
              Как ги е съвместил Бог ,навярно само Той знае !
              Пространството е линейно ,а Времето има кръгов характер .Древните философи положили основите на философската наука са твърдели и записали ,че Времето е Кръг . Всъщност това е и едно от определенията за Време .
" Времето е Кръг!"
              И до ден днешен се приема за вярно това твърдение и всички уважаващи себе си преподаватели по Философия го цитират , преподавайки на студентите .
              Но така ли е в действителност ?
              Времето не е Кръг , защото Кръгът е Вечност  !
              Времето е огледално разсечен Кръг !
              Така , от въртеливо движение на Кръга , То (Движението ; Времето ) става вълнообразно .     

                 Единният Център на Кръга , се превръща в два Полуцентъра на два Полукръга !
                 Това е тайната на безкрая на Времето .
                 Долната полудъга е Нощ , а горната полудъга е Ден .
                 Двете полудъги разделят / сливат  Ин и Ян върху сферата .


                 

                 Когато Дъгата на Времето опише половин кръг , Времето (разбирай Слънцето ) излиза над Хоризонта и става "видимо" . 

              Синовете на великият мъдър цар са си поделили двете царства  - на Деня и на Нощта . 

              Човек винаги казва ,че Денят (Слънцето) започва от Изток ,но забравя да спомене ,че  Нощта също започва от Изток.

              Представете си , че кръговете на горната фигура са точки  .

              Ето така  :


              Когато до една единствена точка в безкрая , застане още една ,а после и още една ,последвани от други точки - се получава линия.

              Умалявам още :
                             
                                          

                                                                                                   Линия

              Плътността (Компресирането) на  много точки в редица (както в случая) - поражда Правата линия.
             Това е Линията на Времето .
              Определението за Линия би трябвало да бъде - Линията е компресия на безброй много точки . 
             В този сферичен свят , в който живеем , точките се превръщат във Кръг/Сфера , а Кръгът /Сферата се  разкъсва на Вълни .
             Точката е единствено неделима . 
              При еволюцията си точката преминава през  Кръга ,Окръжноста , Вълната .
             Вълните носят информация !
             По принцип носител на информацията е водата ,която образува вълни .
             Явно човекът е бил необходим на Бог за да насити другата стихия - Въздуха с вълни , т.е. с информация. Човекът това и прави . Съвременният свят е претрупал въздушното пространство с информация под формата на вълни (трептения)
             Има друг аспект породен от Компресирането на точките .
             В сферичният свят всичко е сферично - атоми , протони ,неутрони , молекули ,планети и т.н. Всички те се движат , по единствено възможният начин - като се въртят .
            Това се отнася и за графичните им проекции -точки и кръгове.
            Така стигаме до един парадокс : - точките които се движат в хаоса въртейки се ,след компресиране ,оформят Права , която ражда Посока .
По - точно две посоки (Нагоре и Надолу )(Наляво и Надясно )
            Така стигаме до друг основен символ в живота ни (или поне на християните) - Кръстът . Както и Правият Ъгъл .


               От гледна точка на прецизността на анализа , ще отбележа ,че Кръстът не е получен чрез кръстосване на две компресирани Прави , а от докосването ( сливането ) на два прави ъгъла .
               Това автоматично създава още два прави ъгъла в пространството .
               Нагледно ви показах логото на българския парламент : "Съединението прави силата ! " 
              Съединението върховете на два прави ъгъла удвоява правите ъгли и те стават 4 !


               Не е възможно Времето , което има кръгов характер , да се движи праволинейно . То се движи въртейки се , като скоростта на въртене го издига/снишава в Космоса .
               Единственият начин Времето да се движи ( относително ) праволинейно  е ,като Кръга се разсече на две огледални  половини .Безкрайността е рожба на две Полубезкрайности , всяка от които има две Полувремена !( Следва ... )
                 Светът  , в който живеем е огледален !
                  Огледалото превръща Единицата в Двойка ( Две единици),
Двойката в Четворка , Четворката в осмица .Това поражда делимостта на света на Половини ,Четвъртини , Осмини , Шестнадесетини и т.н.
                   Затова в Пророческите книги ,в Библията е записано, че нещата ще се случват " след време ,времена и половина време " .
                  В Музиката нотите също са разделени на ЦЯЛА НОТА , ПОЛОВИНА НОТА , ЧЕТВЪРТИНА , ОСМИНА ,ШЕСТТНАДЕСЕТИНА  и т.н.
                 Те определят по съответният начин и МУЗИКАЛНИТЕ ВРЕМЕНА .

                 В живота това деление се превръща в ИСТИНИ , ПОЛУИСТИНИ , МАНИПУЛАЦИИ ( четвърт истина ) ЛЪЖА ( осмина истина )

                 Тази структура на делене съответствува и на третият стадий от деленето на ембриона . (яйцеклетката се дели на две клетки , след това на четири , а след това - на осем .) Продължавайки да се развива структурата създава човешкото тяло и всичките му системи .
               


                        Две "огледални двойки" = сърце = любов = Бог ! Бог е Любов !
                                                                    Числото на Бог е 22 !
                         Четири "огледални " двойки - ДЕТЕЛИНА !


                                              Две огледални "А" стават Пясъчен Часовник .

                   Дори това което ви изглежда единично  - 
                            има двоен образ и същност !

                        Глава 2 .

                                                      Златното сечение

                                  ( във Времето и Пространството )


 Какво е Златно сечение ? 
         Терминът "златно сечение" е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за "идеалното човешко тяло".

               "Златното сечение" (или понякога се ползва "Златна среда") е геометрична формула, която идва от древните гърци, и композицията, следваща тези правила се нарича "хармонична". 

 Нека започнем с няколко думи за теорията. 
Формулата започва с правилен квадрат, маркиран в розово на илюстрация А. 
Сега разделяме основата на квадрата на две еднакви части. 
От точка x построяваме окръжност с радиус равен на отсечката от x до y. След това удължаваме основата на квадрата, докато се пресече с окръжността в точка z
Сега квадрата може да се трансформира в правоъгълник с отношение на страните 5:8. Отношението на A към C e същото, като отношението на B към A.
 Златното сечение  е число в математиката , което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката , така както цялото към по-голямата. То се отбелязва с гръцката буква  φ и има стойност приблизително равна на 1,618...
Как се проявява Златното сечение във Пространствено Времевия континиум ?


             "Коктейлът"  Пространство - Време  спазва универсалният принцип на златното сечение  . 
              Цялото е 8/8-ми . То се разделя в пропорция 5 части   Пространство и 3 части Време  .  Това означава ,че в Пространствено - Времевия Континиум има 4 точки отговарящи на изискването за Златно сечение . (фигурата горе)
               Вторият самоналагащ се извод е ,че Времето се движи с по-голяма скорост от разгръщащото се пространство . 3 части Време покриват 5 части Пространство .
               И така , 5 части Пространство : 3 части Време = 5:3 = 1 . 666 !
               Това число , 1 . 666 , крие в себе си тайната на света , защото то съдържа  символите на Бог - 1 (Единица) и  на Дявола - 666 ! 
              Десетичната точка между тях е символ на човека поставен да бъде граница и допирателна между Бог и Дявол . 
               Ако Пространството се удвои и същото се случи и с Времето , то частите Пространство ще станат 10 ,а частите Време = 6 . 
              Естествено - 10 : 6 = 1 .666 !
              Същото се получава ако величините на двете субстанции продължат да нарастват  ...  20 :12  ,
                         40 : 24 
                          80 : 48  и т.н. 
       Всички тези пропорции са = 1 . 666 !
                Тъй като Цялото е 8/8-ми ,което е посочено още от древните философи , които в далечният Изток са измислили шаха ,то полетата на тази игра са 8 /8-ми , т.е. има 8 реда по 8 полета  , или общо 64 полета . 
                 Половината са черни , половината - бели .
                 Обръщам ви внимание ,че горната пропорция 40 : 24 е всъщност пропорцията на шахматното поле , т.к. 40 +24 = 64 !
                  Това означава едно единствено нещо : - Шахът има 40 полета Пространство и 24 полета Време ! Те са в пропорция 5:3 и са в Златно сечение .
                  40 представлява пет 8-ци ,а 24 са три 8-ци . Те изграждат Цялото от 8/8-ми .,т.е. от 40+24=64 -колкото са полетата на шаха. 

                   Трябва да отбележа ,че числото 40 се свързва със Смъртта (Вечността) , а 24  са часовете на Времето (Денонощие) . 
                   Така ,че на шахматното поле Вечността : Живота са в пропорция 5 : 3  = 1.666 !
                    Това се отнася и за Пространството и Времето .Те също са 5:3 = 1.666 !             
  Дори единиците за Пространство - 1 метър и за Време - 1 минута са в тази зависимост .
                1метър : 1 минута = 100см : 60 сек.= 1.666 !

           Само по себе си Цялото Пространство е = 10 части 
          ( 5 + 5 бинарни половини ) .
                Само по себе си Цялото Време е разделено на 6 части
         ( 3 + 3 ) 
               Това е така защото Света е разполовен и е бинарен  ( Удвоен)
               Това е и големият смисъл на логото "Съединението прави силата".
                За да се реализира , т.е. да се материализира една Идея в Пространствено - Времевия континиум ( ПВК) е необходимо 3 части Време да се разпрострат  и да покрият 5 части Пространство !
                 Пространството се "отваря' , т.е.  се създава -  поражда се , когато има ъглово отклонение от посоката на движение на Времето .
                 нагледно стрелката на часовника показва как се "ражда' Пространството .- за 60 минути се "ражда " Кръг от 360 градуса Пространство.,т.е. стрелката прекосява всички сектори на циферблата.
                 По аналогичен начин Луната "отваря" Пространството на Зодиака , което като всичко на този свят е Кръг .
                 Точката е Теза .
                О  Кръгът е Антитеза .
                     Вълната е Синтеза .


                                
                                      Извън традиционната китайска символика на знака ОМ , всъщност вие можете да различите 3-те степени на еволюция на вибрацията - Точка (най-горе) ,
 Кръг (в средата) , Вълна (най-долу).  
Знакът ОМ е знакът на Триединното сливане на Всичко във всичко  !
  Точката се превръща в Кръг 1
  Кръгът се превръща във Вълна!
           Точка - Кръг - Вълна  ,
           Точка -Кръг - Вълна  ...
  Това е Триединството на живота , в рамките на ПВК ( Пространствено - Времевия континиум )
           Пространството е Кръг / Сфера  . Има 360 градуса .
           На шахматната дъска Всичкото е представено обаче , като 64 полета .
           40 са полетата на Пространството , 24 са полетата на Времето .
           360 градуса  : 40 = 9 части от кръга са за Пространството . (  9 са и простите числа .)
           360 градуса : 24  = 15 части (Индикт ) са на Времето  .
           15 части Време + 9 части Пространство   = 24 части ( часа) Денонощие !
           15 части Време : 9 части Пространство = 1 . 666 !!!

             Представете си един Куб . Кубът има 6 страни . ( 2 пъти х 3 )
             Всяка страна е шахматна дъска с 64 полета .            
             6 страни на куба х 64 полета шах = 384 полета има Куба .
             от които :
                            - 40 полета Пространство х 6 страни на Куба = 240 полета Пространство .
                            - 24 полета Време  х 6 страни на Куба             = 144 полета Време .
                                   240 + 144 = 384 полета върху шахматния Куб .
                       Това би трябвало да е Всичкото което се намира във ПВК ( пространствено-времевия континиум)
                        Защо тогава годината има 366 дни (високосна ) ?
                        Къде "изчезват " 18 дни ( 2 х 9 ) ?
                        Как се "крие" Време ?

                   ( следва продължение )
    понеделник, 24 август 2015 г.

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 
Кирилицата - не славянска, а българска азбука, създадена по българско нареждане!
Много често ние чуваме какви ли не небивалици за произхода на кирилицата. Много често тя бива наричана славянска... Но в старобългарската книжнина е запазен произходът на тази азбука, а тази "славянска" азбука, се използва от Таджики, Молдовци, Казахи, Узбеки, Киргизи и други народи... Какви славяни са те, и защо тогава ползват уж славянската азбука, която не се позлва в чистославянските Чехия, Словакия и Полша, на чиито територии(не само), са живеели древните славяни. На тези и други въпроси умишлено не се дава отговор, но той съществува... Кирилицата е преработен вариянт на глаголицата, създаден от Климент Охридски, по заповед на Симеон I, за нуждите на българската държава. Универсалната роля на българите като разпространители на цивилизация я разпространява, също така яростно, както преди половин век бе популяризирала глаголицата(която остава държавна азбука в Босна и Хърватия векове наред). Поради универсолността си Кирилицата успява да се наложи и над много далечни за нас народи. Въпреки това, тя графично изменя своят вид, и звуково съкращава някой от глаголическите букви. По този начин тя се доближава до азбука за масова употреба, каквато е била по нуждите на Симеон.

/На снимката в дясно - Похвално Слово за Симеон - 10 век, анонимен автор - Похвалното слово коствено ни разкрива за събитията около създаването на глаголицата/
Текстът гласи:
ПОХВАЛА ЗА ЦАР СИМЕОН

Великият между (царете цар Симеон),
възжаждал със желание пресилно —
той, мощният владетел, — да открие
познанията,
скрити в дълбината
на тез труднодостъпни книги
и в мислите на многомъдрия Василий,
заповяда на мене, немъдрия по знание,
да променя речта във друга форма,
но да запазя смисъла на мислите му.


Тях, сякаш и пчела трудолюбива
от всеки цвят отделен на Писанието,
събрал ги като във едничка пита,
излива ги, подобно на мед сладък
от своите уста пред първенците,
за да настави умовете техни.

Нов Птолемей като им се представи,
но не по вяра - по желание най-вече,
и поради сбирката от всички
божествени и многоценни книги,
с които, своите палати преизпълнил,
той си създаде вечна памет.

Отплатата на паметта за да получи,
то нека и душата му христолюбива
да има за възмездие венците
на мъжете святи и блажени
в непреходния век на вековете. 
От похвалното слово, научаваме че Симеон желаел да придаде друга форма на словата, но да запази смисъла. Както вече знаем всички църквовни книги са били окончателно преведени на глаголиза през края на управлението на Борис-Михаил, което означава че Симеон е българският държавник дал пряка заповед за създаването на кирилацаа. Любопитни са също така апликациите по страницата от краткото слово,  както и богата образност на средновековният български писател. Разбира се, вижда се и християнското влияние, което се впива из основите на българският мироглед.
Век по-късно Димитри Хоманиан, пише в творбата си "Кратко житие на Климент Охридски", следното важно утночнение за кирилицата, като започва разказът си за светецът така:
Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи... Те със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.Преподобният мъж водел произхода си оттам. Той още от майчината си утроба бил избран от бога и още като дете обикнал богоугодния начин на живот. Пръв заедно с божествения Наум, Ангеларий и Горазд усърдно изучил Свещеното Писание, преведено с бо­жествено съдействие на тукашния български диалект от Ки­рил, истински богомъдър и равноапостолен отец, и отначало още бил с Методий, известния учител на мизийския народ на благочестие и православна вяра.
По-нататък Хоматиан стига до важният за темата негов цитат, който гласи следното:
Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил. С тях на­писал цялото боговдъхновено Писание, похвални слова, жития на свети мъченици и преподобни и свещени песни, на които с усърдие научил по-способните си ученици, а достойните от тях издигнал до свещенически сан. Така чрез собственото си усърдие превърнал варварския и див народ в свет народ, като извършил апостолско дело, и заради това бил удостоен с апостолска благодат.
Изводите от текста са:
  • Светецът е по произход Българин, а Българите са "завзели" всички съседни области след като преминали Дунава. Това е важно и поредното известие за българското пристигане на балканите.
  • Климент Охрдиски се явява изпълнител на Симеоновата заповед както се вижда от двата посочени средновековни извора
  • Кирилицата се явява директен дериват от глаголицата, но сравнение с нея, много повече от Кирилическите букви са гръцки, което все пак показва едно заместване на старите български руни интерпретирани в глаголицата, със гръцки знаци
  • Името Кирилица вероятно произхожда от благодарност и посвещение на новата азбука към Свети Кирил Философ. Това обаче е само догатка, тъй като извор който да го посочва няма, а и не е представена друга теория по отношение на името "Кирилица"
Веднага след нейното създаване, кирилицата се налага, сред българите. Любопитни са две надгробни плочи на видни българи от времето на симеон. Голямото изображение, е на надгробната плоча на Чъргубиля(Ичиргу Боила), Мостич, български боляр, от поколението което никога не е живяло в славните езически времена... текстът изпиан на него гласи:
"Тук почива Мостич, който бе чъргубиля при цар Симеон и при цар Петър. А на осемдесет години, като остави чъргубилството и всичкото си имущество, стана монах и така свърши своя живот."
Тя е уникална, като един от запазените старобългарски надписи, продължаващ българската традиция за пусане върху каменни колони, но вече със кирилица, а не с руническо писмо, или гръцки букви. За пръв път се появява и мотивът за отдаването на имуществото и замонашаването, който никога не са били типични за българският народ.
Втората плочка е на българин, на име Тудор(име навлязло с Християнството), и гласи:
"Гроб съм на Тудора, раба Божия. От този камък (са) ... лакти до стената."
Подобни надгробни плочи, и надписи на смесен кирилицо-глаголически шрифт са намерени и в Муртфатлар, Румъния, както и на други места из България. Изследвайки епохата, можем да заявим че това е било време на борба между цивилизации и епохи - Глаголическият дериват на българското руническо писмо, срещу нововъведената Кирилица, със графични знаци подобни на гръцките. Тази борба е предварително решена от факта че държавата власт залага на кирилицата, но продължава чак до края на първата дунавско-българска държава.
/Сравнителна таблица между глаголическата азбука и кирилицата/

Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!  

събота, 1 август 2015 г.

       Космическа ли е българската шевица?


       
                                 Kак и защо в нея е закодирано древното знание за света и историята на народа ни
                                                                                                       Пенка Исаева
 
Погледне ли човек някоя българска везба, веднага усеща красотата и хармонията й. Изследователите твърдят, че тя представлява знаци и символи, в които е закодирано невероятно послание и в него българката е вложила любовта си към дома и природата. Тези древни рисунки се шиели за здраве, любов, плодородие, благоденствие. Символизирали хармонията в света и човешкото поведение, пазели, лекували и криели тайни. Предавали се от майка на дъщеря и така се съхранили хилядолетия наред. Те идват според учените и археолозите от бронзовата епоха на Тракия, а много от мотивите за украса на ризи и елечета крият произхода си дори в далечната медно-каменна епоха. Защо да се чудим тогава, че тук, в България, всичко ни е мило и родно!
   Носиите на старите българи
Какво са били те за своите създатели?
В света на българите от минали времена дрехата е свята така, както са свети домашният олтар, огнището, земята. Носията е била вид документ за самоличност. По отличителните й белези се разбирало от коя област е човекът, от кой род е, дали е семеен или не, материалното му състояние.
Херодот описва шарените ямурлуци на траките (връхните им дрехи), наричани зейри. Те са дълги до глезените, изработени от дебел вълнен плат, украсен с единични или двойни цветни ивици. Други връхни дрехи, споменати от Овидий и носени от гетите в Мизия, са кожусите, които обличали и мъжете, и жените.
Основният цвят на везаните изделия - червеният - за българите символизирал майчината кръв и продължението на живота, пазел от "лоши очи" и уроки.
Белият цвят изразявал чистотата, нетленността, неопетнената младост и божествената светлина.
Зеленият - вечно възраждащия се живот и дървото на живота.
Златният - благоденствието, слънцето, огъня и светлината.
Българската бродерия се изпълнява основно с бод кръстче (Х).
Знакът Х
 
 С него се отбелязва римската цифра 10, знак е за умножение или променлива величина в алгебрата, неизвестен или безименен фактор (мистър Х). Х се асоциира с женските признаци, защото двете женски хромозоми имат Х-образна форма. Знакът Х, също като преграда, говори, че само човекът е способен да преодолее препятствието както в земен, така и в духовен план. Да се постави кръст на нещо означава да се спре някакво действие, да се завърши едно дело.
Знакът Х обединява алфата и омегата (началото и края) в един символ, който означава първата буква от името на Христос, а в него са кодирани думите на Исус: "Аз съм алфата и омегата", "Аз съм Пътят".
Знакът показва по какъв начин трябва да се развива човек, за да постигне съвършенство.
Свастика и сувастика
От най-дълбока древност нашите деди са изповядвали култа към Слънцето и светлината, чийто символ е свастиката, съдържащ в себе си също така познание за Вселената. Надали ще се намери друг народ, при който свещеният знак да е втъкан до такава степен в бита и философията му. От ранния неолит през последните 10 000 години прадедите ни са го изобразявали върху всички възможни материали - камък, глина, дърво, тъкан и др., за да достигне до нас, извезан върху традиционните ризи и носии.
Думата свастика произлиза от санскрит - су асти, и означава буквално "Да бъде добро", своего рода пожелание за благополучие, благосъстояние и щастие, а думата щастие е твърде близка по звучене до суасти. Сред народа символът е познат като колото, кръстатката или просто Слънце, в руския език свастиката е коловрат - въртенето на Слънцето. В зависимост от посоката на въртене (на пречупените краища на кръста) в посока на часовниковата стрелка се нарича свастика (дясно), а в обратната - сувастика (ляво). Те заедно символизират единството между противоположностите, от които се ражда животът.
Елбетицата
Името идва от  елем-бехт, т.е. първи-осем или осемте посоки на света, което на старобългарски е роджета. Орнаментът се среща масово в българското везмо и му е толкова присъщ, че се вписва в него от хилядолетия. Елбетицата символизира хармонията в света и в човешкото поведение. Осемте посоки на света се съединяват в един общ стабилен център, а коренът идва от първобългарската традиция, където се среща титлата "багатур", олицетворяваща българската мощ. Съчетанието от кръст и знака ипсилон доказва прабългарския произход на тези орнаменти.
Освен това в елбетицата е заложен календарен смисъл. Двойният кръст показва Закона за отчитане на времето - познат на древните българи и запазен като свещен символ. Двойният кръст обикновено е бил поставян в кръг, което означава, че е имало народ, който е можел да следи положението на Слънцето и Небето. Това са и осемте главни празника през годината, съвпадащи с 8-те позиции от движението на Слънцето.
В някои варианти на орнамента персонифицирането на сезоните се вижда много ясно. Символът е наричан в различни краища на българското землище според това на какво ги оприличават хората - "колото", "грошанката", "трапезата", "голямото коло", "зелената нишка", "ябълките".
Двойният кръст е основен символ в православното християнството, като се използва паралелно с традиционния кръст. В почти всяка църква по стенописите се намират изображения на двойния кръст, като той често се извезва по свещеническите и патриаршески дрехи. Използването на двойния кръст в християнството показва връзките му с неговите първоизточници, намиращи се в езическата митология, в месопотамската и зороастрийска астрономия.
Пентаграма
Когато е "права", изразява същността на идеалния човек, чийто разум владее всички страсти и те се намират в единство и хармония. А когато е "обърната", показва заблудената душа, подчинена на стихийните качества и на материалното. Такава душа се намира във властта на дявола, затова е сатанински символ.
Защо робът не може да учи?
Защото е в четворката, в ограждението, в квадрата, във и под законите, които го притискат и управляват. Петицата (пентаграмът) е разширението на квадрата и възможността за изход от робството чрез учене. Петицата е числото на ученика и води до шестицата, символизираща Давидовата звезда.
Космическата костенурка
е наречена още плетеница "Дълголетие", "Мистичен възел" или "Възел на щастието". Среща се в Тибет, Китай, Монголия, Корея, Средна Азия, във Волжка България, в Дунавска България и навсякъде, където се е разселвал българският народ. Има я като стилизиран орнамент по най-различни български предмети, шевици на дрехи и покъщнина.
Плетеницата е стилизирано изображение на костенурка с диференцирани тяло и крайници. Костенурката символизира дълголетието и мъдростта и често се използва като знак за вечност. Древните българи са имали космогоничната представа, че Земята се крепи върху корубата на гигантска костенурка; и когато тя се размърдва, се получавали земетресенията.
Според народните поверия костенурката живее повече от 500 години и от това става мъдра и всезнаеща, познава билките и магиите. Единствено тя знае къде расте билката разковниче, която имала способността да отваря всичко заключено. Космическата костенурка се отъждествява с мандалата (мистична карта на Вселената) и подобно на нея указва световните посоки. Нумерологично изразява числото 9, свещено за древните българи (8-те световни посоки и центърът, 9-те основни планети в Слънчевата система и 9-те месеца преди раждането на човека). Небесната костенурка или Символ на безкрайността се изобразява като 3 преплетени осмици и древните са го носили като защитен талисман против беди и нещастия.
Стилизираното изображение на костенурката в орнаментите на нашите шевици е ромб с върхове по посоките на света и със залепени два триъгълника отстрани. Неговите производни триъгълници представляват различните видове МАКАЗ - голям, малък, двоен, троен, канатица. Този знак се изобразява с два допрени с върховете си триъгълника - завъртените наобратно половинки на ромба.
Допирането на двата триъгълника е съприкосновение, начало на контакта, т.е. годеж. Когато двата триъгълника са допрени с широките си страни, символизират сродство, сродяване или бабица (гърбица). На български думата маказ означава разклонение, а на турски - ножица.
 
Дървото на живота
е знак за дългия исторически път, извървян от древния ни народ. Със своята изправеност и насоченост нагоре принадлежи към символите на вертикалността. Дървото олицетворява цикличния характер на космическата еволюция - живот, смърт - чрез раззеленяването и окапването на листата всяка година. Корените му са населени с дребни подземни животинки, в клоните и над короната се подслоняват и летят птици - по този начин дървото свързва земния и небесния живот.
Короната олицетворява небосвода с неговите реални и свръхестествени обитатели. Стволът разделя небето от Земята и съответства на средния, земния, човешкия свят. Корените символизират долния, подземния свят. То може да се интерпретира като път към света на небесните богове или подземните зли сили.
Петлето
В митологията петелът е слънчев символ, защото възвестява настъпването на новия ден. И днес хората казват "петляно време", "по първи петли", когато отбелязват началото на деня. Според традиционните представи времето от залез слънце до първи петли е тази част от денонощието, когато се появяват караконджули, вампири, таласъми и други митологични персонажи. С пропяването на петел те загубват своята сила. Предпазната му функция личи от редица заклинания, с които баячката гони болестта в "пусти гори, дето петел не пее".
Петелът е многозначен символ. Той олицетворява мъжкото начало и оплодителната способност, както и женското възпроизвеждащо начало. Така петелът е ярък символ на потенция, включва се в сватбените ритуали и изразява тяхната основна идея.
 Източен слънчев символ
  Казанлъшка бродерия
Двоен кръст - символ на елбетицата
Самоковска шевица с макази и елбетица
Трънска елбетица-детелини
Възелът на щастието - плетеница на космическата костенурка
Чепеларско сватбарско везмо - петлета и дървото на живота
Смолянско младежко облекло
Родопска женска дреха
 Шопски литак със златна украса
Свищовска носия
Кюстендилски официален тоалет от миналия век
Варненски фолклор
 

ИЛЮМИНАТСКИ СИМВОЛИЗЪМ:


        ИЛЮМИНАТСКИ                  СИМВОЛИЗЪМ:             ТРИЪГЪЛНИК,                        ПИРАМИДА 

                      И 

     ВРЪЗКАТА  ИМ СЪС    

             СЛЪНЦЕТО


Бащата на аналитичната психология Карл Юнг веднъж каза за символите, че тяхната цел е:
да придадат смисъл на човешкия живот
Широко използвани в съвременната медийна сфера, триъгълникът и пирамидата са два ключови символа в окултния свят на Илюминатите. Техният символизъм е свързан с дълбоките им връзки с мистичните училища на Бабилон и Египет и заслужава подробен анализ, за да придобием по-добра предствата за значението и взаимовръзките им с останалите елементи на Луциферианствово, и култът към Слънчевия Бог.
jay-z-diamond-sign
Символът на триъгълника обикновено има много по-дълбоко и езотерично значение, отколкото това, което хората му приписват на обикновена геометрична фигура. Неговият символизъм е от духовно значение. В Християнството триъгълникът представлява Светата Троица: Бог ОтецБог Син и Бог Свети ДухДревните египтяни вярвали, че правоъгълнияттриъгълник изобразявал тяхната форма на Троицата,където хипотенузата е богът дете Хор, горната страна е свещената женска богиня Изидаа основата е  мъжкият бог ОзирисТази концепция не е била широко позната преди гръцкият математик Питагор да се запознае с мистицизма на Египет и да въведе въпросната символика в геометрията. Той дори стига дотам да създаде едно от първите училища на мистерия (религиозна секта), в което да практикувасвоята философияматематика, както и основните на езотеричните принципи. Всички тези знания са използвани и до ден днешен от окултисти, тайни общества, масони и Илюминати.
За да се разбере защо всички фактори са от значение, трябва да се запознаем детайлно с ценностната система на окултизмаИзследователят Марти Лиидс е написал няколко книги за математиката и универсалният език, на който природата общува с насТой смята, чесъществуват няколко езика, които са свещени и са базирани на древните символипосредством математиката. Аргументите, които привежда в поодкрепа на своята теза, са интересни и си струва да бъдат проучени. Тук ще се спрем само върху най-основното.
Трите страни на триъгълника симвволизират числото 3 – концепция, която е използвана вгематрията (Древношумерска/юдейска нумерологична практиката, при която буквите и думите получават числени стойности)Числото 3 представлява духовния свят (или Небесата), докато числото 4 –  физическия свят (материалният, триизмерен свят, който познаваме). Числото 3 ебожественопоказващо съединебието на мъжкото и женско начало, което създават третасъщностТова е и числото на сътворението и на активният принцип.
Triangle-Magic-Mason
Друга символика, кояро трябва да се отбележи е, че изправеният триъгълник сочи към небето, докато обърнатият – надолу към Ада и съответно се използва в сатанинството подобно на обърнатата пентаграма, като отрицание на естествения Божествен ред.
Като пример за употребата на свимволиката на числата 3 и 4 можем да посочим небеизвестния Масонски компас и квадрат. В Масонството триъгълника е символ на висшата сила, а буквата G в средата означава ‘Grand Creator’ или Върховен Създател (бел. ред. има различни тълкувания на значението на буквата, като някои предполагат, че означава ‘Geometry’ или Геометря като свещеният език на природата и Вселената). Мистрията използванa в масонския символика също е триъгълна и посветените в 32-ата степен са изобразявани с триъгълник. Символите могат да бъдат обяснени с двойствеността на човешката цел в живота. Компас символизира духовния свят, или душата ни и затова е изобразен отгоре на квадрата (материялния свят) и по този начин обуславя важността на духовността над материята.
mason-square-compass-255x300
При сбор на числата 3 и 4 получваме 7 – мистично число, представляващо връзката на човека с божественото (бел. ред. още от древността това число е смятано за ‘щастливо’, ‘завършено’ и ‘божествено’). Същевременно наблюдаваме, че буквата „G“, изобразявана в центъра между компаса и квадрата, е седмата буква от азбуката . Числото 7 се появява по много начини в света около нас – в броя на дните на седмицата, броя на смъртните грехове, нива на ада, цветове на дъгата, дни за Сътворението на света, хиндуистки чакри, будистки стъпки и музикални ноти (и това са само някои от примерите). Официално фигурата на Масонския компас и квадрат символизира затворена система, изградена на доверие и лоялност, но същто така е символ на слънцето, защото компаса намеква за просветление чрез себереализация. Както Джереми Харууд отбелязва:
Компасите са най-известните символи на истина и лоялност в Масонството. Смята се, че докато Светият Закон осветява дълга на Масона към Върховното Същество и квадратът илюстрира задълженията му към Неговите колеги масони и към обществото, пергелът осигурява допълнителното прозрение, необходимо за разбирането на изпълнението на задълженията му – да обуздава страстите си  и да държи желанията си в граници.
Изправеният триъгълник символизира Слънчевата енергия, или в Древногръцката традиция – елемента на огъня. Древните божества, които са били свързавани със Слънцето, са придобивали символиката на сила и мощ (Арес и Атина от Гръцките и Хор, Ра, Изида от Египетските божества). Асоциацията между сила и слънце в крайна сметка намира своя израз в символа на мъжката власт. Това е уместно, тъй като патриархалните общества се характеризират с войни, първосигнални желания, агресия и моментни изблици. Асоцията на богинята на Луната е с обърнатия триъгълник; но за това – след малко.
Когато изследваме корените на вещерството (Witchcraft) или както името означава – „учението на мъдрите“, забелязваме, че изправения триъгълник е символ на просветен 2ра степен; при поздрав този символ се следва с ръката от едната до другата гърда, след това и до устата и обратно до първата гърда. От друга страна, при просветените 1-ва степен поздравът е на обърнат триъгълник, където се посочват  гърда-гърда-гениталии-гърда. Принципът, на който се изгражда и затваря този триъгълник, е в почитането на женската тройна богиня – нехристиянската версия на Троицата. Това се смята, че е в основата на върховната Египетската троица на Изида-Озирис-Хор, и Гръцката троица Артемида-Селена-Хеката. Тази концепция намира широко приложение в окултните традиции и празници:
Важно е да се разбере, че са връзките са направени и съществуват, за да създават кръгговрат в ритуалния модел на празниците. Този ритуален модел е преди всичко се свързан с астрологията и Паганизма. Вярва се, че Семирамида (или което и да е провление на богинята) преминава през циклите на живот отново и отново. Поради това е изобразявана чрез три различни форми и е смятана за Тройна Богиня. Тези три форми са: Девицата (Богинята на Плодородието), Майката Земя (или само Майката) и Старицата. Тези форми са свърани с фазите на Луната, което е и причината за понятия като Лунната Богиня.
Triple-Goddess-statue
След като триъгълника е обвързан с числото 3 и почитане на Слънцето, в Алхимията и древните мистични училища то е изобразявано посредством точка във вътрешността на кръг. Много корпоративни логота използват този модел:
ciaDole-logo-largeTarget-logo
От друга страна, кръгът с точка в центъра е също символ на змията, поглъщаща опашката си – символила позната от древен Вавилон за бога на слънцето Ра:
Serpent-Eating-Tail-300x298
Този символ съответства на мъжките характеристики и на елемента сяра (който от своя страна е свързван с огъня и слънцето) и божествената искра на човека.
Една от причините, които виждаме елементи на слънцето и слънчевото поклонение толкова често, е защото някои от най-древните мистични школи, чиито модели Илюминатите следват, вярват, че са получили знанията си от Атлантида. Жителите на Атлантида са били поклонници на слънцето и имали слънчево божество, което олицетворявало младостта и дългите му златни коси, символизирали слънчевите лъчи. Това слънчево божество бивало принасяно в жертва, за да се покаже, че злото съществува в света, но после възкръсвало в олицетворение на силата на човека над физическите ограничения. У Манли Хал откриваме следното описание:
Символизира у тези култури като начин човек да преодолее своята нисша природа, да обуздае желанията си и да даде израз на по-високата страна на личността си. Мистичните Учения бяха създадени с цел подпомагане на борещото се човешкото същество да пробуди духовните си сили
Връщайки се на слънчевия символизъм, нека разгледаме Черното Слънце (познато и като Тъмното Слънце) – символ широко употрябван в окултните общества:
black-sun-wewelsburg-nazi
Черното Слънце се счита за първия етап на „Великото Дело“ или „Magnum Opus“, който е в основата на плана за алхимичния процес на създаването на философския камък. Теорията за създаването на този камък е свързана с идеята, че от нищо може да се сътвори нещо материално или по-популярното – превръщането на оловото в злато. Исак Нютон успява да формулира своите Закони за Движението, математически анализи, Теория на Гравитацията и законите на светлината. По ирония на съдбата, Нютон се противопоставя на възприемането на естествения свят по механичен начин, въпреки че неговата физика механизира функции като движението на планетите. Самият той уточнява, че единствено Бог е в състояние да приведе в движение планетите. Ироничното в случая е, че самият Нютон поставя началото на доста конспиративни теории със задълбочените си опити за намирането на връзки между Библейските предсказания и реални събития. Той пресмята, че Апокалипсисът няма да се случи преди 2060 въз основа на написаното в Книга на пророк Данаил:
Всичко може да приключи по-късно, но не виждам причина това да стане по-рано. Това уточнение не е за да се заключи с точност кога ще настъпи това време, а за да се сложи край на епидемията от езотерици, твърдящи, че могат да предсказват точната дата на престоящите събития и всяващи хаос и съмнения в душите на хората относно Свещените текстове с грешните си пророчества.
Исак Нютон
Newton-Occult
Окултистите на времето са били алхимици и философският камък е всъщност опит да се постигне безсмъртие; (или първият подтик на човечеството към трансхуманизма, чрез достигане на просветление и преминаване в нова епоха на разума). Символът на Черното Слънце е широко застъпен в модерната поп култура и може да бъде открит в множество популярни хитове, като например този на Саундгардън – Слънце в Черна Дупка.
Нацистите също използват този символ в замъка Вевелсбург, но той не трябва да бъде бъркан с по-популярната свастика, която също е символ за слънцето. Свастиката представлява кръст в движение с леко сияние в краищата. Ако се движи по часовниковата стрелка е символ на мъжката сила; обратно – на женската сила. В идеологията на Хитлер свастиката се движи обратно на часовниковата стрелка.
nazi8
Преследването на вечна младост и безсмъртие е издигнато в култ в модерното общество; наблюдаваме цели индустрии, посветени на това, като медицината (пластичната хирургия), козметиката, модата. Развлекателната индустрия помага в установянето на тези ценности сред младите хора чрез систематичното им налагане посредством музика, филми и телевизия. Тези елементи бяха посочени още миналия век от Алистър Кроули като въвеждане на новата Ера на Хор, който нов период ще се концентрира върху почитане на детето-бог обожествяване на и младостта. Подробности за личността на Кроули и приносът му към развлекателната индустрия и философията на Илюминатите може да прочетете в поста: Алистър Кроули: История, Връзки с Елита и Наследство.
