вторник, 15 септември 2015 г.

12" Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда триста тридесет и петте дни."
                                                               Библията Данаил (12:12)


             ( Начало на българската държава 681 г. + 1335 дни /години = 2016-та година ! )


                                          Апокалипсис
                                                 от Христофор ( Кръстоносец)
                       ( от Кръст и гр. глагол "foro" нося - Кръст - нося ; Кръстоносец)                  Преди да започна искам да ви предупредя : Това е Истина/шега или Шега/истина . 
                  Зависи от гледната точка .

  Глава първа :

1:1            Оста на Земята е наклонена с 22.5 градуса спрямо небесният хоризонт .
1:2            22.5 градуса представляват 1/16-та от 360 градуса на Кръга .
1:3            16 - е число образувано от две цифри :
                 1 - е число на Бог ,най - голямата Единица, Първопричинителят .
                 6 - е първа цифра на числото 666 - на Дявола .
1:4            16 е важно число ; най - важното . Олицетворява връзката Бог - Дявол , т.е. Ин и Ян .
1:5            'Златното сечение" в Природата е плод на съотношението между  тези две цифри .
                 1 метър : 1 минута = 100см : 60 сек. = 1. 666 .
1:6             Числото 666 е зад десетичната точка , която се явява допирателна и граница между                       два свята , между Бог и Дявола . Десетичната точка между тях е Човекът .
1:7             При количествени натрупвания в десетократен размер , първата шестица "прескача"                     прага на десетичната точка и застава зад 1(Единицата , Бог ) Това е числото 16 .
1:8             16 е олицетворение на Единството (Бог) и Делимостта( Дявол) .
1:9              Единицата и Първата от трите шестици създават числото 16 , което се                                               превръща в единен символ на Бог (1) и 1/3-тина от 666 ; символа на Дявола .
1:10            Това превръща 2016 г. в праг , десетична точка . 2016 съдържа 2 пъти х 1000 години ,
                  т.е. Ин и Ян и 2 пъти по 8 години , т.е. 16 години Ин и Ян .
1:11            2016 представлява 5.6 Цикъла х 360 земни години (Кръг години) т.к. 5.6 х360 = 2016 .
                  5/6-ти е Тактът на Земята  . Това означава Край и Начало .
1:12            56  х 360 = 20 160 години . За толкова Време оста на Земята описва   пълен Кръг в                           Пространството .

                      Пояснения :
         
                   Когато засееш една семка в земята.е необходимо Време ,за да покълне и стане видим стрък над пръстта . Това не значи ,че до този момент няма живот под пръстта. Има ! 
Но той протича ,скрито , латентно , под земята и сякаш няма история .
                    Същото е и с Историята на България .
                    Според някои историци , българите се споменават преди 681- ва година - тук на Балканите . Но официалната година на българската държава е 681 - ва година .
                     Българската семка " е засята някъде около събитията с Христос , но Началото е невидимо .  през 681-ва година византийските хронисти отбелязват за Историята официалната поява на "българският стрък" , който днес е огромно дърво .

                                                                           * * *

                    България и българите са между Пространството и Времето .
                    Съотношението Пространство : Време  е съотношение и на мерните им единици :
                    1 метър : 1 сек. =  100 см : 60 сек. = 1 666 . Това е идеалната пропорция между двете величини .  Прието е да се нарича "Златно сечение " но всъщност изразява постоянно променящият се контакт между Бог и Дявола ; между 1 и 666 .
                    Количествените натрупвания не променят Единицата Бог ,но променят 666 , което е зад десетичната запетая .
                   Бог и Дявол е едно уравнение , което има две страни : една непроменима  - Бог 
и една постоянно променяща се - Дявол .
                    Количествените натрупвания променят статуса на Дявола и при 10-то кратно натрупване - 1.666 става 16. 66 а при още 10 натрупвания 16.66 става 166.6 .
                   Финалът е когато отново има 10-то кратно натрупване . Тогава 166.6 става 1666 !
Триединните шестици преминават прага на десетичната точка и се сливат с 1 (Единицата Бог )
                   Ще разгледам този процес на "прехвърляне" части от Дявола - от отвъдното в нашия свят .
                   16 е число създадено от символа на Бог и 1/3-тина от символа на Дявола .
                   Числото 666 е в "разкрачено " положение . Първата шестица е преминала десетичната точка и е зад Бог , но другите две шестици остават "зад бариерата'на десетичната точка , т.е. в отвъдния свят .
                   Самото число 666 представлява триединен символ на Времето , състоящо се от секунди , минути , и часове . По една шестица за всяко ниво Време .
                    Когато се умножат х 10 , което е мярка за количество - трите шестици стават :
 * - 6 секунди х 10 = 60 секунди . - праг ,който първата шестица "прескача"и става ново качество - 1 минута .
 * - 6 минути х 10 = 60 минути . - праг ,който втората шестица прескача и става ново качество - 1 час .
                    До тук , дори след натрупването , Времето е недостатъчно нараснало и остава в пределите на нашия свят .
                    Третата шестица умножена х 10 пъти :
 * - 6 часа х 10 = 60 часа .  - Това прави 2 . 1/2 денонощия .
                    Мярката Време , която Бог ни е наложил е Денонощие . ( 24 часа ) , а тук ВРЕМЕТО Е ТОЛКОВА НАРАСНАЛО , ЧЕ ОБХВАЩА 2.1/2 ДЕНОНОЩИЯ .
                     Така третата шестица - тази на часовете , прекрачва в другият свят , в Космоса и става мярка Време за престоя на Луната в един Зодиакален знак  - 2. 1/2 дни .
                       
                      Вече съм споменавал многократно ,че 24 земни години са = на 1 Космически месец .
                      Това е открил и император Константин Велики , който въвежда нова мярка за Време , състояща се от 15 части  и я нарича Индикт . 
                      База за това му става Кръгът , който има 360 градуса и това ,че 24 земни години са 1 космически месец . разделени те дават -  360 градуса (Кръг) : 24 часа ( Денонощие) = 15 . ( Индикт )
                      Това означава , че назад във Времето , времевия кръг , в които живеем ние днес , е започнал преди 15 Цикъла , всеки х 24 години :
                      Ето ги :

1.1656 г. - 1680 г.
2.1680 г. - 1704 г.
3.1704 г. - 1728 г.
4.1728 г. - 1752 г.
5.1752 г. - 1776 г.
6.1776 г. - 1800 г.
7.1800 г. - 1824 г.

8.1824 г. - 1848 г. Този цикъл е Среда на периода.  Абсолютната Среда на тези 360                                                        години Кръг е  1836-та година . 
                                                   Средата бележи появата на Васил Иванов Кунчев - Левски ,през                                                        1837 г. В Средата на 1837-ма - на 06.07 1837 г. 
                                                    Пак в Средата на Времето !
                                                    Всичко започва и завършва в Средата !
9.1848 г. - 1872 г.
10.1872 г. - 1896 г.
11.1896 г. - 1920 г.
12.1920 г. - 1944 г.
13.1944 г. - 1968 г.
14.1968 г. - 1992 г.
15.1992 г. - 2016 г .

              Това са 15 цикъла х 24 години от българската История  = 360 години - Кръг Време !
              Началото е през 1656 г. тогава започва първият цикъл на Кръга. 
              Интересното е ,че именно в него се съдържа годината 1666-та - съдържаща символите на Бог и Дявол .
             7.1/2 цикъла х 24 години = 180 години . ( Половин кръг Време ) 
             180 години назад от 2016-та е 1836 г.
             2.1/2 цикъла х 24 = 60 години .
             60 години назад е 1976 година .
           ( на всеки 2,1/2 дни Луната влиза в нова Зодия на небето ; на всеки 7,1/2 дни - Луната преминава четвърт зодиак , т.е. през 3 зодии, на всеки 15 дни Луната прави половин кръг от зодиакалния часовник на Времето   )
           ( 15 дни са половин Зодиак , т.е. половин Кръг , но на ниво часове 15 дни х 24 часа = 360 часа Кръг)           Цялото Време от Христос до 2016 г. е 84 цикъла по 24 години .
           Българите сме тук на Балканите   1335 години . Така го казва и Данаил в Библията .
           1335 г. : 24 = 55. 6 Цикъла Време . тече 56- я  цикъл
            84 цикъла от Христос - 56 цикъла на българите = 28 цикъла Време светът е бил без нас .
            56 е 5 десетици и 6 единици , което поражда такта 5/6 - ти .
           Тактът на Земята е 5/6 .
            2016 г. : 360 г. (Кръг) = 5.6 ! - Кръга Време от Христос .
            През 2016 г Земният такт 5/6-ти - ще бъде такт и на България и на света.
            и означава ,че България и света ще тръгнат заедно към следващият такт - 7/8 -ми .
            Това е небесният такт , но и такт на българските хора и ръченици !
            Неслучайно българска песен лети в Космоса !                  

                                        ( следва : Втора глава)

Няма коментари:

Публикуване на коментар