сряда, 23 март 2016 г.

Времето изгрява над България !
    Времето изгрява над България.
    Знам, че мнозина са се опитвали да разберат Времето .
Опитвал съм се да събера най-мъдрото, есенцията от техните знания и опит .
Но, философите не говорят в детайли .
Те се изразяват елегантно и впечатляващо, но не и конкретно .    Аз съм стопроцентов българин !
Родих се в условията на атеизъм, а след 1990 г. имах свободата да позная Бог .
На 33 години получих причастие и бях покръстен в Христовата вяра .
  И така, аз имах възможността да опозная двете страни на живота - атеизма и вярата в Бог .
Имах възможност да изуча материализма и идеализма - двата клона на философията .
Но стига за моята скромна персона !
Преди да ви разкажа за Времето, искам да ви кажа обобщението на това ,което съм аз :
     Aз съм вярващ атеист !
Това ми позволи да бъда посветен в тайните на Времето.
 .
Избрах некомерсиалният път да споделя това с вас - българите, които сте в България и пръснати по целия свят .
Не искам слава, чест и пари .
Но за мен е важно, че Истината се ражда в България, от българите !
Стига ми тая награда, българският народ да знае тайните на живота и да бъде водач на цялото човечество .
Това е мисията на българите !
Защото, те са народът на Бог !
Времето


  1. Времето има кръгов характер . То е затворен Цикъл .
Цикъл на гръцки език "киклос" означава Кръг .
Това е определението, което му дават древногръцките философи : " Времето е Кръг!"
Най-важният кръг Време, който използва човекът е годишният Кръг Време.
Но годината(пълната високосна година) има 366 дни.
Това означава ,че Времето се състои от 2 Кръга Време :
   - Голям от 360 дни и
   - Малък от 6 Дни .

Малкият Кръг Време, от 6 дни, е всъщност Божествено Време , аналог на 6-те дни на Бог от Сътворението. Малкият кръг представлява това, което е стартерът на автомобила .
Без стартер ,Двигателят не може да се завърти.
Без 6-те дни на Бог, Големият Кръг Време от 360 дни не се задвижва .


2.  Освен извън човека, времето тече и в самия човек .Времето в човека-това е кръвта.
     И тук Времето тече в два Кръга:
   - Голям ,което е големият кръг на кръвообращение и
   - Малък ,което е малкият кръг на кръвообращение .     Без да се задвижи малкият кръг на кръвообращение (стартера)- не може кръвта да достигне до всички части на човешкото тяло .
    Кръгът Време извън човека се мери в градуси /дни и е 360  + 6 = 366 градуса/дни .
Времето в човека се мери също в градуси. Но температурни градуси .
Животът в човека тече нормално при 36 + 0.6 = 36.6 градуса .
Това е нормалната човешка температура.
Температурата 36.6 е мярка за Време, аналог на 366 дни на годината .

3.  Времето е Музика .
Извън човека, в космоса Времето се разпространява под формата на Мелодия .


 Тази Музика е плод на вибрационни вълни, подобни на вълните от хвърлен камък във Вода .
Това е наложило изискването, светът в който живеем да бъде акустичен .
И както всяка Мелодия си има такт, така и Времето има 6 основни такта .
Те са : 1/2-ра , 3/4-ти , 5/6-ти , 7/8-ми , 9/10-ти , 11/12-ти .

1/2-ра е Такт на Времето .
3/4-ти е Такт на Пространството .
5/6-ти е Такт на Земята .
7/8-ми е Такт на Небето.
9/10-ти е Тактът на света на ангелите .
11/12-ти е Тактът на Бог !
Тъй като българите са пряко свързани с Небето и Бог, те владеят, изразяват се, пеят и танцуват в такт 7/8-ми .

