Притча за Бог!
               Един човек влязъл в бръснарницата,за да го избръснат и подстрижат. Заприказвал се с бръснаря,който го обслужвал.Говорили за разни неща и изведнъж станало дума за Бог. Бръснаря казал:
- Каквото и да ми говорят,аз не вярвам,че съществува Бог.
-Защо ? - попитал клиентът .
- Това и така е ясно.Достатъчно е да излезеш на улицата,за да се убедиш,че няма Бог. Кажете ми,ако Бог съществува откъде има толкова много болни хора .Откъде са безпризорните деца ?Ако той наистина съществуваше,не би имало нито страдания,нито болка.Трудно ми е да си представя любящ Бог,който допуска всичко това.
              Клиентът се замислил за миг,но решил да премълчи,за да не влиза в спор. Когато бръснаря си свършил работата клиента си тръгнал. Излизайки на улицата той видял рошав и небръснат човек.Тогава клиентът се върнал в бръснарницата и казал на бръснаря :
-Знаете ли какво ще ви кажа? Не съществуват бръснари .
-Как така ? - учудил се бръснаря - Нима аз не влизам в сметката ?Аз съм бръснар .
-Не !- възкликнал клиента - Те не съществуват,иначе нямаше да има рошави и не обръснати хора , като ето онзи човек , който върви по улицата .
-Но , мили човече , работата не е в бръснарите . Просто хората не идват при мене .
-Точно в това е работата ! - потвърдил клиента - И аз казвам същото : Бог има . Просто хората не го търсят и не отиват при него . Ето защо има в света толкова болка и страдания .
Няма коментари:

Публикуване на коментар