четвъртък, 2 март 2017 г.

ОГЛЕДАЛОТО НА ВРЕМЕТО.Тази информация достига до вас,
защото знаете български език.
Това е езикът на Бог!


Огледалото на Времето!

Времето е Кръг!
Кръгът има 360 °.
За разлика от Пространството, което се дели на 4 равни части, Времето се дели на 3 неравни части.
Дели се на ПОЛОВИНА+ТРЕТИНА +ШЕСТИНА!
60°+120°+180°= 360°
Градусите на Кръга са правопропорционални на дните на годината от 1януари до 25 декември(Коледа).
Последните 6 дни от годината са дните на Бог , от Сътворението,които разтварят Кръга в Спирала.


След като ви припомних този факт, нека го пренесем в действителното Време от годината.
Тя започва със ШЕСТИНАТА от 1 януари до 29-ми февруари.(при високосна година) или 1 март при непълна година.
Тези 60 дни са Време на Небето, в което време се стиковат Земя и Небе. Това не е чисто земно време.
По тази причина, в древен Рим , годината започвала на 1 март.
Т.е. след тези първи 60 дни, които са 1/6-та от Кръга.
По същата причина прабългарите отбелязвали края на Шестината , като се закичвали с мартеници.
Традиция запазена и до днес сред българския народ.
 Както ни е известно , в прабългарския календар,годината започвала от деня след Игнажден (20 декември)
Така 28 февруари се оказва , не 60-ти , а 70-я ден на годината.
Това е вярното Време, но днес няма да обяснявам защо.
Искам да свържа тези 70 дни от Игнажден, със календара за обратно броене на Края на Времената.
Времето в бутилката.
(98 видими дни в тъмносиньо и 70 невидими дни в бяло)
Шестте квадрата в жълто и зелено, в бялото поле са 6-те дни на Бог от Сътворението.
Времето се е "родило" в Бялата , невидима зона и на 28-ми февруари е готово да види "бял свят".


Това е бутилката в която е затворен Духът на Времето.
Тя се състои от 98 тъмно сини квадрата, които са  образът на Видимото Време.
70-я ден от Игнажден е 28-ми февруари 2017 г. Денят е ВТОРНИК.
Всеки 9 дни имат по два понеделника и два вторника.
Именно вторият вторник (14-я ден) е край/начало на периода.
Всичко  завършва във  Вторият Вторник. (В случаят - това са 14-ти и 28-ми март)
14 март е в сферата на вторниците от жълтата окръжност, а 28-ми е първият (от 7-те вторника ) от светлозелената окръжност.

Всеки вторник е жълт или светло зелен.
28 февруари е 70-я ден от Игнажден и 98-ден до Края на Времето (06'06'2017г.)
Има 2 Времена:
Едното нараства и е видимо за нас ( датирано е).
Другото Време намалява и е невидино( недатирано) за нас.
Двете Времена вървят едно срещу друго!
Едното нараства от 70 , а другото намалява от 98.
Разстоянието на отдалеченост между тях , в началната точка(28 февруари) е 28 дни (Лунен цикъл).
На практика обаче те се оказват 30 дни. ( виж графиката)

Времето от 70-я ден след Игнажден , до 28 март / 1 Лунен цикъл /
( Новолуние (Сряда)  28 март 2017 г. 05:59:26 часа )

Двете Времена ще се срещнат на 14-ти март 2017 г. Денят е ВТОРНИК! Вторият Вторник от 28-ми февруари.
Тогава ще бъде 84-я ден от Игнажден и 84-я ден до Края.
 И двете трябва да изминат по 15 дни. Общо 30 дни
Индикт Време.
Тук е магията/фокуса.
14-ти март е общ ден за двете времена.
Това обяснява факта, защо Луната приключва обиколката. на  Зодиака за 28 дни, изчезва за 2 дни и Пълнолунието е на 30-я ден.
Огледалният образ на разминаването ще бъде на 28-ми март 2017г., когато видимото Време ще е достигнало 98-я ден , а невидимото ще се е "стопило" до 70-я ден .
Понякога около тази дата се случва земетресение. Друг път земетресението е 12 - 15 дни след Равноденствието.
Датата е в зависимост от това , с колко трябва да се коригират времената спрямо Космоса.
Да видим тази година какво ще се случи!? И къде!?

Тази информация е подарък за всички българи по случай 3-ти март - Освобождението на България от турско робство.

      03.03.2017 г.
                                     Додекаедър

Няма коментари:

Публикуване на коментар