събота, 13 май 2017 г.

Време, Времена и Половина Време ! /по Библията /

Тази информация достига до вас,
защото знаете Български Език!
Това е Езикът на Бог !

Време, Времена и Половина Време !

"АКО ИСКАШ ДА ОВЛАДЕЕШ ПРОМЕНИТЕ  , НЯМА НИЩО ПО-ВАЖНО ОТ ТОВА ДА РАЗБЕРЕШ ВРЕМЕТО ! "
                                                             (Даоистка поговорка )                 Да се говори за Времето е трудна задача!
Затова защото трябва да се даде определение за Време.
Навярно има безброй опити да се формулира определение на Времето.
Това е така, защото Времето е МНОГОЛИКО!
Точно като Левски, с неговите многобройни превъплъщения и имена.
Най-простичко казано, Времето е Движение! Във и извън всичко!

Времето има безброй лица !
Но най-важното измежду тях е лицето на Васил Левски!
Той е Времето!
Божият син! Апостола на Божият народ!
Роден на 6-то число (06.07.1837г.), починал на 6-то число (06.02.1873г.). Живял 6 пъти по 6 години = 36 години (Кръг Време)
Не случайно написал : „Времето е в нас и ний сме във Времето.”
ХРИСТОС  ЗАГИВА НА Кръста, който е символ на 4-те посоки на света, т.е. на Пространството.
ЛЕВСКИ  ЗАГИВА на Бесилото, което е Кръг , а Кръга е символ на Времето!
Те двамата са Божии синове! Символи на Пространствено-Времевият континиум.
Единият признат, Другият непризнат за светец, заличаван от Времето, и укриван от Историята!
През 2017 г. и датата на рождение и датата на смъртта на Левски са много специални.
180 години от рождението и 144 години от смъртта - са специални числа.
Те са числа на Времето!


                Времето е Музика !
Музиката на планетите е уникална симфония .
Не е вярно, че "Времето е Пари" !
Само евреин може да измисли подобна глупост ! (Бенджамин Франклин)
Времето е Музика !
За това имаме 2 уши, защото живеем в акустична (вибрационна) среда и живеем/играем по такта /на Космическата Музика!
 В Музиката също има Времена .
 Една цяла нота  има  4 Времена
 Половината нота има 2 Времена
 Четвъртината има       1 Време
 Осмината има             1/2 (половина) Време

В теорията на музиката музикалните произведения се обясняват на основата на няколко основни понятия като тон, звукоред, такт, ритъм, мелодия, лад, бързина и др.  Последователното произвеждане на необходимия брой тонове изгражда музикална мисъл, мелодия. Мелодията поражда определено чувство и настроение, влияе върху съзнанието и подсъзнанието на хората.
Бог ни говори не с думи, а с мелодия!

Ето защо, когато говорим за Края на Времената, трябва да имаме в предвид, че става дума за Края на Музиката, Края на Космическата мелодия.
И, че ще настъпи Пауза.
Паузата е – знак за отмерено мълчание.
Така ,както Музиката е съставена от звуци и паузи , така и Вселената е съставена 
от Време и Пространство .


                                             
В Музиката този знак се нарича Ферма (КОРОНА) 
Прилича на полуокръжност с център ( или като полумесец със звезда) . Поставя се над нотата или паузата . Удължава  нейното времетраене ,според художествения вкус на изпълнителя .
Това пояснение от елементарна теория на музиката   обяснява , че не е възможно да се каже колко дълга ще е ПАУЗАТА НА ВРЕМЕТО (т.е. Паузата на  Музиката).
          С други думи - Краят на Времената , не е регламентиран колко дълго да тече .

               

                Ако същността на Времето е Музика, то неговият образ е българското хоро.
         Времето е Хоро !              


                Хорото на българите „рисува”Времето!
То е Дар от Бога! Общуване с Бог!
Единство между значение и произношение, между мислене и възприятие, между дух и материя.
То е Мистерия! Като Времето!
В този смисъл то е ритуал, свещен танц, обред  за сливане с Природадата и възхвала на Бог.

                                          
                Символ на единството между Ин и Ян.                                         
                                    Единение на Мъжа и Жената,
                                    Единение на една двойка с други двойки.
                                    Точно , както е при Времето.

                                                          " Спиралата на Еволюцията"Времето е Кръг !
 То се променя ,като се натрупва !
Абсолютна глупост ,граничеща с перверзия е Времето да се отчита с десети , стотни , хилядни и т.н.
 Времето се измерва  с :
а) Време 
б) Времена
в)Половина Време 
г) Четвъртина Време
д) Шестина Време 
е) Осмина Време 
ж) Шестнадесетина Време .

                Тъй като светът е бинарен, всяко нещо си има противоположност.
Противоположност на Времето е Пространството. Пространството е СИМЕТРИЧНО!
Времето е АСИМЕТРИЧНО ! Те са противоположности. В този смисъл  , в реалността на Абсолюта, в която живеем, Кръгът Време не може да се дели симетрично на Кръст , на 4 части по 90 градуса. ЗАПОМНЕТЕ: Времето е Асиметрично!
Кръгът Време се дели на Половина + Третина+ Шестина! И то така нараства : на 3 , 6 , 9 пъти.Денят се дели на  6 часа, 4 часа, 2 часа. Това е ½-ра към 1/3-та, към 1/6-та.
Времето, което е 1/6-та , т.е. 2 часа – е Невидимо за нас Време.
1/6-та е Делът на Бог !
Денонощието се дели на 12 часа, 8 часа, 4 часа. 1/6-та (4 часа) са Невидими.
Ето защо Земният такт на Времето е 5/6-ти! – Защото виждаме(усещаме)само 5/6-ти от 6/6-ти.
5/6-ти са 20 часа от 24-те. Тук е „съшито” Времето. В Полунощ.  Като 4 часа от единия ден са „съшити” с 4 часа от другия ден. Така получаваме 8-те часа сън, който ни се полага.

                                          
                                       ПОЛОВИНА + ТРЕТИНА + ШЕСТИНА
                                             24              +      16          +          8  = 48 часа /2 ДЕНОНОЩИЯ/
                                   лично време           работа                 сън

Месецът се дели на 18 дни, 12 дни, 6 дни. 1/6-та (6 дни са дните на Бог – Невидими)
Тук видими са 30-те дни, 6 дни до 36-те на Кръга – ние не виждаме.
30 дни са 5/6-ти от 36 дни.
Ако продължим нарастването на Времето на ниво година, ще достигнем до едно мое невярно твърдение, което ви предлагам - а именно, че годината е Кръг Време , което представлява съвкупност от ½ (180 дни)+ 1/3-та(120 дни)+1/6-та(60 дни)= 360 дни.
Когато Айнщайн е казал, че „всичко е относително” – е бил прав!
Моето твърдение , че Времето е Кръг , който е съвкупност от ½+1/3+1/6 е относително вярно, защото касае само Видимото Време! Това, което ние усещаме.
Но тъй като , пак повтарям, светът е бинарен, всичко има своя противоположност и от тази презумпция , освен Видимо има и Невидимо Време!
Така, че аз съм наполовина прав и наполовина греша!
Греша , защото не добавям по 1/6-та (6 дни) към всеки от 12-те месеца на годината, които 6 дни са Невидимо за нас Време. Време на Бог.
12 месеца х 6 дни = 72 дни е Невидимото Време в една година !
72 дни (аналог на човешки живот от 72 години) са 1/6-та от годишният Кръг Време.
Това означава, че една година трае 360 + 72 = 432 дни (намаляваща числова редица)
Космическият Кръг Време на годината е :
½-ра (216 дни)+ 1/3-та( 144 дни) + 1/6-та (72 дни) = 432 дни. ( 1/6-та = 72 дни са Невидими)
Това означава, че Кръгът да има 360 градуса не е Аксиома!
Кръгът може да има произволен, (от Нула ,която е Бог - до безкрайност) брой градуси.
                И тук ви припомням, че 2017-та година чествуваме
180 години от рождението на Левски ( 180 е Половина Време от видимият Кръг Време)и
144 години от смъртта му ( 144 еТретина Време от 432-те години, на Космическия Кръг, Видимо и Невидимо Време)

                Това ви го съобщавам информативно. То не е целта,която следвам в този анализ.
Идеята ми е да ви представя на ниво ежедневие как „работи” Времето.
                


Зодиакът също е Кръг от 6/6-ти Време.
Познайте има ли невидима Зодия !?
Има естествено ! J
Но така представен,  показва как Времето се дели на двойки , по 2 Зодии образуващи 1/6-та от Кръга. Разделил съм го на 2 Половини , за да се вижда отчетливо, че и той се дели на Половина+ Третина + Шестина.
Коя е Шестината  ( т.е. Бог) е трудно да се каже.
Аз мисля, че Божията Шестина са Зодиите на Маймуната и на Петела.
Защото годината на Маймуната винаги е Високосна година (Завършваща/Начална) и защото Петела е първият глашатай на Новото Начало.
2016- бе Маймуна, сега сме в година на червения Петел.
Година на Червения Петел е била и годината на раждане (1837-ма) , и годината на смъртта
( 1873-та) на Апостола Васил Левски!
Това няма смисъл да ви казвам, че не е било случайно,  и е част от Космическият план на Абсолюта.

                Този асиметричен принцип на деление/съединение на Времето на
½-ра+1/3-та+1/6-та  важи на всички Нива на Времето от Микровремето до Макровремето.
За да бъде скрит този факт от обикновеният човек, е измислен часовникът.
Това е средството с което институцията на църквата управлява света.
А , аз съм ви казал, че зад Църквата , стоят евреите. Те са измислили Църквата и Религиите, за да разделят и управляват света.
Но да се върнем на часовника!
Циферблата на часовника, показва само половината време от денонощието. 12 часа.
Казах- за да се скрие истината за Времето! Защо да не е възможен циферблат на часовник, с 24 деления!?
Вече ни предлагат електронни,  дигитални часовници, и скоро няма да има стрелки, и циферблат.
Прави се пак - с надеждата , да се скрие истината за Времето. Защото циферблата онагледява движението на Времето, а тези, които ни управляват искат да забравим това!
 Искат ни тъпи и безмозъчни, за да ни управляват, като роботи! Но Бог няма да им позволи !
Защото, както съм написал под заглавието, даоистката пословица гласи, че който знае Времето – знае и предстоящите промени в постоянно менящият се свят.
А тези, които управляват днес, не искат ние да знаем на къде върви света!Показаното  на тази схема,  просто онагледява принципа на асиметричност на Времето.
½-ра  , Половината  е червена.

                                              


                                                   Третината е Зелена, а Шестината е синя.


                               
                                                               Третина  Време                                                                            Шестина Време


                Това обаче е абстрактно сумиране на Времето и не ни дава представа, как на практика се свързват в непрекъсната безкрайност - секунди, минути , часове и дни.

                Светът, в който живеем е сферичен и свързването на сферите става на принципа на ротацията. Времето се ражда в утробата на Земята – Майка и изгрява , като сфери...

                                          Първо ниво : Триединна Божественост. ( Асиметрична Среда)
Второ ниво : Божествена хексада ( 6 части – сек., мин.,час,ден...6 дни на Бог)
Трето ниво : Човешко възприятие( 12 часа – Ден , Нощ)

Това позволява Времето да се развива като спирала, и Кръгът в един определен момент (Край/Начало, т.е. Среда ) да се превръща в спирала.
1/2-ра (18)+1/3-та(12)+1/6-та(6) = 36 Кръг !


Всичко се ражда в лоното, в утробата, която е Триединна.
Триединството използува огледало за да създаде”по свой образ и подобие”
Второ огледално триединство. Така се „ражда” Божественият Шестоцикъл или
Шестоднев, както го нарича Йоан Екзарх .
6 , 12 , 18 ( Триединство на Три сфери със сума 36) – са една под друга – в права линия.
18 е Половината от Кръга = 36.
12 е половината от Земното Денонощие,а
6 е Целостта на Божественото Творение!

Но това далече не е всичко !
Тази конструкция представлява -  херметичност във херметичност,  във херметичност !
Преходът от една херметичност в друга става само с участието на Бог !
Той е Алфата и Омегата на всичко! Начало и Край !... Които се превръщат в СРЕДА!
Т.е. свързващо звено на две херметичности.
Образно казано , ако орбиталната  космическа станция „Мир” трябва да се свърже с космически кораб – това става , в трето обособено пространство – товарният отсег на станцията.  След скачването е необходимо технологично време за херметизиране на това трето пространство и подаване на кислород.
Трябва да се запази херметичността на цялата осъществявана връзка.
                Същото се получава, когато Времето, трябва да премине от една херметичност (сфера) в друга  херметичност ( сфера)...  
                Всяка секунда, всяка минута , всеки час , всеки ден – са под контрола на тази система за херметичност , т.е. на Бог !
                За да онагледя, как Бог е и Алфа и Омега на всичко ще презентирам нова схема на разграничение на циферблата на часовника.

                                                    Това е Кръстът , чиито символ е Христос.
Църквата се е възползвала от този символ и го е направила, като свой основен инструмент на влияние и власт. Но не е проявила желание, вече 20 века , да научи на това и обикновените хора,
Църквата (съвършено погрешно) е разделила Времето на 4 огледални части, всяка от които по 90 градуса. Направила е това изхождайки от модела за симетричност на Пространството.
 А , не от фактът , че Времената са в пропорция  едно спрямо друго, която е наложена от Бог. И тя е 1/2-ра + 1/3-та + 1/6-та , което е НЕРАВНОДЕЛНОСТ НА ВРЕМЕТО!
Така , разделен на 4 равни части, циферблата им е харесал , т.к. се образува  Кръст и Църквата е създала Владичеството на Кръста, и символа на Христос (Christ - "Кръст")  през последните 20 века .
 Но всъщност идеята на Бог е била  да създаде, ако мога да кажа - „буферни зони”, които разделят Половината Кръг , от Третината  Кръг.
Така се е получил Парадокса, че Шестината управлява Половината и Третината –  както взети заедно , така и  поотделно!


                Използуван е принципът „Разделяй и Владей” и  трите части на Кръга – Половината, Третината и Шестината – са разделени , така , че да се получат на по-ниско ниво –Триединни части , но така, че в началото и в края на всяка част- да стои Шестината !                Сините сектори сумарно са 1/6-та от Кръга , Зелените – сумарно са 1/3-та и червените – сумарно са ½-ра.
Същото важи  и когато са поотделно  разбити, както е показано на схемата.
Пропорцията е  1.1/2 : 1 : ½   -  или час половина : час : половин час .
Така ,след час и половина владение на един фактор, следващият час е под властта на друг фактор и важат други правила, а накрая – половин час - управлява трети фактор, с  трета специфика. Това се случва на всеки 3 часа, т.к. 1.5+1+0.5= 3.
Върху циферблата на часовника – се повтаря 4 пъти ( 4 пъти х 3 часа= 12 часа )
В Денонощието, което е 24 часа – 8 пъти   ( 8 пъти х 3 часа = 24 часа.).


                                                                 Пропорцията на Времето


                Хитростта в цялата тази работа е , че 8-те части по Половина Време са две по две –една до друга и така освен, че при Съединението стават цял час, те контролират ( и изолират ) частите на другите  2 сектора.

 В заключение мога да кажа, че човечеството е манипулирано и лъгано цели 20 века по този начин !
Което е скандално! Скандално е ! Ужасно скандално !
Защото, поне в последните 2 века , много хора са знаели за това , но са мълчали и ...трупали пачки !
                Като за нас са оставили само сентенцията, че "Времето е Пари!"

                13.05.2017г.
               София                                                                                      Додекаедър
Няма коментари:

Публикуване на коментар