вторник, 13 октомври 2015 г.

               I . Космическата ГЕОМЕТРИЯ 
                  ( Продължение на "Една приказка за възрастни." )


            Гениалността на Бог се заключава в това , че Той е допуснал наличието на 2 полюса - този на Тъмнината и този на Светлината .
              Библията казва , в първите си редове , че Той се носел над тъмната бездна и всичко било неустроено .
             Откриването на полярността от Бог ражда бинарността на света.
             Има вече Ден и Нощ ,
                      Светлина и Тъмнина ,
                       Бяло и Черно  .
            Наличието на 2 полюса дава възможност за проявление на Цветовете .
            Те са " заключени" между двата полюса .
            Проявяват се най - ярко , когато са по Средата на Поляризацията .
Приближавайки се към един от двата полюса те избледняват или потъмняват - докато се слеят с Бялото и ли Черното .
            Поляризацията дава възможност за поливариантност на цветовете , т.е. цветовете  добиват десетки нюанси , от най - наситено , до най - бледо или най - тъмно .
             Гениалността на Конфуций се състой в това , че той е осъзнал какво е сътворил Бог , а именно  , че най - мъдро е да се намираш в Средата между 2-та полюса и е изказал гениалната мисъл  :
  " Средата е най - близкото място до Мъдростта . Да не я достигнеш е , като да я подминеш ."
          Какво ни казва Конфуций ?
1. Вечността е в абсолютната Среда , между полюсите .
2. Средата няма знак  , не е маркирана и е необходимо да знаеш , че я има - за да я търсиш и намериш .
3. Тя е почти недоловима и съществува опасност да не я откриеш - като не я достигнеш или я подминеш .
       
      Сега да се върнем на приказката за Молива ( Бог) и Пергела ( Дявол):

Първи Принцип :
                 За разлика от твърденията на Църквата - Бог и Дявол са единно Цяло . Разделени не представляват нищо !


Втори Принцип :
             Абсолютно справедливо ,те стоят огледално разположени в своя  свят - точно по Средата  на два Кръга . Тази Среда се ражда от преплитането на двата Кръга , чиито Центрове се намират на периферията на срещуположния кръг .
            Така фигурата няма Край , а Началото е условно .
             Пресечните точки на окръжностите на двата Кръга създават две дъги , краищата на които сключват ъгъл от 120 градуса със срещуположния център .

Тези два кръга са първите две стъпки към създаване на модела на Времето .
                 Времето "работи" на принципа на сърдечно съдовата система на човека .


                 Времето вън от човека е това , което е кръвта вътре в човека .Така годината има 366 дни , а  естествената температура на човешкото тяло е около 36,6 градуса !
                 Но Кръгът не може да бъде 366 градуса/дни ! Тогава ?
                - Тогава има два Кръга Време . Голям (360 градуса/дни) и Малък ( 6 градуса/дни)
                 Точно както човек има Голям и Малък Кръг на Кръвообращение , така и Времето има Голям и Малък Кръг на Времеобръщение .
                  Навярно това е имал в предвид Апостола на свободата Васил Левски , когато казва за Времето :
           "...То нас обръща и ний Него !..."
        Горните два Кръга показват нагледно как Времето се дели на Външно и Вътрешно Време . 
            Двете пресечни дъги на двата Кръга образуват Вътрешно Време и Пространство от 120+120  = 240 Градуса /Дни .
          Това е аналог на 24 часа ,едно Денонощие .
          Двете Външни дъги са от оставащите 240 Градуса /Дни .
            240 +240 = 480 Градуса /Дни - което е аналог на 48 часа , т.е. 2 Денонощия.
            Ето защо 2 Денонощия са Цялото , а 1 Денонощие е 1/2-ра от Цялото .

              Това е цялостния модел на Времето .
              В своята сложност , той е изграден от гениална простота !

          (Утре ще ви обясня нещо , което до днес за мен бе една велика тайна! )
                                                            ( Следва продължение)
                                                       
                                                           14.10.2015 г.                           Kак се ражда Времето !?
 - Времето се ражда от Пространството !
                            Когато  Пергела (Дявол ) се разкрачи от т. А до т.В и в точка т.В стъпи Моливът ( Бог) тази стъпка е Пространство , а това ражда Времето за което е осъществена стъпката.
                          Така в отсечката между т.А и т.В се ражда Времето .
                    Това е единствената права отсечка по която протича Време преди Времето .
                     Искам да кажа ,че Времето в отсечката А-В е скрито  (латентно) Време .
                     То е прецесионно , изпреварващо Време,за което ние не знаем .
                     От тук  нататък  Времето има Кръгов характер ,като се развива и движи приблизително спираловидно .


           Времето няма Начало,нито Край .
           То изгрява  непосредствено след отсечката АВ .
           АВ = 6 дни латентно , невидимо (за човека) Време на Бог .
           ВD  - 60 дни непълно време (Ауфтакт)
           DC  - 240 дни  , аналог на 24 часа в денонощието - Видимо Време
Това е времето в първичният , Рождествен Кръг . Обхваща 5/6-ти от траекторията на окръжността. 
             Рождественото време има формата на латинската буква G.
      В точка С -Времето прескача върху траекторията на вторият (розов) кръг и се движи по неговата дъга - 180 дни , до точка Е .
      Следват нови 180 дни от точка Е до т. Н.
Така ВИДИМОТО  ВРЕМЕ ИМА  240 + 180+180 ДНИ = 600 ДНИ !
      НЕВИДИМОТО ВРЕМЕ ИМА  60 + 6 ДНИ = 66 ДНИ .
ОБЩОТО ВРЕМЕ Е = 600 + 66 = 666 ДНИ ! То протича от точка  А до точка Н .
В точка Н Времето се завръща в Рождественият Кръг .


                                                       ( следва )

Няма коментари:

Публикуване на коментар