понеделник, 7 март 2016 г.

 Циклите на Времето и Историята на БългарияВремето има 3 Цикъла :
ПЪЛЕН ЦИКЪЛ        -  666 години .Това е Триединство на 6 стотици , десетици и                                                            единици.
ОСНОВЕН ЦИКЪЛ  -  66 години , което е приблизително 1/10-та от 666 .
НАЧАЛЕН ЦИКЪЛ  -  6 години , което е  1/111- та от  666 .

         ПЪЛНИЯТ цикъл съдържа 666 години , от които
                               600 години са за човечеството ,
                               60  години са за Бог  и 
                               6 години  са за НАДБожествеността .
        ОСНОВНИЯТ цикъл съдържа 66 години , от които
                              60 години са за човечеството ,
                              6  години са за Бог .
        НАЧАЛНИЯ цикъл съдържа 6 години , които са
                              6 години ( т.е. 6 Библейски дни ) на Бог !

ВСЕКИ ОТ ТЕЗИ 3 ЦИКЪЛА ИМА СВОЯ  (специфична) СТРУКТУРА НА ПОДЦИКЛИЧНОСТ !
                            Бог е Прецептор !(Предхождащ човечеството)
                            6 години  ( т.е. 6-те Библейски дни) са Прецесия !(Предхождащо Време преди Адам ) ...


        ... БЪЛГАРИЯ Е СЪЗДАДЕНА 681-ВА ГОДИНА .  Това е един Пълен Цикъл 666 години + 1 Индикт ( 15 години) ( 666+15=681 г.)
Разчита се като : - 15 години след 1-вия Пълен Цикъл от Христа ! или 15 години след 1-та ПЪЛНОТА !
         Когато България навършва един пълен Цикъл , от създаването си , годината е - 1347 година . ( 666 + 15 + 666 = 1347 г.)
Чете се 15 години  ( или 1 Индикт) след Два Пълни Цикъла от Христа ! или 15 години след 2-та ПЪЛНОТА !
         1347 година се смята за начало на епидемията от чума , отнела живота на половината жители на Европа .
         6 години по късно ,през 1353 година турците получават крепостта Цимпе (на Галиполския полуостров),което е първата територия придобита от османските турци на територията на Европа . 
         6 години са 1 начален Цикъл ,така , че в Първия Начален Цикъл от ТРЕТАТА ПЪЛНОТА ,т.е. през 1353 г. турците се появяват в Европа .
          Те вече са водили война с Иван Александър ,който заедно с византийци и сърби е загубил битката при ПИТИОН ( близо до Димотика).през октомври 1352-ра година .
           България навършва Втория Пълен Цикъл Време , през 1998-ма година .
( 666+15+666+666= 1998 г.)
Чете се 15 години след 3-тия Пълен Цикъл от Христа !или 15 години след 3-та ПЪЛНОТА!

         От Христа до днес ,т.е. Новата ера съдържа 3 Пълни Цикъла Време + 3 Начални Цикъла , т.е. 3 х 666 = 1998 години + 3 х 6 =18 години . Това води до настоящата година : 1998+18 = 2016 години 
Чете се 3 Начални  Цикъла от 4-та ПЪЛНОТА !

         България съществува ,като държава 2 Пълни Цикъла + 1/2-ра Основен Цикъл) , т.е. 2 х 666 + 3 години = 1335 години !
Чете се : Половин Начален Цикъл от 3-та ПЪЛНОТА !
   Така достигнахме до един Библейски текст , едно Библейско Пророчество записанно в последните два реда на Книгата на Свети Пророк Данийл :
  " Блажен , който изтърпи и стигне до хиляда  триста и тридесет и петте деня ."
 В момента (тази 2016-та година) България е точно на 1335 години !!! ...          Тези 1335 деня се забиха в мозъка ми и аз волю неволю започнах да ги анализирам ,после започнах да ги изследвам и накрая достигнах до обобщенията  и изводите :            
        С всеки изминат ден в мен се загнездваше убеждението ,че това не е случайно число , не е случайна сума ,нито случаен сбор . Така се започна всичко ...                                                  Разликата м/у 2 съседни числа

1/2-ра от1335 = 1335:2=667.5                                 Това е 1/2-ра
                           > ( 667.5-445=222.5)
1/3-та от 1335 = 1335:3=445                                    Това е 1/3-та
                           > ( 445-333.75=111.25)
1/4 от 1335 = 1335:4=333.75                                    - Това е 1/4
                           > ( 333.75-267=66.75)
1/5-та от 1335 = 1335:5=267                                     Това е 1/5-та

1/6-та от 1335 = 1335:6=222.5                                  Това е 1/6-та

1/7-ма     1335:7=190.71428

1/8-ма      1335:8=166.875

1/9-та       1335:9=148.33333

 1/10-та      1335:10=133.5

1/11-та        1335:11=121.3636

1/12-та         1335:12=111.25                                 Това е 1/12-та 

1/20-та         1335:20=66.75                                    Това е 1/20-та

Как се брои Времето 
         
        1/3-та от 1335 е = 445 ,
а       1/6-та е = 222.5  . Но 445+222.5 = 667.5 т.е. = 1/2-ра от 1335 
         Следователно :   1/3-та + 1/6-та = 1/2-ра !

        1/4 от 1335 е = 333.75 ,
а       1/12-та е = 111.25 .  Но  333.75 + 111.25 = 445  , т.е. 1/3-та от 1335
         Следователно : 1/4 + 1/12-та  = 1/3-та ! 
    1/5-та от 1335 е = 267 ,
а       1/20-та от 1335 е =  66.75 . но 267 + 66.75 = 333.75 , т.е. 1/4 от 1335
         Следователно : 1/5-та + 1/20-та = 1/4 !
         За да не ставам отегчителен ,който желае може да продължи изследването по същия начин и сам .


         И още един зрителен ъгъл : 
               През 2013-та година  България е била държава с 1332 годишна История .
                1332 : 6 = 222  ,т.е. България е била точно на 222-ва Начални Цикъла .
           И  1332 : 666 = 2 , т.е. България е била и на 2 Пълни Цикъла Време .
                Ако направите ретроспекция на събитията от 2013-та година , ще видите как тези 2 Цикъла са повлияли на промените в България .
               1320 години от създаването на България ни водят до 2011-та година .
               1320:66 = 20 , т.е. през 2011-та година България е закръглила точно 20 Основни Цикъла Време.
              По аналогичен начин направете ретроспекцията за събитията от 2011-та ,които са под влияние на тези 20 Цикъла .

* * * * * 

6 - числото на Апостола Левски , на България , на Времето , на 6-то Слънце и на 6-та раса !   Създаване на българската държава -                         681 г.  6+8+1=15 = 1+5 =   6 !  
   Втора българска държава (въстание на Асен и Петър) - 1185 г. 1+1+8+5=15 = 6 !!
   Трета българска държава (Руско-турска война) - 1878 г. 1+8+7+8=24= 2+4 =  6 !!!
      6 е числото на България , която има 6 граници !!!       

България !
Тук се раждат посоките !
Тук е Средата на Света !
Центърът на Кръста !
Центробежност и центростремителност  умират и се раждат тук .
Тук Времената изгряват и залязват .
Защото това е сърцето на Земята .
Изгрев и залез - това са пулсации .
Пулсът на България поражда пулсацията  на света.
Името на тракийското племе СЕРДИ - идва от СЕРДЦЕ !
Става име на градът им - СЕРДИКА !
За да го нарекат българите по-късно СРЕДЕЦ !!!, а сега вече името СОФИЯ.
Конфуций дава определение на това що е Среда?
"Средата - казва той  -  е най - близкото място до Мъдростта ."
А СОФИЯ значи на гръцки език точно това МЪДРОСТ !


Васил Левски е роден на 6-то число (06.07.1837г. стар стил)
Обесен е на 6-то число ( 06.02.1873 г стар стил )
Живее 36 години ,което е 6 пъти по 6 години , т,е живее 6 Начални Цикъла !
Сборът от числените стойности  на буквите в името Васил Левски е равен на 66 !
Числата издават , че Левски е свързан с Времето !


В А С И Л  Л Е В С К И
                                                   3     1    9   9    3     3    6   3   9   11   9 = 66 !

Няма коментари:

Публикуване на коментар