вторник, 14 февруари 2017 г.

Книга на Даниел


         Краят на Времето.
Книгата на Данаил е написана за България!
    681- ва + 1335 дни на Даниил = 2016 г.

  Блажен който изтърпи и достигне до хиляда триста и тридесет и петте дена! (Дан.12:12)
   Библията, Книга на Данаил.


                                         Даниил стои сред  лъвовете  , хвърлен сред тях за  да го изядат !


                   " И четири големи зверове възлязоха из морето." (Дан. 7:3)
                   " Първият бе като лъв, и имаше орлови крила; а като го гледах, крилата му се изскубаха, и той се издигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе, и даде му се човешко сърце. " (Дан. 7:4)
       

                "Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целият свят, и ще го стъпче и разтроши. " ( Дан. (7:23)

                            Само България може да бъде 4-то царство на света ! Вече сме имали 3 царства !"Седемдесет седмици са определени за людете ти и за светият ти град  за въздържанието на престъплението, за довършване на греховете, и за правене на умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже Пресветия ."  Дан. ( 7:24)
 Светият град е  Средец . Град на СРЕДАТА на света - това означава СРЕДЕЦ!
Средец е свят град, и защото тук е мястото на Светата Мъдрост , Света София!
Мъдрост на гръцки е СОФИЯ!
Философия  в превод означава обичам мъдростта!
Тук  Времето не случайно е запазило от древни времена до наши дни базиликата ”Света София.”
Всичко това ни разкрива кой е светия град,  записан в пророчеството на Данаил.
Това се потвърждава и от думите на Апостола на Свободата Васил Левски, Месията, който ни завеща да сътворим една СВЯТА и чиста република!!!
Думичката СВЯТА издава святоста на мястото, на земята, народа и идеята!!!

През 1382/3 година  е  обсадата на крепостта Средец от турците.
70   БИБЛЕЙСКИ  седмици по - късно отново в Средец/София, турците обесват Васил Левски.
 Това се случва на 6 ти февруари 1873-та година.
 Пресветия  е Васил Левски!
Неговата смърт е неговото помазване !
А разстоянието във Времето между падането на Светия град (Средец) до обесването на Васил Левски (Помазването на Пресветия) е точно 70 седмици .
 70 х 7 = 490 дни в Библията, които в живота са 490 години .
 Годината на смъртта на Левски                1873 г 
 минус годината на падане на Средец       1383 г.
                                                                        -------------
                                                                             490 години !!!


              70 седмици в Библията са 490 години между 2 събития :
 Падането на светия град (Средец) и обесването в този град на Месията Васил Левски !
              Това е истината ! Няма друга истина !"И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна дъсницата си и лъвицата си къмъ небето и се закле в Оня , който живее до века, че това ще бъде след време, времена, и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде ."  Дан. ( 12:8)

...Да смажат силата на светите люде" !!!??? 
   Кои са свети люде , днес ? 
     Отговорете си сами... и всичко ще ви стане ясно !

                 


                  15.02.2017 г.
                    София                                                               Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар