петък, 2 октомври 2015 г.


"Бедната мъдрост често става роб на богатата глупост."
Шекспир

ДОБРО УТРО ! smile emoticon
Тази сутрин съм с ярко изразено философско мислене и докато се разсънвах вижте какво "измислих" :
Вселената в която живеем има 2 свята - количествен и качествен .Количественият свят е свят на Движението . Качественият свят , е свят на Покой ( Вечността) .
Аз ги наричам - Действен свят и
- Бездействен свят .
Действеният свят е света на Движението .
Той е постоянно променящ се свят . - Защо ! :
- Защото всяко действие в него , поражда количество , брой пъти движения , а движенията се АКТУВАТ!
Всяко движение се превръща в АКТ.
Мястото на Акта става СЦЕНА .
Разстоянието от Акт до Акт се нарича ТАКТ .
Времето всъщност е разстояние от Такт до Такт , а скоростта на тактовете поражда МУЗИКА .
ВРЕМЕТО Е МУЗИКА !
Появата на първия човек на Земята е плод именно на такива действия (Актове) предшествуващи самото Сътворение от страна на Бог. Тези Божествени действия са Актувани .
Всеки Божествен жест ( движение , вибрация) е АКТ .
Актът е оплождащ - всяко ново движение поражда нови форми на живот .
В този смисъл действията (движенията ) на Бог са АКТОВЕ, имащи оплождащ ефект и раждащи живот .
Адам е плод именно на такъв Божествен АКТ !
Сам по себе си този АКТ превръща Адам в първият АКТьОР, а Земята в Сцена на този Акт .
Ето това е имал в предвид Шекспир , казвайки фразата :
" ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА ! "
"Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея - влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли..." Шекспир
smile emoticon
ХУБАВА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ , АКТЬОРИ !
ЖЕЛАЯ ВИ ЧУДЕСЕН СПЕКТАКЪЛ !

Няма коментари:

Публикуване на коментар