събота, 19 ноември 2016 г.

България тръгва към IV-та българска държава!

   

18.11.2016 г.

София

      

Когато българите се уморят от прогнилата политическа система нека някой да прочете това и да го предложи !

                                                                                    Додекаедър
 
      

Който и да управлява тази държава-капиталист, социалист, монарх, републиканец, американофил, или русофил - той задължително ще става без вина , виновен!

   Защото политическият модел на III-та българска държава е изчерпан!
Дневният ред на държавата и дневния ред на хората се разминават!
Необходимо е да се създаде НОВА ДЪРЖАВА!
27 години се опитваха да върнат България назад в историко-политическото си развитие. И държавата стана ненужна.
Трябва да вдигнем очи и да погледнем НАПРЕД и НАГОРЕ! 
Още 1990-та година България бе извървяла всички стадии на социално-икономическо и политическо развитие.
27 години България линее, защото се опитаха да я върнат назад, в период, който тя вече бе преживяла.
Посоката е вярна- само НАПРЕД!
Това, което е предложено тук е по същество НОВА ДЪРЖАВА!
Моделът на тази държава трябва да бъде приет от ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ !

                                IV-та Българска държава. 

                                  Модел за обсъждане.

                По всяко време и във всичко - светът е бинарен - изтъкан от 2 противоположни начала.
                Това е философска максима!
Изхождайки от този принцип, светът не може да живее само и единствено в деструктивен период на отношения между САЩ и Русия.
                Настъпва конструктивен период, в който САЩ  и Русия ще обединят обществената пирамида на народите и ще застанат рамо до рамо начело на света.
Те ще издигнат на раменете си, на самия световен връх, една малка страна, в която живее народът на Бог – българите !

                Пред очите ни започва периодът на IV-та Българска  държава !
 В Библията този въпрос е разгледан в пророчеството на Даниил така:
„ Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което ще се различава от всички царства и ще погълне целия свят и ще го стъпче и разтроши”  Даниил (7:23)
             За повече информация прочети Книга на Даниил ,глава 7 в Библията.
                Единствената съвременна държава, която може да бъде 4-то царство на света  днес , това е България, която е преживяла 3 български държави! Няма друга държава в света, която да отговаря на това библейско условие, предсказано от пророк Даниил!                          Предлагам ви Модел на управление 

                           на 4-та Българска държава!Принципи на създаване на Модела !
1.       АКТУАЛНОСТ – Моделът трябва да  отговаря на изискванията на предстоящи събития през 21-ви век. Да бъде модерен, изпреварващ времето си.
2.       ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ –  Построен е на базата на фундаменталните принципи на взаимовръзка на противоположностите в света. Взети са в предвид механизмите на действие на Времето. Също така числови пропорции залегнали в източната философия по отношение на това, какво представлява играта шах и шахматната дъска.
3.       ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ – Залегнало е историческото наследство на българската политическа система от времената на Кхана и Коловъра, до моделите на българската монархия и българската република от III- та българска държава.
4.       Моделът взима за основополагащи думите на Апостола на Свободата Васил Левски, като светец и пророк на това, което предстои на България: „ Ще имаме едно знаме и на него ще пише Свята и чиста република.”
Как да се тълкуват думите на Васил Левски „Свята и чиста република”?За Левски на Земята има 2 величини : - Бог и Народ !
 В съзнателният си живот той подчинява действията си именно в посока на тези 2 каузи – Бог и Народ!
                Левски безспорно иска държава за народа и на народа , и за това я нарича РЕПУБЛИКА от латински res publica – “дело на народа”.
С течение на времето терминът „република”се развива и започва да означава именно форма на управление, която е противоположна на монархията.При монархията властта се онаследява. При   републиката властта е мандатна, за определен период от време.
                До тук тези разсъждения водят до изричното желание на Левски българския народ да управлява държавата си.
                НО ЗАЩО ТОГАВА ТОЙ НЕ КАЗВА САМО... „ЧИСТА РЕПУБЛИКА”?
 Отговорът е : - Защото той иска в чисто републиканското  управление на държавата да се втъче волята на Бог и Светът на светците ! Ето защо той казва „Свята и чиста република”, т.е. Божествена  по произход  и чисто народна по съдържание!
Идеята е Републиката да бъде на Народа и на Бог !
Но наместник на БОГ на Земята е ЦАРЯТ !
                Ето защо, аз считам, че идеята на Левски за святост на републиката  означава всъщност Божественост, и към настоящият момент означава Царска Република, т.к. Царят е наместник на Бог на Земята!
                Струва ми се, че с връщането на Симеон Втори и прекрояването му от Цар в Министър председател се е търсело именно такъв ефект, но тези, които са били сценаристи на идеята за Цар-министър председател (нещо уникално в световната политологична мисъл) не са изтълкували и претворили вярно символите от Библията.

               Държавно устройство според Модела на Управление.

 

Защо 2 върха на властта - Цар и Президент ?

                         Защото светът е бинарен! Съвкупност от 2 противоположности !

 А е бинарен, защото се управлява от 2 Начала, от Бог и от Дявол! Това са двата обекта/субекта създали света.
                         На същият принцип и "Свята и Чиста Република" трябва да се управлява от Цар и Президент, т.е. от представителят на Божествеността и представителят на Народа.
 Двама са Кирил и Методий - създали българската азбука,
Двама са Асен и Петър - създали Втората българска държава,
Двама са Ботев и Левски - колосите на българската национал революция!
                      Двойката създава !
Най-малката клетка на обществото, която го репродуктира и възпроизвежда е семейството, а то се създава от събирането на 2 противоположности.
Събирането на 2 форми на управление - наследствена и мандатна дава възможност за:
 - запазване на традициите, историята, родът, народността. 
Носител на тази линия ще бъде Царят. Тя е консервативна форма, с много-по плавни преходи и линии на управление.
 - Мандатността, която носи Президента дава шанс на промените, на модерното, променящото се, иновациите, динамиката.
                      Всяка съвременна държава има нужда от тези 2 страни.
Ето защо считам, че българската държава трябва да прилича на буквата "М" и да има 2 върха!
                       Няма знак за равенство между 2-та върха, но няма и знак на неравенство!
                       Когато 2-та върха не постигат консенсус, тогава на помощ ще идва Бог! - Решението ще се взема чрез жребий. Древните така са постъпвали, а те са по- мъдри от нас !
                        В Атинската демокрация вземането на решение , чрез жребий , се е считало за  ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕМОКРАЦИЯТА !  

                                                               МОДЕЛЪТ:
                                              Има 3 двойки разновидности:

А)идейна и материална(териториална)

Б) монархическа и републиканска

В) пропорционална и мажоритарна.

            Умишлено е търсен синтезът на всички форми и черти от предишните политически системи на България.
             Ръководен е принципът”Съединението прави силата!”
             По вертикала Моделът се дели на лява и дясна половина.

             Лявата половина е партийна,пропорционална по избор и монархическа.
Касае идеите, които се раждат в обществото и партийното им претворяване в живота,като първо се внасят в Сената за представяне и защита.
Лявата идейна, т.е. стратегическа част е предвидено да бъде под върховенството на Царя.

              Дясната половина е гражданска, мажоритарна по избор и републиканска по форма.
Тя ще бъде под върховенството на Президент, избиран с пряк избор от народа, в досегашния познат ни вид на избор .
                Касае икономическото развитие, социалните услуги и бизнеса. Всяка област ( независимо от броя жители) има 1 представител, който ще се избира мажоритарно.
28 области - 28 представители.
                Освен на областен принцип те са разделени и по географски признак - на Северен и Южен комитет, които от своя страна се делят на северозападен и североизточен, и югозападен и югоизточен район.
Чиста и Свята Република
 Комитет на 28-те
                                       
           Комитетът на 28-те е изпълнителен орган , намиращ се под прякото ръководство на Президента на държавата.
                Той има 28 члена, по един представител на всяка област, който се избира с мажоритарен избор. 
                Не е необходимо кандидатът да се номинира от граждани или партия. Той може да се самопредложи, като за целта попълни заявка за участие в изборите и внесе в държавната хазна сума от 1000000 лева в полза на държавата. ( Номиниращата вноска може да има и всякакъв друг паричен израз, нещо което ще уточни Великото Народно събрание.)
                Това ще позволи на граждани, които имат висок обществено-икономически ценз, с голям принос към икономиката на държавата  да могат да заплатят желанието си за участие в управлението на страната.
                 Комитетът се ръководи от Времеви съвет , в състав от 4 управители. Те се избират от областите на 4-те региона - Северозападен, Североизточен, Югозападен и Югоизточен. Изборът е таен и се състои в рамките на членуващите в комитет Север или Комитет Юг. 
                По този начин 2-те основни географски части на страната - Северна България и Южна България излъчват по 2-ма представители в управлението на изпълнителния орган. Защитени са регионалните интереси на всяка част и всяка област на държавата. 
                Всеки един от 4-та става пръв между равни за период от 3 месеца на годината, т.е. за един годишен сезон, така организацията на управлението става на ротационен принцип.
                Изпълнителният орган е наречен "Комитет", за да се спази традицията дадена от Васил Левски ръководството на народните работи да е комитетско.
                Комитетът прави безполезни правителството и областните управители на страната, което означава, че те отпадат от сегашната структура и тя се оптимизира финансово и  облекчава бюрократично. 
               В същото време се отменя една несправедливост , в ръководството на държавата да отсъствуват представители на дадени региони, както често се случва сега.
                                      Чиста и Свята Република

                                                      Сенат на Републиката
                             
                          Сенатът е законодателният орган на държавата .
                          Той се формира от 6-те партии с най-висок моментен рейтинг в обществото. Всяка партия разполага с 20 места. Общо 6 партии с по 20 места правят 120 местен сенат. 
                       20-те членове на всяка партия не се избират, а се излъчват чрез жребий. Това означава, че се спестяват избори за сенат, а самите сенатори се определят чрез жребий.
                       Всеки член на партия навършил 20  години и имащ поне средно  образование , участвува в жребия и може да стане сенатор.
                          Мандатът му е 2 години.
                          Всяка партия провежда самостоятелен вътрешнопартиен жребий , за излъчване на сенатори.
                           Определянето на сенаторите, чрез жребий способствува за намаляване на вътрешнопартийната корупция , способствува за намаляване на разделението вътре в обществото, изборът не отива при онези, които търсят властта за да се облагодетелствуват и организират схеми.  Жребият дава равенство и справедливост.
Освен това повишава личната мотивираност на всеки партиен член , т.к. пред жребия всички са равни и всеки може да стане сенатор.
                     Всяка партия избира мажоритарно председател за Президиума на сената. Този пост не може да се заема от лица не навършили 40 години.
                     Самият Президиум се състои от 6 души, всеки представляващ една от 6-те партии.
                    Изключително важна особеност е, че партиите нямат право на партиен цвят!
                    Цветовете имат йерархия!
                    Използуването на основните цветове дава незаслужени предимства!
6-те партийни сектора в сената обаче, са оцветени в 6-те основни цвята. В зависимост от своето рейтингово място , от 1 до 6, всяка партия попада в сектора, чиито цвят носи същият номер, какъвто е номерът на класиране на партията в рейтинга.
                   Например: Партията заемаща 4-то място в рейтинга , заема секторът със зеленият цвят, който носи символа на числото 4.
                       Свята и Чиста република
                                                  Държавен съвет
                            (събира се само и единствено при форсмажорни обстоятелства)

          Държавният съвет се свиква по инициатива на Царя или Президента , или и на двамата едновременно !
          Свиква се при  екстремни, чрезвишайни ситуации, геофизически катаклизми или обстоятелства предизвикани от външни или вътрешни фактори, целящи дестабилизация на държавата.
          Заседанието се води от главата на Българската Православна Църква- Българският Патриарх. Той е без право на глас!
          Вземане на решения,  става чрез гласуване. Когато гласовете са равни , 6 на 6 гласа, Патриархът изтегля жребий. Така Бог решава!
( В древната Атинска демокрация, хвърлянето на жребий е бил основен способ за вземане на важни решения или назначаване на длъжностни лица. Използуването му се е смятало за основна характеристика на Демокрацията.)
            Конструиран по такъв начин Държавният съвет дава представителност на всички институции в държавата, на всички партии в Сената и на всички граждани и географски региони в държавата. Изглежда съвсем справедливо !
 Така се постига ефективно представяне на общественият интерес.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       *  *  *  *  *  *                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


            Най-странното е, че всичко необходимо за Модела - като дворец на Царя , Резиденция на Президента, други резиденции, инфраструктура - всичко е налице ! Има го ,  съществува днес , в реално време и в реален вид !
   Има жив Цар !
   Има нов Президент !
   Патриарх (слава Богу) винаги е имало !


