вторник, 6 юни 2017 г.

БИБЛЕЙСКОТО 144 000 !Toва е последният материал по темата за Краят на Времената.
Бях си обещал да ви доведа до Края на Дните, така , както са записани в Библията.
Днес е последният 144000-час в Края на Времето от Пророческите дни.
Ето аз ви доведох до Края.
Всъщност, Краят е бил през 2000-та година, а за да бъда съвсем точен – Краят е настъпил през 1998-ма година + 2 години за стиковане (свързване)на Времето, между основния период от 20 века и тези 16 години и 156 дни, които се явяват като Послеслов на Времето,
И преход към ново състояние на света.Казах, че точният край е бил през 1998-ма година, защото
Пълният цикъл Време включва 6 стотици + 6 десетици + 6 единици, т.е. 666 – числото, което Църквата е анатемосала, защото се страхува от него.
Триединството на 666 , т.е. 3 пъти х 666 = 1998. Така, че тези 2000 години от Христа са 3 пъти х 666+ 2 години свързващо време
20 века е Край, защото 20 е число, което е 5/6-ти от 24- а 24 е стожер в делението на Времето.
5 юни 2017 г.е Мегаисторически ден !
Хиперистория!
Всички ние сме живи свидетели на това, което е записано в Библията, а именно, че ще останат 144000 „ подпечатани“.
Явно Краят е 20-ти век!
А 144000 „подпечатани“ са часовете от края на 20-ти век до днес. Превърнати в дни са 6000 дни от Края на Времето.
За нас остава в сила казаното в последните редове на книгата на пророк Данаил:
„ Блажен, който изтърпи и дочака хиляда и триста и тридесет и петия ден !“
Това пророческо число събрано с официалната година за Начало на българската държава- 681-ва година, дава 2016 –та година.
1335+681= 2016 !Времето е вързано за България и България е вързана за Времето!
Историята на 3-те български държави отговаря на асиметричната пропорция на Времето. ½ : 1/3: 1/6-та.
20-те века от Христос са сума от 3 цикъла по 666 години 3х666= 1998 години.
Имаме 3 цикъла по 666 години Време и 3 български държави/
Продължителността на съществуване на всяка от тях , отговаря на пропорцията на Времето:
½-ра от 666 години = 333 години от 681-ва година до смъртта на Самуил през 1014 година, което бележи началото на края на първата българска държава, през 1018 г.
1/3-та от от 1185 –въстание на Асен и Петър – до падане Търновското и Видинското царства през 1393 и 1396години, под турско робство.
1/6-та от август 1887г. , когато Фердинанд се заклева пред Великото народно събрание, като княз на България – до края на периода 1998-ма година.
Така се оказва, че България е съществувала в 1/3-та от цялото време на тези 2000 години.Ако съберете знаменцата, ще получите един пълен кръг с българското знаме! :)
                                 

           Аз твърдя съвсем официално, че Църквата,като институция, зад която стоят евреите - експлоатира човечеството безпощадно, като вместо на всеки 3 години да се изравнява календара с високосен ден - това става чак на 4 година.
Времето няма Цикъл , който да се дели на 4 !
Времето е асиметрична пропорция на 1/2+1/3+1/6-та ,което прави Кръг от 360 градуса.
т.е. 180 +120+60 градуса = 360 градуса. Кръг на Видимото Време! Защото има 72 дни/градуса, които са невидимо време. И това е в рамките на 1 година, която обективно продълвава 432 дни/градуса.
          БОГ НЕ Е СЛУЖИТЕЛ НА ЦЪРКВАТА!
          БОГ СЛУЖИ НА НАРОДА!
          Календарът трябва да бъде променен  и високосния ден да се поставя на всяка 3-та, 6-та, 9-та и 12-та години!
Именно на 12 години сегашния календар се изравнява реално с Времето , защото 3 цикъла по 4 години са 12 години. 12 - е кратно и на 3 и на 4 . От това се е възползвала Църквата.
Защото след 3-та година натрупаното високосно време е 18 часа, а в средата на 4-та година е 21 часа.(почти ден)
Това е Време , което реално съществува, но не се отчита, а хората го заработват без да им се плаща цяла година.
Представете си какъв принаден продукт произвежда човечеството със своите 7 милиарда жители - за 1 ден, но на 3-та година са 18 часа, т.е. над 2 работни дни, които се изработват, но не се заплащат, защото това Е ВРЕМЕ, КОЕТО СЕ КРИЕ МЕЖДУ ДРУГИТЕ ДНИ В КАЛЕНДАРА!
          Вас ви крадат ! От 1582-ра година до сега ! Чрез Календара!
          А Календарът е дело на Църквата, зад която са евреите!Библейското число 144000 разделено на числото на Звяра (това е Времето,никакъв звяр не е !) 666 дава непълно число, което е 216.216216.
Опростено казано, ако 144000 са дни, то тези дни разделени на 666 дават 216 Цикъла по 666 дни, съдърващи се в 144000.
 ( Казах ви, че Видимото и Невидимото Време са в пропорция 216:144;72 .
216+144+72=432 Кръг на Видимото и Невидимото Време.
72 е Невидимата 1/6-та от 432.
216+144=360 е Видимото Време.)

 Остатъкът 0.216216 е точно 144 дни ...от 144000 !
Остатъка 144 е сумарен израз на 2/3-ти от сумарния израз на ЦЯЛОТО ОТ 216 Цикъла по 666 дни. Много важна особеност, която открехва вратата на тайната на Времето...
   Какво се получава ? - Цялото 216 събрано с остатъка 144 дава 360 ! Кръг !
216+144=360! Има отношение, има пропорция между тези 2 числа -144000 и 666 ! 
        Затова те са Библейски числа!
216 е аналог на 2016 години от Христос.
2016 години са Големия Кръг Време, но непълен и затова допълнен с 144( малък Кръг на остатъка) за да стане завършен Кръг !
Или по-точно казано - за да стане преход между 2 състояния на Времето!


                  В училище не ни научиха, че Времето е Музика, и не ни обясняваха, защо Питагор се е занимавал освен с Цифри и с Ноти.
                  Ние обаче вече знаем, че Времето е Музика !
                  Както и , ЧЕ във Музиката има Времена !
                 ТАКА, ЧЕ ВЪПРОСЪТ "КОЙ ЩЕ ИЗПЕЕ ПЕСЕНТА!" - е абсолютно резонен.

                 Тук спирам... на 6-я ден от 6-я месец ... макар, че темата с Времето никога не може да бъде завършена ! :)
Ставам зрител на това, което предстои.
И ви уверявам: - Много изненади ни чакат !

Няма коментари:

Публикуване на коментар