четвъртък, 4 май 2017 г.
                                 Искам да напиша книга за Времето!
                                  Помогнете ми !

                                                 I want to write a book about Time!

                                                                        Help me !

                                                                       04 /05.05.2017 г.Time is like a womb (an interior). As the womb gives birth to a man, so Time gives birth to Space! As the child cannot exist without control for 18 years, so Space cannot exist without control for 18 years! As the child leaves its parents when it is 72 years old, so Space separates from Time at 72! Time and Space are a Parent and a Child!
What I am stating here is a huge discovery! A novelty! Time is the interior! Space is the exterior! In this sense Time as the interior comes to the Earth as a SUNRISE! Time is rising! And it is rising over Bulgaria which is the middle of the world.

I am ready to reveal the secret of Time!
I want to write a book!

I need a sponsor, a publishing house and a manager!
Contact me at. . . 


Времето е ,като женска утроба (вътрешност). Както женската утроба ражда човек, така Времето ражда Пространството! Така, както детето не може без контрол 18 години, така Пространството не може без контрол 18 години! Така, както детето се разделя с родителите си на 72 години, така Пространството се разделя с Времето на 72 години! Времето и Пространството са Родител и Дете ! Това, което твърдя е колосално откритие ! Новина ! Времето е Вътрешността ! Пространството е Външността! В този смисъл Времето , като Вътрешност се появява на Земята, като ИЗГРЕВ! Времето изгрява! И то изгрява над България, която е Среда на света.
И това : Готов съм да разкрия тайната на Времето!
Искам да напиша книга!
"Имам нужда от спонсор,от издателство и от мениджър ! Пишете на този адрес!"

ДОДЕКАЕДЪР 


Няма коментари:

Публикуване на коментар