събота, 25 април 2015 г.

"Inter Gravissimas" и  Календарите на                                            Времето   
              
  

        Римският календар променял няколко пъти формата си от основаването на Рим до падането на Римската империя .
         Времето пресмятано след 46-та година от новата ера се е брояло по Юлианския календар .
          Общоприетият календар,широко използуван днес , известен ,като Григориански календар е усъвършенствуване на Юлианския календар , където продължителността на годината е била коригирана от 365,25 дни до 365,2425 дни ( промяна от 0,002% )
           На 24 февруари 1582-ра година  (това е 16-ти век) , папа Григорий XIII издава декрет наречен "Inter Gravissimas , с който декрет папата променя Историята и Времето .


Машина на времето: 14 септември 1752 г.


   По онова време (1582-ра година) в сила е бил създаденият от Гай Юлий Цезар - Юлиански календар.
    Според този календар годината започвала на 25-ти март .( Явно се е вземало в предвид Пролетното равноденствие)
    Та на 24-ти февруари , което е един месец (29 дни)преди тогавашната Нова година и 6 дни преди Календи (Първият ден на Март) папа Григорий XIII въвежда, т.н. "bissextus" day - двоен шести ден преди Календи (1) март (преди първият ден на Март)
"Bissextus"- oт "бис" , " два пъти" и "шести" .
     Папата използва подход известен от древноримския календар и наречен "Intercallation"- "интеркалация", т.е. "вмъкване" на този "двоен 6-ти" ден преди Март , в календара.
     От тогава способът на интеркалация ( вмъкване на един ден в календара) започва да се прилага на всеки 4 години , за да се компенсира срока от 6 часа , чрез които Слънчевата година се оказва по-дълга от 365 -те дни календарно време.
     Това е т.н. "високосен " ден на всеки 4 години .
     Църквата го добавя (вмъква) на 24-ти февруари - 6 дни преди Календи (1-ят ден) от март.
     Официалният граждански календар го добавя ,като 29-ти ден от Февруари .


Gregory XIII.jpg
Папа Григорий XIII

      На 31-ви март 1916-та година , в 24 часа България преминава от Юлианският към Григорианският календар и вместо 1-ви април , настъпва 14 април.
       И след 1916 г. Православната църква в България продължава да следва Юлианския календар. Едва през 1968 г .тя преминава към Григорианският или ,както се нарича "поправеният Юлиански" календар  , със специално" Послание до клира и всички чеда на Българската православна църква" №5953 .

     Какво представлява КАЛЕНДИ - ще говорим по- надолу в статията, сега можем да кажем ,че съвременната дума КАЛЕНДАР , произлиза именно от Календи .
     Има много определения за Календар - ето едно : - Календарът е система за времеизмерване , която определя началото и дължината , и поделенията на годината .
      
     Тук искам да отворя скоба и да кажа нещо за началото на годината и за високосния ден :
     Реално погледнато , аз съм един обикновен актуарий ( лат. actuarius "протоколист" , регистратор") , който се опитва да регистрира , да констатира обективният общ ход на събитията в хронологията на Историята .
     Моите констатации ме карат да си мисля обаче ,че съвременният календар почива върху една даденост от преди 5 века .
     Преди 5 века науката не би могла да се мери със съвременното научно ниво .
     ПЪРВО : В Библията , в първата от 5-те книги на Моисей е посочено как Бог създава Времето :
     Бит. ( 1:3) И Бог каза: Да бъде светлина . И стана светлина.
     Бит. ( 1:4) И Бог видя ,че светлината беше добро ; и Бог раздели светлината от тъмнината.
     Бит. ( 1:5) И Бог нарече светлината Ден , а тъмнината нарече Нощ . И стана вечер , и стана утро , ден първи .
     В "Битие" , Моисей описва появата на Времето. Преди това - няма Време!
 И тъй ,като Бог е справедлив ,логично е да приемем , че тъмнината и светлината , Ин и Ян , Нощта и Денят , в момента на Сътворението , т.е. в Началото на Времето са били равни ,като времетраене - по 12 часа за всяка фаза от 24-те часа на Денонощието.
   Това е възможно 2 пъти в годината .
  - при пролетно равноденствие 
 - при есенно равноденствие
 Т.к. Природата се събужда от зимен сън именно през Пролетта , то логично е началото на календара да бъде свързано с Пролетното равноденствие.
     В този аспект ,Юлианският календар започващ на 25-ти март е много по-верен от съвременният календар ,започващ на 1-ви януари.
     На 1-ви януари имаме неравновесие между Нощта и Деня в съотношение 14 към 10 часа. Моментът е краен - седмица преди това са : най-дълга нощ и най-кратък ден .
     Крайната точка не е Начало !
     Началото е в Средата !
     " Средата е най - близката точка до Мъдростта " - казва Конфуций .

Тази схема е известна под името "Цвете на живота" .В същност това е схема на 12-те месеца от годината и чудесно се вижда как Времето (В случая - месеца) няма край ,т.к. Краят е Среда на следващият месец.
В жълто - основните , водещи  6 месеца , в червено - свързващите 6 месеца.
12 - те месеца образуват Кръгът Време от 360 дни / градуса
Малкият Кръг Време от 6 дни - на Бог - аналогични на 6-те дни от Сътворението,са в зелено.
Така дните стават 366 .


Лунните фази са на същия принцип : Краят е Среда на следващият цикъл. Всеки цикъл е триединен.

     Именно ,защото Краят е превърнат в Среда - Времето не свършва.
    Всеки Край на Време се оказва Среда на следващ времеви цикъл.
    Тези разсъждения ме правят дълбоко убеден , че съвременната философска мисъл трябва да се "вземе в ръце " и да коригира една неточност и несправедливост на календара - а   именно къде е Началото на годината .
    
ВТОРО : Светът е бинарен . Всяко Цяло се състои от 2 Половини : - Ин и Ян , Добро и Лошо , Светло и Тъмно , Голямо и Малко и т.н.
      Освен ,че е изграден от 2 части ,светът е и 
ТРИЕДИНЕН - рожба на Бог , Дева Мария и Светия дух .
ТРИИЗМЕРЕН - всичко има дължина , ширина и височина ,
ТРОИЧЕН  - всяко събитие протича през Теза - Антитеза - Синтеза .
     Бинарността и Тройчността на света пораждат Времето -такова ,каквото е .
То се "развива" в завършен вид в 3 Двойки , т.е. 3 пъти х 2 Цикъла = 6 Цикъла .
Шестте дни на Сътворението са 6 , именно защото отговарят на условието да са три двойки дни .От този момент нататък ( от Сътворението) всичко е подчинено на този Закон .  То се ражда троично бинарно !
       Две години представляват едно цяло .
       Имат 2 пъти х 12 месеца = 24 месеца , така както Денонощието има Ден и Нощ = 2 пъти х 12 часа = 24 часа .
Че две години са едно цяло - отговаря на бинарността , а на троичността отговаря да са 3 Двойки години , т.е. 6 години.
       Още древните философиса подчертали , че 6 ( хексадата )е пълнота на всичко .
       Шест е завършена форма . Шест е Цялото !
       Всяко Цяло ,по Божия воля е разделено на 2 части . Така цялото 6 има две половини от по 3 години .
        3 години представляват Една двойка години + половин двойка ( т.е. 1 -на година)
        3 години са 1.1/2 двойки години .
        Цялата тайна е в това , че триединството е бинарно.
        Двойката , като основополагащ материал за изграждане на света ( тухлата на световния строеж)изисква троичност .
        Така - 3 двойки са = 6 , т.е. едно Цяло .
         2 тройни бинарности = ( 3 х 2) + ( 3 х 2 ) = 12 ,т.е. 2Цикъла 
          4 тройни бинарности = 4 ( 3х2) = 24 ,т.е. 4 цикъла 
    Защо правя тези тълкувания ?
          - Както казах по-горе ,аз съм един обикновен актуарий .
          Нямам под ръка лаборатория , прецизни измервателни уреди , планетариум и т.н. , но не ми и трябват .
          Логически не е възможно 2 Двойки години ( т.е. 4 години)да са завършен цикъл Време и това да е удовлетворяващо условие за вмъкване в календара на 1 "високосен " ден - на всеки 4 години.
          Завършеността е ТРИЕДИННО БИНАРНА !
         Завършеността е 6 години . 
               Тези 6 години имат 2 завършени половини от 3 години.
               - Първата половина , т.е. първото 3 - годие е с две Ян и една Ин години
               - Втората половина , т.е. второто тригодие е с две Ин и една Ян години.
                 Общо в 6-те години има 3 Ин и 3 Ян години .
                 Това е Триединство и Бинарност едновременно !
               Това означава , че папа Григорий , волно или неволно , не е изчислил правилно оставащото време над 365-те дни на годината.
              Оставащото време не е 6 часа , а 8 часа  на всеки 365 дена .
             Освен ,че 6 часа умножени по 4 правят едно денонощие , никъде в Сътворението на пространствено - времевия континиум няма такъв интервал от 4 единици.
             Всичко е троично и бинарно .
            Когато годината "ражда" 8 часа ( а не 6 часа), то условието за триединност е изпълнено , защото 8 часа х 3( години) = 24 часа.
 Това означава , че човечеството е тотално подведено и манипулирано от 1582-ра година насам , т.е. 5 века !
 Високосна е всяка 3-та , 6-та , 9-та , 12-та ,15 -та година  и т.н.
И понеже новото хилядолетие започна с високосна година - 2000-та бе такава ,то сегашната 2015-та е също високосна .
             Не е възможно (Природните закони са железни ) 20-ти март да бъде 79-ти ден на годината и да има едновременно Пълно Слънчево затъмнение , Слънцето да премине от знака на Риби в знака на Овен , Да бъде Новолуние и да настъпи астрономическата пролет !
              20-ти март беше 80 -ти ден на 2015-та година ! Иначе нямаше да има подобен съвпад на планети и събития.
               Както много добре ни осведомяват българските народни приказки има 3 свята ,т.е. 3 земи - горна земя , средна земя и долна земя . Това е в пълен синхрон с ТРИЕДИНСТВОТО на света.
               Трите свята се намират на различни нива на пространствено-времевия континиум  и тъй като Времето е музика (виж предишни публикации) животът във тези 3 свята протича под ритъма на музикални тактове . 
            Освен ,че има триединство от 3 -те свята има и бинарност от музикалните тактове : 1/2 и 3/4-ти са за единия свят , 
   5/6-ти и 7/8-ми са за вторият ,
   9/10-ти и 11/12-ти са за  третия свят , света на Божествеността. 
           Показах ви още една троична бинарност ( или бинарна троичност).
                Ние живеем на Земята във такт 5/6-ти , a Небето над нас - в 7/8-ми .
                Папата е приел ,че целостта на земният времеви такт е 6/6-ти и навярно това е една от причините да се приеме ,че годината нараства с 6 часа , т.е. с 1/6-та от целия времеви такт (6/6-ти). 
                 Но Времето не е атрибут на Земята ,макар да й влияе и определя хода на събитията.
                   Времето е атрибут на Небето , където То (Времето) тече в такт 7/8 -ми ,целият такт представлява 8/8-ми и годината "ражда" остатък Време = на 1/8-ма , т.е. 8 часа !
                
              Повтарям : 20-ти март 2015 г. не беше 79-ти ден , а 80-ти ден на годината  и самата 2015-та година е високосна.
               "Краде" се Времето на човечеството ! 


                                         Римски календар             
                     Оригиналният Римски (    ) календар се смята , че е бил лунен календар, като Времето между Новолуния  нараствали средно с 29,5 дни, а неговите месеци били конструирани да бъдат или 
                                                  - кухи (29 дни ) или
                                                  - пълни (30 дни )
                       Римски календар от преди реформата на Юлианския календар ( около 60 г. пр.н.е. )

                        Седмият и осмият месец все още се наричат "Quintilis" i "Sextilis"  , както и на "вмъкнат месец"                                (Интер от  "Intercallation" ) - горе в дясно на картата.


              Всички пълни месеци били разглеждани , като мощни и за това били щастливи месеци . Кухите месеци били нещастни .
              За разлика от съвременният календар където датите са номерирани последователно от началото на месеца , римляните броили назад от 3 фиксирани дати :
              - 1. на служба в 3 часа след пладне
              - 2. от Мартенските Иди 
              - 3. Календи на следващият месец
Тази система се прилагала в зависимост от това , кога полумесецът се наблщдава за първи път в западната част на Небето , след залез Слънце .
                 От формата и ориентацията на Новолунието предстояло да бъдат обявени дните , оставащи до служба в 3 часа след пладне .
 В един момент от историята периодизацията на месеца престанала да бъде свързана с лунните фази , но не е известно кога се е случило.
                Римските автори приписват оригиналния Римски календар на Ромул , митичният създател на Рим около 753 г. пр.н.е.
                Римският календар има 10 месеца с Пролетно равноденствие през първият месец .

                             Календар на Ромул

Мартиус         - 31 дни  
Aprilis              - 30 дни
Мaius              - 31 дни
Iunius                -30  дни
Quintilis              31 дни
Sextilis                30 дни
Sertember          30 дни
Oktober              31 дни
Nowember          30 дни
December           30 дни
                     ---------------------
                         304 дни 
               Редовната календарна година се е състояла от 304 календарни дни .
              Зимните дни след края на Декември и преди началото на следващият  Март не се определят ,като месеци .
              Имената на първите 4 месеца са наречени в чест на римските богове :
Martius     - в чест на Марс
Aprilis       - в чест на  Virilis (Avril  )много по- късно  , в средата на 4 век е променен в чест                      на Венера .
Мaius    - в чест на Maja
Iunius       -  в чест на Юнона .
             От петият месец нататък имената на месеците се основават на тяхната позиция в календара . 
             Quintilis - идва от латински и е в смисъл пет .
             Sextilis   - Шест
             Септември   от Септем (септима - муз.) седем
             Октомври     от Окт        ( октава муз. )   осем  
             Ноември       от Ноем                                  девет
             Декември     от Деци                                   десет                                          Календар на Numa
                  Numa Pompilius.jpg
                              Нума Помпилий -   (Втори "Цар на Рим" след Ромул )


             Нума Помпилий -Римски император , реформира календара на Ромул около 713-та година преди н.е. 
             Римляните са считали нечетните числа ,че са щастливи и за това Помпилий "взема" по един ден от всеки от 6-те месеца с по 30 дни  за да станат с нечетен брой дни - 29 .
             В календара на Ромул има 304 дни ,което оставя 51 дни не разпределени по месеци . Това са зимните дни . 
             6-те дни ,които Помпилий премахва от досегашните четни на брой месеци + 51 зимни дни = 57 дни . От тези дни Помпилий създава месеците Януари и Февруари .
 Януари става с 29 дни , Февруари с 28 дни .
             Така годината става с 12 редовни лунни месеца и дълга с 355 дни , вместо 304-те дни в календара на Ромул .
             Календара на Нума Помпилий добива вида на 12 месечен ,11 месеца са нечетни , като 4 са с по 31 дни ,а седем са с по 29 дни .
             Февруари бил разделен на 2 части с нечетен брой дни . 
Първата част завършвала на 23 -ти с Terminalia , като денят бил считан за край на религиозната година . Останалите 5 дни оформяли втората част на месец февруари.
             Така съставената календарна година ,за да се подравни в груб вид спрямо Слънчевата година налагало между тези 2 части на Февруари  ( на 23-ти или 24-ти ден) да се вмъкне ( "Intercallation") чрез интеркалация още един месец от 27 дни .
         В крайна сметка календара на Нума Помпилий ставал с 377 или 378 дни  , в зависимост на това дали "Intercallation" започва на Terminalia , или ден по -късно .


                                          Юлиански календар
           
            След Ромул и Нума Понфилий   - Юлий Цезар реформира календара в 46-та г. пр.н.е. Новият календар става известен като Юлиански календар .
             
             При завоюването на Египед римляните  се запознават с новия за тях начин на времеизчисляване и Юлий Цезар  решава да го въведе в Рим ,  но с по-голяма точност, за да свърже слънчевата година с европейското  положение на Слънцето с европейската пролет , лято и т. н.
              По нареждане на Юлий Цезар александрийският математик Созиген създава римския календар, наречен Юлиански.
               Въведен е в Римската империя  на 1 януари 46 г. пр. н.е. така 1 януари става начало на годината.
               В него продължителността на годината е 365 дни и 6 часа. Всяка четвърта година се смята за високосна и се състои от 366 дни.
              Quintilis  е преименуван като Iulius ( юли ) в чест на Юлий Цезар през 44 г. пр.н.е. от Марк Антоний .
              Реформите в календара са завършени при неговия наследник  Октавиан Август , когато сената преименува Sextilis  като  Augustus ( Август) , в 8-ми век пр.н.е.
               Гръцкият астроном Метон (около 400 г. пр. н. е.) открива, че 235 синодични месеца  съвпадат по продължителност с 19 слънчеви тропични години (имат 6 940 денонощия). Това е т. нар. цикъл на Метон, който показва, че ако първият месец на лунната година съвпада точно с първия месец на слънчевата година, то след 19 години се повтаря това съвпадение. 
               Благодарение на откритието на Метон съгласуването на лунното изчисление с египетската слънчева година става лесно.

                                                                                        Гай Юлий Цезар 
                                                         ( следва продължение )

Няма коментари:

Публикуване на коментар