петък, 22 септември 2017 г.

Азъ-ът на българина.
                      Азъ-ът  на  българина


Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !                Днес на 22 септември 2017 г. ми се иска да ви разкажа за величието на българската идея, защото българската Идея е Идеята на БОГ !
Това, което наричаме Бъдеще е всъщност Минало и ние вървим (прекосяваме Небето) от Миналото към Настоящето,което е БОГ.
Бог е винаги и неизменно НАСТОЯЩЕТО!
                Ако ви е трудно да ме разберете, си представете, че сте на мястото на Бог и сте на върха на една висока планина. И викате : - Викате „Ехо“ и ехото ви  отговаря.
                Когато викате сте в Настоящето.
Когато чувате „Ехо“  - си мислите, че това е Настоящето, но всъщност,  това е Миналото !!!
Ехото е следствие на вашите думи , а причината сте вие - защото сте ги изрекли.
                Така е и с Бог !

Ние живеем в проекцията на Божието „Ехо“, идваме от Бъдещето(което всъщност за нас  е Минало) и вървим към Настоящето – Бог!


Над главите ни, на Небето има Кръст – Небесен Кръст. Това е Кръстът на Млечния път – нашата галактика.               
На Земята има Кръст – Земен Кръст. Той е в България.
Няма да издам къде е, но Кръстова гора е Символът на този Кръст.
И не случайно цар Борис III  е подарил на народа си кръст, поставен там. Както не е случайно, че този Кръст се слави и чествува в Средата на септември, именно на Кръстовден.
                Двата Кръста  - Земният и Небесният са плод на философията на Създателя, нашия Бог.
Той е пожелал светът да бъде БИНАРЕН. Да има 2 Начала.
                Между тези два Кръста се ражда Времето . Винаги и най-напред , То изгрява и залязва над   България!
                Магията на тези два Кръста е заключена и в писмен Символ – първата буква на Българската Глаголица,създадена от братята Кирил и Методий.
Ето графичниьт знак на Аз-ът на българина:

                                                                          Азъ – ът !


                Азъ - ът претворява графично двете положения на Небето,  на Млечния път - нашата галактика. Тъй като философията на света се основава на това,  всичко да бъде във всичко и всичко да се върти, то при въртенето си, Земята застава така, че веднаж човек вижда Млечния път на Небето – в профил , веднаж – в анфас .
Тези два цикъла от въртенето на света , раждат 4-те страни на света,които при въртеливото движение се кръстосват и описват над главите ни Небесен Кръст.                    Тези 2 снимки показват Млечния път в профил(в ляво) и в анфас (в дясно)
                За да визуализирам този Небесен Кръст , аз слях двете изображения в едно Цяло.
Ето така:          Вследствие на въртенето ,човек вижда Млечния път  в две перпендикулярни равнини, които слети описват Кръст над нас. Този Небесен символ е претворен от Кирил и Методий в първият знак на българската азбука – Аз-ът .


Азъ-ът на българите е Небесен знак на Млечния Път.Това отговаря на писания, запазени във библиотеката на Ватикана , че двамата братя Кирил и Методий са визуализирали небесни знаци ,  и са ги претворили, като букви на нашата азбука.
                Многократно съм заявявал пред вас, че България е „Пъпът на света“, в смисъл, че тук е Средата на света.(часовата разлика на изток до Япония и на запад, до Калифорния е 9 часа; 9 е число на Края)
                Ако 9 е Край, то 6 е Времето. Двете, и 6 , и 9 са производни на 3 – светата Троица.
А България е свързана във всички фундаментални неща с числото 6 – число на Времето:
Годината на създаване на българската държава е 681-ва. ( 6+8+1=15 =1+5=6) Шест!
Втората българска държава започва от въстанието на Асен и Петър 1185-та година.
(1+1+8+5=15=6. Шест .
Третата българска държава започва със Руско-Турската война – 1878-ма година.
(1+8+7+8=24=6. Шест.
Различни са проявленията на числото  6, число на Времето, в живота на българина -  като се започне от това, че имаме 240 депутати (редукцията е 6; 2+4+0) и се мине през часовите вестници 24 часа(Шест) и 168 часа (Шест), през радиопредавания,като „Дванадесет плюс три“
(12+3=15.Шест), и се стигне до това, че България има 6 граници – с Румъния,Сърбия, Македония,Гърция, Турция и Черно море и , че 6-та държава пратила човек в Космоса е България.
Двата официални държавни празника – Освобождението на България, 3-ти март (3+3=6) и Съединението на България, Шести септември (6+9=15=6) са с редукция 6.
Апостола на свободата Васил Левски ,като Апостол на българите е свързан също с Времето и е роден на 6 юли (стар стил) и загива на 6 февруари(стар стил) Самият той живее 36 години
(6х6; Кръг Време), а сборът на числените стойности в буквите му е 66 !!!
                Но тъй като говорим за Азъ-ът - първата буква в нашата азбука, то нека да си припомним, че  имената на създателите на Първата ,Втората и Третата  български държави започват с тази буква –А! :  Аспарух, Асен и Александър (Батенберг). Това не е случайност !
България е свързана с Космоса , а българите идват от света на  Правата Слава!
Затова сме ПРАВОславни, и е важно да се пише на ПРАВОписен език и да се говори с ПРАВОговор! Защото това е Божията вибрация и тя не бива да бъде изкривявана!
Българите са получили всички ПРАВОмощия от Бог , да управляват света, нещо, което им е било отнето през  последните 1000 години.
Българите са свързани с Космоса  и ще пребъдат във вековете и вечността!
Това е предречено от един изтъкнат богомил – Петър Осоговеца.
Във този документ,страница от който виждате.


                            Сказанието на един богомил за България


Петър Осоговец[1] е един от богомилските епископи, известен още като Доростолски[2] епископ от Х век. Основава църкви в Доростол, където година след встъпването си става епископ в Рига, Севастопол, Краков и Виена. Благодарение на писателя Николай Райнов – носител на Богомилския Дух, ние можем да се докоснем до магичните слова за звездите и небето. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. „Деномесечен указател“ според Николай Райнов има 384 листа, и е малък, грубо обработен пергамент – „кафяв с жилки”. Тя съдържа най-много от богомилската астрология. В нея и в „Книга за звездите и за съдбата на народите“ има оригинални легенди.
„А в Четвъртия Ден Господ създаде звездите – да красят твърдта небесна – и да бъдат знамение за векове и народи.
Създаде ги Вечният от най-тънката си плащеница – от бисерната багреница на своя блян ги създаде.Седем едри звезди сътвори Предвечният – и седем области от небето им повери:
1.    Най-първо създаде Слънцето с неговата бяла нимба и му даде да владее над царството.
2.    После изсече с резец Месечината, забули я с прозирно седефно покривало, пусна я в бездните – и повели и да властва над Целомъдрието.
3.    След нея от златен сплав изля Звездата на Вожда, която ромейци зват Зевс [Юпитер], - поръси я с вино от своя потир – и заповяда и да бди над Славата.
4.    Тогава от своя божествен ум изригна два сърпа, склопи ги, та сътвори Вечерницата, която ромейци зват Афродита [Венера], - и нареди я да владее над Любовта.
5.    Подир това създаде една загадъчна звезда, която съдържа в себе си смисъла на вси останали, - Звездата на Посланника, която ромейците зват Хермес [Меркурий] – и сложи я да повелява над Посвещението.
6.    След нея създаде кървава звезда – Звездата на Бранника, която ромейци зват Арес [Марс] – и ней заповяда да владее над Кръвопролитието.
И накрай проля своя царствен гняв в простора и метна своята диадема, разпален от ярост - че звездата не изгрява още.
И чакаше цели часове Господ да се разпали звездата, а тя не изгряваше още.
Та тогава архангел Михаел сложи кротко едър едър елмаз сред пръстена на Божията диадема; и съжалиха се вси ангели над изгубената Божия корона – и заплакаха.
И сълзи обляха диадемата на Бога – и разпалиха огън сред – дано изгрее.
7.    Та блесна голяма звезда, - черна звезда се роди – мрачна и замислена - Звездата на Отшелника, която ромейците зват Хронос [Сатурн] – и повеля и даде Господ да пази Тайната. (Времето /Хронос/пази тайните.-бел.моя)
И обгледа после Бог делото на своята ръка – и всичко бе гиздаво.
И засмя се Йехова и рече:
- Добро е!
И тогава настъпи властно Четвъртата Нощ.
И през нощта на творчеството си Вечният разсипа в простора бисерите на своя сетен блян – и родиха се безчет звезди, а сетне възторжено погледна безкрайната звездна плащаница, що се диплеше пред окото му – и в прехлас метна пъстър лентион[3] в простора.
И роди се тогава Млечният Път.
...........................................................................................................................................И вложи Елохим седем духа в седемтях светила небесни, та седем ангела се родиха.
И повери на всеки ангел по един от седемте народа – да го води.
И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: един – да го води, а друг – да го пази:
Слънцето разпери крила над Масър [Египет],
Месечината – над Междуречието [Вавилон],
Вечерницата [Венера] се спря Елада,
Звездата на Посланника [Меркурий] покри с лъчи Юдея,
Звздата на Бранника [Марс] – Рома [Рим],
за Звездата на Отшелника [Сатурн]– Бизанс [Византия].
А народите се не бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята Всемъдрост.
И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух[4]. – Само над България тъмнееше мрачина – и звезден ангел не развя крила над нея.
И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той – нямаше.
И с плач поиска от Бога звезден дух, - другар да му бъде.
Та се смили над него Йехова, ала нямаше вече звезда и звезден дух.
И духна тогава Бог в простора – и осени с божествено мановение Млечния Път, та рой светли ангели се родиха там – повели Бог на Млечния път да властва над България.
...........................................................................................................................................
И превратна участ спря крила над българи: през изкус и съсипни ще мине България, ала – ще изтрае.
Погасна нимбата[5] над Масър [Египет], умряха двата народа – близнаци на Междуречието[6] [Вавилон], изгоря Елада, погина Юдея, разсипа се Рома: само Бизанс [Византия] и България останаха.
...Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни[7] бранни[8] дни ще разсипят Бизанс [Византия] навсегда[9], а България като Огнена Птица ще се възражда из собствена пепел, та до край на векове ще пребъде.
България 

Защото – гаснат звезди една по една. Ала Божият Лентион ще свети вечно – и Млечният Път ще бъде свет саван на мъртвата вселена..."

Петър Осоговец – из „За съдбата на народите“ – 956 година[1] Вероятно родом от планината Осогово.
[2] Доростол е старото име на гр. Силистра.
[3] Лентион от гр. – платно, платнище.
[4] Липсва Юпитер.
[5] Сияние около главата на светец; ореол.
[6] Асирия и Вавилон. Точно по времето на Епохата на Близнаците се възкачва тази култура – асиро-вавилонсата.
[7] Неповолни остар. – неблагоприятни.
[8] Бран – остар. война, битка.
[9] Навсегда – остар. завинаги.22.09.2017 
София                                                                              Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар