понеделник, 16 януари 2017 г.

Животът е една Диатоническа гама!

                В предната публикация , говорихме за 72-та дни от Игнажден до 2-ри март.
Това са 3 пъти х 24 дни, а на Небето са 3 пъти х 24 часа. 3 Небесни Денонощия. Триединство.
                По същият начин се процедира с годините.
72 години на Земята , това е един човешки живот, с 3 основни периода по 24 години.
На Небето това са 3 Небесни месеца. 3 Небесни месеца са един Небесен сезон .  С хората се случва нещо, като листата на есен.
Как се определя една година на Небето. Тя е равна на 12 месеца х 24 Земни години = 288 Земни години. Както съм ви казвал миналата година , 2016-та година разделена на 288 дава 7 Небесни години от Христос до наши дни. (2016 : 288 = 7  ГОДИНИ ! )

              Човешкият живот трае 3 Небесни месеца. Това е Половина Време. Втората половина се изживява , образно казано, от другата страна на барикадата. :), т.е. в другата половина на кръга.
Вашият живот преминава през същите цикли, през които преминава и Времето.


В музиката това са Цяла нота и 2 Половини ноти


                                                                 4 Четвъртини и 8 Осмини ноти

                        Това е животът ви !
                         8/8-ми Време = 72 години.
Всичко по- кратко или  по-дълго от 72 е плюс или минус прецесия на човешкия живот.
На графиката в дясно животът ви е разделен на 8 части от 2 букви "Ж" положени на кръст в кръга.
                      Тази буква "Ж" я има само в нашата азбука и с нея започва думата ЖИВОТ.

                    Човешкият живот от 72 години е Цяла нота.
Така е, защото Времето е Музика.
        Животът се дели на 2 Половини / Половина нота/ .
Това деление на две се извършва от СРЕДА-та .
От своя страна , 2-те Половини се делят от нови 2 Среди .
                       Така животът е разделен на 4 Четвъртини .
Всяка четвъртина е по 18 години.( 18, 36, 54,72 години)
Ето защо, докато детето не направи 1/4 Време , не е пълнолетно.
От своя страна , всяка от 4-те четвъртини се дели отново на 2.
Така стигаме до 8 Осмини на кръга на човешкия живот. .

                Всяка осмина е по 9 години  и настъпва на 9-та, 18-та, 27-ма, 36-та, 45-та, 54-та, 63-та и 72-ра години.
 Тези 8 Осмини Време , Питагор е претворил в 8-те музикални ноти на Диатоническата гама.
Излиза, че животът е една Диатоническа гама .
                             16.01.2017 г.
                                София                                                                          Додекаедър                    Няма коментари:

Публикуване на коментар