понеделник, 19 декември 2016 г.

Аритметика на Небето

Аритметиката на Небето и Земята най-добре се онагледява с помощта на шахматното поле.
Шахът има 64 полета.
32 черни и 32 бели. Това навежда на мисълта за симетрия и хармония.
Има 8 хоризонтала и 8 вертикала с по 4 бели и 4 черни полета.
Но ако завъртим шаха на 45 градуса  (фиг. 2 )така , че диагоналите да станат хоризонтали и вертикали.
Тогава се получава асиметрия на 8 бели хоризонтала и 7 черни хоризонтала.
Същото се случва и със вертикалите. Те стават 8 черни и 7 бели вертикала.
Така е завъртяна и Земята !
Това ражда тактът 7/8-ми, който такт, е господар на Небето.

фиг.1


              Най-външният пояс от полета на шаха, които образуват квадрат със страни с по 8 полета - има общо 28 полета. ( 14 бели и 14 черни ).  28 полета представляват 7/8-ми от 32 !
              Т. к. на шахматното поле символ на Кръга е вторият  пояс квадрати от вън на вътре. Той  има страни с по 6 полета. това са 6-те части на Кръга. Този пояс се състои от 20 квадрата, което е 5/6-ти от 24 - часовете на Денонощието.
              Третият пояс полета от вън на вътре  на шахматното поле , описва квадрат с 12 полета и това е 3/4-ти от 16 .


фиг. 2
Небесен такт 7/8-ми е такт на Небето .
Мъдреците са намерили начин да онагледят това с помощта на играта шах и шахматното поле.
То има 64 полета.
Синият цвят  ( фиг 3) маркира границата по която са "съшити" двете половини на шаха. Синята е на Небето. Бялата е на Земята.
Небето(сините полета са 36, а Земята , белият сектор, е 28. (36 + 28 =64 )
Несправедливо !
Небето е хармонично , защото 36 е Кръг с 6 еднакви на радиуса му части. Ако е Квадрат, то също има симетрия и хармония : 6 х 6 =36. Ето защо Небето е хармонично !
На Земята са отредени 28 полета . Единственото що-годе равномерно разпределение е
7  х 4 = 28.
Това предопределя Времето на Земята да има 4 седмици, което е именно 4 х 7 = 28. Толкова е и Времето за което Луната прави пълна обиколка около Земята - 28 дни. Тя има 4 фази, отговарящи на 4-те земни седмици, което определя Цикличността на Земното Време.
Нагледно показвам какво представлява Небесният такт 7/8-ми.
Както вече многократно съм посочил има 6 основни времеви такта:
1/2-ра ; 3/4-ти ; 5/6-ти (Земен такт) ; 7/8-ми (Небесен такт, този за който говорим) ;9/10-ти такт на света на Ангелите и 11/12-ти тактът на Бог .
Всички те се получават по описаният тук начин:
НЕБЕТО И ЗЕМЯТА СА СЪБРАНИ ВЪРХУ ШАХМАТНАТА ДЪСКА!
 На най-външният квадрат Небето (в синьо) се разпростира на 8 полета и хоризонтално и вертикално. Това прави 16 полета. Земята ( в бяло) остава със седем полета по хоризонтала и вертикала, общо 14. От 8 възможни полета, седем  и от 16 , само 14 означава.че Земята има 7 части от 8 възможни.Това именно създава тактът 7/8-ми, което всъщност е непълен цикъл Време. Останалата 1/8-ма е скрито време.
Синята 8-ца и бялата 1-ца са удвоени. Под тях има скрито Време. Така квадратите стават от 28 на 30. Опитвам се макар и не най-сполучливо да ви илюстрирам как Времето се разтегля.
 Тази илюстрация показва приблизително какво се случва с видимите 28 дни,  в които виждаме Луната. След ,което, тя изчезва(скрива се ) от небосвода , за да се появи след 30-я ден , като Новолуние.
       1       7        

    6

       5

   4

   3

   2

   1

       2

   2

       328 


   3

       4

   4

       5

   5

       6


                      
 36

   6

       7

   7

        8        7

         6

        5

        4

        3

        2

         1
                                                                  фиг.3

Тъй като светът в който живеем е сферичен , изграден от сферични образувания , те имат кръгов характер и ето модела по който се получава тактът 7/8-ми при кръга.
Тук Кръга е разделен на 8 равни части, като 1/8-ма (оранжевият сектор) се скрива и така се "ражда" земната седмица от 7 дни. Дисхармонично е , но какво да се прави! Така повелява Господ!


Такт 5/6-ти ( Земен такт)
При Кръга Цялото е 6!
По условие! Дадено от Бог!
Всяко Цяло се дели на 6 и всяко Цяло има 6 части.
Цялото е Триединно.
Състои се от 3 двойки елемента. 3 Чифта.
Но, Цялото е и Бинарно!
Състои се от 2 Половини.
3 е Половината на Цялото. Среда!
Има 6 Среди: 3,9,15,21,27,33.
Когато извършвате умножение на 3 х 2 = 6, това означава , че умножавате Триединство х Бинарност = Цялото!
Това е Кръга. Неговият радиус го разделя на 6 равни части.
 Времето също е Кръг, то също  спазва тази закономерност и се дели на 6 части .Бог създава света за 6 дни.
Всяка част има 60 градуса, което определя продължителността на секунди, минути, часове и т. н.
 6 части по 60 =360 градуса. Това важи и за времето , където 6-те части на всяко ниво време имат 60 деления. Така разделен Кръга представлява едно Цяло , разделено на 6 части или Цялото е 6/6-ти.
 Такт 5/6-ти се получава, като се разреже Кръга по линията на Радиуса, от Окръжността до Центъра на Кръга. (пунктираната линия между жълтия и оранжев сектор)
                      След като Радиусът се разреже от средата до периферията, Кръгът се подлага на усукване, повива се като фунийка, и така се получава конус, при което 1/6-та от кръга (оранжевият сектор) се скрива под жълтият сектор и така се получава тактът на Земята 5/6-ти.
1/6-та остава скрито време за нас хората. Не знаем точно какво се случва с нея.
Пример за такова "скрито" време е 9 месеца бременност.                           19. 12. 2016 г.                                                              Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар