понеделник, 24 април 2017 г.

Половина за Бог, Третина за Исус и Шестина за Светия Дух .

Половина за Бог, Третина за Исус и Шестина за Светия Дух .

23.04.2017 г
София


ВРЕМЕТО Е КРЪГ!

Би трябвало Кръгът да се дели на 3 равни части, но Бог изхождайки от свои съображения е разделил Кръга на Половина+Третина +Шестина.
Превърнато в числа това деление е на 180 +120+60 =360 .
Всъщност Кръгът представлява Цяло на 36 части, 
Като за всяка част се полагат 10 градуса Пространство.
Половината Кръг има 18 части.
Третината има 12 части, а Шестината - 6 части.
И така Кръгът е Половина +Третина+Шестина!
Тези 3 части на Кръга са разделени между това, което ние наричаме Света Троица!
1/2-ра е на Бог Отец
2/3-ти е на Исус Христос
1/6-та е на Светия дух.
Историята, която познаваме започва от Вавилон, а първи сведения за Вавилон има 3000 г. пр. н. е.
Разтоянието във Времето от Вавилон до Христос е 3000 години, което е Половина Кръг. (Време свързано с Бог Отец)
То е ПОЛОВИНА КРЪГ ВРЕМЕ!
От Христос до наши дни са още 2000 години.
Както знаем, това време е посветено на поява,утвърждаване и упадък на Християнството.
Тези 2000 години са ТРЕТИНА КРЪГ ВРЕМЕ!
От днес 1000 години напред би трябвало да бъде ВРЕМЕТО НА СВЕТИЯ ДУХ !
Тези 1000 години са ШЕСТИНА КРЪГ ВРЕМЕ !
Общо - Времето от Вавилон , през Христос до 1000-та години след сега, е 6000 години .
Разделени на Половина (3000 г.), Третина (2000 г.), и Шестина ( 1000 г.), както казах между Бог Отец , Исус Христос и Светия Дух .
Може би и затова Библията сочи , че в Края на Времето ще останат 144000 (дни)
2000 години изтекоха през 2 хилядната година.
144000 ( дни) останали след Края на 2000-та година изтичат на 05.06.2017 г.
Това е понеделник, след 50-ница от Великден !
Денят 05.06.2017г. според Църквата е Свети Дух !
Дали със Свети Дух не започва Милениума на Светия Дух !?


Няма коментари:

Публикуване на коментар