          Българското хоро "рисува" Времето

Останалото човечество, трябва да бъде научено от българите на такт 7/8-ми,защото останалите народи се изразяват в Земния такт 5/6-ти.
Това е мисията на българите !
Без да усвои такт 7/8-ми, човечеството няма да преодолее следващото стъпало на Еволюцията.

Такт
1/2-ра  такт на Времето  - 12 ,24 ,36 ,48 ,60 , 72 , 84 , 96 , 108   - през 12 части Веме

3/4-ти такт на Пространството -18 , 36 , 54 , 72 , 90 , 108        - през 18 части Време

5/6-ти  такт на Земята        - 20 , 40 , 60 , 80 , 100                     - през 20 части Време

7/8-ми такт на Небето       - 21 , 42 , 63 , 84 , 105                     - през 21 части Време

9/10-ти  такт на ангелите  - 21.6 , 43,2 , 64.8 , 86.4 , 108         през 21.6 части Време

11/12-ти тактът на Бог      - 22 , 44 , 66 , 88 , 110                     през 22 части Време


1/2-ра е такт на Времето през 12 части . 36 е трето стъпало в такта .
В такт 3/4-ти, който пък е такт на Пространството също има 36 . Там е второ стъпало .
Ето защо 36 е избрано за обединител на Време и Пространство  и е символ на Пространствено Времевия Континиум .
10 пъти ( декада) х 36 е КРЪГ !
Кръгът съчетава Пространството и Времето .
 Но, 36 не може да бъде едностранчиво,  само обединител на ПВК (Пространствено Времеви Континиум)
36 е и делител на ПВК . 36 е Половина от 72 .
72 е другото число, което присъствува и в такт 1/2-ра и в такт 3/4-ти ,т.е. в тактовете на Времето и Пространството .
Ето защо цялото деление и обединяване на Циклите в ПВК е изградено на основата на взаимовръзката между тези 2 числа .


4.  Времето е Кръг !
Всеки Кръг представлява едно завършено ЦЯЛО .
Но Всяко Цяло е разделено на ПОЛОВИНА + ТРЕТИНА + ШЕСТИНА .
КРЪГЪТ е съединяване на ПОЛОВИНА + ТРЕТИНА + ШЕСТИНА .


КРЪГЪТ е равен на                  180            +      120         +        60                 = 360 ГРАДУСА .

1/2-ра  +  1/3-та + 1/6-та = КРЪГ .
180     +     120   + 60      = 360 градуса.
180 дни +120 дни+60 дни = 360 дни .
360 дни + 6-те дни на Бог (от Рождество до Нова година) = 366 дни годишен кръг .
Това означава ,че Земната година има 360 дни ( от 01.01. до 25.12.)
и се дели на същият принцип , а именно :
ШЕСТИНА - от 1 януари до 29 февруари . ( 60 дни)
ТРЕТИНА  - от 1 март до 28 юни                 (120 дни)
ПОЛОВИНА - от 29 юни до 25 декември    ( 180 дни )


5. ВРЕМЕТО е равно на ЖИВОТ !
     Животът започва със "Скрито Време" .
     Времето също има "скрит период."

   Ето защо Времето бива 2 вида :
     Невидимо Време
     Видимо Време
Невидимото Време най-добре се обяснява с бременността .
Преди да се роди човек има 9 месеца скрит живот от другите хора .
Тези 9 месеца са Невидимо Време .
9 е последната цифра от едноцифрените числа .
Това означава , че 9 месеца е ПЪЛЕН ЦИКЪЛ ВРЕМЕ .
Човек живее 72 години, което е Триединство на 3 Цикъла от 24 години .
Това е правилен симетричен кръг. Всеки човек живеещ повече или по-малко от 72 години е в плюс или минус ПРЕЦЕСИЯ на Времето .
 Всяка от тези 72 години има 12 месеца .   72 години х 12 месеца = 864 месеца .
864 месеца е видимият човешкия живот .
9 месеца е бременността ,която е Невидим живот ,т.е. Невидимо Време.
864 + 9 = 873 месеца е цялото земно проявление на човека .
Девет месеца са завършен цикъл. Колко такива цикъла има в 72-те години живот ?
864 месеца : 9 = 96 пълни цикъла х 9 месеца има в живота .
96 е цикъл под влиянието на такт 1/2-ра .Това е тактът на Времето .
96 е ЦЯЛОТО .Човек живее 96 цикъла по 9 месеца + 9 месеца в утробата на майка си.
Toва е  = 96 + 1 Цикъла е Живота ...

 Половината на 96 е 48 (аналог на 2 денонощия)
Половината на 48 е 24 (аналог на 1 денонощие)
Половината на 24 е 12 , колкото е денят или нощта .


Както се вижда, всички числа (12 , 24 , 48 , 96) са от групата на такт 1/2-ра ,който е Такт на Времето .
 Само 6 не е такт .
6 (Шест) е Хармония ! Завършена ПЪЛНОТА !

ХАРМОНИЯ   +   ТРИЕДИНСТВО   = ВСИЧКОТО !
         6      +      3        =   9 !
СЛЕДОВАТЕЛНО :

       В човека има Хармония и Триединство, които предшествуват (Прецесия) появата на новороденото на бял свят .
6+3=9 месеца е бременността.
Ако бебето се роди на 7-я месец ( 6 + 1  = 7) ,т.е. само 1/3-та от Триединството е успяла да се реализира , това е трудно раждане и не винаги успешно .
Извод :
Времето наречено "БРЕМЕННОСТ" е НЕВИДИМО ВРЕМЕ за човека и трае 1/96-та част от Живота. !

Философският принцип ,че "каквото е в малкото - такова е и голямото "- ме застави да търся Невидимо Време и извън човека , в Пространствено Времевия Континиум. (ПВК)
  Има ли невидимо Време в годишния Кръг Време?
Отговорът е :
   - Има Невидимо Време !Земният такт 5/6-ти е създаден от Кръг ,чиято окръжност е разделена на 6 равни части от радиуса на кръга .
    Радиусът разрязва Кръга от периферията до центъра , т.е. радиуса е разрязан .
    Това позволява плоскостта на Кръга да бъде повита на фунийка  така , че 2 от 6-те части на Кръга да се застъпят . Формира се Конус .
   Тази част(в оранжево) , която остава скрита отвътре е СКРИТО ( НЕВИДИМО) ВРЕМЕ !

       

1/6-та е Невидимо Време .
5/6-ти е Видимо Време .
1/6-та са 60 дни от годишния кръг Време .( от 01.01. - 29.02.) Това е Невидимо Време .


 Бялата част от Кръга е Невидимо Време = Бременност


Затова древният римски Календар (правилно) е започвал на 1-ви  март, но Църквата го е променила, като е включила и тези 60 дни така ,че да започва от 01 януари !!!
5/6-ти Време от годишния Кръг са 300 дни .  От 1-ви март до 25-ти декември .
Това е Видимо Време за човека  ( без външна намеса)
Всъщност, това е Времето ,което е включвал римския Календар . Следвали са оргиите ...
Аналог на оргиите днес са Коледните празници .


Знакът на Гугъл , което всъщност е буквата на Бог , латинската буква Г 
чертае линията на Видимото и Невидимо Време
5 минути представляват 30 градуса от Кръга на часовника.
Забележете : Не са 6 минути ! Една минута е "Скрито Време".
12 пъти х 5 минути = 60 минути (1 час)
Това означава , че 12 пъти по 1 минута има скрито време в един час = 12 минути "Скрито Време"
Единното Време е 72 минути ( Триединство на 3 пъти х 24 минути)
Видимо Време 60 мин. + 12 мин. Невидимо Време = 72 мин. Единно Време.
Това е положението !

На ниво часове - 5 часа не са 30 градуса , както е при минутите , а са 150 градуса.
Всеки час има 60 мин. видимо време и 12 мин. невидимо време.
 На 5 часа Видимо Време съответствува ЕДИН ЧАС НЕВИДИМО ВРЕМЕ !
20 ЧАСА ВРЕМЕ (20 е  Земен Такт 5/6-ти) имат 4 часа Невидимо Време .
Ето защо Денонощието е 24 часа !
20 часа е Видимо Време + 4 часа е Невидимо Време .
Казано с други думи , 20 часа са такт 5/6-ти и 4 часа са такт 6/6-ти ...

300 часа   (300 е 5/6-ти от 360 градуса , т.е. от Кръга) се равняват на 12 дена и 1/2 ден .
600 часа се равняват на 24 дни + 1 ден = 25 дни Единно Време !
24 дена Видимо и 1 ден Невидимо Време . 
Можете да продължите сами ...6.   Край на Времето .

    Изхождайки от факта, че Слънцето има през годината Две Равноденствия и  точка на най-дълъг ден, както и точка на най-дълга нощ през 1582-ра година папа Григорий Тринадесети , приел, че Времето се дели на 4 части и от тук , че на всеки 4 години Времето трябва да се актуализира с един високосен ден ... Съвършено неправилно ! Вече  6-ти век !

                                         Заблудата на папа ГригорийXIII (или неговата хитрост!)

   Времето е Кръг и се дели на ПОЛОВИНА +ТРЕТИНА+ШЕСТИНА !
Няма място за делене на 4 или за Четвъртини !
Времето абсолютно на нито едно ниво не се дели на 4 .
Пространството може да се дели на 4 .
Кръг очертан на земята и разделен на 4, разделя Кръга на 90 градуса(прав ъгъл)
При Времето няма прави ъгли .
Времето "работи" само с остри и тъпи ъгли ,т.е. с неравномерни части .
Ако точките на годишния Кръг Време бяха 4, Времето щеше да бъде "разрязано" на  4 равни части . Нямаше да има разлика ,т.е. Йерархия и нямаше да има ДВИЖЕНИЕ !

                            Времето е превърнато в ТРЕТИНИ и за това е Триединно !
                            Всяка Третина  трае 6 месеца .

Първа Третина

Втора Третина

Трета Третина 


 Времето е непрекъснат Цикъл, защото преди да достигне Края си ,втората Среда ,т.е. второто равноденствие на 22.09. ,е превърнато в НОВО НАЧАЛО на Времето .
Така, то никога не достига до края си .
Действителният Край на Времето е "изолиран" и винаги е между 2 Среди ! (2 равноденствия)
(22 март и 22 септември )
  ТЕ (Средите) ОТ СВОЯ СТРАНА СЕ РЕДУВАТ ДА БЪДАТ НАЧАЛО И КРАЙ НА ВРЕМЕТО !   Ето защо Конфуций казва :
" Средата е най-близкото място до Мъдростта. Да не я достигнеш е като да я подминеш."

  Сега трите третини Време, които току-що ви показах, ще ги подредя не вертикално , а хоризонтално ...Ето така се "съединява" Времето и затова няма край .
Това е Триединство !Трите фази на Времето !
Но, ако проявите въображение и добра воля- в това което току-що ви показвах ,вие ще видите ТРИТЕ ПИРАМИДИ В ГИЗА !


                                             Пирамидите на Времето

Пирамидите са връзката между Времето и Пространството .
Между такт 1/2-ра на Времето и Такт 3/4-ти на Пространството .
Такт 3/4-ти е Кръг разделен на 4 равни части .
Радиусът на Кръга е разрязан .

Кръгът е завит на фунийка, така че една четвърт от него е скрита .
Това е НЕВИДИМОТО ВРЕМЕ !(Зеления сектор)
Видимото Време е станало ПИРАМИДА !

Пирамидата - символ на ТРИЕДИННОТО ВРЕМЕ !


  ...Следва

   
Няма коментари:

Публикуване на коментар