неделя, 10 септември 2017 г.
         Aрхитектура на Времето.

                                   Символи на Времето.Свирката на Бог.

Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !


                                                    Древноегипетски стенопис

                
                         Свирката на Бог

Фалос , Число , Буква , Нота  или
БОГ - е Мъжкото достойнство !

                        Вече съм ви говорил за Фалос и Обелиск  . 
       Да се говори за фалоса и вагината е много недостойно нещо според Църквата.
 Човек изпитва вроден срам да говори открито за тях . 
       Защо Църквата смята ,че е невъзпитано да се говори  публично и открито за части от човешкото тяло , което всъщност е шедьовър , като творение Божие !?
        Човек трябва да си задава въпроси и да търси отговорите им за да изучи природата и достигне (поне до начална степен на ) мъдрост!

         Това е една свирка !
         Какво е свирката ? :
1. Малък инструмент, който свири при духане. Съдийска свирка.
2. Приспособление, с помощта на което се свири за даване на сигнал. Свирка на влак.
• Вървя/играя по свирката (на някого). Разг. Съобразявам се с желанията на друг, изпълнявам безропотно нарежданията му.

                 Библейско тълкуване:за свирка .
 Вид тръбен музикален инструмент с дупки като кавала и флейтата - 1Цар. 10:5; 3Цар. 1:40; Ис. 5:12, 30:29; Ер. 48:36; Мт. 9:23. Двойната свирка се състои от две тръби, които се сливат при мястото за устата, тръбата, на която свирят с лявата ръка, издава няколко дебели звука и служи за бас. Един изследовател пише, че настигнал между хълмите на Юдея един арабин, който свирел с всичката си сила с една овчарска свирка, направена от две цеви. "Сега за пръв път намерихме радост в земята, защото наистина всяка радост се помрачи, веселието на земята е изгонено" - Ис. 24:11. Виж Музика.
                                                                           фиг.1

При малко въображение - това е също и образ на Фалос .
Свирката копира модела на Фалоса . Или Фалоса копира модела на Космоса . Не бих могъл да уточня кое е по-вярно ,но при всички случаи Истината е някъде ПО СРЕДАТА !
Всяка подобна свирка има една малка сфера в себе си ,  едно топче ,което  при духане  се завърта вътре и по този начин ражда звуци .
             Ето едно малко нескопосно мое творение ,относно графичният образ на свирката .
            В началото има един участък в който вдухваният въздух се консолидира , набира скорост и се влива в кръговата част,подгонвайки топчето – сфера, да се завърти . През цялото време топчето се търкаля ,а не се приплъзва по вътрешността на свирката. 
              В горният край свирката има втори отвор ,  през който нагнетеният и уплътнен въздух от топчето излиза със свистене. Получава се звук .
               В зависимост от скоростта с която преминава покрай отвора - топчето изтласква обратно навън по-малко или повече въздух , като  се получават  звуци с различна сила,продължителност и хармоничност. 
Тази свирка ,която  е образ на фалоса на мъжа , според мен е образът на близкият Космос.


                   Луната се върти около Земята . търкаляйки се по Циклоидата на Космическата свирка


            Това е един огромен часовник ! 
           Зодиите са часовете на Времето на Космическото ниво .
           Луната е стрелката на часовника . Тя ражда и движи Времето . Преминава през Часовете /Зодиите/. На това ниво на  Космическото Времето  -  Луната все още се движи по Циклоида (цикъл -от гръцки -кръг) , а не по спирала .
  То се завихря от въртеливото движение ,прави кръг от (около ) 360 градуса и напуска "Космическата свирка" ,което ражда музика , т.е. звук ...           
  Ето защо Времето трябва да се мери на 360 дни ( + /  - ) остатък .
                          
                    Това е моделът на близкия Космос !
              Принцип във Философията е , че Всичко е във Всичко (като матрьошките на руснаците) и всичко е във движение ,което се повтаря огледално на всички нива във Вселената.

                                                               Гербът на Българската поща .
                                      ( Вие преценете ,това тръба т. е. свирка ли е , или е фалос , или и двете ! )

               Моделът на Космоса "Горе" е такъв ,какъвто е "Долу" !
 Това образно казано , означава , че има "свирки" с различна големина ,което води до различни диаметри /орбити / на другите планети и техните сателити .
 Спирам до тук ,защото нашата цел е да говорим за Времето тук на Земята и в близкия Космос - Пространството и Времето , в което е "потопен" човека .


 Ако започнем да въртим една свирка в различни посоки  веднага ще констатираме ,че тя е символ не само на Фалоса , но има графично приложение и  е символ и в други области на Познанието :

          В МУЗИКАТА : Е НОТА !                 В  ПИСМЕНОСТТА  НА БЪЛГАРИТЕ : - БУКВИТЕ - "Р" , "Ь" И "Ъ"

         Тези две букви  - "Ъ" и "ь"ни отличават нас българите от останалият свят ! Другите не могат да произнасят "ъ" и го заменят - на Изток от нас -със "О" , а на Запад от нас - със "У" .

         Това е специална тема ,за която ще говорим , когато започнем темата за буквите на българите .

           Тези символи са актуални когато Фалосът е във възбудено състояние .
Когато Фалосът е във състояние на относителен покой то ,той добива вид и форма на символ от Математиката и се превръща в числото 6 !!!   

                                                                   ЧИСЛОТО 6
                                        
                                                      6 ( Шест ) : Числото на Времето !


 От тук Времето напуска територията на Времевите цикли , спира да се движи по Циклоида и се отправя в Космоса , по Спиралата на Еволюцията .
                       

              Ще бъда изключително удовлетворен ,ако вие сте разбрали ,че  църквата проповядва фалшив морал по отношение на секса  ,защото това е свързано с тайната която ни разкрива Конфуций :
"Средата е най-близката точка до мъдростта ; да не стигнеш до нея е все едно да  я преминеш."


                               Колкото и да се противи моралната норма в мен , създадена на база „промитото“ ми , като дете, съзнание – аз все повече разбирам и се убеждавам, че Бинарността и Триединството на света  важат и по отношение на половото общуване между хората.
Би трябвало сексът да е Бинарен  ( мъж и жена – 2 противоположности) и Триединен ( да се прави както между мъж и жена, така и  жена с жена, и мъж с мъж).
Това е Бинарна Триединност на Времето.
 Защото Човекът е Време потопено във Времето!
Такава е логиката на Космоса!
Църквата е извършила огромно злодеяние, като си е позволила да видоизмени Природният закон създаден от Бог  . Това е траяло десетки векове – в периода от Христос до днес – реалното време, в което Църквата е властвала над народите.
В митовете са запазени спомени за това, че в древен Рим , върховният бог Юпитер се жени за  богинята Юнона, която му е сестра.
В древногръцката митология главният бог е Зевс. Негова жена е Хера. Тя също му е сестра.
Но Църквата си е позволила да промени Време и Закони (така,както е записано в Библията) и е канонизирала невъзможност от брак между братя и сестри!
Защо!?
- Защото по този начин е искала да прекъсне генетичната връзка между богоизбраните. Защото божествената информация за Сътворението и за света се съхранява в гените на човека, т.е. във Вътрешния свят.
                Човекът е нещо, като сейф съдържащ информация за Архитектурата на света. Църквата не би могла да постигне това, което днес е постигнала, ако не е променила Закона – в своя полза. Така тя се е опитала да „изнесе“ и „размие“ божествената информация от тесния (малкия) Кръг на богоизбраните и да я смеси с големия кръг (останалите народи) .
Църквата е създала фалшив морал. Измислица. Обратното на това , което е !
Целта е една единствена: - Да се отделят народите от пътя посочен от Бог !
Да се попречи на българите да претворят Божиоя план !
                Зад Църквата  са стояли  евреите!
Така те са се докопали до основните Божи Закони , като са ги променили в своя полза. Обвили са ги в тайна , за останалите хора.
Създали са Църквата (и Христос), за прослава на еврейската богоизбраност и са започнали да управляват света, насаждайки в главите на поколения наред евреи, че са богоизбрани.
А на поколения наред от останалите народи – видоизменен Божествения Закон за Морал и Норма на Живот!
                Всъщност Бог е избрал за свой народ – българите !
На които дал за земя - парче от РАЯ!
                Евреите обаче решили, чрез хитрост да откраднат от българите Божията благословия...
               … И станало , като в приказките – Българите станали Пепеляшка, а евреите се приготвили да станат богаташките дъщери , които да се оженят за Царския Син …
                Уви ! Евреите нямат шанс!
12-я час удари !
Приказките завършват с хепиенд, имат щастлив край.
А, това е Приказка ! …  J

10.09.2017
София                                                                                         Додекаедър


Няма коментари:

Публикуване на коментар