вторник, 25 август 2015 г.
                              Теория на Сътворението

                                                               Философски  размисли
            
                                                       (Продължението е налично от днес )           Предговор


              " Въ начало Богъ създаде небето и земята , А земята беше пуста и неустроена ; и  тъмнина беше върху бездната ; и Божия Духъ се движеше надъ водата . " Битие ( 1:1 )

              Всичкото започва от Нищото !
              Нищото е Предтеча  , Родител , Основа , Начало ! 
              То е невидимо количество , което , при достатъчно натрупвания , преминава в ново качество - става Нещото !
              В началото , Всичкото го нямало на света .
               Имало само Нищото . То било една голяма Нула (О).
              Знаем ,че Нулата изразява Нищото (и двете с "Н" ! ),или отсъствие на количество .
               В българският език Нула идва  от латинското NULLUS - Никой .
Английското - Zero ,както и френското ,а също и испанското - Cero , идват от италианската дума - Zefira ,която от своя страна идва от арабското -
 Safura  ( празен) ; SIFR  (нула ,нищо).
               Така както не може , с човешки сетива , да се види или усети днес Интернет световната мрежа , такова е и естеството на Нищото .
                Нищото = Интернет .
                Нищото = Информация .
                В древността са водени десетки и стотици хиляди философски спорове ,а после и религиозни - "Как може нищото да бъде нещо ?"
                 Днес този спор е безпредметен .
                 Когато Нулата , т.е.  Нищото , успяло "да създаде" нещо - оказало се ,че това била ТОЧКА !

                

                   0. - Нула с точка - това е Бог в Нищото . 
Били необходими 6 дни /Шест/и 66 минути , за да се превърне Точката ( Бог ) в Единица , в Начало ,в Сътворение .
                    Тези 6 библейски дни са ключът ,който свързва Всичкото и Нищото . 
                     През тях Бог създал Човека .
                     Така се родила пропорцията  1.666 !   1           / Единицата/ е Бог ,
   666    е Времето - SIFR ( араб. "Цифер", Цифра ) и от тук "Лу - ЦИФЕР" (Дявол)
 Десетичната точка  е символът на човека (граница и допирателна) между
                   Бог (1) и Дявол (666)
                

              ...  Когато човек успее да осъществи контакт и създаде канал за информация със Нищото , той става ПОСВЕТЕН .
                    Посвещението е първично !
                    То предхожда Просвещението !
                     Посветените обучават Просветители !  ...         

                        Увод .

              Имало едно Време , един Цар , на едно велико царство .
              Той бил мъдър , много мъдър , най - мъдрия цар !  
               Царството му било огромно , много огромно ,най - огромното царство на света . Просто не било възможно човек да опише какво притежавал великият цар . Той бил господар на всичко . 
               Но като казвам ,че бил господар на всичкото "Всичко" , не си мислете ,че не бил господар и на "Нищо - то". Властта му се простирала  и над всичкото "Нищо" . Просто Всичкото и Нищото били едно Цяло .
                Царят имал двама синове . Големият бил красив ,кротък и умен ,а малкият - красив ,силен и буен .
               Цялото царство живеело щастливо под ръководството на мъдрият цар , но времето летяло , минали доста години изпълнени с щастие , и лека полека царят остарял .
                Дошло време един от синовете му да наследи царството .
                Тогава възникнал неразрешим проблем - падало се на големия син да наследи баща си , но малкият бил толкова буен и непокорен ,че поискал трона за себе си .
                 Посърнал царят дълбоко разтревожен от случващото се .
                 Дълго умувал и накрая извикал двамата си сина при себе си .
             -  Извиках ви - казал царят -  за да ви кажа ,че еднакво обичам и двама ви , еднакво мисля за бъдещето и на двама ви , и понеже справедливостта е върховен закон в моето царство , реших да разделя "Всичкото" на две , така ,че всичко да бъде разделено огледално на две равни половини .
             - А , "Нищото"  ? - попитал големият син .
             - Аз "Нищото" го не ща ! - казал малкият ,изпреварвайки отговора на баща си.
             - Тогава Нищото няма да го деля и ще си остане Цяло - отвърнал царят .
             - Дай го на мен ? - поискал го големият син . Аз харесвам Нищото , то е много красиво и умно . Винаги ми е приятно сред него .
               Старият цар се замислил ,прокарал ръка през побелелите си коси и казал :
             - Няма да е справедлива делбата ,сине ! Бих ти завещал Нищото , защото знам ,че ти го харесваш не по-малко от Всичкото ,но това няма да е справедливо ! Ето защо Нищото ще остане за мен и след смъртта ми .
              Ще ти разреша ,обаче ти да се грижиш за него , да го поддържаш и разрастваш . То ще ви напомня , и на двамата , винаги за мен .
              Няколко дни по- късно старият цар починал ,синовете поделили великото царство ,както той им бил заръчал и ... приказката ЗАПОЧНАЛА.
            
              Така приказката вместо да завърши започнала отначало ...


              Глава I .

                            "  Неделя не е краят на седмицата ,
                              а Средата  между две седмици !"

        Пространство и Време .
              
              Пространството и Времето са несъвместими на пръв поглед .
              Как ги е съвместил Бог ,навярно само Той знае !
              Пространството е линейно ,а Времето има кръгов характер .Древните философи положили основите на философската наука са твърдели и записали ,че Времето е Кръг . Всъщност това е и едно от определенията за Време .
" Времето е Кръг!"
              И до ден днешен се приема за вярно това твърдение и всички уважаващи себе си преподаватели по Философия го цитират , преподавайки на студентите .
              Но така ли е в действителност ?
              Времето не е Кръг , защото Кръгът е Вечност  !
              Времето е огледално разсечен Кръг !
              Така , от въртеливо движение на Кръга , То (Движението ; Времето ) става вълнообразно .     

                 Единният Център на Кръга , се превръща в два Полуцентъра на два Полукръга !
                 Това е тайната на безкрая на Времето .
                 Долната полудъга е Нощ , а горната полудъга е Ден .
                 Двете полудъги разделят / сливат  Ин и Ян върху сферата .


                 

                 Когато Дъгата на Времето опише половин кръг , Времето (разбирай Слънцето ) излиза над Хоризонта и става "видимо" . 

              Синовете на великият мъдър цар са си поделили двете царства  - на Деня и на Нощта . 

              Човек винаги казва ,че Денят (Слънцето) започва от Изток ,но забравя да спомене ,че  Нощта също започва от Изток.

              Представете си , че кръговете на горната фигура са точки  .

              Ето така  :


              Когато до една единствена точка в безкрая , застане още една ,а после и още една ,последвани от други точки - се получава линия.

              Умалявам още :
                             
                                          

                                                                                                   Линия

              Плътността (Компресирането) на  много точки в редица (както в случая) - поражда Правата линия.
             Това е Линията на Времето .
              Определението за Линия би трябвало да бъде - Линията е компресия на безброй много точки . 
             В този сферичен свят , в който живеем , точките се превръщат във Кръг/Сфера , а Кръгът /Сферата се  разкъсва на Вълни .
             Точката е единствено неделима . 
              При еволюцията си точката преминава през  Кръга ,Окръжноста , Вълната .
             Вълните носят информация !
             По принцип носител на информацията е водата ,която образува вълни .
             Явно човекът е бил необходим на Бог за да насити другата стихия - Въздуха с вълни , т.е. с информация. Човекът това и прави . Съвременният свят е претрупал въздушното пространство с информация под формата на вълни (трептения)
             Има друг аспект породен от Компресирането на точките .
             В сферичният свят всичко е сферично - атоми , протони ,неутрони , молекули ,планети и т.н. Всички те се движат , по единствено възможният начин - като се въртят .
            Това се отнася и за графичните им проекции -точки и кръгове.
            Така стигаме до един парадокс : - точките които се движат в хаоса въртейки се ,след компресиране ,оформят Права , която ражда Посока .
По - точно две посоки (Нагоре и Надолу )(Наляво и Надясно )
            Така стигаме до друг основен символ в живота ни (или поне на християните) - Кръстът . Както и Правият Ъгъл .


               От гледна точка на прецизността на анализа , ще отбележа ,че Кръстът не е получен чрез кръстосване на две компресирани Прави , а от докосването ( сливането ) на два прави ъгъла .
               Това автоматично създава още два прави ъгъла в пространството .
               Нагледно ви показах логото на българския парламент : "Съединението прави силата ! " 
              Съединението върховете на два прави ъгъла удвоява правите ъгли и те стават 4 !


               Не е възможно Времето , което има кръгов характер , да се движи праволинейно . То се движи въртейки се , като скоростта на въртене го издига/снишава в Космоса .
               Единственият начин Времето да се движи ( относително ) праволинейно  е ,като Кръга се разсече на две огледални  половини .Безкрайността е рожба на две Полубезкрайности , всяка от които има две Полувремена !( Следва ... )
                 Светът  , в който живеем е огледален !
                  Огледалото превръща Единицата в Двойка ( Две единици),
Двойката в Четворка , Четворката в осмица .Това поражда делимостта на света на Половини ,Четвъртини , Осмини , Шестнадесетини и т.н.
                   Затова в Пророческите книги ,в Библията е записано, че нещата ще се случват " след време ,времена и половина време " .
                  В Музиката нотите също са разделени на ЦЯЛА НОТА , ПОЛОВИНА НОТА , ЧЕТВЪРТИНА , ОСМИНА ,ШЕСТТНАДЕСЕТИНА  и т.н.
                 Те определят по съответният начин и МУЗИКАЛНИТЕ ВРЕМЕНА .

                 В живота това деление се превръща в ИСТИНИ , ПОЛУИСТИНИ , МАНИПУЛАЦИИ ( четвърт истина ) ЛЪЖА ( осмина истина )

                 Тази структура на делене съответствува и на третият стадий от деленето на ембриона . (яйцеклетката се дели на две клетки , след това на четири , а след това - на осем .) Продължавайки да се развива структурата създава човешкото тяло и всичките му системи .
               


                        Две "огледални двойки" = сърце = любов = Бог ! Бог е Любов !
                                                                    Числото на Бог е 22 !
                         Четири "огледални " двойки - ДЕТЕЛИНА !


                                              Две огледални "А" стават Пясъчен Часовник .

                   Дори това което ви изглежда единично  - 
                            има двоен образ и същност !

                        Глава 2 .

                                                      Златното сечение

                                  ( във Времето и Пространството )


 Какво е Златно сечение ? 
         Терминът "златно сечение" е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за "идеалното човешко тяло".

               "Златното сечение" (или понякога се ползва "Златна среда") е геометрична формула, която идва от древните гърци, и композицията, следваща тези правила се нарича "хармонична". 

 Нека започнем с няколко думи за теорията. 
Формулата започва с правилен квадрат, маркиран в розово на илюстрация А. 
Сега разделяме основата на квадрата на две еднакви части. 
От точка x построяваме окръжност с радиус равен на отсечката от x до y. След това удължаваме основата на квадрата, докато се пресече с окръжността в точка z
Сега квадрата може да се трансформира в правоъгълник с отношение на страните 5:8. Отношението на A към C e същото, като отношението на B към A.
 Златното сечение  е число в математиката , което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката , така както цялото към по-голямата. То се отбелязва с гръцката буква  φ и има стойност приблизително равна на 1,618...
Как се проявява Златното сечение във Пространствено Времевия континиум ?


             "Коктейлът"  Пространство - Време  спазва универсалният принцип на златното сечение  . 
              Цялото е 8/8-ми . То се разделя в пропорция 5 части   Пространство и 3 части Време  .  Това означава ,че в Пространствено - Времевия Континиум има 4 точки отговарящи на изискването за Златно сечение . (фигурата горе)
               Вторият самоналагащ се извод е ,че Времето се движи с по-голяма скорост от разгръщащото се пространство . 3 части Време покриват 5 части Пространство .
               И така , 5 части Пространство : 3 части Време = 5:3 = 1 . 666 !
               Това число , 1 . 666 , крие в себе си тайната на света , защото то съдържа  символите на Бог - 1 (Единица) и  на Дявола - 666 ! 
              Десетичната точка между тях е символ на човека поставен да бъде граница и допирателна между Бог и Дявол . 
               Ако Пространството се удвои и същото се случи и с Времето , то частите Пространство ще станат 10 ,а частите Време = 6 . 
              Естествено - 10 : 6 = 1 .666 !
              Същото се получава ако величините на двете субстанции продължат да нарастват  ...  20 :12  ,
                         40 : 24 
                          80 : 48  и т.н. 
       Всички тези пропорции са = 1 . 666 !
                Тъй като Цялото е 8/8-ми ,което е посочено още от древните философи , които в далечният Изток са измислили шаха ,то полетата на тази игра са 8 /8-ми , т.е. има 8 реда по 8 полета  , или общо 64 полета . 
                 Половината са черни , половината - бели .
                 Обръщам ви внимание ,че горната пропорция 40 : 24 е всъщност пропорцията на шахматното поле , т.к. 40 +24 = 64 !
                  Това означава едно единствено нещо : - Шахът има 40 полета Пространство и 24 полета Време ! Те са в пропорция 5:3 и са в Златно сечение .
                  40 представлява пет 8-ци ,а 24 са три 8-ци . Те изграждат Цялото от 8/8-ми .,т.е. от 40+24=64 -колкото са полетата на шаха. 

                   Трябва да отбележа ,че числото 40 се свързва със Смъртта (Вечността) , а 24  са часовете на Времето (Денонощие) . 
                   Така ,че на шахматното поле Вечността : Живота са в пропорция 5 : 3  = 1.666 !
                    Това се отнася и за Пространството и Времето .Те също са 5:3 = 1.666 !             
  Дори единиците за Пространство - 1 метър и за Време - 1 минута са в тази зависимост .
                1метър : 1 минута = 100см : 60 сек.= 1.666 !

           Само по себе си Цялото Пространство е = 10 части 
          ( 5 + 5 бинарни половини ) .
                Само по себе си Цялото Време е разделено на 6 части
         ( 3 + 3 ) 
               Това е така защото Света е разполовен и е бинарен  ( Удвоен)
               Това е и големият смисъл на логото "Съединението прави силата".
                За да се реализира , т.е. да се материализира една Идея в Пространствено - Времевия континиум ( ПВК) е необходимо 3 части Време да се разпрострат  и да покрият 5 части Пространство !
                 Пространството се "отваря' , т.е.  се създава -  поражда се , когато има ъглово отклонение от посоката на движение на Времето .
                 нагледно стрелката на часовника показва как се "ражда' Пространството .- за 60 минути се "ражда " Кръг от 360 градуса Пространство.,т.е. стрелката прекосява всички сектори на циферблата.
                 По аналогичен начин Луната "отваря" Пространството на Зодиака , което като всичко на този свят е Кръг .
                 Точката е Теза .
                О  Кръгът е Антитеза .
                     Вълната е Синтеза .


                                
                                      Извън традиционната китайска символика на знака ОМ , всъщност вие можете да различите 3-те степени на еволюция на вибрацията - Точка (най-горе) ,
 Кръг (в средата) , Вълна (най-долу).  
Знакът ОМ е знакът на Триединното сливане на Всичко във всичко  !
  Точката се превръща в Кръг 1
  Кръгът се превръща във Вълна!
           Точка - Кръг - Вълна  ,
           Точка -Кръг - Вълна  ...
  Това е Триединството на живота , в рамките на ПВК ( Пространствено - Времевия континиум )
           Пространството е Кръг / Сфера  . Има 360 градуса .
           На шахматната дъска Всичкото е представено обаче , като 64 полета .
           40 са полетата на Пространството , 24 са полетата на Времето .
           360 градуса  : 40 = 9 части от кръга са за Пространството . (  9 са и простите числа .)
           360 градуса : 24  = 15 части (Индикт ) са на Времето  .
           15 части Време + 9 части Пространство   = 24 части ( часа) Денонощие !
           15 части Време : 9 части Пространство = 1 . 666 !!!

             Представете си един Куб . Кубът има 6 страни . ( 2 пъти х 3 )
             Всяка страна е шахматна дъска с 64 полета .            
             6 страни на куба х 64 полета шах = 384 полета има Куба .
             от които :
                            - 40 полета Пространство х 6 страни на Куба = 240 полета Пространство .
                            - 24 полета Време  х 6 страни на Куба             = 144 полета Време .
                                   240 + 144 = 384 полета върху шахматния Куб .
                       Това би трябвало да е Всичкото което се намира във ПВК ( пространствено-времевия континиум)
                        Защо тогава годината има 366 дни (високосна ) ?
                        Къде "изчезват " 18 дни ( 2 х 9 ) ?
                        Как се "крие" Време ?

                   ( следва продължение )
    Няма коментари:

Публикуване на коментар