четвъртък, 22 декември 2016 г.

                                     ТриБи !
                                                      
     Гербът на Второто българско царство е Триединен.

 Триединството Бинарно!
  Бинарността е Триединна !

    Триединството е заключено в две окръжности. Бинарността е заключена в 3 ромба.


Бинарността има 8 части, а Триединството 5.
Това е Златното сечение. 8 : 5 =1.6 !
Това е Времеви такт 5/8-ми.
Но Времето е Музика. 5/8-ми е такта на Пайдушко хоро.
Пространството и Времето танцуват в такт 5/8-ми.
Така Бинарността( 2 ) умножена по 8 = 16.
Триединството умножено по 5 = 15.
Средата е скрита между 15 и 16.
Две Денонощия /Бинарност/имат 48 часа .
Тези 48 часа се делят на 3 части /Триединство/
По 16 часа. 3 х 16 = 48 часа.
Така 15 е числото на Пространството .
3 х 15 = 45 градуса , а  6 х 15 = 90 /прав ъгъл/
16 е число на Времето.
3 х 16 = 48 /две денонощия/ 6 х 16 = 96 /4 денонощия/
От тук произтичат всички отношения и съотношения между числата на Пространството и Времето.
         Централната част  на прабългарския символ е Триединство.
Триединство, което се нанася 3 пъти върху Розетата от Плиска.
На нея се намират, (състои се) 3 прабългарски знака на Триединността.


Няма коментари:

Публикуване на коментар