Разглеждайки сомволиката на триъгълника, не можем да пропуснем обърнатия триъгълник и неговото значение за окултните общества. Сатанинските символи често са само инверсии на „обичайния“ символ (като обърнатия кръст), но тук  виждаме, че обърнат триъгълник е символ на женската Лунна богиня. В древна Гърция е символ на елемента вода, който е свързван с женката сексуалност, която е по-променлива от мъжката, и се нуждае от ‘разработване’ преди да разкрие пълния си потенциал за разлика от мъжката сексуална енергия, която е по-слънчева по природа, защото може да се ‘възпламенява’ бързо. Обърнатият триъгълник символизира утробата докато изправеният – еректиралия фалос. Гностицизмът учи, че:
Очевидно е, че когато мъж Δ и жена  ▼ се обединят, резултатът е един и същ символ: ✡. Ето защо всички религии имат целомъдрието като първо изискване, за да се встъпи през Daleth. За да се посвети в дадена религия и да започне да се посвети на нейните учения, човек дава обети. Във всяка религия един от основните обети е да не се пилее сексуална енергия. В будизма дори практикуващите миряни приемат обета за спиране на безразборни сексуални практики. В Тибет думата за ‘врата’  (sgo, която прилича на Daleth) също е първата буква за яйца и тестиси.
Gnostic-Triangles
Числото 3 символизира плодородния съюз межу мъжкото и женското начало. Първа и втора полярност се съединяват, за да създадат трета същност.
Чрез разширяване на концепцията за плодородието и раждането, три е и числото на проявлението, на манифестацията на нещо в материалния свят. То индикира творческа сила, движеща енергия, решаването на конфликта на дуалността, растеж и развитие. Желания, дребни нещастия, вещици и още много други неща идват или се случват в тройки.
Триъгълниците могат да бъдат изобразени в различни посоки, за да символизират обединението на мъжкото и женското, който е също съюз на духовното и физическото в окултните традиции. Това е Херметичен принцип познат като „Както горе, така и долу“, който показва, че решенията, взети в една реалност ще имат ефект в друга. Този принцип стана особено популярен последното десетилетие с концепциятя за кармата и множество самоучители, утвърждаващи положителния мисловен процес.
eliphas levi baphomet talisman carl kellner
Хексаграмата представлява два съединени триъгълника, създавайки Звездата на Давид и Печат на Соломон (използван като магически символ за контрол на свръхестествени същества). Когато се говори за магия, окултистите вярват, че дори един триъгълник може да се използва като метод за призоваване на духове. Магьосникъът стои вътре в кръга, докато призованият духът е в триъгълника по време на ритуала, за да се позволи на демоните да преминат през подземния свят и да се появяват в рамките на триъгълника. Ето примерно оформление на един магически ритуал , което показва, повечето от това, което знаем дотук: налице е символът на змията, поглъщаща опашката си, изправени и обърнати пентаграми, тригълник и  Печата на Соломон.
Magic-Circle-Triangle-Seal-of-Solomon
Хексаграмата също символизира единството и равновесието на всичко съществуващо, където изправеният триъгълник представлява елементите въздух и огън, а обърнатият – земя и вода.
Five-Elements
Естествено, триъгълникът има същото символно значение като триизмерната си версия; пирамидата. В своята триизмерна форма е предназначен да символизира оста на света, с най-високата точка, представляваща просветлението, или най-високата степен, което човек може да достигне. Този символ присътва на Американския долар като водещата световна валута.
Щатският долар има Великия Печат на обратната си страна – е създаден от Pierre-Eugene du Simitiere през 1776 г и включва също  латинската фраза E Pluribus Unum („От многото, единствен“). Пиер е бил член на Американското Философско Общество заедно с Бенджамин Франклин. Към това пбщество са принадлежали много от американските основатели, като всички поддържали идеята за ситема, изградена на основата на свобода, равенство и справедливост за всички.
Great-Seal
Пирамидата е обект на изследване от Дейвид Айк много други конспиративни теорици, които я посочват като символ на структурата на властта в съвременното общество.
Pyramid-of-Manipulation
Властта е винаги концентрирана в горната част и движейки се надолу по пирамидалната структура бива разпределяна на малки секции. По подобен модел са построени корпоративните и военните структури, където всяко следващо ниво над това, на което се намираме, въплащава и разполага с по-голяма степен на власт. Друг пример за пирамидална структура е Вавилонската кула, което създава доста интересна аналогия.
Great-Seal-Tower-of-Babel
Символиката зад пирамидата и триъгълника е широко употребявана в съвременната развлекателната индустрия. Би било трудно да посочим музикален клип или филм без наличието на един от двата символа.
Може би най-влиятелните личности в музикалния бизнес, често демонстриращи триъгълния символ, е Джей Зи и съпругата му Бейонсе.
IlluminatiWatcherDotCom-Beyonce-All-Seeing-Eye-Triangle
Въпреки твърдението му, че това е всъщност четиристранен диамант, изобразяващ звукозапсната му компания Roc-a-Fella (бел.ред. приликата с всеизвестната Илюминатска фамилия Rockefeller е умишлена, както самият Джей Зи посочва нееднократно и се дължи на ‘огромного му ‘уважение към Дейвид Рокфелер’), е повече от очевидно, че това е просто начин да засвидетелства предаността си към ‘правилните’ хора. Неизненадващо откриваме същата символика при протежето му Риана:
Rihanna-Illuminati-eye-triangleRihanna-Umbrella-Triangle
Един и същи символ – много изпълнители:
IlluminatiWatcherDotCom-Drake-triangle-pyramidIlluminatiWatcherDotCom-Pete-Wentz-fall-out-boy-triangle-pyramidIlluminatiWatcherDotCom-Katy-Perry-Dark-Horse-Brit-Awards-inverted-pyramiddaftpunkpyramid
Филми:
one_hundred_twenty_seven_hours_xlgAeon-Flux-pyramidtransformers_ver3
Библиография:
1. Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages
2. T.A. Kenner, Symbols and Their Hidden Meanings
https://occultknowledge.wordpress.com/2014/11/20/%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8A%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF/