събота, 17 юни 2017 г.

Конската опашка - като част от Слънчевия символ.

Конската опашка - като част от Слънчевия символ
Резултат с изображение за малтийски кръст
Първото българско знаме - Конската опашка е част от Слънчевия символ на света.

                  Времето е кръг и в този кръг всичко се слива, съединява, за да се раздели и обратното - се разделя, за да се слее отново.
Схема 1а показва сливане на 2 равнобедрени триъгълника в кръг с 36 сектора, сливане известно във философията, като Звездата на Давид.

               Съгласно честотата на вибрационното поле на нашата планета Земя, Кръгът е разделен на 36 части, всяка по 10 градуса, или общо 360 градуса. Това определя и Времето на Земната година да има 360 дни ( + 6 дни на Бог).
Тези 36 части на Кръга се разделят от 2 симетрични равнобедрени триъгълника .
Това е Звездата на Давид.
Върховете (външните ъгли) разделят Кръга на 6 части - 0,6,12,18,24,30,36, а вътрешните ъгли го разделят на още 6 - 3,9,15,21,27,33 , т.е. частите стават 12.

                   Визуално 6-те лъча на звездата на Давид, които са насочени навън, по Закона за отрицание на отрицанието,  срещат противодействие насочено навътре. 
 Това са 8 лъча,насочени навътре, които  се сливат в 4 стрели - стрелите на Времето, а стрелите създават Кръст, известен , като Малтийски кръст. (в червено)
Всяка от 4-те стрели има по 2 опашки. 
                  Така 6 звездната лъчева звезда на Давид , в своя Център обединява 4 посоки, а напускайки звездата, Времето ги раздвоява в 8 лъча,
Това е така, тъй като единството на звездата е илюзорно(създадена от 2 триъгълника), извън нея, 4-те стрели се раздвояват отново -  в 8 лъча.

Нашият свят е ОГЛЕДАЛНО ЦЯЛО на 2 Противоположности!
Ето защо стрелите на Малтийския Кръст, също са единство на 2 противоположности.
Той е "рожба" - ако искате  на 2-те сили - Ин и Ян, ако искате - "рожба" на син и червен кръст.
Половината Малтийски кръст ( в червено или синьо) е Слънчевия символ, Свастиката.
                          И тук стигаме до знамето на прабългарите. 
По същество, то представлява 1/4 от Слънчевия символ  и 1/8-ма от Малтийския Кръст, а самото число ОСЕМ е българското число!

                    Ето визуализацията на първото българско знаме - Конската опашка, ротирана в 4-те посоки, така,че представлява половин Малтийски Кръст и цял Слънчев символ.


17.06.2017 
София                                                          Додекаедър


Няма коментари:

Публикуване на коментар