( 22.11.2016 г.)

8 коментара:

 1. Уважаеми "Додека-едър", много претенции личат във Вашето доброжелателство да си направите тези усилия за държавното ни устройство. Лично за мен е впачятляващо основаването на моралната страна на писаното от Вас на личността именно на Васил Левски, който единствен може да бъде наречен "Икона на българската свобода" - защого е ЧИСТ човекът Левски. И именно тази чистота е имал предвид, когато и държавното ни бъдеще го е виждал тъкмо в такава - ЧИСТА СВЕТЛИНА, която е Духовна по произхода си и човешката душа може да приеме, да се сватоса с Нея!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам грам претенции ! Просто(ако мога) бих искал да помогна с каквото мога. Аз мога да констатирам перфектно и част от моите констатации са родили този модел. Виждам, че една партия(ДСБ)вече излиза публично с подобни разсъждения на моите, че България се нуждае от нова държава. Тези разсъждения са половинчати(което не е добре) и не наричат своя модел - 4-та държава, а - 3-та република ! :)
   Тази дискусия отсъствуваше досега! Сега се ражда. И това е хубаво - си мисля.

   Изтриване
 2. Не виждам защо, обаче, в началната картинка (която трябва да символизира основата на разсъжденията Ви) към този Ваш проект в блога Ви трябва намесвате и Ботев? Защото именно дерзаещият за ЧИСТОТА Левски след срещата си с Ботев при воденицата повече не се е нито срещал, още по-малко пък е сътрудничил с него. Интересно е за мен, че в картината, която самият Вие сте избрал, художникът много точно е характеризирал двамата - затова ще си позволя един кратък анализ на изобразяването на срещата според поублекуваното именно от вас: ...

  ОтговорИзтриване
 3. ... 1) Левски е ПРЕД Ботев и го гледа през рамо със строгото лице на човек, който по-скоро осъжда, отколкото приема онова, което Ботев явно напира да му внуши; дори ръката на Левски прекъсва пространството между него и Ботев; 2) Ботев е зад Левски и изражението на лицето му, както и положението на тялото му показват в единен синхрон, че той МНОГО ИСКА, напира да се присъедини към Левски, т.е. да сътрудничи в делото му; 3) САМО ръката на Левски е облегната на стола, в чиято облегака неслучайно е изрязано сърце, което, имайки предвид изобразяваната тема е обич към България, - а това означава, че художникът е дал съвсем ясно присъдата си - Левски осъшествява обичта си към България със своето дело, а Ботев се домогва, но не достига дори до реда на този стол - остава си на задния ред, на който и е започнал опита си да се обедини с Левски. Самата ръка на Левски му е бариерата: делото на Левски (което той извършва с оставената на заден план негова десница, т.е. в най-далечно положение спрямо Ботев в пространството на картината) и любовта към свободата не допускат Ботева да седне редом с реалното освобождение. Това, че Вие поставяте именно тази картина като съдържание на човешката глава, която според темата Ви следва да е ВОДАЧЕСКАТА ГЛАВА, а идентифицирате ДУАЛНОСТТА на ВАШЕТО схващане за основата на света като БОГ+ДЯВОЛ, то тази глава, чиито коси са изобразени в съответствие с езотериката като огньове, също трябва да е проекция на този Ваш сътворителен принцип - макар и в "Битие"-то на Стария завет никъде да не се говори за дявол, а за "добро и зло", за което и следвало човекът да се поучи, като вкуси от ябълката на познанието. Значи ли това,че следва да се счита, според трактовката на избраното от Вас художествено произведение, че сте приел Левски да е Образ на Бога, а, следователно, другият "колос" (цитирам Ви), т.е. Ботев - да е Дявола. Това в първата си част синхронизира на това, че именно Левски може да е Икона на Свободата, защото, всъщност, стремежът към Бог освобождава човека; ЧИСТАТА страна на републиката на Левски е чистият ЧОВЕК, който чрез Духа си е могъл да пречисти душата си / втората съставка на републиката като СВЯТА е именно божествената святост, т.е. ДУХОВНОСТТА. Във втората част от приетото от Вас не мога да съм съгласен (както вътре в себе си, така и вън от себе си, т.е. в битието си като част от социалната си взаимност), понеже това ограничава самия Ботев като индивид, който трябва да има правото на свобода. Моля Ви най-доброжелателно да поставите модела си на наистина здрава основа, а такава основа следва да дава еднакви права и еднакви задължения според нивото на достигане на възвишеното, т.е. правещи на дело онова, което за човечеството е предназначението му - да гледа, както казвате и Вие простичко "НАПРЕД И НАГОРЕ", но и да го осъществява в приложност на земята, както са правили редица велики, а в особено съществена степен - велики - българи. Независимо от претърпяваните послествия, обаче, заклеймяването на някои хора като "зли" и съответно като придставители на т.нар. "дявол" (като персонификация на същото това "зло") пречи много на човешката еволюция и води, в края на краищата, до всякакви конфликти - катаклизми и/или социални кризи, и/или личностни драми. И всичко това го виждаме не само в национален план, а и в международен. И още един, отново съвсем доброжелателен - съвет към Вашата особа е: проявете са като личност, понеже така ще сте наличен като много по-пространен и потенциално обхватен от едната ограничителна геометрия на "додека-едър"-а, каквато и хубава трактовка да му дават древните философи; не се ограничавайте в същността си - оставете си собствена свобода за еволюцията "НАПРЕД И НАГОРЕ"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. :) Господин Алеко Христов (ако разчитам правилно), Беше ми изключително приятно да ви чета. Радвам се,че откликвате по начин, който ми подсказва, че не сте далеч от това да направите подобен модел и най-малкото ви минават подобни мисли през главата.
   На второ място(като чета разсъжденията ви върху композицията на картината) вие сигурно сте разбрали че символите са всъщност МОСТЪТ ПО КОЙТО ВРЕМЕТО СЛИЗА НА ЗЕМЯТА! Т.е. са връзка между 2-та свята -този на Идеята и този на Материята. Ако си позволя да тълкувам първенството на един от двата свята, рискувам да положа началото на безсмислен спор, каквито спорове са водени може би милион пъти от Сътворението до сега.
   За мен беше важно да се открои(и Вие правилно сте схванали идеята), че моделът трябва да бъде бинарен. Да има 2 върха. Тези два върха да не са равни. Защото две равни противоположни сили се зануляват, т.е. няма Движение. Единият връх трябва винаги да стои малко по-високо от Другият, защото неравенството поражда движение(Нагоре или Надолу) Но това в никакъв случай не означава,че един и същи връх е винаги по-високият! - Не ! Вие привеждате пример с картината ,че Левски е по-напред(или по-нагоре) от Ботев в Историята (и в Чистотата), но пък в действителността връх Ботев е по-високият от връх Левски в Стара планина.
   Тук,според мен, не е необходимо да се абсолютизира който и да било от двамата, както и се абсолютизира едната част от всяка бинарна двойка съществувала или съществуваща на
   Земята. Това важи и за модела Цар - Президент!
   Трето; Изказвам лично мнение,което е неангажиращо, че ако някой от Ботев и Левски трябва да бъде посочен за Дявол, то това безспорно трябва да бъде Левски ! По 2 причини: А)Защото турците(неслучайно) са го наричали Джин, Джингиби, т.е. Дявол и Б)Защото Левски се родее с Времето, а Времето се движи по Кръга на часовника, наречен Циферблат. Цифер идва от арабското ЦИФАР, ,цифра' и служи за основа на името ЛуЦИФЕР (Дявол)

   Изтриване
 4. Забележка: Трябва да укажа едня важна неточност на написаното по-горе: на 12-ия ред отдолу думата "велики" да се чете "безсмъртни"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм със забележката. това е нещо безспорно и лесно може да го променя. Искам накрая да Ви се извиня, че се забавих с отговорите, но животът ми е труден и трябваше да се концентрирам върху други дейности , с цел оцеляване ! :)
   За мен беше чест да ви чета и да споделя своите мисли! :)

   Изтриване
 5. ... А , дааа ! Защо съм Додекаедър !? - Ами това е дванадесетостен,има 12 върна, а дванадесет има 2 половини по 6 върха! Нещо като денят- 6 часа утро и 6 часа следобед. Което си е обединение на 2 върха! Не мислите ли ! :)

  ОтговорИзтриване