сряда, 9 септември 2015 г.                 Боговете си имат свои Богове , на които 
                              се кланят !
                                         

                  Всичко е Йерархия !
                  Безкрай ! 
                  Развиваща се и самовъзпроизвеждаща се !
                  В тази Йерархия има две основополагащи числа : 

  - 24 - Колкото би трябвало да са (логически) реалните часове на денонощието .( А не - 24 и остатък)
                  Това е записано в Библията  !
                   Около "ЕДИН" (както го нарича Йоан) , има 24 златни престола с 24 старци със златни корони . 
                   24 е свързано с Времето !

 - 8 е второто основополагащо число . 8 е Пространството . Толкова са 4-те основни посоки на света и 4-те спомагателни (разполовяващи) посоки на света .

                 Всички пропорции ( хармонични пропорции - защото нашият свят е ОГЛЕДАЛЕН),произтичат от съотношението на тези две числа .
                  Когато Този , когото всички ние наричаме Бог е получил съгласието на другите Богове да сътвори Сътворение , Той е успял да пресътвори нещата до 22-рото стъпало на Йерархията ( от 24 стъпала)
                   Не му е достигнало Време ! 
                   Или е бил сътворен гениален план на "разполовяване" на всички неща на този свят. (материални и нематериални)
                    Така или иначе Цикличността се е получила НЕРАВНОДЕЛНА .
                    Знаем ,че Бог е сътворил света за 6 дни и 66 минути , т.е. приблизително за 7 дни .
                    Така още от зародиш нашият  /материален/ свят се оказва несъвършено копие
на идеалния свят - света на Идеята .
                     Идеалната пропорция на двете основополагащи числа е 24 = 3
                                                                                                                             8
                     Това е ТРИЕДИНСТВОТО !
                     Бог е изградил нашият свят /волно или неволно/ до 22-ро ниво ,не за 8 дни , а за приблизително 7 дни .
                     Така пропорцията на Земята станала 22 - ми = 3 . 14 , т.е. числото "ПИ" !
                                                                                          7
                      Получил се остатък !!!
                      От тук и числото на Бог станало 22 !                   Интересно е да отбележим , че умножени числата на материалната и идеалната пропорции дават :
                   22 х 7 = 154 . 154 -я ден на годината е 2-ри юни - Денят на Ботев и загиналите за Свободата .     
                   24 х 8 = 192 . 192-я ден е 10 юли .
                   Разликата между двете дати е 38 дни ( 1 месец и 1 седмица)
                   Би трябвало (навярно такава е била Божествената промисъл) 1 Космически месец (  Месец  от  - Месечина , Кръг , т.е. Цикъл )     да бъде равен на на 24 Земни години (точно ,без остатък)
 24 Земни години  = 1 Космически месец =30 к. дни =4 К. седмици + 2 К.дн
 12 Земни години  =  2  Космически седмици    + 1 К. ден = 336 К.часа + 30 ч.=366 ч. (Кръг)
 6  Земни години  =  1 Космическа седмица + 1/2 К.ден = 180 Косм. часа (Полукръг )
 3 Земни години   =  3 Косм. дни + 18 часа                        =   90 Косм .часа  ( Прав ъгъл)
 1 земна година    =  1 косм. ден  + 6 часа                          = 30 Косм. часа
               Тази Цикличност от 24 - те нива се забелязва във летоброенето.
                На всеки 24 Земни години ,което е 1 Космически месец време ,нещата се променят . Както е казал народа :"Нов месец - нов Късмет !"
                Българската история се променя успоредно със Времето !
                Това доказва ,че Апостолът на Свободата не е казал случайна фраза казвайки :
                 "Ние сме във Времето и Времето е в нас ! "
                ЦИКЪЛЪТ  ( от 1 Косм. година = 12 косм. месеца = 288 Земни години )ЩЕ ЗАВЪРШИ ПРЕЗ 2016-ТА ГОДИНА !
                За улеснение ще връщам хронологията назад с по 24 години :

12-ти Косм месец = от 2016 г - 24 г.=1992 г 
11 -ти Косм. месец = от 1992 - 24 г. = 1968 г.
10-ти Косм. месец  = от 1968 - 24 г. = 1944 г
9-ти Косм. месец    = от 1944- 24 г. = 1920 г.
8-ми Косм. месец  = от 1920 - 24 г.= 1896 г.
7 -ми Косм. месец  = от 1896 - 24 г. = 1872 г.
6 -ти косм. месец   =  от 1872 -24 г. =  1848 г.
5 -ти  Косм. месец =  от 1848 -24  г. = 1824 г.
4 -ти Косм . месец = от 1824 - 24 г.  = 1800 г.
3-ти  Косм . месец  = от 1800 - 24 г. =17 86 г.
2-ри Косм . месец  =  от 1786 - 24 г. = 1762 .
1-ви Косм . месец  = от 1762 -24 г.  =  1738 г.

              Годините от 1738 -ма година до 2016-та година представляват 288 Земни години = 12 Космически месеца = ЕДНА КОСМИЧЕСКА ГОДИНА !
              Космическата година е започнала точно 140 години преди Освобождението на България от турско робство  - и ще приключи през 2016-та година !
              Прави впечатление ,че през първото Космическо полугодие (първите 6 Косм. месеца -България е била под турско робство и полугодието завършва в годината на обесването на Васил Левски !
               В първото полугодие няма българска държава . 
                Второто  Космическо полугодие (от 1872 г. -до 2016 г.) има българска държава . Това е Третата българска държава .
                Посочих факт , който потвърждава тезата ,че България е във Времето и Времето е във България !
                
               Периодът 1393-1824 г. е  "terra incognita", не подлежи на национално историческо тълкуване.  
               Все пак според българската историография именно 1762 година се приема за начало на българското възраждане . Защото през 1762 година Паисий Хилендарски написва "История славянобългарска"     (оригинално заглавие: Историѧ славѣноболгарскаѧ ѡ народе и ѿ цареи и ѡ стыхъ болгарскихъ и ѡ въсехъ деѧнїа ї битиа болгарскаѧ)  Паисий Хилендарски 


Софроний Врачански 

             Така Историята на Пайсий съвпада с Вторият Космически месец ( 1762 - 1786 г) !!!
              Истинското българско възраждане и просвещение , както и църковните борби на българския народ започват от 1824-та година . Прието е да се смята ,че начало на този възрожденски подем слага Петър Берон с издаването на "Рибен буквар " именно през 1824 г .

                  1824-та година е начална година на 5-я Космически месец ( от 1824 - 1848 г. ) 

                  Трябва да се знае ,че 6 е числото на Времето . Бог е създал света за 6 дни .
                  Именно поради тази причина обръщам внимание на 6-я Космически месец (от 1848 до 1872 г.) Периодът на въоръжена съпротива на българите срещу турците. Периодът започва със раждането на Христо Ботев през 1848 г и приключва със смъртта на Васил Левски през 1872 г !!!
       
             
                                                                Залавянето на Васил Левски              Седмият космически месец ( 1872 - 1896 г) е периодът на създаване на 3-та българска държава .
              Период на създаване на кадри за армията  , администрацията , и държавността .
Търновска конституция на България , Велико народно събрание ,княз Александър Батемберг и т.н.
    На 17 април 1879 г. германският принц Александър Йозеф фон Батенберг е избран за пръв княз на модерна България след освобождението й от османска власт.
              Осмият Космически месец (1896 - 1920 г .) концентрира в себе си няколко войни и две национални катастрофи . много трудни 24 години (1 косм.месец) на себедоказване и утвърждаване на българската държава на политическата карта на Европа.             Деветият Космически месец( 1920 - 1944 г) е времето на българският златен лев !
             България създава огромна армия за нуждите , на която са необходими храна , дрехи и въоръжение , а и провизии. Това дава мощен тласък на селското стопанство и промишлеността , както и на транспорта . Период на сътрудничество с развитата във всяко отношение Германия . Величие и падение на българската царска корона .
                                                         Цар Борис Трети  и Хитлер              Десетият космически месец  ( 1944 - 1968 г )е появата на Републиката. 
              Както във Франция - след царя идва Републиката.
              България става на 9.9. 1944 г. съюзник на Съветския съюз във Втората световна война . На следващата година е провъзгласена Народната република и Георги Димитров става министър - председател на Народна република България .
 Култ към личността ,априлски пленум ,Начело на държавата застава Т. Живков.
              Периодът завършва със събитията в Чехия през 1968 г. в които участвуват и български военен контингент.
             


                                                 Георги Димитров и Сталин                 Единадесетият космически месец  ( 1968 - 1992 г.) е периодът на величие и падение на социализма . Развита инфраструктура,обединени кооперативни стопанства , индустриализация , членство във Варшавския договор (военен блок) , членство във СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ) , безплатно здравеопазване ,развитие на културата и спорта .             
               Дванадесетият космически месец ( 1992 - 2016 г.) тече в момента . 
               Една година преди края на 12 -я Космически месец България преживя и преживява т.н. " период на прехода " Няма да коментирам този период .Всичко се случва пред очите ни и всеки може да оценява и да има мнение по това ,което се случва .
               Това ,което бих искал да кажа е ,че ни предстои огромна промяна. 
                България е "вързана " за Времето !
                "Времето е в нас и ние сме във Времето !"
По важното е следващото изречение на Левски . а именно : - "То (Времето - бел. моя) нас обръща , ний него !"
                Българите сме изправени пред уникален шанс - Да обърнем Времето !
                Това ни предстои ! И това се знае и от американците ,и от руснаците ,и от Европа ,и от ислямисти  ... въобще от всички !
                Само ние не го знаехме . До днес ! :)
                
                 За да да променим Времето ,трябва да го познаваме . Ето за това полагам усилия да доведа тази информация до всички българи по света .
                 А за да го познаваме , трябва да го разберем !

                                      ( продължава)
                 


     
                На 13-ти септември 2015 г. в 9 , 41 часа  предстои Слънчево затъмнение .
                На 20-ти март 2015 г, (точно на първа пролет) бе първото слънчево затъмнение .
                Предстоящото ще бъде второ за тази година.
                Разликата между двете слънчеви затъмнения в дни е точно 177 дни .
                177 дни са  1 ден + 175 дни + 1 ден .  Един ден отпред ,пред 175-те дни и един ден зад тях  - са дните на самите слънчеви затъмнения . Това са двата дни на Бог ,който предшествува всичко и е след всичко .
               Както е записано  в библията : " Аз съм Алфата и Омегата , Началото и Краят ,"
                Оставащите 175 дни можем спокойно  да разделим на 7 ,за да видим колко седмици е това времетраене. 175 : 7 = 25 седмици !
                 Да си припомним текстът от Библията ,записан най-горе на публикацията .
В Откровението на Йоан (4:4) е представена картина от 24 старци с корони ,седящи на златни тронове . В средата на техния кръг седи още един - 25-ти по ред .
                  Значи имаме 24 + 1 = 25 персони . 
                   Това ни повече , ни по-малко значи , че 25-те седмици между двете слънчеви затъмнения са пропорционално и справедливо разпределени между тях . Всеки е получил по 1 (Една) седмица власт да управлява природата.
 24 седмици са за старците в кръга ,а една седмица е за този в средата.
                   24  седмици х 7 дни са 168 дни на Земята ,които ние преживяхме с вас тази пролет и това лято . Това се равнява в Космоса на :
         
24 Земни седмици = 168 Земни дни  = 168 Космически часа = 1 Косм. седмица 
12  Земни седмици = 84 Земни дни   = 84 Космически часа = 3. 1/2 Космически дни
6 Земни седмици   =  42 Земни дни   = 42 Космически часа          
3 Земни седмици   = 21 Земни дни   = 21 Космически часа
1 Земна седмица   = 7 Земни дни      = 7 Космически часа
1 Земен ден  = 1 час в Космоса !
                  


                     


                     
                                                                                                                             

Няма коментари:

Публикуване на коментар