събота, 21 март 2015 г.

                                  The show must go on!
                       Шоуто трябва да продължи !


Мъдрецът и Глупакът са братя .
Истината и Лъжата са сестри .
Всички тайни на света са заключени между тях .
За да разбере ,какво си говорят(глупакът,мъдрецът,истината и лъжата) ,Земята - тяхната майка- е превърнала планетата в 
едно огромно ухо .
Земята е Акустична .
За да вижда, какви ги вършат четиримата , Слънцето техният баща се е превърнал в едно голямо око .
Земята е Огледална . Над 70 % вода на земята са едно огромно огледало.
Наличието на Акустика поражда Музика .
Наличието на Огледалност, създава образи върху земния екран .
Земята е една огромна киноиндустрия .
Това е Космическият Холивуд .
Хората са актьори в този спектакъл .
В него има : светлини и сенки , музика  и реч - едно огромно кълбо ,от Идея и Материя , от Ин и Ян .
Времето е Музика .
Пространството е огледало .
Фабулата на земния филм непрекъснато се усложнява  ( като в сапунен сериал)
Персонажите са 4-те деца на Слънцето и Земята :
- Мъдрецът ( ще го отбелязвам с "М")
- Глупакът  ( с "Г")
- Истината    ( с И )
- Лъжата        ( с Л )


 Приемете ,че това са взаимовръзките между 4-та в Първото хилядолетие.
Те са опростени :
- Мъдрецът подава информация на Истината.
-Истината я предава на Глупакът
- Той от своя страна на Лъжата (до колкото е разбрал и запомнил )
-Лъжата подава информация на Мъдреца обърната на 180 градуса.
Мъдрецът очаква това и обръща информацията отново на 180 градуса ( за да стане истина )
 

  Второ хилядолетие - Усложнена фабула :
                                      - Директен контакт протичащ от  Мъдреца към  Лъжата .
                                       -Лъжата подава лъжа на Истината .
                                       -Истината препредава това ,което е чула na  Глупакът.
                                       -Глупакът го казва на Мъдреца .
                                       -Мъдрецът открива , че това което е казал  се връща на 180 градуса,                                                 изопачено  при него ...и оправя нещата.


Трето хилядолетие :   Много по-усложнена фабула ... Поява на информация движеща се в две посоки .
                                       - Мъдрецът подава информация към двете си страни : - и към Истината , и към Глупакът.
                                       - Те от своя страна уведомяват Лъжата.. Информацията на двамата се разминава, .Лъжата е затруднена в определяне на Истина и Лъжа .                                                           Това е така ,защото Глупакът е недоразбрал и незапомнил какво му е                                                казано.
                                         -  Лъжата се обръща  към Мъдреца за уточнение на Истината.
                                          - Мъдрецът я казва и на нея.
                                           - След уточнението , Лъжата подава към Истината и Глупакът - Лъжа .
                                           - Те от своя страна я препредават ,така както са я запомнили или разбрали -  на Мъдреца.
                                            - Мъдрецът приема това ,което казва Истината, и го обръща на 180 градуса, за да стане истина. 
                                               Информацията на Глупака е без значение , или детайли от нея служат за потвърждение на това ,което е казала Истината ...

                                                                                   Възможно е да не ме разберете! 
                                               Но тези ,които разберат ,трябва да обърнат внимание на факта ,че в първи вариант има 4 стрели носещи информация.
                                               Във второто хилядолетие -  информационните стрели пак са 4 .
                                                В третото хилядолетие - информацията използва (минимум) 10 стрели !!!
                                                Човечетата ,които не се справят с този ребус - ще отпадат от играта ( живота)

                                                                                                              ***

                                                В този епизод от филма ,в който участвувате и Вие , трябва да прецените 2 неща :
                                                1. Кой от 4-та сте Вие ?
                                                2. Кои от хората край Вас ( във всеки даден
самостоятелен момент )  - на кой от другите 3 персонажа отговарят ....
 Това ще Ви помогне да се ориентирате по правата : Истина - Лъжа .
        
                                                                   Надявам се да сте ме разбрали !
                                         

Няма коментари:

Публикуване на коментар