събота, 7 май 2016 г.

Розетата от Плиска
                         Преди 55 години в старата българска столица Плиска бива открит един уникален артефакт, който вместо да потъне в забвение става все по-известен и все по-значим за българите. Това е Розетата от Плиска.
                         С наближаване на 56-та годишнина от това откритие, идва навярно времето да бъде турен край на мистериозната тайна (или поне на част от нея) свързана с предназначението на Розетата.
                - Защо именно 56-та годишнина ? 
                - Защото 5 и 6 са числата на вибрацията на Земята, земният такт 5/6-ти на Времето, (за който многократно съм ви говорил)половината на 56 е 28, чиято половина е числото 14, което разполовено от своя страна води до 7 ! Толкова са лъчите на Розетата!
                  Ако приемем, че 7 те лъча са един пълен цикъл, то  догодина ще са изминали 8 пълни цикъла на лъчите от розетата или 56 години !
                 Това мое твърдение бихте могли да приемете, като ирония (или шега)на Съдбата. 
                 Аз обаче дълбоко вярвам, че това е закономерност на Времето свързана с един уникален уред за измерването на самото Време!
                 Преди да ви разкрия откритията си относно характера и същността на Розетата, ще направя скромна историческа ретроспекция на този атрефакт .
                 Розетата е открита през 1961 година в Плиска. Представлява бронзов медалъон във форма на  7 лъчева звезда. Има диаметър 38 мм. За ваша представа - монета от 50 ст. има диаметър 24,5 мм, а 1 ст. има диаметър 16 мм . Събрани една до друга двете монети дават диаметъра на Розетата.
                 Според специалистите , датира от VII - IX-ти век .


                                         Лицева страна, в профил и задна страна на розетата.

                  Основни изследователи на Розетата(като В.Бешевлиев, Александър Алексиев-Хофарт, Ив. Танев Иванов и др.) са допуснали и прокарали тезата, че 7-те лъча са 7-те планети от древността, всяка от тях със своя ден от седмицата. Това твърдение се е наложило през годините и днес се счита , че знаците на лицевата страна са на 7-те планети и 7-те дни на седмицата. Те смятат, че Розетата е служела освен за пресмятане на Времето , също така и за гадаене!(Теза, която аз подкрепям и ще ви доразвия по-долу)
                  "По своя характер и значение, "Розетата от Плиска" е прабългарски аналог на известната от древността "Звезда на маговете", още "Велик ключ на Соломон", използвани за предсказания за добрите и лоши дни в седмицата и добрите и лоши часове в денонощието. В своите въпроси до папа Николай I българският владетел Борис I, съобщава че българите имали обичая да съблюдават добрите и лоши дни и добрите и лоши часове, когато им предстояло важно събитие, сражение или друго начинание. Явно "Розетата" е такъв "инструмент за предсказания".
                                                                                                                                          Уйкипедия

                  Според Ал. Хофарт планетите са подредени по часовниковата стрелка по т.н. "планетарен модел"и отразяват дните на седмицата :
Слънце             неделя
Марс                 вторник
Юпитер            четвъртък
Сатурн              събота
Месец /Луна/   понеделник
Меркурий        сряда
Венера             петък
                Според професор Ив. Танев най- горния лъч трябва да бъде на Слънцето,  за да бъдат изправени знакът  на Кръста +  и прабългарския знак  IYI на обратната страна, който сочи именно този лъч.
 В заключение искам да кажа, че при всички случай Розетата има огромна историческа стойност за българите, а изписаните знаци- руни са едни от най-старобългарските символи . а знакът IYI оспорва древността на знакът на свастиката на Слънцето .
                  Това,което искам да ви представя като виждане се роди спонтанно, в рамките на един ден (05.05.2016г.) и в никакъв случай не искам да го представя, като плод на моя умствен гений.
По-скоро, това бе момент на прозрение, на "отворен портал към небето"- както се изразяват някои, на "умствен екстаз", когато умът ти с лекота твори и комбинира .
                   В началото ви говорих за времеви такт 5/6-ти(има 6 такива такта).Той е тактът на Земята. Тактът на Небето е 7/8-ми. Това е тактът на българското хоро. (например "Еленино хоро") Трябва да знаете, че българските хора "рисуват" образа на Времето. Ние българите сме директно свързани с Времето и това най-добре го е казал Апостолът на Свободата Васил Левски: - "Времето е в нас и ний сме във времето.То нас обръща и ний него."
                  Такт 7/8-ми на Времето се създава, като Кръгът Време се раздели на 8 части, 8/8-ни и
едната от тях "изчезне" от погледа ни.
Това не е трудно. Просто е необходимо радиусът на Кръга да бъде разрязан от периферията до центъра на кръга. След което тази разрязана кръгла повърхнина бъде повита, като фунийка, така , че да се получи конус. Ето така :
                    Не мога да твърдя със сигурност, че древните българи са познавали този "трик" на Времето, но е напълно допустимо защото те са го приложили при изчисляване Mу с помощта на Розетата, която разглеждаме.
                    Констатации :
Първо: Розетата има 7 лъча, защото с нея се обозначава Времето (по-скоро отрицателните и положителни вибрации в ПВК - Пространствено Времевия Континиум) Времето се дели на 2 вида;- видимо и невидимо Време. Видимото Време в такт 7/8-ми е 7 дни. За това розетата има 7 лъча, колкото са дните на седмицата.

Второ: В синхроничност с Триединството 7-те лъча могат да се разглеждат, като Кръст на 3 прабългарски знака  IYI. 
Слънцето с Месецът и Сатурн, Марс с Месецът и Меркурий и Венера с Юпитер и Сатурн.
              Превърнати в дни знакът IYI изглежда така:
Неделя със Събота и Понеделник (Триединство) ; Вторник с Понеделник и Сряда и Петък с Четвъртък и Събота. Прави впечатление, че средният ден от всяка от 3-те триади дни е срещуположен на другите два. Можете да си правите изводи за взаимовръзките в дните. Оставям го на вас. Не искам да ви манипулирам.
Трето: Ако сгънете Розетата на две през Средата, така че горните 3 лъча да запълнят празните пространства в долната половина ще получите половин  пълен Кръг . Това означава, че една седмица, от 7 дни, е само половината от цял Кръг Време, което е 14 дни.


Извод: 14 дни (2 седмици) са един цял Кръг Време, който се явява половина от следващият Кръг Време - от 28 дни, за които Луната прави обиколка около Земята.
Четвърто: Например : Понеделник и Сряда са са един до друг лъчи, а Вторник е срещуположен лъч. Това положение се избягва, ако има 2 Кръга така, че между Понеделник и Сряда се "вклини" Вторник. 
              Така разгледан този сектор символизира връзката между мъжкото и женското начало, припича на оплождане и ни показва как чрез сливане се "ражда" Времето . Процесът е аналогичен на този при размножаването на хората.
              Тези констатации и особено  третата и четвъртата разшириха кръгозора ми и аз "видях', че между 7-те видими лъча на розетата има 7 невидими лъча.
        


                          Бяла розета Ян                                           Черна розета Ин

              Едната розета е Ин, а втората е Ян !
              Ин розетата има 7 видими и 7 невидими лъча (полета), Ян розетата също има 7 видими и 7 невидими лъча (полета). Общо една розета има 14 полета (дни) = 2 седмици. Втората също има 14 полета (дни). Общо  двете розети имат 28 дни ! Толкова колкото трае обиколката на Луната около Земята.
              28 дни е бил дълъг един месец по прабългарския календар!
              Годината на древните българи се е състояла от 13 месеца, всеки по 28 дни. Календарът е бил Лунен и е отбелязвал съвършено точно 364 дни от годината, защото 13 месеца х 28 дни = 364 дни! 365-ят ден е бил Игнажден (20-ти декември) и  не е влизал в състава на нито един от 
13-те месеца. За това този ден е Игнажден, Еднажден, Единак. 
             Образно той е бил халкичката, която свързва двата края на огърлицата от 13 месеца на годината.
              И така , бялата Ян розета и черната  Ин розета имат по 14 дни(7 видими,т.е. материални и 7 невидими, т.е. идеални лъча(полета). Общо това прави 28 дни .
              Когато двете розети се стиковат видимите Ян полета попадат в гнездата на невидимите Ин полета и обратно - видимите Ин полета попадат в гнездата на невидимите Ян полета.
 Това е сливане, своего рода оплождане, което нагледно показва как се ражда Времето .


                       Така Неделята Ян (бялата розета) попада между Съботата и Понеделника Ин (черната розета). Това е модел на завъртане на две зъбни колела.
                       На практика дните се подреждат в познатият ни ред - събота-неделя-понеделник, като съботата е черна, неделята е бяла, понеделника отново черен.
Движението на черната Ин розета е обратно на часовниковата стрелка, и на бялата Ян розета също е обратно на часовата стрелка.Това прилича на шахматното поле и е много възможно идеята за шаха да се е родила от тук или замисълът и на шаха и на розетата да е един и същ и да произхожда от тук.
Особеното е, че в моментът на сливане на зъбите на двете розети видим зъб от едната розета се слива с невидим зъб от другата.
                         Точно в този момент има слети два разноцветни зъба - бял и черен, които са и антиподи като видим и невидим зъб .
                       Възможно е да не схванете веднага. Необходимо е малко въображение относно процеса на сливане(завъртане) на двете розети. Още по-просто казано - невидимият черен зъб 
се слива с видимият бял зъб . Просто и гениално !
                       Това дава възможност да се определят цветово взаимодействията от една страна между белите и черни дни и от друга между идеалният(невидим)свят и материалният (видим) свят.              
                     Уникално е!
                     Наистина може не само да се отчита, но и да се гадае Времето и да се предсказва в най-различни нюанси. Това зависи от рутината и опитността на ползващия розетата
                     При използване само на една розета онагледено дните се отчитат по следния начин.
                 

                       Образът наподобява кръгъл шах . Бял лъч се редува от черен . Бялото Слънце
 /неделя/ се намира диаметрално противоположно на Черното Слънце/неделя/. Символно Материалната Неделя е противоположна на Идеалната Неделя. По същия начин са разположени всички планети. Получава се цял, ненаяден Кръг, символ на Времето.

                     Както казах в началото според професор Ив. Танев най- горния лъч трябва да бъде на Слънцето,  за да бъдат изправени знакът  на Кръста +  и прабългарския знак  IYI на обратната страна, който сочи именно този лъч.
                    Но при положение, че ви представих две розети - идеална и материална, видима и невидима,бяла и черна, това разсъждение на проф. Иван Танев няма тежест и аз не го приемам за логично .
                  Според мен розетата е стъпила в основата си само на един лъч и този лъч е на планетата Сатурн /Събота/.
             


                  Какви са основанията за това твърдение?
Първо:     Розетата стои здраво стъпила на Земята с един лъч /зъб/.
Второ:      В този си вид Розетата добива вид на дърво - Дървото на Живота !
Трето:       Събота е 6-ят Ден на Сътворението, т.е. събота-та бележи Края на Цикъла, т.к.                              Сътворението е описано в Библията ,че трае 6 дни. Именно на 6-я ден Бог е                                   сътворил Човека. 
Четвърто: Върхът на Розетата е невидим, но там също е Събота. Т.е. на Земята и в Небето е                         Събота, което е Край, завършеност на Цикъла. 
Пето:          Слънцето /Неделя/ е под наклон 22,5 градуса спрямо вертикала, което отговаря на                       отклонението на оста на Земята от Небесния вертикал също с 22,5 градуса.
                    /оранжевата линия/    

          
                    Розетата от Плиска съдържа кодове на човешката цивилизация и е построена върху модела на Времето съществуващо тук - между Земята и Небето.
Близо половин век след археологическите разкопки артефактът е на път да се превърне в сензацията на съвременният свят.
Този факт показва, че ние българите сме потомци на народ, който е изиграл изключително важна роля в оформянето на историята на нашият континент.


                       07.05.2016г.
                       София                                                                       Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар