петък, 11 март 2016 г.


Половина + Третина + Шестина = КРЪГ !


      Времето е кръг с разрязан радиус, завит на фунийка и добил формата на Конус .
      Два Конуса допрени с върховете си,"раждат Часовника на Времето".
      Негово копие е пясъчния часовник .
      Смесването на две молекули Време с една молекула Пространство "ражда" Пространствено Времевия Континиум. 
     Това е Триединството на Света !

     В Пространството , Времето се разпространява ,като              Музика ,т.е. като Мелодия  (вибрация) .
      Времето е Музика !
      Космическа Музика !
      И като всяка музика То има 6 такта :
        1/2, 3/4,5/6,7/8,9/10,11/12-ти .

       В свят на перманентна (постоянна) делимост или сливане
да се говори за Цялост на Времето е много трудна работа .
       Търсейки най - подходяща ЦЯЛОСТ  на Времето е необходимо да се съобразим с две особености на човека :
1.Бързина на стареене на човека.
2.Разделителна способност на възприятие на човешкото око за единица Време.

       Така най-подходяща Цялост на Времето за човека е да се приеме ,че Времето има 24 части (часове). 
       Толкова трае Денонощието .
       Второ важно основание ,е библейският текст в "Откровението на Йоана":
" И около престолът имаше 24 престола,и видях ,че на престолите седяха 24 старци облечени в бели дрехи и на главите им златни корони ." Йоан (4:4)
        Цялото Време има 24 части !
        ЦЯЛОТО е 24 !
       6-те Времеви такта представляват обособена част от Цялото .
     Такт  1/2-ра е  24 : 2 = 12 !
 Тактът има продължителност 12 части ,което всъщност е дължината на вибрацията на вълната :
     1/2-ра е през 12 , 24 , 36 , 48 , 60 , 72 , 84 , 96 , 108 части Време.
     Такт 3/4-ти е 24:4=6х3=18 !
    3/4-ти е през 18 , 36 , 54 , 72 , 90 , 108 части Време .
     Такт 5/6-ти е тактът на планетата Земя . 
5/6 е 24 :6=4х5=20 !
     5/6-ти е през 20 , 40 , 60 , 80 , 100 части Време.
  Такт 7/8-ми е Небесния такт . 7/8-ми е 24:8=3х7=21 !
   7/8-ми е през 21 , 42 , 63 , 84 , 105 части Време .
   Такт 9/10-ти е тактът на светът на Ангелите . 9/10-ти е 24 :10=2.4х9=21.6 !
  9/10-ти е  през 21.6 , 43.2 , 64.8 , 86.4 ,108 части Време .
   Такт 11/12-ти е тактът на Бог ! 11/12-ти е 24:12=2х11=22! 22 е число на Бог .
   Такт 11/12-ти е през 22 , 44 , 66 , 88 , 110 части Време .
                 Как се раждат тези тактове ?
Както казах в самото начало , Времето е Кръг с разрязан радиус .
Кръгът е завит на фунийка и е добил триизмерност превръщайки се в Конус .

     Кръгът има 6 равни части , но когато се завие на фунийка две части се припокриват и така върху Конуса остават 5 видими части . Частта оцветена в оранжево става НЕВИДИМО ВРЕМЕ .
    Така е получен Земният такт ,който е 5/6-ти и с който ще работим сега .
    Защо българска песен лети в Космоса !?
    - Защото българите са Божият народ . Родословието на българите започва от Сътворението . Когато Бог е сътворил Небето и Земята .
      По тази причина , българите носят в себе си Небесният такт 7/8-ми. Макар и да са земляни ,българите се изразяват ,пеят и  танцуват с вибрацията на небесният такт 7/8-ми .
   Останалото човечество е носител на Земния такт 5/6-ти .
          Небесен такт 7/8-ми се създава аналогично на 5/6-ти .

                 И така да обобщим :
   Времето е Кръг ! Всеки Кръг има 360 градуса . По същият начин годината има 360 дни + 6 дни на Бог (от Сътворението)
Следователно Кръгът е най универсалното ЦЯЛО !
ЦЯЛОТО има 360 части .
Половината на ЦЯЛОТО има 180 части .
Третината на ЦЯЛОТО има 120 части .
5/6-ти (Земният такт) има 180 +120 = 300 части 
Ден № 300 бележи ПРОМЯНА във Времето .
Зависи ,коя дата се взема за начална дата . 
Така например ако за Начало вземем 1-ви януари , ден №300 е Димитровден (26.10.)
Ако вземем за начало 24-ти май (Празник на българската просвета и култура) , то ден №300 ще бъде на 20-ти март (Първа пролет)
Така на 24-ти май 2014-та година в 12.33 часа на обед в България имаше мощно земетресение с епицентър остров Самотраки в Гърция .
От 24-ти май 300 дни напред във Времето водеха до 20 март 2015 г.
20 март се оказа не само Първа пролет , но и бе ден на Пълно Слънчево затъмнение ,Луната бе в Новолуние и същата вечер влезе от зодия Риби в зодия Овен,която е първа зодия на Зодиака.
   Ето как се сливат вибрациите!
   Тази на Земята от Земетресението и тази на Светлината от небесните тела .
Аз продължих да наблюдавам действието на вибрацията родена на 24-ти май 2014 г. по простата причина , че ЕДНО ЦЯЛО ВРЕМЕ трае 666 дни .
От 20-ти март 2015 г. още 300 дни напред във Времето водеха познайте до кой ден ? :)
Ден № 600 се оказа 14-ти януари 2016г. ! По стар стил това е Нова година ,Васильовден, така както сега циганите го празнуват ,като Банго Васил .
14-ти януари бе ден № 600 от земетресението на 24 май 2014 г. 
Оставаха 66 дни до края на Цикъла !
Оказа се ,че 660-я ден е на 14 март 2016 г.
Цикълът ще завърши на 20-ти март 2016г. т.е. след няколко дни .
20 март ще бъде Първа пролет ! Точно 1 година (366 дни) след онова Пълно затъмнение от миналата година .
 Можех веднага да ви събера Ден 300 от оня 20-ти март със 366 дни ,че ден 666 е пак на 20 март но исках да видите двата междинни важни цикъла ден 600 , след това ден №660 и накрая и 666-я ден .
 Ден №660 е на 14-ти март .Сигурно сте забравили , но точно 366 дни по-рано ,на 13--ти март 2015г . в района на гр. Сопот падна небесно тяло ,метеорит .
Новина ,която бързо бе покрита  и така не се разбра намериха ли го или не . 
 Но като се има в предвид , че на територията на България действуват няколко десетки разузнавания  - всички подобни събития се премълчават или бързо се потулват .
 В крайна сметка от земетресението на 24-ти май до 20-ти март 2016 г. (Първа пролет ) цикълът съдържа 666 дни ,което представлява едно ЦЯЛО на ниво дни !
   - Какво ще последва ли ? 
  - Очаквам много сериозна и неочаквана ,непредвидима промяна ....
      Да видим ....
 Сега да се върнем на Кръга , т.е. на Времето...


                                      

Когато в училище ви учат , че 1/2 + 1/3= 1/5-та , не им вярвайте .... :)
 Половина + Третина са = 5/6-ти !


Няма коментари:

Публикуване на коментар