събота, 4 февруари 2017 г.

Между Времето и Бог !       Между Времето и Бог !


                Евреите и българите са двете страни на една и съща монета.
В Музиката (а Времето е Музика) това е такт 7/8-ми, където 7 е еврейското, а 8 е българското число.
                Тези две числа са затворени между 6 – числото на Времето и 9 , Краят . (Начало и край е Бог!)
                Така се оказва, че едните и другите са затворени между Времето и Вечността (Бог).
                Таблицата, която ви показвам в първите две хоризонтални графи се отнася за Земята, а в трета и четвърта хоризонтална графа се отнася за Небето.
                Бинарност и Троичност са земни измерения за Време.
                Тетричност и Пентичност са небесни измерения за Време.
                При Бинарността , Времето става бинарно при 2 х 6 = 12 часа.
Същият цикъл при евреите е 2 х 7 = 14.
При българите обаче бинарността завършва в 16 часа.Два часа след евреите.
Това означава, че българите имат 2 часа повече време от евреите.
Над тях е само Бог , при когото бинарността приключва в 18 часа. На свечерявяне.
                При Троичността :
При Времето в 18 часа. Значи Троичността на Времето е в хармония с Бинарността на Бог !
При евреите в  21 часа. Няма синхрон с другите.
При българите в 24 часа.
При Бог троичността приключва на  27-я час. Това е в 3 часа през нощта на следващото денонощие. Т.е. по първи петли, както казваме ние българите.
                Тетричност: Това вече е на Небето.
Времето е тетрично когато стане 24 часа ( 4 х 6) Денонощие.
Евейската тетричнос е 28 – дните на Лунната обиколка около Земята.
Българите имат 32 , което надхвърля 31 дни на месеца , с един ден.
Тетричността на Бог е 36.  Завършен кръг Време, ( 4 х 9 )
                Пентичност:
Времето е пентично ,   (24 +6 = 30) 1 Един ден + ¼
Евреите на 35 –я ден ( 28 +7 =35)Един Лунен кръг + ¼  
Българите на 40- я ден (32 + 8 = 40) Един месец  + ¼.
Бог  на 45-я ден ( 36 + 9 =45) Един Кръг + ¼.


                04.02. 2017

                София                                                                  Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар