сряда, 31 май 2017 г.

Илюзията Време - фокус, който ни предстои да узнаем!   " Ако искаш да разбереш промените, в променящият се свят - трябва да научиш какво представлява Времето"

 (извадка от моя днешна публикация)

Червеният сектор , от 24 до 36, се "губи" !
Кръгът Време е "свит, като ветрило" на 24 часа в денонощието.
Просто фокус ! :)
Всеки 3 сектора/часа от тази схема са станали един сектор/час от "нашия " часовник. Това е всъщност ТРИЕДИНСТВОТО! 3 в 1 !Това, което ви съобщавам в редовете под този текст не е откритие!
Това е мое прозрение!
Всичко това е известно от древни времена и ако не знаете, кой се е възползувал от това, държейки го в тайна - да ви кажа - ЕВРЕИТЕ !
Евреиската звезда, която е известна , като ПЕЧАТЪТ НА СОЛОМОН разделя Времето, което не е 6/6-ти , а е 9/9-ти Време!


Когато Хеопс е построил пирамидата , навярно с този акт е искал да каже на Амон Ра , Богът Слънце, че светът е сферичен и , че всяка сфера се разделя от триъгълника, т.е. пирамидата на 3 равни части.
И ако представим сферата, като циферблат, то ъглите на пирамидата ще сочат 12, 24, 36 часа - показвам го на схемата.
В две от тях , Бог е над нас, но в третата, (която е невидима за нас) Бог е под нас,под нивото на земното кълбо.Тази трета част съдържа 12 подчасти.
Пирамидата на Хеопс (и всички други пирамиди) са символът на Времето.
Свинксът е неговият пазач.
Времето е Кръг.
Кръгът има 36 части, така, че и Времето има 36 части/часа.
На нас , като човешки същества са ни предоставили 24 от тях.
За 12 части ние не знаем нищо, а там определено кипи дейност, при това много по-разумна от човешката.
Циферблата на часовника (в оригиналния си вид) трябва да има 36 часа.
Показвам ви ги...
Но всъщност ,циферблата не само, че няма 24 часа, а е сведен до 12 цифри!
36 е 3/3-ти, 24 е 2/3-ти, а 12 е 1/3-та Време.
Това е пропорцията 1.1/2 : 1 : 1/2 !
Едно и половина към Едно, към Половин Време!
Фокусът наречен ЖИВОТ е изграден върху тази пропорция.
Явно е, че Космосът е Йерархия, в която хората имат Бог създател, но този Бог си има свои Богове , на които Той пък се кланя.
По- важното е, че в тази Йерархия, всеки (да не казвам, краде) си заделя Време!
Така Кръгът от 36 части достига до нас като 24 части.
Което просто (и обективно и субективно) не е Истина !
Бог е сътворил нашият свят за 6 дни!
Но е отделил 1/6-та , т.е. 1 ден - за себе си , с цел контрол над системата.
Така човек "вижда"5 от 6-те Божи дни.
И 30 дни , в месеца, от 36 общо в Кръга Време.
1 ден, денят на Бог, е невидимо за човека Време, както и 6 дни на Бог в месеца от 36 дни.Виждаме само 30 дни.
Това определя Земният такт Време да е 5/6-ти!
Пет Шести са :
5 от 6, 10 от 12, 20 от 24, 40 от 48,
15 от 18, 30 от 36, 60 от 72, 120 от 144 и т.н.
Годишният Кръг Време от 360 дни е 5/6-ти от 432 дни.
Самите 360 дни разделени на 5 дават останалите 5 части по 72 дни видимо Време.
72 дни са невидимо Време на Бог. Това са 12 Шестоднева.
Толкова се губят и от Кръга - 12 части.
Една дванадесета (1/12-та) от тези 72 невидими дни , т.е. 6 дни са на "Нашият Бог", който ги добавя към годишния Кръг Време, за да стане то 366 дни.
Останалите 66 дни са ?, за сега ! :)31 май 2017 г.
София                                                                               Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар