сряда, 7 октомври 2015 г.

Една приказка завъзрастни
Една приказка за възрастни 
Кръстоносец
Архимед

           Всичко започнало от тук .
           Имало едно Време един пергел и един молив .Те стояли захвърлени в едно от най-тъмните кюшета на Вселената .
    Били адски забравени и адски непотребни , както за себе си ,така и за останалия свят.
Никой не си спомнял колко дълго те стояли захвърлени в тъмния вселенски ъгъл . Докато един ден не се появила една ръка .Тя взела молива , повъртяла го между пръстите си и започнала да пише с него . Това били първите букви на Историята !
Ти си Бог ! - гласяло написаното .
             
          - А ти ще бъдеш неразделния му другар - Дявола ! - отекнали думите .
            Ръката взела пергела .
            Повъртяла го насам натам , забила единия му крак , който завършвал с шип и описала мислен кръг във въздуха . След кратка пауза моливът ( Бог) и пергелът (Дявол) се оказали свързани в едно цяло .

               Ръката описала един голям Кръг и обявила :
             - Вече ще живеете двамата заедно ! 
             - Това ще бъде вашият свят ! Вие ще живеете в него . Ако ви се вижда тесен за двама  -излезте извън него !
             - Как ? - попитали в хор моливът и пергела .
             - Измислете сами ! - отвърнала ръката .  Но запомнете : - Разширявайте се стъпка по стъпка 
               После изчезнала така бързо , както се била и появила .
               Моливът и пергелът (Бог и Дявол ) останали сами , в описаният от ръката Кръг .
Не знаели какво да правят . Единият можел да  рисува , а другият можел да се върти .
               Така в разкрачено положение , моливът върху окръжността , а пергелът стъпил с единия си крак в центъра , ги споходила мисълта :
               -Да се движим ! Завърти ме! -  казал моливът . Това сигурно е много приятно ?
              Пергелът се завъртял и понесъл със себе си молива . А той неспирно описвал кръг върху кръг . Пергелът се почувствувал щастлив ,че отново е потребен някому и се въртял със шеметна скорост , после се забавял и пак се засилвал , а моливът се смеел и чертаел кръг след кръг . 
              Това продължило доста Време.
                - Значи , ти си Бог ! - казал пергелът на молива . А , аз съм Дяволът !Така да бъде !
                  От днес ставаме неразделни ! И този Кръг е нашия свят !
                - Мисля ,че събрани двамата е по - добре отколкото да лежим забравени във Вселената - отвърнал моливът , който вече бил Бог .

                 Решили  да се поразходят и да си видят новата собственост.
Не било много лесно в началото , защото всяка стъпка напред изисквала от двамата да направят половин оборот завъртане .
                 Когато направили 6 стъпки , разходката им приключила , т.к. стигнали там от където били тръгнали . 
                Така направили първото си фундаментално откритие : - окръжността на техния кръг била дълга ни повече , ни по - малко от шест стъпки на Пергела .
                 Уморени , но доволни ,те решили да поспят , а като се събудят да започнат да устройват новият си свят .


                     Когато се събудили , престъпили към Сътворението на техният нов свят .
                   Моливът ( Бог) се завъртял и понесъл Пергела ( Дявол) в кръг , като го оставил извън Кръга .
                  Пергела (Дявол) се огледал насам натам и тъй като умеел единствено да се върти - се завъртял , а Моливът ( Бог) описал нов Кръг , който се допирал до първия .
                 Това не била добра идея. Имали два Кръга , но можели да бъдат само в единия ,а другият оставал пуст и самотен без тях . 
                 Някак си това не им изглеждало разширяване на света им .
                Тогава решили друго . Всеки нов кръг , ще започва от половината на предният кръг .


           Това вече било нещо ! 
           Имали два кръга , светът им се разширил и най - важното : - не било необходимо единият да стой в средата , а другият да бъде накрая . 
           Сега и двамата били в Средата на света !
           Това ужасно им харесало и било съвсем , ама съвсем справедливо !
           Когато сътворили и последният възможен кръг ( а той бил шести по ред ) , те с изненада открили , че са родили Живота !
          В най - първия кръг ,

който очертала ръката , разцъфнало едно цвете !
            Двамата хвърлили много пот , докато създадат всичко това , но си заслужавало .
            Станало просторно и светло .
            Двамата стояли в Средата на света и не било никакъв проблем с едно движение (полукръг) да стъпят в който си искат кръг от 6-те които двамата създали .
            Всяка тяхна стъпка в един от 6-те кръга  - носела живот в него .
            Ето защо живота имал 6 стъпки , по една във всеки кръг .
            Престоят в един кръг нарекли Ден .
           Така те Сътворили  6 дена . Един Шестоднев !
            Първият !
                 Следващите 12 кръга , които двамата сътворили , донесли първият плод .
                 Били създали плодът на Живота .
                      Така , стъпка по стъпка - както им заръчала Рождествената Ръка - Пергелът и Молива , Бог и Дявол ,Сътворили Цветето на Живота ...
                       И тук приказката започнала ...
                       И Времето потекло ... 

   ( За разлика от всички други приказки  - моите не завършват ,а започват ! :)

                                               (следва продължение)


           I . Космическата ГЕОМЕТРИЯ 
                  ( Продължение на "Една приказка за възрастни." )


            Гениалността на Бог се заключава в това , че Той е допуснал наличието на 2 полюса - този на Тъмнината и този на Светлината .
              Библията казва , в първите си редове , че Той се носел над тъмната бездна и всичко било неустроено .
             Откриването на полярността от Бог ражда бинарността на света.
             Има вече Ден и Нощ ,
                      Светлина и Тъмнина ,
                       Бяло и Черно  .
            Наличието на 2 полюса дава възможност за проявление на Цветовете .
            Те са " заключени" между двата полюса .
            Проявяват се най - ярко , когато са по Средата на Поляризацията .
Приближавайки се към един от двата полюса те избледняват или потъмняват - докато се слеят с Бялото и ли Черното .
            Поляризацията дава възможност за поливариантност на цветовете , т.е. цветовете  добиват десетки нюанси , от най - наситено , до най - бледо или най - тъмно .
             Гениалността на Конфуций се състой в това , че той е осъзнал какво е сътворил Бог , а именно  , че най - мъдро е да се намираш в Средата между 2-та полюса и е изказал гениалната мисъл  :
  " Средата е най - близкото място до Мъдростта . Да не я достигнеш е , като да я подминеш ."
          Какво ни казва Конфуций ?
1. Вечността е в абсолютната Среда , между полюсите .
2. Средата няма знак  , не е маркирана и е необходимо да знаеш , че я има - за да я търсиш и намериш .
3. Тя е почти недоловима и съществува опасност да не я откриеш - като не я достигнеш или я подминеш .
       
      Сега да се върнем на приказката за Молива ( Бог) и Пергела ( Дявол):

Първи Принцип :
                 За разлика от твърденията на Църквата - Бог и Дявол са единно Цяло . Разделени не представляват нищо !


Втори Принцип :
             Абсолютно справедливо ,те стоят огледално разположени в своя  свят - точно по Средата  на два Кръга . Тази Среда се ражда от преплитането на двата Кръга , чиито Центрове се намират на периферията на срещуположния кръг .
            Така фигурата няма Край , а Началото е условно .
             Пресечните точки на окръжностите на двата Кръга създават две дъги , краищата на които сключват ъгъл от 120 градуса със срещуположния център .

Тези два кръга са първите две стъпки към създаване на модела на Времето .
                 Времето "работи" на принципа на сърдечно съдовата система на човека .


                 Времето вън от човека е това , което е кръвта вътре в човека .Така годината има 366 дни , а  естествената температура на човешкото тяло е около 36,6 градуса !
                 Но Кръгът не може да бъде 366 градуса/дни ! Тогава ?
                - Тогава има два Кръга Време . Голям (360 градуса/дни) и Малък ( 6 градуса/дни)
                 Точно както човек има Голям и Малък Кръг на Кръвообращение , така и Времето има Голям и Малък Кръг на Времеобръщение .
                  Навярно това е имал в предвид Апостола на свободата Васил Левски , когато казва за Времето :
           "...То нас обръща и ний Него !..."
        Горните два Кръга показват нагледно как Времето се дели на Външно и Вътрешно Време . 
            Двете пресечни дъги на двата Кръга образуват Вътрешно Време и Пространство от 120+120  = 240 Градуса /Дни .
          Това е аналог на 24 часа ,едно Денонощие .
          Двете Външни дъги са от оставащите 240 Градуса /Дни .
            240 +240 = 480 Градуса /Дни - което е аналог на 48 часа , т.е. 2 Денонощия.
            Ето защо 2 Денонощия са Цялото , а 1 Денонощие е 1/2-ра от Цялото .

              Това е цялостния модел на Времето .
              В своята сложност , той е изграден от гениална простота !

          (Утре ще ви обясня нещо , което до днес за мен бе една велика тайна! )
                                                            ( Следва продължение)
                    
                                                           14.10.2015 г.

                           Kак се ражда Времето !?
 - Времето се ражда от Пространството !
                            Когато  Пергела (Дявол ) се разкрачи от т. А до т.В и в точка т.В стъпи Моливът ( Бог) тази стъпка е Пространство , а това ражда Времето за което е осъществена стъпката.
                          Така в отсечката между т.А и т.В се ражда Времето .
                    Това е единствената права отсечка по която протича Време преди Времето .
                     Искам да кажа ,че Времето в отсечката А-В е скрито  (латентно) Време .
                     То е прецесионно , изпреварващо Време,за което ние не знаем .
                     От тук  нататък  Времето има Кръгов характер ,като се развива и движи приблизително спираловидно .


           Времето няма Начало,нито Край .
           То изгрява  непосредствено след отсечката АВ .
           АВ = 6 дни латентно , невидимо (за човека) Време на Бог .
           ВD  - 60 дни непълно време (Ауфтакт)
           DC  - 240 дни  , аналог на 24 часа в денонощието - Видимо Време
Това е времето в първичният , Рождествен Кръг . Обхваща 5/6-ти от траекторията на окръжността. 
          За сега остава загадка ,как така отсечката АВ , която е 6-те дни на Бог (аналог на Сътворението) се различава от дъгата ВD която е 60 дни !?
          Има само един отговор , а именно ,че 6 дни на Бог в Космоса (или микрокосмоса) са = на 60 земни дни .
Ако 6 дни на Бог = 60 земни дни,то
1 ден на Бог = 10 земни дни .
24 Зодии (2 обиколки на Зодиака) х 2.1/2 дни всяка = 60 земни дни , т.е. на 2 месеца .
Това означава , че Бог за 6 дни е извършил 2 обиколки на Зодиака , а 1 обиколка (на 12-те Зодии) е 3 Божии дни !
    Какво прави в това време Дявола ,чиито знак е три шестици - 666 ?
    Тези 60 земни дни ,които за Бог са 6 дни -Той (Бог) изминава за 2 обиколки на Зодиака , т.е.6-те дни са 2 пъти х 3 дни .
    За Дявола обаче 60 дни са 3 цикъла и затова символът му е три шестици - 666. Всяка шестица е един цикъл .., а цикълът е 20 дни (ако трябва да бъда съвсем точен - 6.66 х 3 стъпки= 19.98 дни .)
За Бог един ден = 10 земни дни ',
за Дявол 1 ден = 6 земни  дни .
Това означава ,че 6-те дни на Бог са 10 дни за  Дявола !!!
Това поражда Златното сечение ,защото 10 : 6 = 1.666 !!!
10 земни дни = 1 ден на Бог 
20 земни дни са = 1 ден на Дявола ( една шестица)
40 земни дни = 2 дни на Дявола . ( две шестици)
60 земни дни = 3 дни на Дявола ( три шестици)
Изводът е , че Дявола е (ако се изкажа с музикален термин) -  половина нота , а Бог е Цяла нота !!!
 Два Дявола - аналогично на (Ин и Ян ) са = 1 Бог !
Както виждате Бог и Дявол са мерни единици !
За това всички мерни единици за Време са със стойност 60  - защото 6 дни на Бог х 10 дни на Дявол = 60 !!! А пропорцията на Златното сечение е 1.666 , защото 10: 6 = 1,666 !
   Това води до  извода :
1. След като Бог прави 10 дни , а за Дявола са необходими 20 дни - то Бог е 2 пъти по - голям Кръг от Кръга наречен -Дявол !Това означава , че във Времето на Сътворението ,Бог се е отправил към Макрокосмоса , а Дявола се е отправил към Микрокосмоса!             Рождественото време има формата на латинската буква G.
      В точка С -Времето прескача върху траекторията на вторият (розов) кръг и се движи по неговата дъга - 180 дни , до точка Е .
      Следват нови 180 дни от точка Е до т. Н.
Така ВИДИМОТО  ВРЕМЕ ИМА  240 + 180+180 ДНИ = 600 ДНИ !
      НЕВИДИМОТО ВРЕМЕ ИМА  60 + 6 ДНИ = 66 ДНИ .
ОБЩОТО ВРЕМЕ Е = 600 + 66 = 666 ДНИ ! То протича от точка  А до точка Н .
В точка Н Времето се завръща в Рождественият Кръг .


                                                       ( следва )

                                           15.10.2015 г.

              Това което ми убягва до тук да ви представя е , че всъщност има 3 свята ,
в които времето тече по различен начин и има различен брой Цикли оформящи едно завършено Цяло .
                     Да , явно има 3 свята така , както в приказките , които сме чели или са ни разказвали , като деца.
                      Нали си спомняте : - в приказките има Горна , Долна и Средна Земя .
                      Ето как изглеждат те в нашата съвременна приказка :

             Време на Външния  свят - Изгрява от Средата на фигурата и се движи външната страна на 3-те цветни полуокръжности .
             Времето на Външния свят (Горната Земя) има продължителност на видимото Време = 600 дни , а на невидимото Време = 66 дни , Или общо 666 дни .
             Времето на Средният свят ( Средната Земя) обхваща Пространството на бялата триединна фигура. Това Време тече по 6-те външни стени на фигурата и е = 360 дни .
            Времето на Вътрешният свят ( Долната Земя) тече по 3-те външни стени на Пространството оцветено в сиво . Това  Време има 3 Цикъла , всеки по 60 дни или общо 180 дни .

        Бързам да ви кажа ,че това е перфектна фигура , с перфектни пропорции , изключителна универсалност и практичност . 
        Така например дължината на Видимото време на външния свят ( 600 дни ) спрямо дължината на Времето в средния свят ( 366 дни ) е в ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ .

               600 : 360 = 1 . 666  !!!
       По нататък в описанието ще говорим за всеки свят по отделно .
        
           Искам да подчертая ,че
трите Кръга , в които се помещават Трите свята са абсолютно
Триединство на Божиите Отец , Син и Светия Дух  !
       180 Градуса/Дни на Розовия Кръг и 180 Градуса/Дни на Зеления Кръг формират 
 Видимо Време с дължина = на една Земна година - 360 дни .
          Тази дължина е равна на цялата дължина на Времето в Средния свят .
           Първите 180 дни са различно естество от вторите 180 дни . Цялото което образуват , т.е. годишен Кръг е от 2 различни половини - розова и зелена  така , както Ин и Ян създават едно Цяло , без самите те да са еднакви .
          За да има Време , Бог е "разсякъл" и "отворил" розово-зеления Кръг (Вечността)
Това става в точката в която се пресичат половящите на розовия и зелен кръг .
         Образувал се е ъгъл = 60 градуса , в които е "вмъкнат" оранжевия Рождествен Кръг .Тази точка е много ,много специфична и се намира на срещуположната страна срещу точка А , която е Начало на Всичко  и Център на рождествения Кръг . Освен това е единствената пресечна точка , в която не участвува Рождествения Кръг !
          Граничните линии на тези 60 градуса , т.е. половящите на розовия и зелен кръг формират 4 точки по протежение на Окръжността на Рождествения Кръг.

                 Забележете , че тук точките са общо 6 и образуват пирамида .
4-те точки които се образуват от пресичането на розовата и зелена половящи с Окръжността на Рождествения Кръг са :

  - точка B
  - точка C
  - точка D
   - точка H
               Това са точките обособяващи Средния свят .
                                                                         ( следва )


                                                                             15 .10.2015 г.

                         Ако през всички две или три точки в една линия - прекарате прави -получавате следната фигура :

               Тази фигура има 8 обозначени точки с букви отговарящи на обозначението на 8-те шахматни полета - A,B,C,D,E,F,G,H...  + 4 точки ,които са безименни , или общо 12 точки , колкото са Зодиите. 
         Ако от тази фигура оцветим само безименните точки , то ще получим фигурата на човек ! 
         Това при добро въображение може да бъде и кръст между Молив и Пергел - нашите приятели от приказката... :


                                                     Това всъщност спомага за тълкуване на звездния календар , от което за сега ще се въздържа ...
            Тук съм  ви маркирал само Времето , което предстои до края на Цикъла , а той е на 26 октомври 2016 г. -Димитровден !                                 Това е археометър ! 

                                Върху него има 12 фигури на човек , изобразен в предния чертеж .
                                археометъра е уред за измерване на Историята , т.е. на Времето .

   Повече информация за него може да откриете на адрес : 

https://dinkovacveta.wordpress.com/2015/09/22/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80/                                                        (следва)


             

Няма коментари:

Публикуване на коментар