петък, 23 октомври 2015 г.


Пауза ...

                                                             
                                                                     Продължение
                                                                              на
                                                            " Приказка за възрастни ."

                                                                     23.10 2015 г .

                                                           Светът е огледален


                 От както свят светува ,Времето се дели на Цикли от по 6 части .
                 Това е така ,защото Бог сътворява света за 6 дни  , които в Библията са отразени , като 6-те дни на Сътворение или Шестоднев .
                 6 дни е завършен Цикъл !
                10 пъти по 6 = 60 дни е завършен Цикъл .
                100 пъти х 6 = 600 дни е завършен Цикъл .
                Числото 666 , знак на Дявол , т.е. на Времето , е съставно число на числата 600 + 60 + 6 =666 !
                6 , 60 и 600 са дължините на всички времеви Цикли .
                Цикъл : Кръг = 600 : 360 =          1. 666 където
                                                                       1 е символ на Бог ,
                                                                       666 е символ на Дявол , а десетичната точка е
                                                                       . - символ на човека !
             6 дни и 60 дни са лесно представими , като Кръг , но 600 дни ? - такъв цикъл на пръв поглед няма , след като годината е 365/366 дни .
            Цикълът от 600 дни е Триединство на 3 Кръга , като Времето "извира " от лоното на Първия Кръг (наречен - Рождествен Кръг ) и "изгрява" в определена точка , като в последствие се движи по периферията на 3-те Кръга .
Последното Двугодие от Края на Времената

600-те дни на Двугодието ще изтекат на 26-ти октомври 2016 г. (Димитровден)
60 -те дни преходно Време ще текат от 26.10.2016 г. - 25.12. 2016 г. ( Рождество ; Коледа)
6 -те дни на Бог ще текат - от Коледа (Бъдни Вечер) - до 31.12.2016г. ,когато би трябвало да започне новата 2017-та година ...

                    общо - 666 дни !

               Прави впечатление ,че в Първият (Рождественият) Кръг , Времето се движи под формата на латинската буква - G .   Това е буквата на Бог на немски език  - Gott  ( Бог) и на английски - God !
               Във синьо - отсечката АВ - т.е. 6-те дни на Бог , и синята дъга АD - преходното Време до 1-ви март . В древен Рим , Начало на годината е бил именно 1-ви март  !


                                    Знакът на Гугъл ( Google) - Без коментар !  :)

            Това ,което формално ви показвам , е определило  по - нататъшният развой на света и неговите 4 характеристики ;
            Светът е 1.- Бинарен  -всичко е разделено на две,
                            2. - Огледален - всичко е симетрично ,
                            3. - Цикличен - всичко е последователно 
                            4. - Акустичен - всичко е контролируемо .
      
                 Това предопределя Времето :
1. Да е разделено ! - на Ден и Нощ
2. Нощта и Деня да нарастват/намаляват в равни пропорции.
3. Времето да тече последователно ,стъпка по стъпка , ден по ден .
4. Времето да бъде Музика , която се лее ( движи) в Космоса (Пространството)

         Тези 4 характеристики показват ,че светът се контролира от НЕЩО/НИЩО , което е по -развито от интелекта на човека (или мозъкът му функционира с повече от 6-7 % , с които функционира човешкият мозък ).

         Небето и Земята са две половини на една сфера , в която е затворен нашият свят .
Космосът обаче е спирала .Това означава ,че диаметъра на Небето е по - голям от диаметъра на Земята . Те са в Съотношение .
         Има 6 (забележете -6 ! ) съотношения . ( Това потвърждава , че и в абсолютната си Вселенска Цялост - Света е Кръг ; Сфера)
         А всеки Кръг се дели на 6 части от радиуса !
        Радиус - може би означава :  Ra -име и DEUS ( лат. Бог)
        Има 6 съотношения /Такта :
                     11/12 -ти : свят на Бог
                     9/10 -ти  :свят на ангели

                     7/8-ми   : свят на Небето
                     5/6-ти : свят на Земята

                     3/4 -ти   : вътрешен свят 
                     1/2 -ра   : Лоно ( Среда )

          Тези 6 Съотношения /Такта изграждат 3-те свята ,които ако използувам терминологията  от приказките са Горна земя ( 11/12 и 9/10-ти) , Средна земя (7/8 и 5/6-ти) и Долна земя (3/4 и 1/2-ра)

          Така нашият свят е Средната земя , затворен в сферата на Небето и Земята  и Съотношенията /Тактовете - 7/8-ми и 5/6-ти .
           Светът е Цикличен ,Огледален , Бинарен и Акустичен , защото е създаден от
  2 Субекта/Обекта - Външен и Вътрешен - Бог и Дявол ,които абсолютно справедливо са си го поделили и го контролират абсолютно целенасочено .
           Така Цялото има 2 половини , които имат 4 четвъртини и 8 осмини .

                                 Делимостта на Времето е делимост на Музикалните времена 


           Небето и Земята са 2 половини на една сфера !
          Връщам се на степените на Цикличността - 6 ; 60 и 600 .
          Ако 600 дни  е 8/8-ми за Небето - 600 : 8 = 75 дни са 1/8-ма от 600 .
                                    7/8-ми са 600 -75 = 525 дни .
         Ако 600 дни са 6/6 -ти за Земята - 600 : 6 = 100 дни са 1/6-та от 600.
                                   5/6-ти са 600 - 100 = 500 дни .
         Разликата между Небето и Земята е резултата на тяхното Съотношение :
                                   т.е. 525 - 500 = 25 дни ,което е = на 1 Космически ден + остатък ,
аналогично на 25  часа ,че представляват 1 ден и остатък.

        Ако 60 дни са 8/8-ми  - 60 : 8 = 7.5 дни , т.е. = 7.1/2 дни = на 3 Зодии дължина на Времето ,през които Луната ги пресича , което е и половин Индикт . (Индикт=15 дни)
                             7.1/2-ра дни са 1/8-ма от 60 .
       Ако 60 дни са 6/6-ти - 60 : 6 = 10 ,то 10 е 1/6-та от 60
       Разликата Небе -Земя тук е = 10 - 7.1/2 = 2.1/2 дни ,т.е. дължината на престоя на Луната в една зодия .
        Ако 6 дни са 8/8-ми , т.е. Цяло 
        6: 8 = 0.75 , т.е. = 3/4-ти ден от  6 дни = 1/8-ма от 6 дни.
 3/4-ти  е Съотношението на "Долната земя"!
      6 - 0.75 = 5.25 = 5.1/4 .Това са 7/8-ми от 6
   Ако 6 дни са 6/6-ти 
      6:6 = 1 ден  = на 1/6 -та
      5/6-ти са = 5 дни 
 Разликата 7/8-ми и 5/6-ти е , т.е. Небе - Земя е = 5. 1/4 - 5.0 = 1/4 Ден .

             Разликата Небе -Земя е 6 часа , т.к. шест часа са 1/4 Ден !
            Небесната полусфера е с 6 часа по-дълга , като дължина на Времето , спрямо Земната полусфера !
        

   A , Времето е МУЗИКА !


КРАЯТ НА ВРЕМЕНАТА НЕ Е НИЩО ДРУГО , ОСВЕН ЕДНА МУЗИКАЛНА ПАУЗА !

 Паузата е – знак за отмерено мълчание. Паузите  са толкова вида, колкото и нотните стойности. Означават се с определени знаци.В Музиката този знак се нарича Ферма (КОРОНА) 
Прилича на полуокръжност с център ( или като полумесец със звезда) . Поставя се над нотата или паузата . Удължава  нейното времетраене ,според художествения вкус на изпълнителя .

          Това обяснение от елементарна теория на музиката ,обяснява ,че не е възможно да се каже колко дълга ще е ПАУЗАТА НА ВРЕМЕТО (което е Музика).
          С други думи - Краят на Времената ,не е регламентиран колко дълго да тече .
          Всякакви предвиждания за 3 или 6 дни тъмнина или дори 15 дни - са просто смешни .
          Паузата във Времето ще бъде , колкото трябва ! 
         Този/Това ,  което ще наложи Паузата ,знае какво прави , преследва определена цел и се подчинява на Космическите закони .

                                               ( следва )


Няма коментари:

Публикуване на коментар