събота, 27 януари 2018 г.

И още ...

Добро Утро! 
27.01.2018 г.
Събота /Ден на Сатурн, Времето/
Ден № 38 от Игнажден и 27 от Нова година.
От гледна точка на по-малките цикличности е завършек на Третия (Триединство) 9-дневен цикъл на годината(3х9=27дни)
Когато ви казвам : "Добро утро!" - си давам сметка, че живеем вече в Глобалното , и ако за нас, в България е "Добро утро" , при някои приятели , то още не е настъпило, при други е отминало, а при трети не се разсъмва , а е вечер.. 
Светът стана Глобален, Обществото стана глобално - трябва и вашето мислене да стане глобално! Наложително е !
Защото вие сте Народът на Бог !
И се води Война! Трета световна война !
Но не със огнестрелни оръжия, не с ОМП(оръжия за масово поразяване), а се води война за вашата психика.
Артелерийската подготовка (ако мога така да се изразя) на тази война е започнала далече назад във времето и сега вече се преминава към глобален свиреп сблъсък.
За да сте съвременни хора , живеещи в съвременният глобален свят, трябва да си изградите глобално виждане на света и глобално разбиране за това, какво става!
В противен случай , рискувате да попаднете във водовъртежа на необясними за вас събития, това неминуемо ще ви се отрази на психиката, на нервната система , ще изпаднете в депресия и ще потърсите помощ /или ще ви заведат насила/ при психиатър !
Повярвайте ми!
Иде време , в което психиатрите ще бъдат по-страшни от Хитлер, Сталин и Берия!
Пазете се от този капан!
Това е 3-тата световна война !
Тази война се води между Идеалния Изток и Материалният Запад.
Освен Северен и Южен полюс има и Източен (на Идеята) и Западен (на Материята) полюси !
"Фронтовата линия"преминава през действителната Среда на света, през действителния Нулев меридиан , който на нас ни се представя, като 24-я меридиан.
Той Започва на север , минава през Норвегия и Финландия, през Полша и Украйна, Румъния и България, през Гърция,пресича Средиземно море (море на Средата на Земята - не забравяйте никога това!) , през Либия, и Централна Африка, за да достигне до нос Добра Надежда , в ЮАР .
Това е Средата на света, а не е Гринуичкият меридиан! Просто са ни промили мозъците с една световна лъжа!
И тъй като този 24-ти Меридиан , образува Кръст с Екватора, това е най - важната световна зона.
Средата , казва Конфуций, е най- близкото място до Мъдростта!
Войната се води за тази Среда на света, както за морето(Средиземно) ,така и за сушата!
А тя сушата обхваща страните намиращи се по-близо до Екватора, и намиращи се на 24-я меридиан.
Затова тези страни в момента (под една или друга форма) страдат от тази невидима война !
Това са:
Украйна и Полша (което обяснява американското присъствие там)
Румъния и България (които са притиснати от измисления и преувеличен феномен - корупция и промените се насаждат под този флаг. Който не е съгласен , става корумпиран и се води борба срещу него с "помощ" от вън)
Гърция , (която бе поставена на колене от световния финансов свят на Капитала)
Либия бе разсипана, сега разсипват Сирия.
Задайте си простият въпрос - Защо точно тук?
Отговорът е: - Защото това е Среда на Земята и Среда на Моретатата(Средиземно море)!
Затова тук се трупат американци и руснаци!
За това евреите са поискали да направят изкуствена държава - Израел, точно в тази зона !
Не вярвайте на досегашните идеологеми!
Те са в полза на някоя полярност.
Вгледайте се и мислете по-новому, така,че да защитите Средата на света - земята в която живеем!
Хубав ден ! 


                                                                * * *
Национализма е Идея!
Той е Идеален!
Глобализма е Материален!
Борбата между Идеята и Материята на съвременният етап на развитие на човечеството , е война между Национализма и Интернационализма.
Преди 40 години, когато ме учеха моите учители - ми казваха , че това е война между Частната собственост и Държавната( Народна) собственост.
Днес тази война се води на ново по-високо стъпало!
Между Национализма и Интернационализма.
Между народите, които притежават едва 16 % от световното богатство, и шепа мушмуроци,които притежават останалите 84% от световното богатство.
Когато искате да подкрепяте Интернационални, глобални позиции - вие подкрепяте този 1% от мушмороци, които владеят света.
Когато подкрепяте националното, като - ценност, култура , обичаи, природа - вие подкрепяте България и българския народ, и в крайна сметка - подкрепяте БОГ!
Не подкрепяйте безбожниците евреи!
Те искат глобален свят , без граници, защото БOГ НА ТЯХ ЗЕМЯ НЕ Е ДАЛ!
Те искат народите да си забравят Историята (и създават измислена история) защото това вкарва народите в общата кошара на контрол, който евреите искат да наложат над Божия Народ - българите и човечеството, като цяло!
Евреите не искат Божието творение : Homo sapiens, т.е. "Разумен човек"!
Те искат "Нов човек" !
Човек без принадлежност, без история, без държава, език, обичаи и традиции, без своя специфична култура.
Искат свят без граници (това е мечта на катитала, няма митнически такси и различни законови пречки )
Искат свят с един световен език. Другите езици да се забравят.
Искат народи без история. Без род, и без памет!
Искат Нов човек - немислислещ , т.е. РОБ !
Евреите искат да изместят Бог - те са богоборци!
Искат те да станат богове, а човечеството на Бог да стане
роботизирана маса от роби !
Това е простата истина днес!
Всичко друго е манипулация, на платени лица и медии.
Живеем във Времето, когато всичко се купува!
Купуват се съвести!
И нищо не се е променило от Времето на Сътворението - Дяволът купува души!
А вие !
Вие имате избор !
Да си продадете душата или да не я продадете.
Вие решавате!
Това е най-важния избор на тази земя!                                                              * * * 

Излезе наяве шокиращият официален превод на Истанбулската конвенцияВижте какво се опитват да ни наложат!
С тази конвенция, освен опита да превърнат всички българи и децата им в педали, лесбиики и педофили, тайно се опитват да ни измамят, та да ни принудят да приемаме и всички Мигранти - защото иначе уж сме щели да им нарушим правата да се определят сексуално. Явно домашното насилие и насилието срещу жените се използва просто за прикритие на поредните планове да се унищожат цяла европа и най-вече държавите и народите, които са непокорни и искат да си запазят семейния бит морал и традиционни национални ценности.
Само като погледнете, че почти всички държавни лидери в големите страни от ЕС и почти цялото ръководство на Съюза нямат деца, ви е ясно за какви хора става въпрос и какво се опитват да ни пробутат подмолно. Та да могат да ни отнемат децата, за да... Помните наскоро случая с пефофилската мрежа, която уж разследваха. Когато стана ясно, че в нея са евродепутати, еврокомисари и прокурори, разследването веднага приключи. Сега вече всичко е ясно. Време е да защитим децата си!
Публикуваме цитати от официалния превод на Истанбулската конвенция! Превод, публикуван и видим за всеки на сайта на Европейския парламент! Превод, който умишлено се подменя!
Обърнете внимание на целите:
- защита от дискриминация, основана на "сексуална ориентация" и "идентичност, основана на пола" (чл. 4, т. 3);
- задължително изучаване в училищата (забележете - "на всички образователни равнища"!) на въпроси като "нестереотипни роли на пола" (чл. 14);
- задължително предоставяне на статут на "бежанец" "основано на пола", без право на връщане (чл. 60);
Глава I. Член 3. Подточка В: "„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;"
Глава I. Член 4. Точка 3: "Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут."
Глава III. Член 14. Точка 1: "Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища."
Глава III. Член 14. Точка 2: "Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите."
Глава VII — Миграция и убежище. Член 60 — Молби за убежище, основани на пола. Точка 2: "Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти."
Глава VII. Член 60. Точка 3: "Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола, включително определяне на статут на бежанец и заявление за международна закрила."
Глава VII. Член 61 — Принцип за забрана на връщането: "Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за спазване на принципа за забрана на връщането в съответствие със съществуващите задължения съгласно международното право."
Източник: Bnoshipka

Няма коментари:

Публикуване на коментар